Aktivna participacija - izbira ali državljanska dolžnost?

Predpostavka, da NVO spodbujajo socialni dialog in aktivno participacijo državljanov pri oblikovanju odločitev, programov ukrepov, strategij in politik občin, se je na primeru Primorsko-notranjske regije potrdila. Župani občin v regiji so to tezo potrdili, ko so že pred leti soglasno sprejeli mladinsko participacijo v okviru Unicefovega projekta KIDSTAKEOVER in omogočili mladim, da stopijo v njihove čevlje in vidijo, kaj vse prinaša ta funkcija.
Tudi od samih državljanov, občanov in občank, krajanov in krajank je odvisno, kakšno strategijo zasledujejo naše občine, kateri bodo programi, ki se bodo izvajali, ter na kakšen način. Aktivno participiramo na več nivojih: nacionalnem, občinskem, krajevnem, šolskem ... Tako imamo v šolah šolske parlamente, kjer so člani izvoljeni s strani sošolcev, predsedniki KS s strani svojih sokrajanov, župani s strani svojih občanov, polnoletni volilci in volilke pa volimo še predsednika republike in poslance v DZ in odločamo na različnih referendumih.
Pa pustimo nacionalno raven ob strani in se osredotočimo na občinsko. V nekaj občinah po Sloveniji že obstaja možnost podajanja svojih predlogov in idej v okviru participativnega proračuna. Prav občani smo tisti, ki na tak način s svojo voljo izrazimo svoje želje in potrebe v lokalnem okolju.
Aktivno participacijo lahko izvajamo tudi v okviru nevladnih organizacij. Bodisi s podpro članom različnih društev, bodisi s prostovoljnim delom, finančno pomočjo ali pa katerokoli drugo obliko vključevanja.
Dostikrat smo kot družba kritični do stvari, ki se organizirajo, dogajajo ... Včasih upravičeno, včasih ne. Dostikrat se sprašujemo, ali se tisti, ki daje kritike (konstruktivne ali ne), kdaj vpraša, koliko truda je določena oseba, nevladna organizacija vložila v določen projekt? Kaj vse so morali narediti, da so določen projekt dejansko izvedli? Najverjetneje ne.
Konstruktivna kritika je dobrodošla, ker to zgolj okrepi organizacijo, da se še bolj trudi in postaja še boljša. Najboljša kritika je tista, ki da kritiku povod, da se aktivno vključi v projekt ali pa vsaj pristopi k organizaciji in ji ponudi svojo aktivno participacijo pri določeni stvari, projektu, programu. Kritika le z namenom blatenja, kritiziranja in brez dopuščanja možnosti nadgradnje pa včasih (predvsem ob prostovoljnem delu organizatorjev) spodkoplje navdušenje in voljo za organizacijo in izvedbo projektov.
Torej, je aktivna participacija državljanska dolžnost ali volja?  Lahko rečemo, da kar oboje.


Petkova iskrica
Če ne participiraš, ne komentiraš.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.