Za zdravo okolje

Zeleno, trajnostno

Ideja o trajnostnem razvoju se je razvila kot odziv družbe na spoznanja o tem, kako pretirana raba naravnih virov in vplivi različnih dejavnosti na okolje ogrožajo zdravje človeka in uničujoče vplivajo na naravno okolje. Že leta se borimo za zmanjševanje odpadkov, na kar smo kasneje v času korone »v zameno za zdravje« skoraj pozabili. Še vedno se napor vlaga z vzgojo od nasih najmanjših pa vse do velikih konglomeratov, da bi vzpostavili zavedanje o tem, da je zagotavljanje trajnostnega razvoja in s tem zdravega in čistega okolja dejansko investicija v naso prihodnost. Nekatere organizacije v državi z različnimi spodbudami in nagradami celo pomagajo pri ozaveščanju. Zato se je treba zavedati dejstva da naše zeleno in zdravo okolje predstavlja naša pljuča in naše zdravje.

 

Varstvo okolja
Okoljske nevladne organizacije, sestavljene iz interesno povezanih posameznikov, predstavljajo enega izmed temeljev civilne družbe. Tako v Sloveniji kot tudi po celem svetu se skrb za varovanje okolja in trajnostni razvoj iz ozadja počasi premika med prioritete posameznikov in skupnosti. Temu pritrjujejo tudi pričajo dokumenti in zakoni, sprejeti s strani mnogih držav in na ravni Unije. Pri oblikovanju okoljskih politik igrajo pomembno vlogo tudi nevladne organizacije, ki s svojim delom pogosto prve opozorijo na problematiko, ki se pojavlja v okolju. Zato je prav, da jim izkažemo podporo s tem, da se udeležimo katere od akcij, ki jih organizirajo. Nekateri to podporo izkažete z obiskom spomladanskih čistilnih akcij, drugi pa to lahko še storite! V Postojni bo čistilna akcija jutri, v soboto, 9. aprila, tako da se še lahko pridružite. Še vedno pa se lahko tudi sami podate na sprehod in ob tem naredite nekaj dobrega zase in za varstvo okolja!

 

Spodbuda za nevladnike
Opažamo, da je v lokalnem okolju je zelo malo (predvsem finančnih) spodbud za varstvo okolja, zato smo se v Regijskem stičišču za nevladne organizacije BOREO odlocili, da NVO v Primorsko-notranjski statistični regiji spodbudimo k izvajanju projektov varstva okolja in/ali ozaveščanja o pomembnosti varstva okolja. Naš namen je sofinanciranje treh projektov s podrocja varstva okolja v izvedbi  nevladnih organizacij. Več  o razpisu: https://www.boreo.si/razpisi/drugi-razpisi/917

 

Petkova iskrica
Narava je naša prihodnost, čuvajmo jo!


 

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.