Svet za NVO

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade o zadevah s področja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Sestavlja ga 23 članov in sicer: enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij (ena od njih je tudi Tatjana Hvala)  in en strokovnjak s področja civilne družbe.

Predsednik Sveta je predstavnik nevladnih organizacij in to je postala Tina Divjak, CNVOS.

Strokovne in tehnično-administrativne naloge za Svet opravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

Sklep o imenovanju Tatjane Hvala v Svet NVO: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/sklep-o-imenovanju-v-svet-vlade-rs-tatjana.doc

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.