Civilni dialog in zagovorništvo

V sodelovanju z občinami in nevladnimi organizacijami bomo izvajali več procesov, ki bodo namenjeni vključevanju nevladnih organizacij v procese odločanja ter odpravi sistemskih ovir (ustvarjanje boljših pogojev za delovanje nevladnih organizacij).

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.