Zakaj so NVO pomembne?

Pojem nevladnih organizacij si različne institucije, zasebne ali državne, različno interpretirajo. V splošnem lahko rečemo, da so nevladne organizacije tiste organizacije, ki delujejo neodvisno od države, ustanovi pa jih lahko kdorkoli. So neprofitne, v večini primerov prostovoljske, najpogosteje v obliki društev, ustanov in zasebnih zavodov. Jasno razločevanje NVO od organizacij, ki sodijo v druge sektorje v Sloveniji, je skorajda nemogoče, saj različnih pravnih statusov NVO ne ureja en, temveč več zakonov. Hkrati za vsako organizacijsko obliko velja poseben zakon, posamezni zakoni pa v enem pravnem statusu združujejo profitne in neprofitne ter javne in zasebne organizacije.
Opaziti je, da postaja tretji sektor čedalje bolj razvit in vpliven. Predvsem pred gospodarsko krizo je bilo opaziti napredek na posameznih področjih, kot sta npr. mreženje in civilni dialog. Tudi država sama se je počasi začela zavedati pomena NVO, saj so se nekatere spremembe kljub učinkom krize že začele pojavljati. Ker nevladne organizacije neprestano spremljajo družbeno dogajanje, se zato lahko v primeru krize tudi hitro aktivirajo in skušajo preprečiti, da bi zadeve še bolj eskalirale, kot bi načeloma lahko. Že večkrat se je to pokazalo. Kot primer navedemo lahko begunsko krizo, covid krizo, zdaj pomoč Ukrajini ... Moč nevladnih organizacij se je pokazala pri referendumu za vodo. Kot že velikokrat se je pokazalo, da je vsem, ki so vključeni v različne nevladne organizacije, mar za razvoj zdrave civilne in demokratične družbe, za zdravo okolje, za socialna vprašanja, za otroke in mladino. In še bi lahko naštevali.
Glavna in največja prednost NVO je njihova neodvisnost od države, političnih strank in trga. Moramo se sicer prilagajati sprejetim zakonom, predvsem pri ustanovitvi, pri svojem delovanju pa država ne more vplivati na naše dejavnosti, cilje in naloge. Zato je zelo pomembno, da svoje poslanstvo opravljamo z veseljem in si to poslanstvo vzamemo za misijo, s katero bomo pripomogli k boljši in bogatejši družbi. Pa tudi če prostovoljno! Včasih je rezultat najboljša nagrada.

 

Petkova iskrica

"Obstajati morajo tisti, ki mislijo na danes, in tisti z mislijo na jutri."

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.