Kaj je participativni proračun in zakaj ga imamo radi

Participativni proračun je del občinskega proračuna, o katerem neposredno odločamo občanke in občani. Najprej podamo predloge. Delovna skupina določi merila in preveri izvedljivost predlogov. Nato gredo predlogi na glasovanje. Predloge z največ glasovi mora občina nato financirati in realizirati v času, določenem za izvajanje participativnega proračuna.

Predlogi participativnega proračuna morajo biti v korist in uporabo širše lokalne skupnosti, torej imamo od njih korist vse občanke in občani. Podani morajo biti na način, da jih občina lahko izvede (na občinski parceli, z občinskimi sredstvi …) in da nato tudi ostanejo v občinski lasti ter na ta način služijo občankam in občanom.

 

 

Pri participativnem proračunu gre za neposredno komunikacijo med občanko ali občanom in občino. Pri oddajanju predlogov torej ni nobenih posrednikov, kot so na primer krajevne skupnosti ali svetniki. Sama oddaja predloga je preprosta, obsegati mora le dovolj jasno definiran in opisan predlog, da ga občina lahko izvede na način, kot ga je predlagatelj podal. Participativni proračun povezuje ljudi v skupnosti, jim nudi boljši vpogled v delovanje občine in krepi aktivnost in občutek slišanosti občank in občanov. Občinske uprave pa dobijo več povratnih informacij s terena, lažje sledijo temu, kar skupnost potrebuje in si želi. Nenazadnje ima občina, ki izvaja participativni proračun, bolj zadovoljne prebivalce.

Občina Postojna participativni proračun letos uvaja že drugič. Še do 31. 10. poteka glasovanje. Predloge lahko pregledate in zanje glasujete na povezavi: https://www.postojna.si/objava/531819. Kode smo občani dobili po pošti. Omogočeno je tudi glasovanje na Občini ali Krajevnih skupnostih po urniku, ki je objavljen tukaj: https://www.postojna.si/objava/562396.

 

Kako glasujemo po spletu, pa v videu: https://youtu.be/OOTrRwMoOmI.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.