Arhiv

(21.9.2020) Novi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb

Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.
Celotna novica...

Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.

Vlada je z novim Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določila, da je uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih obvezna.

Izjema velja za organizirane športne vadbe in za vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Mask ni treba nositi učencem do 6. razreda osnovne šole, učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol pa ne, če je v razredu mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Izjema velja tudi ob komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se zaščita lahko opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 2 metra ali se uporabi vizir ali steklena pregrada.

Ravno tako je povsod obvezno razkuževanje rok, razkužilo mora zagotoviti izvajalec dejavnosti v zaprtem prostoru, in sicer ob vhodu v prostor. 

Uporaba mask oziroma zaščite je po novem obvezna tudi pri gibanju na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Ukrepi veljajo za 14 dni, po tem obdobju pa jih bo Vlada ponovno preučila in se odločila, ali se še naprej uporabljajo, ali se spremenijo.

(18.9.2020) Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.
Celotna novica...

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:
- pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
- pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
- priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela;
- promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS: 
- avtonomija mladih;
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

(7.9.2020) Od 10.9.2020 lahko oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

Nevladne organizacije, ki ste svojim zaposlenim odredile delo s skrajšanim delovnim časom, boste lahko od 10. septembra oddale prva zahtevka za izplačilo subvencije.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste svojim zaposlenim odredile delo s skrajšanim delovnim časom, boste lahko od 10. septembra oddale prva zahtevka za izplačilo subvencije.

Zahtevek lahko oddajo le tiste nevladne organizacije, ki so že podpisale pogodbo o dodelitvi subvencije z Zavodom RS za zaposlovanje (na podlagi  izdanega sklepa o pravici do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa).

Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce predvidoma od 10. septembra od 12. ure dalje.

Zavod RS za zaposlovanje bo vaš zahtevek potrdil le v primeru, da ste pri FURS-u oddali tudi obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Več o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom si lahko preberete na https://www.cnvos.si/novice/2540/delno-subvencioniranje-skrajsanja-polnega-delovnega-casa/

 

(14.7.2020) Zavod Sopotniki v Pivki išče nove prostovoljce

Sopotniki Pivka iščejo prostovoljce za pomoč pri prevozih starejših po opravkih!
Celotna novica...

Sopotniki Pivka iščejo prostovoljce za pomoč pri prevozih starejših po opravkih!

Prostovoljci Zavoda Sopotniki so srčni ljudje, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, sploh pa starejšim. Vedno opozarjajo na to, kako težko je starejšim po vaseh, saj morajo po vse kar potrebujejo, v bližnje mesto, tudi po malenkosti, ki so ostalim samoumevne in na dosegu rok. V teh še posebej težkih časi za starejše, so pri Zavodu Sopotniki z varnostnimi ukrepi naredili vse kar se je dalo, da so zaščitili tako naše voznike- prostovoljce, kot tudi uporabnike. Prostovoljci pravijo, da so maske trenutna realnost, ki jo je treba sprejeti in da se že počutijo, kot da nimajo ničesar na obrazu.

Lepo je biti Človek človeku Sopotnik v sodelovanju z Občina Pivka in CSD Primorsko- Notranjska -enota Postojna.

(29.6.2020) V dejanski register lastnikov ne bo več potrebno vpisovati zakonitih zastopnikov

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Med drugim za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES. Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami že v postopku priprave sprememb zakona leta 2018 predlagali, da se za društva uvede samodejni prenos podatkov zakonitih zastopnikov iz Poslovnega registra Slovenije v register dejanskih lastnikov.
Celotna novica...

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Med drugim za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES. Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami že v postopku priprave sprememb zakona leta 2018 predlagali, da se za društva uvede samodejni prenos podatkov zakonitih zastopnikov iz Poslovnega registra Slovenije v register dejanskih lastnikov.

Register dejanskih lastnikov je javna evidenca, ki se vodi pri AJPES in v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur in preprečevanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Z začetkom veljavnosti samodejnega prenosa podatkov bo administrativno breme vpisa za nevladne organizacije odpravljeno. Ohranja pa se obveznost samostojnega popravka podatkov v registru, če na primer nevladna organizacija ugotovi, da vpis ne ustreza opredelitvi dejanskega lastnika.  

Prenehanje obveznosti vpisa pa še ne bo veljala z uveljavitvijo novele, ampak je vezana na  vzpostavitev informacijske rešitve za samodejni vpis v register dejanskih lastnikov. Do takrat morate nevladne organizacije še vedno same vpisovati podatke o zakonitih zastopnikih v register dejanskih lastnikov, in sicer v roku osem dni od vpisa v Poslovni register Slovenije oziroma nastanka spremembe.

Država ima sedaj leto dni časa, da takšno informacijsko rešitev vzpostavi.

(29.5.2020) LE ŠE NEKAJ DNI DO POTEKA ROKOV ZA ODDAJO POROČIL

Vsa društva morajo svoja letna poročila oddati do 1. junija 2020. Rok je bil podaljšan zaradi razglašene epidemije. Prav tako je 1. junij skrajni rok za oddajo davčnega obračuna na FURS. Do 8. junija pa morajo NVO v javnem interesu predložiti poročila.
Celotna novica...

Vsa društva morajo svoja letna poročila oddati do 1. junija 2020. Rok je bil podaljšan zaradi razglašene epidemije. Prav tako je 1. junij skrajni rok za oddajo davčnega obračuna na FURS. Do 8. junija pa morajo NVO v javnem interesu predložiti poročila.

 

Če letna poročila in davčne obračune oddate v predvidenih rokih, se izognete finančnim kaznim. Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek od 1.200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo (zastopnika) NVO. Za društva, ki ne oddajo letnega poročila, je predpisana kazen 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (zastopnika).

Nevladne organizacije v javnem interesu morajo na vsaki dve leti do 31. marca na pristojno ministrstvo predložiti poročilo o svojem delu za pretekli dve leti in dvoletni program bodočega delovanja.  Če zaradi razglašene epidemije tega še niste naredili, imate za to še čas, a le do 8. junija 2020.

(18.5.2020) Epidemija je preklicana – kaj to pomeni za NVO?

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.
Celotna novica...

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.

OPROSTITEV SOCIALNIH PRISPEVKOV, POVRAČILO NADOMESTIL PLAČ IN DRUGI UKREPI

Interventni ukrepi, določeni v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), bodo veljali le do 31. maja 2020.

Preklic epidemije torej ne pomeni, da ukrepi v maju ne veljajo več. V maju 2020 ste tako nevladne organizacije še vedno upravičene do:

 • oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov za delavce, ki ste jih oziroma jih še boste za obdobje do konca maja 2020 napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Ukrep boste lahko uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1004 pri obračunu plače za mesec maj;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki ste jih že napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Na podlagi sklepa ZRSZ boste zadnje izplačilo prejeli za povračila nadomestila plače za mesec maj v juliju;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki jih boste še v mesecu maju napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile (gre za opravičeno odsotnost z dela do 31. maja 2020). Vlogo za povračilo morate na ZRSZ oddati v osmih dneh od napotitve oziroma dneva opravičene odsotnosti zaradi višje sile;
 • oprostitve plačila prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vse delavce, ki delajo. Ukrep boste uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1002 pri obračunu plače za mesec maj;
 • zgoraj opisanih ukrepov državne pomoči ne glede na upad prihodkov, če ste organizacija s statusom invalidske ali humanitarne organizacije;
 • povračila izplačanega kriznega dodatka za invalide, ki delajo v času epidemije, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. Vlogo je potrebno vložiti pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije;
 • izplačila kriznega dodatka iz naslova sredstev in oprostitev za invalide, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center;
 • povračila nadomestila za bolniški stalež delavca za odsotnost z dela do 31. maja 2020;
 • do povračila 85 % zneska, kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka, če gre za NVO, ki je zasebni vrtec;
 • državnega povračila nadomestila plače za mesec maj, če gre za NVO, ki je izvajalka javne službe;
 • izplačila javnih sredstev v 8-dnevnem roku;
 • oprostitve plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za mesec maj.

Prav tako pa velja tudi, da  morate vsem delavcem, ki v mesecu maju delajo, z junijsko plačo izplačati krizni dodatek.

Družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040,  lahko tudi v mesecu maju vloži vlogo za mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov – izjavo je treba vložiti pri FURS do 31. maja 2020. Prav tako lahko za mesec maj še vedno uveljavljate oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.

Ostali ukrepi, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

 

OPROSTITEV NAJEMNIN

Ker je bila epidemija preklicana 14. maja 2020, vendar je sam Odlok o preklicu epidemije nejasen in se uporablja od 31. maja dalje, menimo, da lahko na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)   tiste  nevladne organizacije, ki imate v najemu državne ali občinske poslovne prostore in zaradi državnih ukrepov zaradi epidemije ne morete izvajati gospodarske (pridobitne) dejavnosti ali jo izvajate bistveno težje (npr. zaradi prepovedi združevanja, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti),  državo ali občino zaprosite za oprostitev plačila najemnine za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

 

TEK ROKOV V SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKIH

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pojasnila Ministrstva za pravosodje roki v sodnih in upravnih postopkih zaradi preklica epidemije tečejo od 31. 5. 2020 dalje.

Tako morajo nevladne organizacije v javnem interesu do 8. junija 2020 predložiti poročila o delu in poročila o porabi sredstev in programov za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za prihodnje dve leti (če bi morala nevladna organizacija to obveznost izpolniti do 31. 3. 2020).

Ne glede na preklic epidemije pa morate nevladne organizacije letna poročila za leto 2019 na AJPES predložiti do 31. maja 2020.

Prav tako je do 1. junija 2020 pri FURS potrebno predložiti davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019.

 

Kaj pa po 1. juniju 2020?

Nevladne organizacije lahko še vedno zaprosite za odlog plačil obrokov kredita, ki so zapadli ali bodo zapadli. Več.

Nevladne organizacije ste po določilih Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) še vedno upravičene do povračila izplačila  nadomestila plače delavcu, ki mu je bila odrejena karantena. Več.

Tiste nevladne organizacije, ki opravljate gospodarsko (pridobitno) dejavnost, lahko še vedno zaprosite za kredit pri banki in dobite državno poroštvo. Pogoje za poroštvo določa zakon (višina kredita, trajanje in mnogi drugi). Država bo poroštveno obveznost ob upoštevanju pogojev prevzemala za kredite, sklenjene do 31. decembra 2020.

Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa lahko nevladne organizacije še vedno napotite delavce na čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1). Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Prav tako je lahko delavec opravičeno odsoten z dela zaradi višje sile. A mu glede na določbe ZDR-1  pripada nadomestilo plače v višini polovice njegove plače, a ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače (658,41 evrov).

 

(18.5.2020) ACF Slovenija: Objavljen je posnetek informativne spletne delavnice za Javni poziv za mikro projekte

Prvi junij bo kmalu tu, z njim pa tudi možnost, da se prijavite na poziv ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. S prijavo lahko hitro pridobite sredstva za nujno zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo.
Celotna novica...

Prvi junij bo kmalu tu, z njim pa tudi možnost, da se prijavite na poziv ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. S prijavo lahko hitro pridobite sredstva za nujno zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo.

V pomoč potencialnim prijaviteljem, pripravljajo in posodabljajo vprašanja in odgovore na spletni strani ACF Slovenija. Za bolj podrobne informacije o tem, kakšni projekti so primerni za ta poziv, pa si lahko ogledate posnetek informativne delavnice za prijavitelje, ki je potekala v četrtek, 14. 5. ob 10. uri. Posnetek delavnice je opremljen tudi s podnapisi za gluhe in naglušne.

(11.5.2020) Izplačila povračil nadomestil le na podlagi podatkov na obrazcu REK-1

11. maj 2020 je prvi rok za povračilo izplačil nadomestil, ki ste jih izplačali delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma oziroma so bili odsotni zaradi višje sile (zaradi zaprtja šol in vrtcev, ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej). Gre za prva povračila izplačanih nadomestil, in sicer za mesec marec.
Celotna novica...

11. maj 2020 je prvi rok za povračilo izplačil nadomestil, ki ste jih izplačali delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma oziroma so bili odsotni zaradi višje sile (zaradi zaprtja šol in vrtcev, ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej). Gre za prva povračila izplačanih nadomestil, in sicer za mesec marec.

Ker se bodo pri povračilu izplačil nadomestil upoštevali le podatki, ki ste jih navedli na oddanih REK-1 obrazcih z vrsto dohodka 1004 - Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije je pomembno, da ste oddali REK-1 obrazce s pravilnimi podatki.

Če boste ugotovili, da niste oddali pravega REK-1 obrazca oziroma ste ga oddali z napačnimi podatki – brez upoštevanja pripadajočih oprostitev – bodo na Zavodu RS za zaposlovanje popravke obrazcev lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju. Pri tem je potrebno popravek obrazca narediti do 29. 5. 2020, ko bo Zavod RS za zaposlovanje znova preverjal podatke za povračilo.

(5.5.2020) Delavnica na daljavo za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota organizira delavnico za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota, ki bo potekala na daljavo in bo razdeljena na tri dele. Prvi del boste ob potrditvi prijave dobili na kontaktni e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, in bo v obliki video predstavitve. Drugi in tretji del bosta potekala v okolju Zoom v torek, 19. 5. 2020, med 9.15 in 11.30 uro ter četrtek, 21. 5. 2020, prav tako med 9.15 in 11.30. Med drugim in tretjim delom je predvidena tudi individualna aktivnost.
Celotna novica...

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota organizira delavnico za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota, ki bo potekala na daljavo in bo razdeljena na tri dele. Prvi del boste ob potrditvi prijave dobili na kontaktni e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, in bo v obliki video predstavitve. Drugi in tretji del bosta potekala v okolju Zoom v torek, 19. 5. 2020, med 9.15 in 11.30 uro ter četrtek, 21. 5. 2020, prav tako med 9.15 in 11.30. Med drugim in tretjim delom je predvidena tudi individualna aktivnost.

Namen delavnice je omogočiti organizacijam, da podrobneje spoznajo program Evropska solidarnostna enota (ESE) ter da se kakovostno pripravijo na izpolnjevanje vloge za pridobitev znaka kakovosti. Hkrati želi Nacionalna agencija spodbuditi večje poznavanje in višjo kakovost projektov ESE, tako na področju prostovoljstva kot pripravništev in zaposlitev.

Na delavnico posebej vabimo predstavnike javnih in zasebnih pravnih subjektov (organizacij, zavodov, podjetij ali institucij), ki jih zanima več informacij o programu Evropska solidarnostna enota in pridobitev znaka kakovosti. Vabimo tudi predstavnike organizacij z obstoječim znakom kakovosti za prostovoljstvo, ki pa želijo v kratkem pridobiti znak kakovosti za pripravništva in zaposlitve.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del obsega predstavitev programa in elementov kakovosti, praktični del pa pogovor z gostom, predstavnikom dobre prakse, delo v manjših skupinah ter podrobnejši pregled vloge za pridobitev znaka kakovosti.

Pogoj za udeležbo na 2. delu je udeležba na 1. delu. Med obema deloma je predvidena individualna aktivnost.

Prijave so možne do srede 13. maja na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Delavnica_ZK

(16.4.2020) OBČINSKI JAVNI RAZPISI V ČASU KORONAVIRUSA

Trenutna situacija vpliva marsikaj, na delovanje nevladnih organizacij, na izvajanje programov in projektov in s tem tudi na prilagoditve ali odpovedi dogodkov, ki smo/ste jih prijavljali na občinske razpise. Ker nas sprašujete, kako bodo te spremembe in prilagoditve vplivale na občinske razpise, smo se obrnili na občine v naši regiji.
Celotna novica...

Trenutna situacija vpliva marsikaj, na delovanje nevladnih organizacij, na izvajanje programov in projektov in s tem tudi na prilagoditve ali odpovedi dogodkov, ki smo/ste jih prijavljali na občinske razpise. Ker nas sprašujete, kako bodo te spremembe in prilagoditve vplivale na občinske razpise, smo se obrnili na občine v naši regiji.

Občina Postojna 

Trem javnim razpisom je rok za prijavo potekel pred 15. 3. 2020. Javnemu razpisu za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Postojna, so rok podaljšali do 30. 4. 2020.

Na Občini Postojna so se odločili, da nadaljujejo z razpisnimi postopki in vloge ocenijo ter v najkrajšem možnem času pripravijo odločbe oz. sklepe o višini sofinanciranja. Ker je pri tem potrebno način ocenjevanja ustrezno prilagoditi trenutnim razmeram - vloge ocenjuje komisija, ki se ne more sestajati in zato ocenjujejo na daljavo ali izmenično pregledujejo vloge v fizični obliki, brez srečanja članov – bodo najverjetneje postopki trajali nekoliko dlje. Športna društva so že prejela odločbe o višini sofinanciranja (ta razpis je bil namreč objavljen prvi), v teh dneh boste prejeli tudi vloge za prijavljene kulturne projekte.

Organizacije, ki so upravičene do sofinanciranja s strani Občine Postojna, bodo večji del sredstev prejele šele po dejanski izvedbi programov, in sicer na podlagi poročil, ki jih morajo predložiti k zahtevku za izplačilo. Če bo obseg izvedenega programa manjši od prijavljenega, bo to razvidno iz poročila, delež sofinanciranja pa bo sorazmerno nižji. Programi oz. projekti (predvsem prireditve), ki ne bodo izvedeni v letošnjem letu, ne bodo sofinancirani.

Na Občini Postojna sporočajo, da prijaviteljem ni treba sporočati sprememb glede datuma prijavljene prireditve oz. projekta, v kolikor bo ta izveden letos, zahtevek in poročilo pa morajo predložiti v 30 dneh od izvedbe projekta (v kolikor pa bi bil projekt načrtovan v decembru, morajo prijavitelji vložiti pisno prošnjo za podaljšanje roka za dostavo poročila). Če pa prijavitelj projekt oz. prireditev povsem odpove ali pa prestavi na naslednje leto, mora to čim prej sporočiti Občini Postojna, kontakt je gospa Martina Ivanović, telefonska številka: 05 7280 723, elektronski naslov: martina.ivanovic@postojna.si

Občina Pivka

Štirje razpisi za dodelitve sredstev nevladnim organizacijam so se do polovice meseca marca že iztekli in so jih normalno obravnavali in zaključili pred razglasitvijo pandemije. Rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka bi se moral izteči 8. aprila, rok so podaljšali do 20. aprila. Za razpise, katerih roki so se iztekli, na Občini Pivka sporočajo, da so določbe že izdali. Glede datuma izvedenih dogodkov bodo prilagodljivi in če bodo projekti namesto spomladi izvedeni v jeseni, bodo nevladne organizacije ravno tako prejela sredstva. Glede sprememb datumov izvajanja projektov in za vse ostale informacije se lahko NVO-ji obrnejo na gospo Jano Knafelc Strle na telefonsko številko: 05 721 01 00 ali na elektronski naslov: jana.strle@pivka.si. Občina društvom nudi objave o dogodkih na svoji spletni strani in regionalnem radiu, zato je dobro, da jih organizacije glede sprememb datumov dogodkov obvestijo.

Občina Loška Dolina

Roke javnih razpisov so na Občini Loška Dolina zaradi izrednih ukrepov podaljšali do 15. 04. 2020. Predvidevajo, da bo ocenjevanje vlog in izdajanje odločb potekalo normalno in v predvidenem času. V kolikor organizacije ne bi mogle izpeljati prijavljenih programov in projektov, naj kontaktirajo gospo Danico Zrim, telefonska številka: 01 7050 679, elektronski naslov: danica.zrim@loskadolina.si. Pri prijavljenih projektih ni treba posebej sporočati datumskih sprememb, saj se sredstva dodelijo na podlagi izvedenega projekta. Pri prijavljenih programih pa prosijo, da jim spremembe in način izvedbe sporočite.

Občina Cerknica 

Dvema javnima razpisoma je Občina Cerknica podaljšala rok prijave do 4. maja 2020. Ostali razpisi so bili pred 15. marcem že zaključeni ali v fazi ocenjevanja in dopolnjevanja. Za zadnja dva razpisa bodo odločbe izdane, ko bo ponovno možno vročanje poštnih pošiljk, kar pa, kot pravijo na Občini, glede na področje razpisov ne bo ovira za realizacijo do konca leta 2020. Glede morebitnih sprememb na posameznem programu ali projektu se boste dogovorili s posameznim skrbnikom razpisa. Pogoj za sofinanciranje projektov je izveden projekt v tekočem letu, kar prijavitelj dokazuje s predložitvijo poročila in dokazil o nastalih in plačanih stroških. Če nevladna organizacija projekta, za katera so ji bila dodeljena sredstva, iz kakršnega koli vzroka  ne  more realizirati, lahko poda izjavo o odstopu oz. nezmožnosti izvedbe.

Občina Bloke 

V občini Bloke so vse razpise zaključili pred 15. marcem zato bodo vse aktivnosti v zvezi z javnimi razpisi potekale po načrtu. Kontaktna oseba za vse informacije glede javnih razpisov je gospa Jožica Anzeljc, telefonska številk: 01/709 89 18, elektronski naslov: joza.anzeljc@bloke.si.

Z Občine Ilirska Bistrica še nismo dobili odgovorov na naša vprašanja. Ko bomo pojasnila prejeli tudi od tam, sporočimo.

Seveda pa smo za dodatna vprašanja dosegljivi tudi na Boreu. Pišete nam lahko na naše elektronske naslove: tatjana.rant@boreo.si, samo@boreo.si in tina@boreo.si ali nas pokličete: 041 982 781 (Tatjana).

(6.4.2020) PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO POROČILA O DELU ZA NVO V JAVNEM INTERESU

Nevladne organizacijE obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca.
Celotna novica...

Nevladne organizacijE obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca.

NVO, ki imajo z odločbo pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu, morajo na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvu, ki jim je status podelilo, vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Ta rok je bil na podlagi interventnega zakona (Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) podaljšan, in sicer tako, da lahko poročilo o delu, skupaj s poročilom o porabi sredstev in programom bodočega delovanja (vse za dve leti) oddate vse do razglasitve konca epidemije in še osem dni po tem. O razglasitvi konca epidemije odloči vlada s sklepom, o čemer vas bomo še obveščali.

O podaljšanju roka je vsa ministrstva opozorilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

(6.4.2020) ZBIRAMO PREDLOGE GLEDE NOVEGA, DODATNEGA ZAKONSKEGA ANTI-KORONA PAKETA

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.
Celotna novica...

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.

Predloge nevladnih organizacij zbira delovna skupina pod vodstvom državnega sekretarja Vinka Gorenaka na naslovu: vinko.gorenak@sds.si.
Če imate tudi sami kakšne predloge, nam jih prosim do konca jutrišnjega dne (tj. torka) posredujte na info@boreo.si, pa bomo mi zbrali predloge in jih skupaj posredovali dalje.

(5.4.2020) Pomoč države nevladnim organizacijam z delavci, ki dela ne opravljajo zaradi varstva otroka in drugih razlogov višje sile

Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije upravičeno odsotni z dela zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020.
Celotna novica...

Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije upravičeno odsotni z dela zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020.

 

Povračilo nadomestila plač in oprostitev obveznih prispevkov za delavce, ki ne delajo zaradi varstva otrok ali drugih razlogov t.i. višje sile

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim zaposlenim delavcem,  ki dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica:

 • varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) ali
 • nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali
 •   zaprtja mej s sosednjimi državam

in ste jim zaradi utemeljenosti teh razlogov v njihovem konkretnem primeru tudi opravičili odsotnost. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač tem delavcem, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev, da pridobite pravico do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine:
(1)  upravičena odsotnost delavca in  višina nadomestila
(2) Pogoji glede upada prihodkov
(3) izpolnjevanje davčnih obveznosti

Več podatkov o pogojih za pridobitev pravice do povračila nadomestila v oviru posamezne skupine si lahko preberete na zgornji povezavi.


Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki od 13. marca 2020 dalje ne dela zaradi višje sile (torej je na primer ostal doma zaradi varstva otrok) pripada po ZIUZEOP nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto). 

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga izplačate delavcu za dejansko upravičeno odsotnost z dela zaradi višje sile  med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom,  vam država povrne samo tolikšen znesek, razliko nad tem zneskom pa krijete sami.

Pomembno!  Najvišje povračilo, ki ga država povrne je tako 1.753,57 evrov bruto. Če delavcu pripada višje nadomestilo (če je 80 % plače več kot to), razliko krijete sami.

Glede na zakonsko dikcijo, da država povrne nadomestilo »v višini izplačanega nadomestila« ni povsem jasno, ali to zajema samo neto plačilo delavcu na njegov TRR ali pa morda tudi akontacijo dohodnine, ki jo delodajalec ne nakaže delavcu, pač pa jo za delavca obračuna in izplača FURS-u.  Obseg nadomestila, ki ga povrne država, se bo tako v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnil.

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas odsotnosti delavca z dela zaradi višje sile, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas odsotnosti med 13. marcem in 31. majem 2020 z možnostjo podaljšanja na junij 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če izplačate  nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Morate pa še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri  Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je  delavec upravičeno odsoten z dela zaradi varovanja otrok, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če je delavec odsoten že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je pred 11. aprilom 2020, ko naj bi  ZIUZEOP predvidoma pričel veljati), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

Dokler zakon ne velja, vlaganje vlog še ni možno. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje je sicer že sedaj možno vložiti »Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno«, vendar gre za vlogo na podlagi Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nevladne organizacije nismo upravičene do povračila nadomestil za čakanje.

Pomembno!  Če je torej delavec že odsoten od dela zaradi višje sile (varstva otrok itd.), morate vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti najkasneje v osmih dneh od uveljavitve zakona (ta datum v tem trenutku še ni točno znan, pričakuje pa se okoli 11. aprila!). Vloga se bo oddala v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaradi morebitne preobremenjenosti strežnikov priporočamo, da se ne čaka na zadnji dan roka.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je odsotni delavec upravičen do 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev (in ne 50 %, kot določa Zakon o delovnih razmerjih) od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 •  izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica zaprtja vrtcev in šol IN drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zato prejemajo nadomestilo plače,
 • dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti (npr. da glede na kraj, iz katerega se je vozil na delo, ni na delo več možno priti z javnim prevozom, sam pa nima lastnega avtomobila oziroma vozniškega izpita; izjavo starša, da ne more zagotoviti ustreznega varstva za svojega otroka in drugi starš zaradi svojih delovnih obveznosti ne more varovati otroka …) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinanciranja iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

Pomembno! Za pravilnost izjave o razlogih za odsotnost delavca zaradi višje sile kazensko in materialno odgovarjate. Zato vam svetujemo, da od delavcev zberete izjave in dokazila, ki utemeljujejo njihovo upravičeno odsotnost in ste pri tem dosledni. Lastno izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za vašo NVO lahko izdelate na tej povezavi:

https://www.cnvos.si/e-pravnik/delo-v-casu-epidemije/izjava-delavca-o-nezmoznosti-opravljanja-dela/

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca itd.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (če tako nadomestilo plače za mesec marec  izplačate delavcu  v aprilu, prejmete povračilo s strani države 10. maja).

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste dolžni odsotnemu delavcu izplačevati nadomestilo plače za čas nezmožnosti za delo, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Če delavcu preneha upravičenost do  odsotnosti z dela zaradi višje sile (npr. pridobi možnost varstva otrok, znova je vzpostavljen javni potniški promet), morate o tem takoj obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V slednjem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje pa morate posredovati  tudi pisna dokazila in listine iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

Delavci, ki ne delajo zaradi višje sile in zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec medtem, ko ne dela zaradi višje sile (npr. med varstvom svojega otroka), na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali starševskega varstva (npr. v primeru koriščenja očetovskega dopusta) se mu v tem času nadomestilo za odsotnost z dela zaradi višje sile ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva, itd.

ZIUZEOP pa določa, da država krije nadomestilo delavca na bolniški zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, že od prvega dne njegove odsotnosti in ne šele od 30 dne. Za  delavce, ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP  (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do  bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, krije njihovo nadomestilo plače država od 13. marca dalje. Za delavce, ki so ali bodo na bolniško nastopili med 13. marcem in 31. majem krije država bolniško nadomestilo od prvega dne bolniške.

(5.4.2020) Pomoč države za NVO z delavci na čakanju

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem, ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.
Celotna novica...

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem, ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev za pridobitev pravice do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine:

(1) pravilna odreditev čakanja na delo od doma,

(2) pogoji glede upada prihodkov in

(3) izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Več o pogojih za posamezno skupino si lahko preberete na zgornji povezavi.


Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki je na čakanju na domu od 13. marca 2020 dalje, po ZIUZEOP pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto). 

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga NVO izplača delavcu za dejansko čakanje med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, država povrne samo tolikšen znesek, NVO pa razliko nad tem zneskom krije sama.

Pomembno!  Najvišje povračilo, ki ga država povrne, je tako 1.753,57 evrov bruto. Če delavcu pripada višje nadomestilo (če je 80 % plače več kot to), razliko krijete sami.

Glede na zakonsko dikcijo, da država povrne nadomestilo »v višini izplačanega nadomestila« ni povsem jasno, ali to zajema samo neto plačilo delavcu na njegov TRR ali pa morda tudi akontacijo dohodnine, ki jo delodajalec ne nakaže delavcu, pač pa jo za delavca obračuna in izplača FURS-u.  Obseg nadomestila, ki ga povrne država, se bo v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnil.

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas čakanja delavca od doma, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas čakanja med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30.  junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Mora pa NVO še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za čakanje na domu ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je bil delavec napoten na čakanje na delo doma. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če ste delavca napotili na čakanje že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je, preden bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu in preden bo sploh začel veljati), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

Dokler zakon ne velja, vlaganje vlog še ni možno. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje je sicer že sedaj možno vložiti »Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno«, vendar gre za vlogo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nevladne organizacije nismo upravičene do povračila nadomestil za čakanje.

Pomembno!  Če ste torej delavcu že odredili čakanje na delo na domu, morate vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti najkasneje v osmih dneh od uveljavitve zakona (ta datum v tem trenutku še ni točno znan, pričakuje pa se okoli 11. aprila!). Vloga se bo oddala v elektronski obliki  pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaradi morebitne preobremenjenosti strežnikov priporočamo, da se ne čaka na zadnji dan roka.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je delavec na čakanju upravičen do nadomestila najmanj v višini minimalne plače od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • dokazilo o napotitvi delavca na začasno čakanje na delo na domu: to je lahko odredba o napotitvi na čakanje, ki mora biti skladna z ZIUZEOP (več o tem zgoraj); predlagamo, da NVO pridobi tudi dokazila, da je delavec odredbo prejel (npr. s podpisom delavca o prejemu na dnu odredbe, s kopijo el. sporočila delavca, da je odredbo prejel, s posebno izjavo delavca) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinancirana iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

ZIUZEOP kot obvezno prilogo k vlogi navaja tudi posebno izjavo, za pravilnost katere delodajalec kazensko in materialno odgovarja, vendar pa iz zakona zaradi nedoslednega sklicevanja med členi ni jasno razvidno, za kakšno izjavo sploh gre. Vsebina te izjave  bo zato v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnjena, gre pa verjetno za izjavo o izpolnjevanju pogojev glede prihodkov (da torej delodajalec s kazensko in materialno odgovornostjo podaja oceno (!) o svojih predvidenih prihodkih v 2020. Do odgovornosti bi verjetno prišlo, če bi bila ocena očitno napačna glede na znane podatke in okoliščine in bi delodajalec torej namenoma (naklepno) podal lažno izjavo z namenom pridobitve pravice do nadomestila.

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje na podlagi zakona osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, kopije odredb o čakanju, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (če tako nadomestilo plače za mesec marec  izplačate delavcu  v aprilu, prejmete povračilo s strani države 10. maja).

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste seveda dolžni delavcu na čakanju izplačevati nadomestila za čas čakanja, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Nadalje NVO v tem obdobju ne sme delavcem, ki niso na čakanju, odrejati nadur, če se lahko delo opravi z delavci, ki so na začasnem čakanju na domu.

Če NVO delavca, ki mu je bilo odrejeno čakanje, pozove začasno nazaj na delo (največ za sedem zaporednih dni v tekočem mesec) mora o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Prav tako ga mora obvestiti, če delavcu dokončno prekine čakanje in se torej delavec vrne na delo.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

Delavci na čakanju, ki zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec med čakanjem na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali zaradi starševskega varstva (v primeru koriščenja na primer očetovskega dopusta), se mu v tem času nadomestilo za čakanje ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva itd.

ZIUZEOP pa določa, da za delavce, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do bolniške odsotnosti ali poškodbe zaradi bolezni ali poškodbe izven dela oziroma jo bodo še pridobili do 31. maja 2020, pravico do nadomestila zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni  ali poškodbe v svoje breme ali breme nevladne organizacije že od prvega dne krije država. Za povračilo tega nadomestila boste morali vlogo za povračilo oddati na Zavod RS za zdravstveno zavarovanje do 30. 9. 2020.

(5.4.2020) Bolniške v času epidemije krije država

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.
Celotna novica...

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.

Država pri tem povrne nadomestila za bolniški stalež:

 • če je delavec nastopil bolniški stalež pred uveljavitvijo ZIUZEOP (to bo predvidoma 11. aprila 2020), država povrne njegovo nadomestilo za nazaj, od 13. marca 2020 dalje, če je delavec na dan uveljavitve zakona še vedno v bolniškem staležu. Če je delavec na bolniškem staležu od 10. marca do 1. aprila ali od 14. marca do 20. marca, država nadomestila ne krije
 • če delavec nastopil bolniški stalež po uveljavitvi ZIUZEOP, država povrne njegovo nadomestilo od prvega dne bolniške odsotnosti.

V obeh primerih država krije nadomestilo do razglasitve prenehanja epidemije (kar s sklepom ugotovi vlada), a najdlje do 31. maja 2020. Če epidemija do 15. maja ne bo preklicana velja ugodnost do konca junija 2020.

Do povračila nadomestila plače že od prvega dne ste upravičeni samo  za delavce, katerih bolniška odsotnost ni povezana z delom (za npr. bolezen, poškodbo izven dela). Če je torej delavec na bolniški zaradi poškodbe pri delu, refundacija nadomestila ni možna.

Pri tem ni posebnega pogoja, da je bolniška odsotnost delavca povezana z virusom COVID-19, pač pa zajema kakršno koli bolniško odsotnost (torej tudi npr. zaradi zloma roke ali noge).

Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu morate še vedno obračunati in izplačati sami, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo nadomestilo refundiral na podlagi zahteve. Zahtevo za refundacijo morate posredovati zavodu najkasneje do 30. septembra 2020, sicer pravico do refundacije izgubite.

Je pa ZIUZEOP rok za refundacijo nadomestila s strani zavoda podaljšal in sicer zavod povrne izplačano nadomestilo v roku 60 dni od prejete zahteve (in ne več 30 dni kot doslej).

Zavod za zdravstveno varstvo refundira nadomestilo v višini, kot ste jih obračunali in izplačali delavcu na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kar pomeni 80 % plače delavca v preteklem mesecu.

Opisana pomoč države se ne nanaša na primere, ko je delavcu odrejena karantena.

(5.4.2020) Obvezni krizni dodatek za zaposlene v NVO in oprostitev prispevkov

Sprejeti Zakon (ZIUZEOP) poleg namenitve sredstev za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje, določa tudi ukrepe za vse zasebne delodajalce, in torej tudi za NVO, pri katerih delavci delo opravljajo tudi v času epidemije. Tako je določeno, da ste za te delavce v aprilu in maju 2020 oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oprostitev se nanaša tako na prispevke NVO kot delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Tako v primeru minimalne plače prihranek znaša nekaj manj kot 250 evrov.
Celotna novica...

Sprejeti Zakon (ZIUZEOP) poleg namenitve sredstev za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje, določa tudi ukrepe za vse zasebne delodajalce, in torej tudi za NVO, pri katerih delavci delo opravljajo tudi v času epidemije. Tako je določeno, da ste za te delavce v aprilu in maju 2020 oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oprostitev se nanaša tako na prispevke NVO kot delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Tako v primeru minimalne plače prihranek znaša nekaj manj kot 250 evrov.

Prispevke v tem primeru plača država, zato imajo delavci iz tega zavarovanja vse pravice (teče jim pokojninska doba, so invalidsko zavarovani itd.). Morate pa še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Ob tem pa morate vsem zaposlenim delavcem, ki delajo, v aprilu in maju 2020 izplačati t.i. mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov neto. Obveznost izplačila ne velja za delavca, katerega zadnja izplačana bruto plača je presegala trikratnik minimalne plače (2.821,74 evrov bruto).

Namen zakonodajalca je torej, da se prihranjena sredstva iz naslova oprostitve plačila pokojninskega in invalidskega zavarovanja namenijo v določenem delu delavcu, ki dela v času epidemije. Omenjeni krizni dodatek je zato tudi oproščen plačila prispevkov in davkov.

ZIUZEOP pri tem ne določa  nobenih posebnih dodatnih pogojev za izplačilo kriznega dodatka, kot npr. da mora biti delavec v tem času nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije. Namenjen je vsem, ki delajo.

ZIUZEOP ne določa nič glede višine kriznega dodatka, če je delavec zaposlen krajši delovni čas. Menino, da je v tem primeru potrebno uporabiti splošna pravila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določajo, da ima takšen delavec sorazmerne pravice glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100 evrov). Napisano pa ne velja za delavce, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisi o zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisi o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva). Takšnim delavcem se prizna polni dodatek v višini 200 evrov.

(1.4.2020) Podporno okolje za NVO - ureditev dela na domu

V zvezi s situacijo povezano z opravljanjem dela v času epidemije, bi vas rada opomnili, da ob poplavi zadev ne pozabite, da ste organizacije kot delodajalci tudi v izrednih razmerah dolžni upoštevati delovnopravno zakonodajo ter urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega časa, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Zato vam svetujemo, da v svojih internih aktih oziroma pogodbah o zaposlitvi preverite, ali vam le-ti dovoljujejo/omogočajo opravljanje dela na način kot ste ga za svoje zaposlene predvideli za naslednje mesece - v večini primerov gre za delo na domu.
Celotna novica...

V zvezi s situacijo povezano z opravljanjem dela v času epidemije, bi vas rada opomnili, da ob poplavi zadev ne pozabite, da ste organizacije kot delodajalci tudi v izrednih razmerah dolžni upoštevati delovnopravno zakonodajo ter urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega časa, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Zato vam svetujemo, da v svojih internih aktih oziroma pogodbah o zaposlitvi preverite, ali vam le-ti dovoljujejo/omogočajo opravljanje dela na način kot ste ga za svoje zaposlene predvideli za naslednje mesece - v večini primerov gre za delo na domu.

Če dela na domu  že prej niste opredelili v pogodbah o zaposlitvi, vam odreditev začasnega opravljanja dela na domu v izjemnih okoliščinah omogoča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih. V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko kraj opravljanja dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremeni tudi brez soglasja delavca. Obveznost opravljanja dela od doma torej lahko traja le začasno, dokler trajajo izjemne okoliščine in je sprememba kraja opravljanja dela nujna in potrebna. Tudi v tem primeru pa je delodajalec dolžan urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega čas, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Prav tako mora delodajalec o opravljanju dela na domu, ko je to mogoče, obvestiti inšpektorat za delo.

V primeru opravljanja dela na domu je delavec upravičen do celotne plače in povrnitvi stroškov za prehrano med delom ter morebitnih dogovorjenih nadomestil za uporabo delovnih in materialnih sredstev. Do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pa delavec ni upravičen, saj ta strošek za dni, ko opravlja delo na domu, ne nastane.

Zato vam svetujemo, da preverite, ali imate zagotovljeno pravno podlago za opravljanje trenutnega načina dela oz. da to v nasprotnem primeru čim prej uredite.

V pomoč vam pošiljamo še povezavo do Inšpektorata za delo, kjer boste našli podrobnejše obrazložitve ter odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

(30.3.2020) DIGITALNE REŠITVE ZA DELO NA DALJAVO

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.

O tem, kako lahko pošiljate množična SMS sporočila, opravljate konferenčne klice, vzpostavite Viber skupine in delite Google dokument je v članku »Možnost uporabe preprostih mobilnih in digitalnih orodij za sodelovanje« pisalo Središče Stičišče. Članek si lahko preberete tukaj, vključuje pa tudi praktičen prikaz uporabe teh orodij.

Videokonference

V tem času široko uporabljena metoda za izpeljavo sestankov na daljavo. Nekatere od možnosti za opravljanje videokonferenc (Zoom, Skype, Cisco Webex, Jitsi Meet, Google Hangouts) so predstavljene tukaj.

Facebook zaprte skupine

Tudi spletno omrežje Facebook lahko izkoristite za vaše delo. Ustvarite lahko zaprte skupine, kjer si lahko s člani, sodelavci ali prostovoljci izmenjujete informacije. A vseeno previdno – Facebook ni prostor za izmenjavo zaupnih dokumentov in podatkov, lahko pa je dober način za izmenjavo idej, kako proslaviti vašo obletnico delovanja!

Platforme za skupinsko delo

Na tržišču obstaja veliko rešitev, ki omogočajo skupinsko delo na daljavo. Mreža za vključujočo informacijsko družbo je pripravila članek, v katerem podrobneje predstavlja platformo NextCloud. V shemi TechSoup Slovenija, ki nevladnim organizacijam omogoča cenejšo licenčno opremo pa med drugim najdemo Slack, Microsoftove storitve v oblaku (Microsoft for Nonprofits), Googlov G-Suite ( G-Suite) ter Workplace by Facebook.

Programska in računalniška oprema

A včasih se zalomi že čisto na začetku. Brez delujočega računalnika z osnovno programsko opremo nam nobena spletna rešitev nič ne koristi. 

Prosta programska oprema, ki je brezplačna in lahko nadomesti uporabo licenčne opreme (npr. Microsoft Office) je objavljena v članku, ki ga je pripravila mreža za vključujočo informacijsko družbo in ga lahko najdete tu.

Nekoliko daljši seznam prosto dostopne brezplačne opreme je objavljen tudi na spletni strani društva Lugos. 

Posebno ponudbo ugodnejše licenčne opreme za NVO lahko poiščete na spletni strani TechSoup Slovenija, ki nudi pomoč in podporo pri pridobivanju donacij in popustov licenčne programske opreme, storitev v oblaku in drugih storitev. Seznam vseh produktov, ki jih omogočajo, je objavljen tu.

Brezplačno računalniško opremo (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki) lahko dobite prek Društva za trajnostni razvoj Duh časa, ki sprejema rabljeno računalniško opremo in jo usposobi za ponovno uporabo. Računalnike tako poklanjajo naprej socialno ogroženim posameznikom in tudi nevladnim organizacijam. Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Cenejšo računalniško opremo za nevladne organizacije pa znotraj svoje sheme ponuja tudi TechSoup Slovenija. Podrobnosti so objavljene na njihovi spletni strani. 

(26.3.2020) POZIV ZA ORGANIZACIJE: IZOBRAŽEVANJE NA DELU

V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah.
Celotna novica...

V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah.

ZAKAJ IZOBRAŽEVANJE NA DELU V NVO-JIH?V sklopu projekta smo izvedli raziskavo med 85 različnimi organizacijami iz Bolgarije, Hrvaške in Slovenije, ki je pokazala, da obstaja velika potreba po ustvarjanju novih delovnih  mest,  da  bi  lahko  organizacije  ohranjale  svoje  poslanstvo  ter  nadgrajevale svoje delo.Na  drugi  stranipa  je  delo  nevladnih  organizacij  dragoceno  za  mlade,  saj  z  delom  v slednjih  pridobijo  naslednje  kompetence,  ki  so  hkrati  tudi  zelo  iskane  pri  bodočih zaposlovalcih:želja po učenju,skupinsko delo,pisna komunikacija,kritično mišljenje,reševanje problemov.Organizacije imate s tem pozivom torej priložnost, da mladim ponudite izobraževanje na delu in jim predstavite svoje iniciative in programe, ki naslavljajo družbene izzive v Evropi danes. 1Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Inovativni model izobraževanja na delu, ki smo ga zasnovali, simultano naslavlja izzive brezposelnosti mladihin nizko zaposlenost v nevladnem sektorju. Prepoznali smo vrzel človeških virov in zamujenih priložnosti za večji doprinos k družbeni transformaciji, kar poskušamo skozi izobraževanje na delu nasloviti. Izobraževanje na delu za mlade bo omogočilo priložnost za učenje z mentorjem, ki bo mlade peljal skozi proces in evalvacijo kakovosti dela ter izobraževanja na delu.KAJ VKLJUČUJE PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NA DELU?Program je sestavljen iz štirih aktivnosti: spoznavanje nevladnega sektorja,opazovanje z udeležbo,testiraj svoje kompetence,naredi samin bo potekal v dolžini 80 ur.Predvidena je finančna kompenzacija za mentorja v višini 250 eurna izobraževanje na delu, v kolikor gre za ranljive ciljne skupine mladih pa 400 eur.KDO LAHKO SODELUJE?nevladne organizacije (društva, zavodi, socialna podjetja),javni zavodi (mladinski centri ipd.),start up-i na področju družbenih inovacij.Ena organizacija oz. druga oblika entitete lahko prijavi več mest za izobraževanje na delovnem mestu in zadolži več mentorjev.SE UDELEŽENCI PRIJAVLJAJO NA SPECIFIČNE POZICIJE ZA DELO  ALI  ZA SPLOŠNO DELO V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH?Udeleženci bodo imeli priložnost za opravljanje izobraževanja na delu na terenu in bodo pridobili različne možnosti za pridobitev znanja in veščin v vaši organizaciji. Predlagamo nekaj možnosti za različne usmeritve, glede na tip izobraževanja, ki ga lahko ponudite: projektni sodelavec,administrator, komunikator, zagovornik,
koordinator programa,trener/izobraževalec.KAJ JE ODGOVORNOST MENTORJA? Želimo si, da vsaka organizacija izbere mentorja oz. več njih (maksimalno 5)za izobraževanjena delu. Mentor naj bo eden izmed zaposlenih v organizaciji oz. aktiven član organizacije. Mentorstvo definiramo kot učenje in razvoj partnerstva med tistim, ki ima izkušnje in tistim, ki se želi učiti.Odgovornosti  mentorja  vključujejo  udeležbo na   dvodnevnem   treningu (datum treninga bo zaradi trenutnih razmer sporočen naknadno in dogovorjen skupaj z vami)in razvoj programa izobraževanja na terenu,  ki  bo  prilagojen  na  potrebe  in  vire organizacije ter potreb udeležencev prakse. Z vsakim udeležencem bo podpisan razvojni načrt, izvedla pa se bo tudi evalvacija po koncu  izobraževanja  na  delu.  Udeleženci  bodo  delili  svoje  izkušnje  in  primere  ter kakšno podporo so pridobili.Na izvedbo izobraževanja na delu se lahko prijavite na  spletnem  obrazcu.Rok  za prijavo je 24. april 2020.Za dodatne informacije smo navoljo nainfo@pina.siali +386 40 697 325 (Maja Drobne, PiNA).

(24.3.2020) Interventni (ekonomski) ukrepi za nevladne organizacije

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.
Celotna novica...

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.

Mnoge nevladne organizacije je epidemija »poslovno« prizadela podobno kot podjetja. Odpadle so vse športne in kulturne aktivnosti, zaprli so se zasebni vrtci, šole, prenehalo se je izvajanje prevozov za invalide itd. V zadnjih dneh smo večkrat slišali, da naj bi jim bilo vseeno lažje, ker so jim izpadli samo tržni prihodki (vadnine, vstopnine, plačila vrtcev itd.), na javne subvencije pa še vedno lahko računajo. To žal le deloma drži. Namreč, država (ob sedanjih pravilih) seveda ne bo poravnala subvencij za neizvedene aktivnosti in programe, še večja težava pa je, da so bili z zamrznitvijo izvrševanja proračuna ustavljeni razpisi: šport, kultura, deloma zdravje in sociala tako na primer za letos zaenkrat sploh še nimajo predvidenih subvencij programov in projektov, ker so bili razpisi šele v teku ali pred objavo, zdaj pa so zaustavljeni. V teh sektorjih so tako ostali brez skoraj vseh prihodkov (z izjemo donatorskih, pa tudi glede tega sporočajo, da so že napovedani rezi).

(24.3.2020) Poziv nevladnim organizacijam

Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam.
Celotna novica...

Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam.

Spremeniti smo morali način delovanja, komuniciranja, se prilagoditi na delo od doma ... Situacija je za stresna in za mnoge zelo težka. Prav zato moramo tokrat še bolj stopiti skupaj in si pomagati. Tokrat predvsem z nasveti in informacijami.

Seveda smo vam na Boreu na voljo za svetovanja in razne oblike pomoči pri vašem delovanju. Pišite nam na: tatjana.rant@boreo.si ali nas pokličite na 041 982 781 (Tatjana). Hkrati pa verjamemo, da ste tudi sami polni idej in ste svoje delo uspešno prilagodili. Vabimo vas, da zapišete in nam pošljete uspešne zgodbe prilagajanja na trenutne razmere. Kako ste prilagodili svoje delo, aktivnosti? Kako poteka vaše delo? Sporočite nam vaše dobre prakse spopadanja s trenutno situacijo. Kateri so vaši največji izzivi? Vabimo vas, da nam sporočite tudi vaše ideje, kako bi lahko aktualno situacijo omilili, in ukrepe, ki jih predlagate.

Vaše zgodbe bomo zbrali in jih objavili ter delili v javnosti in med druge organizacije, saj verjamemo, da je dobro delo treba pohvaliti, hkrati pa lahko primeri dobre prakse pomagajo drugim organizacijam, ki so se znašle v težavni situaciji.

Vaše zgodbe pričakujemo do 5. 5. 2020 na e-naslovu: tatjana.rant@boreo.si

(23.3.2020) Znan je predstavnik NVO v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.

Do roka, objavljenega v javnem pozivu, je prispelo 123 popolnih prijav upravičenih nevladnih organizacij, ki so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 23. 3. 2020 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med njimi prišlo do imenovanja predstavnika s soglasjem, in sicer je bil za predstavnika nevladnih organizacij imenovan Goran Forbici.

(23.3.2020) Interventi ukrepi zaradi epidemije COVID-19, ki vplivajo na NVO

V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.
Celotna novica...

V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.

Ukrep

Podlaga

 • Od marca do maja 2020 so NVO kot odjemalci elektrike, ki so uvrščeni v skupino odjemalcev NN (nizka napetost), oproščene plačila »prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije«. Po oceni vlade naj bi bil strošek za račun za elektriko cca. 20 % nižji.

Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije

 • Možnost odloga plačil obrokov kredita za društva, zavode in ustanove, ki so zapadli ali bodo zapadli od 13. marca 2020 do konca epidemije in še 18 mesecev po tem.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Preložen rok za predložitev davčnega obračuna pri FURS z 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Možnost odložitve plačila davčnih obveznosti za dve leti zaradi epidemije.
 • Možnost plačila davčnih obveznosti po obrokih zaradi epidemije v največ 24 obrokih v 24 mesecih.
 • Možnost odloga plačila akontacije davka ali davčnega odtegljaja zaradi epidemije.

V času odloga ali obročnega plačevanja obresti ne tečejo.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Preložen rok za predložitv letnega poročila pri AJPES iz 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (npr. za vložitev tožb, pritožb, pripravljalnih vlog, odgovorov na tožbe) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki za uveljavljanje pravic v upravnih (npr. za vložitev vlog, pritožb, dopolnitev) in v postopkih in drugih javnopravnih zadevah (npr. v postopkih javnih razpisov) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki v prekrškovnih zadevah (npr. za vložitev pritožb) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 

(19.3.2020) VSE INFORMACIJE ZA NVO V ČASU KORONAVIRUSA

Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa
Celotna novica...

Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa

Trenutne krizne razmere zaradi epidemije koronavirusa mnogim nevladnim organizacijam onemogočajo ali otežujejo normalno delovanje. Na tem mestu so zbrane vse pomembne novice, obvestila in pojasnila v povezavi z delovanjem NVO v času razglašene epidemije. Glede na aktualne razmere sledimo vsem spremembam in prispevke sproti in dosledno dopolnjujemo.

(16.3.2020) Civilna zaščita potrebuje prostovoljce

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.
Celotna novica...

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.

Prostovoljce potrebujemo za:
•    oskrbo starejših (opravljanje nakupov v trgovini, dostava do vrat ranljivih občanov);
•    pomožna dela v zdravstvu (predvsem študenti medicine in podobnih smeri, pomoč pri opravljanju zdravstvenih storitev);
•    individualno varstvo otrok (na vašem ali njihovem domu).

Prostovoljec je lahko vsakdo, ki:
•    je star med 18 in 40 let;
•    je zdrav, brez bolezenskih znakov in
•    ima veljavni osebni dokument (za identifikacijo na terenu).

Prostovoljec bo za opravljanje svojega dela prejel:
•    odsevni jopič civilne zaščite,
•    masko,
•    rokavice,
•    razkužilo
•    identifikacijsko kartico štaba civilne zaščite.

PRIJAVE
K opravljanju prostovoljskih del se lahko prijavite prek obrazca na naslovu: https://forms.gle/crcEnbFV22qRJu9q7.
S prostovoljcem bo Občinski štab CZ po potrebi vzpostavil stik in ga aktiviral.

Obenem želimo poudariti, da je izjemnega pomena, da se tovrstnih aktivnosti ne lotevate sami, temveč v okviru Civilne zaščite.

Regijsko stičišče nevladnih organizacij PNR BOREO
za: Samo Vesel
GSM: 040 413 315

(13.3.2020) OBVESTILO

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.
Celotna novica...

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.

Zaradi trenutne situacije glede koronavirusa sporočamo, da do nadaljnjega naša pisarna zapira vrata. Še vedno smo dostopni prek elektronske pošte. Upajmo, da se situacija čimprej umiri in se življenje vrne v normalne tirnice.

Ostanite zdravi!

(19.2.2020) Začel se je postopek izbora predstavnice ali predstavnika NVO v EESO

Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.
Celotna novica...

Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo Evropske unije, ki s strokovnimi nasveti pomaga Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu. Člani ESSO zastopajo različne interese in so razdeljeni v tri skupine: delodajalci, zaposleni in različne interesne skupine. Dosedanjim članom ESSO iz Slovenije se 20. septembra 2020 izteče mandat. Ministrstvo za zunanje zadeve je zato pozvalo CNVOS, da naj do 1. 4. 2020 imenuje novega predstavnika nevladnih organizacij, ki bo član ESSO v obdobju 2020-2025.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije,  ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19. 2. 2020 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
5. 3. 2020 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
12. 3. 2020 - rok za dopolnitev prijav
13. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav
13. 3. 2020 - objava seznama upravičencev in kandidatov
23. 3. 2020 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
23. 3. 2020 - začetek volitev (pogojno)
26. 3. 2020 - zaključek volitev (pogojno)
27. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata v angleškem jeziku, saj se ta za izbranega kandidata posreduje tudi Evropskemu Svetu.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

    po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
    po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si.

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. marca 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

(17.2.2020) Bliža se rok za oddajo letnega poročila za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.
Celotna novica...

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 EUR. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov. Več informacij lahko najdete v našem vodiču o letnih poročilih za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije.

Do 31. marca morajo vse pravne osebe poskrbeti tudi za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto. Davčni obračun se odda na posebnem obrazcu elektronsko preko eDavkov. Več o tem lahko preberete tukaj.

(29.1.2020) Napoved objave razpisa za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojni

Občina Postojna bo objavila "Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020" 4. 2. 2020 oz. v naslednjem tednu.
Celotna novica...

Občina Postojna bo objavila "Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020" 4. 2. 2020 oz. v naslednjem tednu.

(21.1.2020) Kako ustvariti dobro spletno vsebino?

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa.
Celotna novica...

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa.

1.  Spletna stran naj bo prilagojena vašim deležnikom. Premislite, kaj potrebujejo in iščejo.

2.  Vaša spletna stran naj izraža vaš stil, cilje, sporočila. Prilagojena naj bo vaši celostni grafični podobi.

3.  Spletna stran naj bo aktivna in posodobljena, redno dodajajte nove vsebine. To jo tudi umešča višje med rezultati iskanja.

4.  Prilagodite spletno stran mobilnim napravam – danes ogromno ljudi brska po spletu preko svojih mobilnih naprav in strani, ki temu niso prilagojene, bodo hitro zapustili.

5.  Vsebina naj bo enostavna
Spletni obiskovalci so po navadi v naglici. V kratkem času obiščejo več spletnih strani, da bi našli tisto, kar želijo. Spletne strani hitro preletijo in ocenijo ter gredo na druge odprte zavihke. Če jih na vaši spletni strani pričaka slaba, predolga in preveč zapletena vsebina, jo bodo kmalu zapustili. Zato je pisanje vsebine za spletno stran težko, saj morate z nekaj besedami povedati veliko, hkrati pa morate biti razumljivi. Pišite kratke in preproste stavke in uporabljajte vsem razumljive izraze.


6.  Najprej izpostavite bistvene informacije
Na vrhu spletne strani naj obiskovalca čakajo bistvene informacije, spodaj pa naj sledijo manj pomembne informacije. Pomislite, katere so tiste informacije, ki so ključne za obiskovalca vaše spletne strani in jih izpostavite tudi vizualno (vrh strani, večja pisava, podnaslovi, okvirčki, kratki odstavki …). Na svoji vstopni strani se držite glavnega sporočila, na podstraneh pa podajte podrobnejše informacije.


7.  Opremite jo s primernimi vizualnimi elementi
Uporabite slike, barve in zvok. Primerno izbrani vizualni elementi izboljšajo prvi vtis. Uporabite sodoben dizajn, video, velike slike in privlačne barve, prijazne očem (ne fluorescentne barve, saj jih ne morete dolgo gledati in so moteče). Naj vaša spletna stran ne izgleda, kot da ste jo oblikovali leta 2001 in nikoli več posodobili.


8.  Vsaka podstran naj bo premišljena
Pomembno je, da so poleg vstopne strani tudi vse podstrani vaše spletne strani spisane in oblikovane enako skrbno kot vstopna stran.

(14.1.2020) Vizualno pripovedovanje – kako pritegniti pogled?

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov.
Celotna novica...

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov.

ZAKAJ JE VIZUALNO PRIPOVEDOVANJE POMEMBNO?
Povprečni razpon pozornosti človeka je 8 sekund.
60 % obiskovalcev spletnih strani raje pogleda video kot pa začne brati besedilo.
Naši možgani obdelajo vizualno gradivo 60.000-krat hitreje kot tekst.
Ljudje si zapomnijo 10 % vsebine, ki jo slišijo, 20 % vsebine, ki jo preberejo, in kar 80 % vsebine, ki jo vidijo.

POSLEDIČNO, VIZUALNO PRIPOVEDOVANJE

 • olajša razumevanje težjih konceptov,
 • spodbudi hitrejše razumevanje vsebine,
 • omogoči, da vsebina občinstvu bolj ostane v spominu.


RAZLIČNI TIPI VIZUALNEGA GRADIVA, KI GA LAHKO UPORABITE

 • Fotografije
 • Slike, ki jih oblikujete sami (npr. pri objavah na družbenih omrežjih pomembnejše citate izpostavite na sliki, saj objave s sliko pritegnejo veliko več pozornosti in jih uporabniki večkrat delijo naprej)
 • Memi – zabavne slike z napisi, s katerimi lahko nasmejite svoje ciljno občinstvo in pritegnete njihovo pozornost.
 • GIFI – podobno kot memi lahko služijo za vnašanje humorja v vašo zgodbo in so odlični za popestritev objav in zabavanje vašega ciljnega občinstva.
 • Infografike – na hiter in preprost način lahko prikažete zapletene informacije, statistike in zahtevnejše koncepte.
 • Video  – močno orodje za vizualno pripovedovanje, ki ga lahko uporabite na sto in en način: od live videov, izjav uporabnikov, do intervjujev in animacij.
 • Stripi – tekst podkrepljen s privlačnimi slikami preda sporočilo na hiter in zabaven način, ki se vtisne v spomin.


KATERA ORODJA LAHKO UPORABITE ZA USTVARJANJE VIZUALNIH VSEBIN?

 • Canva je preprosto orodje za oblikovanje. Z njim lahko ustvarite slike za platforme družbenih medijev, infografike, brošure, letake ... Izbirate lahko med najrazličnejšimi logotipi, pisavami, ozadji, okviri in mrežami ter naložite svoje slike.
 • Visme je prav tako preprosto orodje za oblikovanje. Z njim lahko ustvarjate prezentacije, infografike in ostala slikovna gradiva.
 • Pixlr je brezplačna spletna platforma za urejanje fotografij.
 • Venngage je tudi orodje za ustvarjanje infografik, brošur, prezentacij in vizualno podkrepljenih poročil.
 • Promo je preprosto orodje za vizualno pripovedovanje z lastno zbirko videov in glasbe, ki jim lahko dodate svoje napise, logo, zgodbo …
 • Facebook Live – ogledi vsebin, ki so predvajane v živo, skokovito naraščajo. FB Live vam omogoča, da hitro in brezplačno ustvarite video vsebino, kateri so naklonjeni tudi FB algoritmi in tako dosežete veliko občinstvo. Uporabite ga za Q&A, intervjuje, utrinke z dogodkov, ipd.
 • Imgflip Meme Generator je spletna stran, kjer lahko ustvarite svoje meme.


Viri:

https://www.clearvoice.com/blog/10-best-tools-visual-storytelling/

https://www.designwizard.com/guest-blogs/video-marketing-statistics 

(9.1.2020) Pomembne informacije za prijavo projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.
Celotna novica...

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.

1. Sprememba sistema za registracijo organizacij za sodelovanje v programih ESE in E+:MVA

• Prijavitelje obveščamo, da se od leta 2020 v prijavnih obrazcih za prijavo projektov na razpise za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarna enota ne uporablja več PIC koda, temveč identifikacijska številka organizacije (OID). Vsem organizacijam, ki že imate PIC kodo, je bil avtomatično dodeljen OID, zato ne ustvarjajte nove številke OID (ponovna registracija ni potrebna)! Svojo OID boste našli s pomočjo iskalnika na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Priporočamo vam, da si pri iskanju pomagate z obstoječo PIC kodo in uporabo naprednega iskanje.

• Novi prijavitelji ali prijavitelji, ki ste sodelovali zgolj pri centraliziranih razpisih, si ustvarite nov OID, natančnejša navodila najdete na spletni strani MOVIT-a

2. Vodnika po programu za leto 2020
Na voljo sta Vodnik po programu Erasmus+: Mladi v akciji (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en) in Vodnik programu Evropska solidarnostna enota (http://www.movit.si/fileadmin/movit/6ESE/Razpisna_dokumentacija/Vodnik_ESE_2020_SI.pdf), kjer najdete vse bistvene informacije, zneske in pogoje za prijavo: 

3. Prijavni roki v letu 2020
Prijavni roki obeh programov so sinhronizirani, in sicer bodo v letu 2020 potekali:

• 1. prijavni rok: 5. februar 2020 do 12. ure
• 2. prijavni rok: 30. april 2020 do 12. ure
• 3. prijavni rok: 1. oktober 2020 do 12. ure

Prijavne roke in upravičene datume začetkov projektov za program Erasmus+: Mladi v akciji najdete: http://www.movit.si/http//wwwmovitsi/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/prijavni-roki/.
Prijavne roke in upravničene datume začetkov projektov za program Evropska solidarnostna enota najdete: http://www.movit.si/ese/razpisnadokumentacija/prijavni-roki-v-letu-2020/

4. Pomembna novost glede registracije organizacij
Od 22. oktobra 2019 dalje morajo organizacije, ki s projekti sodelujejo ali želijo sodelovati v razpisih za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji ali Evropska solidarnostna enota pri upravljanju informacij o svoji organizaciji uporabljati nov sistem za registracijo. Več informacij o tem je na voljo http://www.movit.si/movit/novice/clanek/spremembe-sistema-za-registracijo-organizacij-za-sodelovanje-v-programih-e-mva-in-ese-1/

5. Vsebinske usmeritve za leto 2020
Posodobili smo vsebinske usmeritve za leto 2020. Za program Erasmus+: Mladi v akciji jih najdete http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/vsebinske-smernice-za-prijavitelje/, za program Evropska solidarnostna enota pa: http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/vsebinske-smernice-prijavitelje/

Splošne in specifične vsebinske smernice za posamezni ključni ukrep in aktivnost sicer določata oba vodnika, a nacionalne agencije vsako leto pripravimo vsebinske usmeritve za za prijavitelje glede na pretekle izkušnje z izvajanjem programov. Prijaviteljem toplo priporočamo, da usmeritve smiselno upoštevajo pri pripravi projektov.

6. Razpoložljiva sredstva in razdelitev po rokih v letu 2020
Skupaj bo za financiranje projektov v vseh treh ključnih ukrepih programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2020 na voljo 2.912.450 EUR (upoštevana so le sredstva, ki so na voljo za projekte). Razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/razpolozljiva-sredstva/

V okviru programa Evropska solidarnostna enota pa bo v letu 2020 za projekte na voljo skupaj 1.815.551 EUR, razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo tukaj.

7. Podporne aktivnosti za prijavitelje
Prijaviteljem nudimo tehnično in vsebinsko podporo pri pripravi in prijavi projektov, ki je na voljo v naslednjih oblikah:

• Informativni dnevi za prijavitelje
Informativne dneve izvajamo pred vsakim prijavnim rokom. V letu 2020 bodo informativni dnevi potekali:

- 7. 1. 2020 (pred 1. prijavnim rokom),

- 2. 4. 2020 (pred 2. prijavnim rokom) in

- 3. 9. 2020 (pred 3. prijavnim rokom).

 

• Delavnice za prijavitelje Učenje+, Učinek+ in Vključevanje+
Za pomoč pri pripravi projektnih prijav za vas pred vsakim prijavnim rokom organiziramo različne tematske delavnice. Tokrat k že utečenima Učenje+ in Učinek+ dodajamo še Vključevanje+. Več o delavnicah Učenje+ in Učinek+ najdete http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/vabilo-na-delavnici-ucenje-in-ucinek-15-januar-2020-ljubljana/, več o novi delavnici Vključevanje+ pa http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/vabilo-na-delavnico-vkljucevanje-13-januar-2019-ljubljana/. Delavnice so namenjene tako prijaviteljem v program Erasmus+: Mladi v akciji kot tudi v program Evropska solidarnostna enota.

• Svetovanje pred prijavo projektov
Prijaviteljem nudimo individualno svetovanje po telefonu in preko elektronske pošte. Za prijavitelje, ki v programa prvič prijavljajo projekte, pa nudimo tudi osebno svetovanje v prostorih nacionalne agencije. Več informacij najdete za Erasmus+: Mladi v akciji http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/svetovanje/ in za Evropsko solidarnostno enoto http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/

• Pomembne informacije za prijavitelje na spletni strani
Na spletni strani smo zbrali številne pomembne informacije za prijavitelje, od informacij o pomembnih značilnostih programov do zbirke pogostih vprašanj in odgovorov. Za Erasmus+ Mladi v akciji jih poiščite http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/ za program Evropska solidarnostna enota pa na:http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/ .

8. Izobraževanja in usposabljanja v tujini
Izobraževanja in usposabljanja v tujini so namenjena spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij ter razvoju nadaljnjih projektov v okviru obeh programov. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program. Več o tem je na voljo na: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/izobrazevanja-in-usposabljanja/

(9.1.2020) VABILO ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD POSTOJNA

Objavljeno je vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna.
Celotna novica...

Objavljeno je vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna.

Več informacij je dostopnih na spletni strani https://www.postojna.si/objava/237296

 

(17.12.2019) Bodite dobrodelni, podarite 0,5 % dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.
Celotna novica...

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.

Dobrodelnost. Beseda, ki v Sloveniji v zadnjih letih dobiva povsem drugačen pomen. Brez dobrodelnosti bi imeli v Sloveniji še precej več žalostnih zgodb, ki se nas dotaknejo na takšen ali drugačen način. Ali ste vi dobrodelni? Če boste dobrodelni na ta način, se vam ne bo nič poznalo v denarnici.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, zato z donacijo prispevamo k boljši požarni varnosti, ki nam jo zagotavljajo prostovoljna (nevladniška) gasilska društva, k več paketom pomoči za ljudi, ki živijo v revščini, za več postelj za brezdomce, za počitnice otrok revnih, za lokalni šport in kulturo ...

Vabimo vas, da namenite del dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji!

(10.12.2019) Na obisku mladinskih centrov v Antwerpnu

Erasmus+ študijski obisk mladinskih delavcev in prostovoljcev v Belgiji je med 19. in 26. 11. 2019 v Antwerpnu združil skupino mladih iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije. Po trije udeleženci, ki smo zastopali posamezno državo, smo se v okviru enotedenske izmenjave seznanili z delovanjem in obiskali več mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij, ki delujejo v mestu.
Celotna novica...

Erasmus+ študijski obisk mladinskih delavcev in prostovoljcev v Belgiji je med 19. in 26. 11. 2019 v Antwerpnu združil skupino mladih iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije. Po trije udeleženci, ki smo zastopali posamezno državo, smo se v okviru enotedenske izmenjave seznanili z delovanjem in obiskali več mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij, ki delujejo v mestu.

Vsaka od udeleženih organizacij se pri svojem delu osredotoča na drugačne stvari, z drugačnimi cilji, vsem pa je skupno delo z mladimi in za mlade. Med obiskom so bile zelo opazne in poudarjene razlike v višini financiranja posameznih organizacij v Belgiji ali na področju Balkana. Res se standardi močno razlikujejo, vendar smo se vsi strinjali, da se dobre vsebine da delati tudi z manj finančnih sredstev, pomembne so predvsem ideje in volja. Zdi se, da nam včasih primanjkuje le svežih idej. Ogledi belgijskih mladinskih centrov so bili nedvomno paša za oči in vir navdiha za vse nas.
Tudi vzdušje med udeleženci je bilo izjemno in neopisljivo – en članek je res premalo, da bi lahko dobili vpogled v to, koliko pozitivne energije in dobre volje je bilo tam moč doživeti vsak dan. Resda so bile države Balkana skozi vso zgodovino znane kot bolj nemiren del sveta, vendar je bilo na izmenjavi vse to pozabljeno. Nismo bili razdvojeni, pač pa smo se tesno povezali med sabo. Družile so nas tako razlike kot tudi podobnosti naših kultur in jezikov. Tudi nemški udeleženci zaradi jezikovne prepreke niso bili zapostavljeni, temveč smo jih naučili kakšno slovansko besedo ali dve, oni pa so z nami izmenjevali nemško besedišče. Domov smo odšli z ogromno nove motivacije, idej in lepih spominov. In preostane nam še, da te ideje spravimo v realnost.

(28.11.2019) #marnamje Dosežki nevladnih junakov

Slovenske nevladne organizacije smo se lansko leto ob svetovnem dnevu človekovih pravic v velikem številu pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in s pomočjo ključnika #MarNamJe ljudem pokazale, kaj vse naredimo za njih in kako pomembno je, da nas pri tem podpirajo. Letos pa bomo akcijo še razširili, saj bomo kar teden dni, od 5. do 12. decembra, po vsej Evropski uniji s ponosom predstavljali pomembne dosežke nevladnikov v letu 2019!
Celotna novica...

Slovenske nevladne organizacije smo se lansko leto ob svetovnem dnevu človekovih pravic v velikem številu pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in s pomočjo ključnika #MarNamJe ljudem pokazale, kaj vse naredimo za njih in kako pomembno je, da nas pri tem podpirajo. Letos pa bomo akcijo še razširili, saj bomo kar teden dni, od 5. do 12. decembra, po vsej Evropski uniji s ponosom predstavljali pomembne dosežke nevladnikov v letu 2019!

Evropska civilna družba bo v akciji Civic Pride ponovno s ponosom izpostavila vrednote, za katere se s skupnimi močmi borimo. V akciji bomo pozvali odločevalce na evropski in nacionalni ravni, naj se zavzamejo za nas in pripoznajo pomembnost našega dela, hkrati pa bomo o našem doprinosu k demokratični in pravični družbi ozaveščali tudi splošno javnost.

V Sloveniji bomo v video obliki ovekovečili vse večje in javno odmevne dosežke nevladnikov, ki so bili opaženi tudi v novinarskih vodah. Naj gre za zmage v boju proti antisocialnim ukrepom, v boju za ohranitev kulturne dediščine ali biotske raznovrstnosti, za nepredstavljivo uspešne donatorske, humanitarne ali zagovorniške akcije, za uspešne nevladniške akcije v vašem lokalnem okolju – vsi dosežki so pomembni!

Spomnite se pomembnih novinarskih prispevkov, kjer so izpostavljene spremembe, ki ste jih letos s svojim trdim delom dosegli – tako na nacionalni kot lokalni ravni. Pošljite nam posnetke zaslona, fotografije ali povezave do novinarskih člankov, kjer so obeleženi vaši ključni dosežki v letu 2019, mi pa jih bomo vključili v skupni video uspehov nevladniških junakov.

Zgodbe, ki jih želimo izpostaviti, niso vaša sodelovanja na raznih konferencah, organizacija posvetov in tiskovnih konferenc, temveč zgodbe, kjer ste dosegli konkretno spremembo v vašem okolju, družbi, zakonodaji  – npr. razveljavitev dela zakona o tujcih, ki dopušča zavračanje tujcev brez individualne obravnave.

Vabimo vas, da svoje prispevke do 29. 11. 2019 pošljete na pr@cnvos.si. Prav tako smo vam na omenjenem e-naslovu na voljo za dodatna vprašanja, pojasnila in smernice. Veselimo se vaših prispevkov!

(11.11.2019) Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat – kje in kako sploh začeti?

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti.
Celotna novica...

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti.

Anja Avberšek, strokovnjakinja za družbene medije, vam bo na delavnici na zgoščen in nazoren način predstavila, kako delujejo posamezna družbena omrežja. Med predavanjem se boste dotaknili različnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) in spoznali razlike med njimi, saj je ključ za uspeh na posameznem družbenem omrežju poznavanje njegovih specifik. Spoznali boste tudi različne uredniške plane in načine uspešnega komuniciranja s sledilci. V zadnjem delu si boste ogledali še trende, ki bodo zaznamovali to leto in posamične primere dobrih praks.

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vsem, ki že upravljate družbene medije svoje nevladne organizacije, pa tudi tistim, ki o tem še razmišljate. Predavateljica bo teme delavnice prilagodila znanju in potrebam prijavljenih.

Delavnico bo vodila

Anja Avberšek je svoje izkušnje na področju družbenih omrežij pridobivala v agenciji Pristop, kjer je upravljala družbena omrežja za številne blagovne znamke. Kasneje je prevzela vodenje družbenih omrežij za podjetje Lidl Slovenija, ki je zgradilo eno največjih Facebook skupnosti v Sloveniji, uspešno pa se predstavlja tudi na drugih družbenih omrežjih. Trenutno je zaposlena pri podjetju GenePlanet v vlogi Brand Managerja, kjer snuje marketinške aktivnosti za linijo produktov.

Prijava na izobraževanje

(11.11.2019) Imenovanje predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Celotna novica...

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Kandidate lahko predlagajo samo nevladne organizacije, ki imajo status prostovoljske organizacije v skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu (pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Vsaka prostovoljska organizacija lahko v postopku predlaga največ enega kandidata. Organizacija lahko ne predlaga nobenega kandidata, kljub temu pa lahko sodeluje v postopku in ima glasovalno pravico, če pride do volitev.
Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v odboru,  ki ga bodo sestavljali  predstavniki prostovoljskih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev. Delo odbora vključuje izbor kandidatov in podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij je poseben postopek v skladu s Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Zbiranje prijav se zaključi 18. novembra 2019.

Prijave lahko pošljete po pošti ali skenirano po e-pošti na:
Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Za postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva velja naslednji rokovnik:

4. 11. 2019: pričetek kandidacijskega roka

18. 11. 2019: konec kandidacijskega roka

19. 11. 2019: pregled prejetih prijav kandidatov/-tk

21. 11. 2019: dopolnitev vlog

22. 11. 2019: objava seznama kandidatov in seznama upravičencev za glasovanje na www.prostovoljstvo.org

28. 11. 2019: predstavitev kandidatov ob 10h na Slovenski filantropiji, Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana, kjer se skuša doseči soglasje o predstavnikih in namestnikih

28. 11. 2019: razpis volitev predstavnikov in namestnikov (pogojno, če soglasje ne bo doseženo)

3. 12. 2019: konec volitev (pogojno)   

4. 12. 2019: pregled glasovnic in objava seznama predstavnikov na www.prostovoljstvo.org

 

Prilagamo obrazec za prijavo in Poslovnik postopka izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede postopka je Nina Lukashevich: nina.lukashevich@filantropija.org,  01 433 40 24 ali 051 389 895.

(10.11.2019) Nevladniški Dedek Mraz

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta!
Celotna novica...

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta!

Vse zainteresirane organizacije prosimo, da se čim prej prijavijo in sporočijo število otrok, spol ter njihovo starost, da zagotovimo darila za prav vse otroke! Darila bodo za vse otroke enotna – prilagojena pa glede na starost in spol. Vsaka organizacija krije stroške daril za otroke svojih zaposlenih. Prispevek za darilo pa je 15 EUR.

Se vidimo 16. decembra v Kinu Šiška!
 

PRIJAVA

(16.10.2019) Objavljen prvi razpis programa »Active Citizens Fund v Sloveniji«

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva.
Celotna novica...

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva.

Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS, je na otvoritvi programa poudarila, da je ACF v Sloveniji odlična priložnost za razvoj projektov na področjih, ki v Sloveniji sicer skorajda niso financirana – področja demokracije, transparentnosti in strateške litigacije. Hkrati sredstva sklada omogočajo tudi naslavljanje aktualnih družbenih problemov: populizma, lažnih novic, korupcije, kršenja človekovih pravic, podnebnih sprememb itd. S projekti sklada ACF želimo pogumno stopiti izven okvirjev znanega, se inovativno lotiti perečih problemov in ustvariti nove dobre zgodbe, zato smo za navdih na oder povabili tiste organizacije, ki jim je to v preteklosti že uspelo.

Na prvem razpisu sklada je na voljo nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Vse nevladne organizacije, ki imajo sveže in izvirne ideje za projekte na teh področjih, vabimo, da se prijavijo na razpis – sami ali s partnerjem, za katerega ni nujno, da je nevladna organizacija. Rok prijave na razpis je 11. 12. 2019. Več o razpisu najdete na spletni strani programa ACF v Sloveniji.

Da bi organizacijam čim bolj olajšali prijavo na razpis, bodo na CNVOS organizirali dve informativnimi delavnici, na katerih bodo podrobneje razložili, kakšne projekte potrebujemo za uspešno izpolnjevanje ciljev programa. Izvedli bodo tudi sedem delavnic, s katerimi bodo organizacijam pomagali nadgraditi projektne ideje in poiskati projektne partnerje. Prijave na delavnice so že odprte, najdete jih tukaj.

(10.10.2019) 7. seja Otroškega občinskega sveta

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.
Celotna novica...

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.

Seje so se udeležili: lanska otroška županja Tinkara Vatovec, župan Občine Postojna Igor Marentič, predstavniki občinske uprave Občine Postojna in člani šolskih parlamentov postojnskih osnovnih šol in njihovi mentorji.

Člani Otroškega občinskega sveta so soglasno izvolili novo otroško županjo Nino Blažek (OŠ Miroslava Vilharja) in dva otroška podžupana - Terezo Premrl (OŠ Antona Globočnika) in Aleksa Kontlja (OŠ Prestranek). Staro vodstvo Otroškega občinskega sveta (županja Tinkara Vatovec in podžupanji Lara Gašič in Urška Letič) je tako predalo vodenje novim mladim, ki bodo zagotovo dostojno nadaljevali njihovo delo. Seveda jim želimo vse dobro in veliko uspeha pri zagovarjanju otrokovih pravic in dolžnosti ter reševanju mladinske problematike na lokalni ravni.

(26.8.2019) Nacionalna konferenca: Poenostavitve občinskih razpisov

Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference Poenostavitve občinskih razpisov, na kateri bomo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Na konferenci vam bomo predstavili načine poenostavitev, ki tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.
Celotna novica...

Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference Poenostavitve občinskih razpisov, na kateri bomo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Na konferenci vam bomo predstavili načine poenostavitev, ki tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Na konferenci bodo predstavljeni raznoliki načini sodelovanja z občani in ustvarjanja spodbudnega okolja za tovrstno sodelovanje, hkrati pa bomo osvetlili tudi več primerov dobrih praks in vam omogočili, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, smo že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev.

O vsem tem boste imeli priložnost razpravljati na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra 2019 od 9.30 do 13:30 v Tehnološkem parku, in sicer v konferenčni dvorani B23. Prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 20. septembra. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Veselimo se druženja z vami!

(26.8.2019) Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«

Obveščamo vas, da je na spletnem mestu državne uprave in ministrstva za kulturo objavljeno vabilo na dogodek Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je na spletnem mestu državne uprave in ministrstva za kulturo objavljeno vabilo na dogodek Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«.

Ministrstvo za kulturo organizira strokovni dialog, s katerim želi pridobiti informacije, ki bodo koristile pri pripravi analize področja za izvedbo javnega razpisa in dokumentacije Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021.

Prosijo, da jim zaradi lažje organizacije dogodka najkasneje do ponedeljka, 2. 9. 2019, do 12. ure potrdite udeležbo na strokovnem dialogu po elektronski pošti na naslov: mateja.bosnjak@gov.si.

(21.8.2019) Na CNVOS-u so zbrali statistične podatke o nevladnem sektorju za leto 2018

CNVOS se lahko pohvali z najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji. V njej zbirajo najpomembnejše statistične podatke o več kot 27 tisoč slovenskih nevladnih organizacijah. Vsak mesec osvežijo podatke o številu nevladnih organizacij, enkrat letno, ko Ajpes pripravi zbirne podatke iz letnih poročil, pa osvežimo tudi ostale podatke – med drugim o prihodkih in odhodkih organizacij. Bazo so pravkar posodobili s podatki za leto 2018.
Celotna novica...

CNVOS se lahko pohvali z najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji. V njej zbirajo najpomembnejše statistične podatke o več kot 27 tisoč slovenskih nevladnih organizacijah. Vsak mesec osvežijo podatke o številu nevladnih organizacij, enkrat letno, ko Ajpes pripravi zbirne podatke iz letnih poročil, pa osvežimo tudi ostale podatke – med drugim o prihodkih in odhodkih organizacij. Bazo so pravkar posodobili s podatki za leto 2018.

V zavihku https://www.cnvos.si/nvo-sektor-dejstva-stevilke/  predstavljajo najpomembneje statistične podatke o nevladnem sektorju. Posebno pozornost so tudi letos namenili mednarodno primerljivim kazalnikom razvoja nevladnih organizacij, s pomočjo katerih razvoj sektorja spremljamo skozi dolga časovna obdobja.

Njihova analiza kaže, da skupno število zaposlenih v nevladnih organizacijah v zadnjih letih narašča v vseh oblikah nevladnih organizacij. Leta 2017 je bilo skupno število zaposlenih 7.811, lani pa 8.297. Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

Skupni prihodki nevladnih organizacij so v letu 2018 znašali 917,97 milijonov evrov, kar je 44,55 milijonov več kot v letu 2017. Kljub temu, da ima statistično gledano v povprečju vsaka nevladna organizacija nekaj čez 34.400 evrov prihodkov letno, je dejanska razdelitev prihodkov drugačna. Kar 17,36 odstotkov nevladnih organizacij v letu 2018 namreč ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 34,24 odstotkov pa je imelo prihodke, nižje od 5.000 evrov. Le 10,71 odstotka nevladnih organizacij je imelo več kot 50.000 evrov prihodkov.

Delež javnih sredstev je v zadnjih letih padal vse do 2017, ko je bil po petih letih prvič višji kot leto poprej in je znašal 35,57 odstotkov. Lani se je rast nadaljevala, in sicer je delež znašal 36,29 odstotkov. To je še vedno 3,72 odstotka manj kot v letu 2010. Okrog 64 odstotkov sredstev tako prihaja z drugih virov financiranja, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno.

Vir: CNVOS

(21.8.2019) Kmetijska tržnica - priložnost podeželja 2019

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019. Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.
Celotna novica...

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019. Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.

Letošnjo Kmetijsko tržnico organizatorji posvečajo povezovanju kmetijstva in turizma preko gastronomije.  V strokovnem delu želijo strokovni in širši javnosti predstaviti priložnosti in izzive za sektorje kmetijstva, gastronomije in turizma, ki nam jih prinaša naziv Evropska regija gastronomije 2021. Predvsem pa želijo poudariti pomen lokalnih živil, kot priložnost za vrhunsko gastronomijo ob pogoju povezovanja med sektorji. 

V sejemskem delu, ki se bo odvijal pod šotorom in poleg, želijo privabiti raznovrstne ponudnike, ki boste imeli priložnost prestaviti svoje delovane. V prilogi najdete prijavnico in vsa podrobnejša navodila za prijavo na dogodek. Za vse dodatne informacije pa so vam na voljo na spodnjih kontaktih.   

Prijavnica: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/novice/2019080613551122/Kmetijska-tr%C5%BEnica---prilo%C5%BEnost-pode%C5%BEelja-2019/

(21.8.2019) Vabilo na 19. svetovni festival praženega krompirja v Postojni

V soboto, 7. septembra boste prišli na svoj račun, saj se bo v Postojni odvil že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na parkirišču pred PTC Primorko bo od 10. ure dalje ob zabavnem, glasbeno-kulturnem dogajanju ves dan dišalo po praženem krompirju, ki ga boste lahko okušali na več kot 99 načinov!
Celotna novica...

V soboto, 7. septembra boste prišli na svoj račun, saj se bo v Postojni odvil že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na parkirišču pred PTC Primorko bo od 10. ure dalje ob zabavnem, glasbeno-kulturnem dogajanju ves dan dišalo po praženem krompirju, ki ga boste lahko okušali na več kot 99 načinov!

Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je s ciljem in namenom ohranjanja tradicije slovenskega podeželja, tradicionalne kulinarike ter prepoznavnosti praženega krompirja doma in v tujini že leta 2001 v Mokronogu organiziralo prvi festival praženega krompirja, ki se ohranja vse do danes.

Na letošnji že 19. izvedbi festivala se bo predstavilo več kot 80 pražilskih ekip iz Slovenije in tujine. Obiskovalci prireditve boste lahko na prodajnih stojnicah kupili  tudi domače točeno pivo, suhomesnate in mesne izdelke iz divjačinskega, govejega ter svinjskega mesa, ekološka žita in oljnice, bučna in olivna olja, glinene posode, idrijske čipke ter številne ostale izdelke in pridelke domače obrti.

Vabljeni torej, da se nam pridružite prvo soboto v septembru in skupaj z nami napolnite Postojno z dišečim vonjem po praženem krompirju, ki se mu nihče ne bo mogel upreti.

Naši kraji ponujajo tudi mnoge lepote, vredne obiska, zato vam podajamo nekaj uporabnih predlogov ogledov turističnih znamenitosti ter aktivnosti, s katerimi si lahko načrtujete čudovit vikend v Postojni ter si še dodatno popestrite dogajanje na dan festivala.

(21.8.2019) Zavod Fractalis išče strokovnega vodjo

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo! Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje. Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!
Celotna novica...

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo! Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje. Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!

(6.6.2019) Zelena svetovalnica

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.
Celotna novica...

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Ukvarjajo se z okoljskimi in prostorskimi temami kot so: smrad, dim, kurjenje odpadkov v naravi ali pri sosedih, odlaganje odpadkov na nedovoljenih mestih, odlaganje prepovedanih odpadkov, divja odlagališča, moteča javna razsvetljava, iztekanje greznice na sosednje zemljišče, prekomerni hrup, varovanje dreves v lokalnem urbanem območju, smiselnost organizacije civilnih iniciativ in kako se jih ustanovi, kako se vključevati v občinsko prostorsko načrtovanje, pa v državno načrtovanje, kako se lotiti prenove degradiranih območij, kaj pomenijo opozorilni znaki po stanovanjskih območjih in tako dalje. Gre za res konkretne zadeve, ki ljudi motijo in se jih nikakor ne znajo lotit.
Ljudjem tovrstni pravni nasvet veliko pomeni, če sledijo navodilo, pa se v končni fazi izboljša njihova kakovost življenja. Storitev je brezplačna.

(30.5.2019) EZD delavnica: Kako do uspešne prijave

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti.
Celotna novica...

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti.

Vabilo

Ne zamudite izjemne priložnosti in se udeležite delavnice »KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE NA RAZPIS PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE«. V letošnjem letu je 2. september edini rok za prijavo projektov na ukrep projektov civilne družbe. Na ta rok so odprte tudi prijave za ukrepa Pobratenje mest in Mreže mest.

Na delavnici boste spoznali program in razpisno dokumentacijo ter izvedeli, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Ob spoznavanju z razpisnim obrazcem boste aktivno sodelovali in razvijali vaše projektne ideje. Povabili smo tudi goste, ki nam bodo približali svoje projekte, sofinancirane iz programa EZD.

Na delavnico se lahko prijavite preko spletnega obrazca, do petka, 14. junija 2019.

Vse informacije najdete v priloženem vabilu in naši spletni strani https://www.cmepius.si/kako-do-uspesne-prijave-na-razpis-ezd/.

Vljudno vabljeni, da skupaj pripravimo in razvijemo vašo projektno idejo.

(28.5.2019) YOU4EU: Osvojite 2000 EUR za razvoj inovativnih rešitev

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!
Celotna novica...

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!

Rok za prijavo na natečaj je 15. junij 2019.

Kdo se lahko prijavi?
Prijavite se lahko posamezniki ali ekipe, študenti, aktivisti, organizacije, start up podjetja ali civilne iniciative, ki želijo vplivati na boljšo družbo in procese upravljanja, ali še bolje – konzorcij različnih organizacij! Vabimo vas, da razvijete uporabniku prijazne digitalne rešitve, kot so: spletna orodja ali portali, komunikacijska orodja, mobilne aplikacije in podobno.

Kako lahko ideja prispeva vsem?
Državljanom lahko pomaga do večje vključenosti v procese odločanja in tako premosti vrzel med državljani in organi oblasti. Vaša ideja mora prispevati v smeri učinkovitejših procesov upravljanja, večje transparentnosti in krepitve demokracije.

Nagrada – kaj dobite v zameno?
V okviru natečaja je razpisana finančna nagrada v višini 2000 evrov (znesek vključuje stroške transakcij in davke, kar pomeni, da je dejanski znesek, ki ga tekmovalci prejmejo, odvisen od njihove države prebivališča). Če boste uvrščeni v finalni krog natečaja, boste imeli možnost kratke predstavite svoje ideje pred strokovnjaki za tehnologije, vladnimi predstavniki in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami na zaključnem dogodku, ki bo septembra 2019 v Zagrebu.

Javno dostopni viri in odprti podatki
Nagrajena digitalna rešitev bo morala biti na voljo kot odprtokodna rešitev, dostopna javnosti. Če rešitev temelji na razpoložljivih odprtokodnih rešitvah in uporablja oziroma spodbuja uporabo odprtih podatkov, je to še dodatna prednost.

Kako se prijavite?
Preprosto! Izpolnite prijavni obrazec na tej povezavi: [SURVEY MONKEY LINK] Prijavo je treba oddati v angleškem jeziku.

Postopek izbora in nadaljnji koraki
Vaše projektne ideje bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: učinek na skupnost, inovativnost, potencial za izvedbo, trajnost in okvir uporabe odprtih podatkov. Ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali zunanji strokovnjaki ter predstavniki iz konzorcija organizacij v projektu YOU4EU, bo o najboljših projektnih idejah odločala v dveh krogih natečaja. V kolikor bomo potrebovali dodatne informacije, bomo stopili v stik z vami v drugem krogu izbora.

Po zaključku izbora bo največ pet finalistov (ekip ali posameznikov) povabljenih, da svojo idejo predstavijo na zaključnem dogodku v Zagrebu, ki bo septembra 2019, kjer bo razglašena zmagovalna ideja in podeljena nagrada za razvoj digitalnega orodja.

Projekt YOU4EU
Natečaj je organiziran v okviru projekta »YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0«, katerega cilje je premik položaja državljanov iz pasivnih akterjev v zagovornike sprememb, ki so opolnomočeni in motivirani za sodelovanje v demokratični družbi na ravni Unije in razumejo svojo vlogo v procesih odločanja. Projekt je podprt s strani programa Evropske unije »Evropa za državljane«.

(17.1.2019) Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.
Celotna novica...

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.

Za uskladitev aktov in delovanja morajo poskrbeti tudi nevladne organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.

Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu morajo do konca marca na ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerem delujejo v javnem interesu, posredovati predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu po ZNOrg. Po potrebi je treba te akte uskladiti na zboru članov ali skupščini.

Do istega datuma morajo organizacije ministrstvu posredovati tudi poročilo o delu (kar ni enako letnemu poročilu, ki ga morajo oddati na AJPES) in program bodočega delovanja, na podlagi katerega bodo ministrstva presojala, ali nevladna organizacije še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu.

 

(17.1.2019) Vabilo na tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije.

Tečaj za lokalne turistične vodnike vključuje:

izobraževanje po programu v obsegu 50 ur teoretičnega dela (sejna soba Park vojaške zgodovine Pivka)
10 ur praktičnega dela na terenu (vodena avtobusna ekskurzija - praktične vaje vodenja)
samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita)
izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita)
e-gradivo predavanj
Izpit za vodnike je sestavljen iz seminarske naloge in praktičnega izpita. Pogoja za pristop k praktičnemu delu izpita je 80% prisotnost na predavanjih in izdelava seminarske naloge. Seminarske naloge bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala udeležence na praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu dobi udeleženec vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

Vsebina predavanj:

Uvod s predstavitvijo destinacije in poudarki trajnostnega turizma
Zgodovina
Geografija
Botanika
Favna
Vrste in načini vodenja
Nastopanje v javnosti
Bonton in kodeks vodnikov
Tehnika vodenja na avtobusu
Postopek v problematičnih situacijah
Kulinarika Zeleni kras
Uporaba zgodb v turističnem vodenju
Prva pomoč
Zakonodaja
Psihologija za turistične vodnike
Specialna vodenja – pohodništvo
Specialna vodenja – kolesarstvo
Registracija dejavnosti
Seminarska naloga:

Vsak vodnik pripravi predlog vodenja (po lastni izbiri)
Eno ali več dnevni programi
Seminarska naloga mora vključevati vsebinski del in tehnični itinerarij
Praktični izpit:

Vsak udeleženec odvodi 15 minutni odsek itinerarija poti (na avtobusu in terenu)
Vrstni red udeležencev bo določen z žrebom, komisija bo razpored predstavila na avtobusu
Ocenjevali bomo podano vsebino, nastop in ravnanje v morebitnih problematičnih situacijah.

Cena: 110 € + DDV

Prijave: Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 28.1.2019. Prijavnico dobite na: https://www.pivka.si/objava/170553

(19.12.2018) Evropa za državljane: informativni dnevi in delavnica

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo kakovostnih projektnih prijav na razpis.
Celotna novica...

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo kakovostnih projektnih prijav na razpis.

Na informativnem dnevu bodo predstavili program, razpisno dokumentacijo s prijavnico in novosti v letu 2019. Odgovorili bodo na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz preteklih prijav.

V začetku prihodnjega leta napovedujejo še naslednje dogodke za prijavitelje na razpis EZD.

Informativna dneva:

8. januar 2019, od 10. do 12. ure, Postojna (Boreo, MC Postojna, Vilharjeva ulica 14)
11. januar 2019, od 10. do 12. ure, Brežice (Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22)


Delavnica Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?:

10. januar 2019, od 9. do 13. ure, Kranj (Kovačnica, Župančičeva ulica 22)
Delavnica je namenjena predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne organizacije), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program EZD. Na delavnici bodo predstavili, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Spoznali se boste s primeri dobrih praks in razpisno dokumentacijo. Ob spoznavanju z razpisno prijavnico boste aktivno sodelovali in razvijali vaše ideje. Delavnico bo izvajala Barbara Možina, ki je sodelovala pri številnih odobrenih projektih EZD.
Skupinsko svetovanje pred razpisnim rokom:

23. januar 2019, od 9. do 13. ure, Ljubljana (CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana)
Svetovanje bosta izvajali Barbara Možina in Darja Sekula Krstič. Na svetovanje ste vabljeni potencialni prijavitelji z že izdelano projektno idejo in osnutkom prijavnice. V začetku bo predstavljen razpis in prijavnica ter podani ključni nasveti za uspešno projektno prijavo, nato pa bo prostor za vaša vprašanja, pregled konkretnih prijavnic in priporočila za izboljšave.

(18.12.2018) Iščejo se predstavniki NVO za delovno skupino Ministrstva za kulturo

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.
Celotna novica...

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.

CNVOS je s strani Ministrstva za kulturo prejel poziv k imenovanju 5 predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi, in sicer za obdobje mandata ministra za kulturo. Naloga delovne skupine bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe za področje nevladnega sektorja 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega dopisa.


Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

18. 12. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 1. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
11. 1. 2019 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
15. 1. 2019 – rok za dopolnitev prijav
16. 1. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
21. 1. 2019 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
21. 1. 2019 - začetek volitev (pogojno)
24. 1. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
25. 1. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Nevladna organizacija, ki se bo prijavila za sodelovanje v postopku, mora v prijavi obvezno izkazati svoje delovanje na področju kulture.  Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference glede poznavanja delovanja NVO v kulturi in s področij kulture. Kandidati, ki bodo izbrani, bodo morali posredovati tudi svoj življenjepis.

Več informacij je dostopnih na: https://www.cnvos.si/novice/2216/postopek-izbora-5-predstavnikov-nvo-v-delovno-skupino-za-trajni-dialog-z-nevladnimi-organizacijami-v-kulturi/

(17.12.2018) #MarNamJe: Slovenija med najbolj vidnimi državami!

Na dan človekovih pravic, 10. decembra, so se slovenske nevladne organizacije pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in ljudem okoli nas pokazale, kako skrbijo za dobrobit ljudi in okolja, v katerem živimo – ker nam je mar. V kampanji je sodelovalo več kot 10.000 organizacij, prav slovenske pa s(m)o tiste, ki s(m)o močno pripomogle k odmevnosti njenega sporočila!
Celotna novica...

Na dan človekovih pravic, 10. decembra, so se slovenske nevladne organizacije pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in ljudem okoli nas pokazale, kako skrbijo za dobrobit ljudi in okolja, v katerem živimo – ker nam je mar. V kampanji je sodelovalo več kot 10.000 organizacij, prav slovenske pa s(m)o tiste, ki s(m)o močno pripomogle k odmevnosti njenega sporočila!

V vseevropski kampanji je sodeloval pester nabor nevladnih organizacij, od velikih zvez, do nacionalnih platform nevladnih organizacij, ki združujejo različne sektorje, do zagovorniških organizacij, velikih okoljevarstvenih organizacij in manjših društev, ki skrbijo za lepše življenje ljudi v lokalnih skupnostih. Kampanji se je pridružilo 29 držav – nekateri s spletnimi kampanjami, kot smo to storili v Sloveniji (prispevke sodelujočih organizacij lahko na družbenih omrežjih poiščete s ključnikom #MarNamJe), drugi z akcijami na terenu.

V Srbiji in Italiji so v okviru kampanje #NoDayWithoutUs nevladniki priredili demonstracije proti represivni vladi in velikim infrastrukturnim projektom, v drugih državah so prižigali sveče, na javnih mestih recitirali deklaracijo človekovih pravic, mesta polepili s plakati in organizirali povezovalne dogodke in seminarje. Nekatere organizacije so minuli ponedeljek začasno ugasnile svoje spletne strani, druge, tudi slovenske, smo ustvarile video s kolažem fotografij, ki govorijo o tem, kako vsakodnevno skrbimo za spoštovanje človekovih pravic in boljši svet.

V organizaciji European Civic Forum so vse objave s ključnikom #NoDayWithoutUs zbrali tukaj.

Po njihovih ocenah smo z več kot 1000 objavami na družabnih omrežjih dosegli okrog 2 milijona ljudi; največ v Italiji, Veliki Britaniji in – Sloveniji! 

(16.10.2018) Objavljen nov natečaj Naredimo drugače!

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.
Celotna novica...

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.

RRA Zeleni kras - Center za inovativnost in razvoj
Vabi osnovnošolce in srednješolce in posameznike Primorsko-notranjske regije k sodelovanju!

Center za inovativnost in razvoj deluje pod okriljem RRA Zeleni kras. Center s svojo vizijo delovanja spodbuja, širi in razvija kulturo inoviranja in razvojno miselnost v javnem in zasebnem, neprofitnem in profitnem sektorju. Letos že četrtič izvajajo tudi natečaj »Naredimo drugače!«, ki so se mu osnovnošolci in srednješolci vedno z veseljem odzvali, z veliko novimi zamislimi.

Tako tudi letos vse zainteresirane vabijo, da naredijo drugače. Ni nujno, da gre za velike spremembe, lahko gre za nekaj povsem vsakdanjega in enostavnega, kar pa lahko naredimo na čisto drugačen način. Razmišljajte
»izven okvirjev«! Omejitev znotraj posameznih tematskih področij ni, prav tako tudi ne v idejah – odprite glave, naredimo drugače!

Želja je pridobiti nove ideje na naslednjih dveh tematskih področjih:

Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju naravnega okolja?

Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov?

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine šol iz Primorsko-notranjske regije, pripravijo lahko enega ali več del:

• Likovni prispevki: lahko so v poljubni risarski, slikarski ali drugi tehniki (npr. grafični izdelki, stripi itd.).
• Literarni prispevki: omejitev dolžine prostega spisa, proze ali poezije je do 2 tipkani strani A4 formata.
• Fotografski prispevki: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).
• Tehnični izdelki in druga inovativna orodja: izdelki in orodja naj ne presegajo višine/širine 1m.

Iščemo živahne in hitro opazne prispevke, ki nam bodo po vsebini in obliki odkrili nove poglede na svet in dileme, s katerimi se srečujemo, pa tudi nove rešitve, ki jih mladi vidite kot odgovor na prej omenjene dileme.

Ujemite svoje ideje na papir, fotografijo ali v izdelke, dodajte prijavnico za vsako oddano delo in  vse skupaj pošljite do petka, 17. 5. 2019, do
12.00 ure.

Svoja dela, skupaj s prijavnico in s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljite na naslov RRA Zeleni kras.

Med pravočasno prispelimi izdelki bodo glede na izvirnost, povezanost z razpisno tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela, ki bodo nagrajena.

Več o natečaju in prijavnica na povezavi: http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/nateaj-naredimo-drugae-2018_besedilo-in-prijavnica_z.pdf

(15.10.2018) Šola za župane

Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Tudi v naši regiji je bila Šola zelo dobro obiskana. Zaključek pa je bil na v obeh srečanjih tako v Pivki kot v Cerknici enoten: več dialoga si želimo v vseh občinah po regiji. Šola za župane je eden od dobrih primerov ustvarjanja dialoga med civilno družbo in občinami/ župani.
Celotna novica...

Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Tudi v naši regiji je bila Šola zelo dobro obiskana. Zaključek pa je bil na v obeh srečanjih tako v Pivki kot v Cerknici enoten: več dialoga si želimo v vseh občinah po regiji. Šola za župane je eden od dobrih primerov ustvarjanja dialoga med civilno družbo in občinami/ župani.

(10.9.2018) Podaj pobudo

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 26. septembra 2018
Celotna novica...

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 26. septembra 2018

Šola za župane je vseslovenska akcija, ki jo pripravlja vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij po Sloveniji. V okviru akcije bodo stičišča NVO po vsej državi organizirala pogovore med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah.
Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018.


Z akcijo bomo poskušali spodbuditi dialog med politiko in skupnostjo, predvsem pa vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delu. Namen akcije je vključevanje prispevkov civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu.

Predloge sprejemamo prek spletnega obrazca na povezavi https://www.boreo.si/predlogi.

Na podlagi prejetih vsebin bomo oblikovali tematska izhodišča, ki bodo rdeča nit pogovorov v Šoli za župane.

Več o šoli za župane si lahko preberete na: https://www.boreo.si/aktivnosti/skupne-akcije/nevladne-organizacije-in-lokalne-volitve-2018,

(31.8.2018) NUJNO!!!! Po-stoj na živi ulici in Tržnica nevladnih organizacij 2018

NUJNO OBVESTILO!!!! Cenjene obiskovalce in razstavljalce dogodka PO-stoj na živi ulici in Tržnice NVO 2018 obveščamo, da je dogodek zaradi slabe vremenske napovedi PRESTAVLJEN na nedeljo, 9.9.2018. Vse ostalo ostane isto. Za razumevanje se Vam zahvaljujemo in vas ponovno vabimo k obisku naslednjo nedeljo! Ekipa Boreo
Celotna novica...

NUJNO OBVESTILO!!!! Cenjene obiskovalce in razstavljalce dogodka PO-stoj na živi ulici in Tržnice NVO 2018 obveščamo, da je dogodek zaradi slabe vremenske napovedi PRESTAVLJEN na nedeljo, 9.9.2018. Vse ostalo ostane isto. Za razumevanje se Vam zahvaljujemo in vas ponovno vabimo k obisku naslednjo nedeljo! Ekipa Boreo

(10.8.2018) Nevladne organizacije vključene v proces lokalnih volitev 2018

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami bomo regionalna stičišča iz cele Slovenije začele s skupno kampanjo »Šola za župane« za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Želimo spodbuditi kandidate za župane, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.
Celotna novica...

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami bomo regionalna stičišča iz cele Slovenije začele s skupno kampanjo »Šola za župane« za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Želimo spodbuditi kandidate za župane, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.

V ta namen že sedaj zbiramo predloge tem, ki so pereče in bi jih radi uvrstili v predvolilne debate. Pozivamo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujejo na območju Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, Bloke in Loška dolina, da premislijo in predlagajo temo, ki bi jo radi vključili v razpravo in dialog s kandidati za župane. Tema naj bo konkretna.

Po tem, ko bomo dobili nabor tem, ki bi jih nevladne organizacije rade zastopale, vas bomo kontaktirali in skupaj pripravili načrt. Koncept kampanje predstavlja podajanje in izmenjava znanj ter izkušenj.

Za več informacij smo vam na voljo preko e-pošte: ana@boreo.si ali na tel.št. 041 578 131

 

(17.7.2018) Pomagaj očistiti Slovenijo! Iščejo se koordinatorji akcije...

Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo. 15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija.
Celotna novica...

Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo. 15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija.

Ekologi brez meja letos ponovno organizirajo vseslovensko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Akcija v Sloveniji bo letos prvič del svetovne akcije za čisti in boljši svet - World Cleanup day 2018. Prav zato bo letos potekala jeseni, in sicer na isti dan kot v večini držav sveta. Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Pridružite se nam tudi letos in postanite del globalne čistilne akcije. Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo.

Pri organizaciji in izvedbi akcije potrebujemo pomoč tako posameznikov kakor tudi lokalnih društev, skupnosti, šol in skupin, zato bo vsak par rok zelo dobrodošel. Vsi, ki bi bili radi del čiščenja, ozaveščanja in urejanja ter varovanja našega okolja, lahko vse potrebne informacije najdete na www.ocistimo.si ali naslovite vprašanja, predloge in pobude po elektronski pošti na lokalno@ocistimo.si.

 

(9.7.2018) Poziv za udeležbo na seminarju za mladinske ambasadorje. Rok za prijave se izteče že jutri

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) na dve leti organizira usposabljanje za mladinske ambasadorje. Usposabljanje je namenjeno mladim, ki se zavzemajo za pravice mladih, še posebej na področju pravice do popolnih, zanesljivih in točnih informacij. Zadnje usposabljanje je potekalo v Ljubljani v letu 2016, ko se ga je udeležilo 22 mladih iz 12 različnih držav.
Celotna novica...

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) na dve leti organizira usposabljanje za mladinske ambasadorje. Usposabljanje je namenjeno mladim, ki se zavzemajo za pravice mladih, še posebej na področju pravice do popolnih, zanesljivih in točnih informacij. Zadnje usposabljanje je potekalo v Ljubljani v letu 2016, ko se ga je udeležilo 22 mladih iz 12 različnih držav.

V letu 2018 odpirajo nov poziv za udeležbo na seminarju, ki bo organiziran v sodelovanju ERYICA in Institut Valencià de la Joventut iz Španije. Seminar bo izveden v okvirzu programa Erasmus+, in sicer med 17. in 22. septembrom 2018 v kraju Alicante, Španija.

Na seminar vabijo udeležence med 18. in 25. letom starosti, ki so motivirani, da javnost obveščajo o medijski in informacijski pismenosti ter o pravici mladih do informacij, lahko komunicirajo v angleškem jeziku in jim ni tuje timsko delo.


Zainteresirani najdete več informacij na spletni strani Zavoda MISSS. Rok za prijave se izteče že jutri, 10. julija!
 

(9.7.2018) Skupna zaključna konferenca: Mladimo prihodnost

Iz Mreže MaMa obveščajo, da bo skupna zaključna konferenca nacionalnih operacij JR AD z naslovom Mladimo prihodnost potekala 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču.
Celotna novica...

Iz Mreže MaMa obveščajo, da bo skupna zaključna konferenca nacionalnih operacij JR AD z naslovom Mladimo prihodnost potekala 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču.

Ideja za skupno zaključno konferenco je nastala v želji po večji vidnosti  in prepoznavnosti vseh vključenih nacionalnih projektov ter mladinskega sektorja na splošno. Vsi projekti tako ali drugače naslavljajo tematiko aktivnega državljanstva mladih ter pomen mladinskega dela pri krepitvi kompetenc mladih ter s tem povečevanja njihove zaposljivosti.
 

(9.7.2018) Svet Evrope sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju

Svet Evrope je 4. julija sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju.
Celotna novica...

Svet Evrope je 4. julija sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju.

Svet Evrope vladam priporoča, naj pregledajo svojo zakonodajo, politike in prakse in sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno zaščito otrok. Prav tako poudarjajo, da morajo države zagotoviti, da bodo podjetja in drugi ključni deležniki sledili zakonodaji na področju zaščite otrok in ustrezno ukrepali v primeru zlorab.

(5.7.2018) Movit s podpornimi aktivnostmi za prijavitelje v program Evropske solidarnostne enote

Evropski parlament in Svet sta dosegla politični dogovor o predlogu Evropske komisije za samostojen pravni okvir in proračun programa Evropske solidarnostne enote (ESE) do leta 2020. Na Movitu bodo v naslednjih mesecih pripravili podrobne informacije glede izvajanja programa Evropske solidarnostne enote (ESE) v Sloveniji.
Celotna novica...

Evropski parlament in Svet sta dosegla politični dogovor o predlogu Evropske komisije za samostojen pravni okvir in proračun programa Evropske solidarnostne enote (ESE) do leta 2020. Na Movitu bodo v naslednjih mesecih pripravili podrobne informacije glede izvajanja programa Evropske solidarnostne enote (ESE) v Sloveniji.

Informacije bodo objavili na spletni strani www.movit.si/ese ter začeli z izvajanjem podpornih aktivnosti za potencialne prijavitelje v program. Prvi prijavni rok v okviru samostojnega programa bo že v letošnjem letu. Več informacij o podpornih aktivnostih najdete na njihovi spletni strani.

(26.6.2018) Najava nacionalnega srečanja nevladnih organizacij: Gradimo solidarnost

Ste kdaj potrebovali podporo širokega kroga ljudi? Vam včasih manjka podpora ostalih nevladnikov? Morda samo nekdo, ki ti da občutek, da v akciji nisi sam?
Celotna novica...

Ste kdaj potrebovali podporo širokega kroga ljudi? Vam včasih manjka podpora ostalih nevladnikov? Morda samo nekdo, ki ti da občutek, da v akciji nisi sam?

Ker želijo odpreti prostor za razpravo o tem, kako graditi solidarnost med nevladnimi organizacijami in tudi širše, vas vsebinske NVO mreže vabijo, da si rezervirate termin 10. oktobra 2018. Na letnem dogodku konzorcija vsebinskih mrež želijo skozi domače in tuje primere iz prakse predstaviti pomen in vlogo medsektorske solidarnosti, nato pa v delavniškem delu skupaj zasnovati konkretne mehanizme za gradnjo solidarnosti.

Zakaj gradimo solidarnost? Ker je to eden ključnih mehanizmov za izboljšanje položaja in učinkovitosti delovanja nevladnih organizacij. Več informacij o dogajanju bo sledilo v prihajajočih mesecih.

(18.6.2018) Objavljen javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.
Celotna novica...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne zaščite.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur (16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela) in ga izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.


Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami na ministrstvu zbirajo do 10. julija 2018.

(15.6.2018) Informativna delavnica za potencialne prijavitelje Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije

Vlada je konec maja prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Vlada je konec maja prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij.

S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, z njimi se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. Javni poziv bo Ministrstvo za javno upravo objavilo že ta petek, 15. junija!

Ministrstvo bo poziv podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19. 6. 2018, od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Na delavnico se ni potrebno posebej prijaviti.

Gradivo z delavnice in pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na tej strani. Dodatna vprašanja lahko zastavite prek gp.mju@gov.si do 10.7. 2018.

 

(15.6.2018) Zaključki in zapis Nacionalnega foruma o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

16. maja 2018 je na Brdu pri Kranju potekal Forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE in drugimi partnerji: Zavod RS za šolstvo, Center za evropsko prihodnost, društvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.
Celotna novica...

16. maja 2018 je na Brdu pri Kranju potekal Forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE in drugimi partnerji: Zavod RS za šolstvo, Center za evropsko prihodnost, društvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Foruma se je udeležilo okoli 140 udeležencev iz ministrstev, organov v sestavi in vladnih služb, akademske sfere, šol in vrtcev, nevladnih organizacij, mladinskih organizacij in tudi iz podjetij.

Glavni zaključki foruma in povezani dokumenti so sedaj dostopni na portalu tuditi.si.

http://tuditi.si/zakljucki-in-zapis-nacionalnega-foruma-o-globalnem-ucenju-ter-vzgoji-in-izobrazevanju-za-trajnostni-razvoj/

 

 

 

(11.6.2018) Strokovna ekskurzija in okrogla miza - Uspešne zgodbe povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti podeželskih proizvodov

Umanotera vas vabi, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo. Okrogla miza in strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo dobrih praks Mlekarne Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.
Celotna novica...

Umanotera vas vabi, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo. Okrogla miza in strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo dobrih praks Mlekarne Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.

Na okrogli mizi v družbi uglednih gostov boste slišali, kako jim je uspelo – spoznali boste faktorje uspeha in večplastne koristi za proizvajalce, potrošnike in celotno lokalno skupnost. Predstavili bodo spodbude in načine, kako dobre prakse prenesti tudi v druga slovenska okolja.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, zadrug, kmetij, podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za podeželske skupnostne projekte ter medijem.

Obvezne prijave na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

Za skupen prevoz iz Postojne kontaktirajte Majo Modrijan, destilator.info@gmail.com.

(11.6.2018) Preverite, ali ste na novem seznamu upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine

Nevladne organizacije obveščamo, da je vlada preteklo sredo potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2018. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2017
Celotna novica...

Nevladne organizacije obveščamo, da je vlada preteklo sredo potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2018. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2017

Ker je v preteklih letih pri pripravi seznama prihajalo do napak in so nekatere organizacije sprva iz njega pomotoma izpadle, vse nevladne organizacije, ki bi morale biti na seznamu, pozivamo, da preverijo, ali so tudi res na njem.

V primeru, da na seznam pomotoma niso uvrščene, je potrebno obvestiti pristojno ministrstvo, saj je to tisto, ki je ministrstvu za finance poslalo seznam upravičencev, ki delujejo na njegovem področju. Obvestijo lahko tudi CNVOS, ki bo nato urgiral v njihovem imenu.

(9.6.2018) Organiziranje prostovoljstva v skladu z GDPR

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Slovenska filantropija sporoča kako je z ureditvijo prostovoljstva v skladu s Splošno uredbo evropske unije o varovanju osebnih podatkov. In sicer, da za pridobivanje in obdelavo podatkov prostovoljcev obstaja zakonska podlaga (Zakon o prostovoljstvu)ter ni potrebno pridobivati dodatne privolitve prostovoljcev, če se podatki obdelujejo za namen izvajanja prostovoljskega dela v skladu s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu. Po Zakonu o prostovoljstvu je obdobje hrambe dogovorov s prostovoljci 10 let (23. člen, 3. odstavek). Ta zakonska obveznost organizacij velja tudi v primeru, če se dogovor prekine.
Celotna novica...

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Slovenska filantropija sporoča kako je z ureditvijo prostovoljstva v skladu s Splošno uredbo evropske unije o varovanju osebnih podatkov. In sicer, da za pridobivanje in obdelavo podatkov prostovoljcev obstaja zakonska podlaga (Zakon o prostovoljstvu)ter ni potrebno pridobivati dodatne privolitve prostovoljcev, če se podatki obdelujejo za namen izvajanja prostovoljskega dela v skladu s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu. Po Zakonu o prostovoljstvu je obdobje hrambe dogovorov s prostovoljci 10 let (23. člen, 3. odstavek). Ta zakonska obveznost organizacij velja tudi v primeru, če se dogovor prekine.

V primeru, da prostovoljcem pošiljate dodatna obvestila, vabila na dogodke, e-novice, ki niso povezana s prostovoljskim delom po dogovoru (tudi za objavo fotografij prostovoljca), pa je potrebno pridobiti dodatno soglasje/privolitev prostovoljca.

Na spletni strani  http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/dokumenti-in-obrazci

je prenovljen obrazec Dogovor o prostovoljskem delu, ki vsebuje dodatno Izjavo/soglasje prostovoljcev za obdelavo njihovih osebnih podatkov. Podpis te izjave je potreben samo v primeru, če boste osebne podatke prostovoljcev uporabljali tudi za druge namene.

Še nekaj relevantnih informacij glede varstva osebnih podatkov prostovoljcev:

-  za obdelavo osebnih podatkov je potrebno imeti zakonsko podlago (privolitev posameznika, zakoniti interes organizacije, zakonsko obveznost organizacije …),

- za obdelavo se šteje tudi hramba podatkov,

- vsaka ločena obdelava zahteva ločeno soglasje (npr. za obveščanje, za prejemanje e-novic, za objavo fotografij …),

- namen uporabe podatkov mora biti jasno opredeljen (npr. objava fotografij v reklamnih obvestilih društva na spletu, v tiskanih medijih, na TV in na plakatih na javnih mestih),

- organizacija mora dokazati, da ima privolitev posameznika (pisna izjava, elektronsko sporočilo …),

- zagotoviti je potrebno sledljivost obdelave podatkov (shranjevanje starih obrazcev prijav …),

- poskrbeti je potrebno za zagotavljanje pravice prostovoljcev do dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa podatkov, omejitve uporabe, prenosljivosti podatkov (posredovanje tretji osebi v berljivi obliki).

 

 

(4.6.2018) Festival nevladnih organizacij LUPA 2018 – prijave odprte

Konec poletja si center Ljubljane rezerviramo nevladniki. Tudi letos na CNVOS pripravljamo tradicionalni Festival nevladnih organizacij LUPA. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani že sedemnajstič družile in svoje raznolike dejavnosti predstavile tako na stojnicah kot z živim programom, bo letos v četrtek, 13. septembra 2018, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.
Celotna novica...

Konec poletja si center Ljubljane rezerviramo nevladniki. Tudi letos na CNVOS pripravljamo tradicionalni Festival nevladnih organizacij LUPA. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani že sedemnajstič družile in svoje raznolike dejavnosti predstavile tako na stojnicah kot z živim programom, bo letos v četrtek, 13. septembra 2018, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.

Stojnice, ki si jih praviloma delita dve organizaciji, bodo razporejene po trgu preko Tromostovja in proti Mestni hiši. Odra nova ureditev na Prešernovem trgu ne dovoljuje več, zato bomo živi program, kot smo ga že lani, izvedli med obiskovalci pred Prešernovim spomenikom, delavnice pa pred in med stojnicami, odziv obiskovalcev lani je bil odličen.

Festival LUPA je tradicionalna predstavitev slovenskih nevladnih organizacij. Vsako leto se na stojnicah predstavi okoli 120, z živim programom in na delavnicah pa še preko 30 društev, nevladnih zavodov in ustanov. Program in seznam udeležencev seveda še nista znana, ker sta odvisna od vas, zato se hitro prijavite, ločeno za stojnico in za živi program. Posebej bomo veseli tistih, ki nam boste prijavo poslali do 15. julija in nam tako olajšali organizacijo festivala. Se vidimo 13. septembra od 10. ure dalje na 17. Festivalu LUPA.

(4.6.2018) Kmalu še dodaten milijon za razvoj nevladnih organizacij

Vlada je na dopisni seji prejšnji teden, 30. maja 2018, prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, z njimi se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja tudi javni poziv, ki bo objavljen še ta mesec. Bodite pozorni!
Celotna novica...

Vlada je na dopisni seji prejšnji teden, 30. maja 2018, prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, z njimi se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja tudi javni poziv, ki bo objavljen še ta mesec. Bodite pozorni!

Dogovor o dodatnih sredstvih je bil na eni od sej vladnega sveta za NVO sicer sklenjen že lani septembra. Sklenjen je bil dogovor za dodatne 3 milijone evrov za NVO že v letošnjem letu – od tega 2 milijona za zaposlitve, za kar je razpis že zunaj, enega pa za evropske projekte – kot neke vrste uverturo v Sklad za NVO, ki bo od prihodnjega leta za razvojne ideje in projekte NVO letno zagotavljal okoli 5 milijonov evrov.

Ministrstvo za javno upravo je tako s prejemom Zakona o nevladnih organizacijah, ki z naslednjim letom vzpostavlja proračunski sklad, Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva in ciljno usmerjenimi javnimi razpisi, vzpostavilo temelje za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva.

(4.6.2018) Nacionalna konferenca nevladnih organizacij – FUN FUNDRAISING

Nacionalna konferenca je tik pred vrati, jutri, 5. junija, se začne zares. Pridružila se nam bosta Danko Radaljac iz hrvaškega Združenja Naš Hajduk in Daniel Pastva, ki je na Češkem koordiniral kampanjo "Dobrodelne opeke". Slovenske prakse bodo predstavili Taja Topolovec iz medija Pod črto, Žiga Vrtačič iz Inštituta Danes je nov dan ter Matej Planko iz Planinske zveze Slovenije. Z nami pa bo tudi donatorka Maja Puppis, ki je Zavodu GT22 odstopila hišo v Mariboru.
Celotna novica...

Nacionalna konferenca je tik pred vrati, jutri, 5. junija, se začne zares. Pridružila se nam bosta Danko Radaljac iz hrvaškega Združenja Naš Hajduk in Daniel Pastva, ki je na Češkem koordiniral kampanjo "Dobrodelne opeke". Slovenske prakse bodo predstavili Taja Topolovec iz medija Pod črto, Žiga Vrtačič iz Inštituta Danes je nov dan ter Matej Planko iz Planinske zveze Slovenije. Z nami pa bo tudi donatorka Maja Puppis, ki je Zavodu GT22 odstopila hišo v Mariboru.

Naciolnalna konferenca v Ljubljani, 5. junij 2018 ob 10:00  / Prodajalna venue, podhod Ajdovščina

Konferenca poteka v okviru projekta ”CNVOS – generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja”, ki ga financirata Ministstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

(28.5.2018) Drugi javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

V sklopu javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev je na voljo še 34.700 evrov!
Celotna novica...

V sklopu javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev je na voljo še 34.700 evrov!

Ponovno vabimo nevladne organizacije, da storitve ali produkte predstavijo in povep, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Poziv odprt od 15. 11. 2017 do porabe sredstev!

SREDSTEV NA VOLJO: 34.700 EUR

(22.5.2018) Crowdfunding za nevladnike

Crowdfunding (oz. množično financiranje) je v zadnjih letih postal nadvse popularen način za zbiranje sredstev za zagon najrazličnejših projektov, tudi kar nekaj nevladniških.
Celotna novica...

Crowdfunding (oz. množično financiranje) je v zadnjih letih postal nadvse popularen način za zbiranje sredstev za zagon najrazličnejših projektov, tudi kar nekaj nevladniških.

Delavnico bo vodil Luka Piškorič, eden največjih poznavalcev crowdfundinga pri nas, udeleženci bodo spoznavali, kateri nevladniški projekti so sploh primerni za tovrsten način zbiranja zagonskih sredstev, katero crowdfunding platformo izbrati in kako kar najbolje izkoristiti kampanjo in kje se lahko skrivajo potenacialne pasti. Na delavnici boste lahko spoznali vse ključne vidike priprave in izvedbe uspešne kampanje množičnega financiranja ter začrtali razvoj svoje lastne kampanje.

Delavnica je namenjena tistim nevladnim organizacijam, ki se zbiranja sredstev na tak način še niso lotile, a tudi tistim, ki nekaj izkušenj že imajo, morda doslej niso bili uspešni, ali izkušnje in znanje želijo nagraditi. Na delavnico vabljeni tisti, ki se v svoji organizaciji ukvarjate z marketinškimi dejavnostmi, ste zadolženi za vodenje in financiranje projektov.

Kotizacija (cene vsebujejo DDV): za člane CNVOS - 20 % popusta: 76 €; redna cena: 95 €

 

(16.5.2018) Vabilo na brezplačno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje, ki bo v E-kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) od 25. do 27. maja 2018. Tridnevno usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam in strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri vključevanju v družbo. Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, izvajalec usposabljanj za prostovoljce, vključevanje migrantov, beguncev, nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga.
Celotna novica...

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje, ki bo v E-kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) od 25. do 27. maja 2018. Tridnevno usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam in strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri vključevanju v družbo. Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, izvajalec usposabljanj za prostovoljce, vključevanje migrantov, beguncev, nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga.

Obravnavane bodo naslednje teme:
• temeljno zakonodajo, ki obravnava ciljne skupine (njihove pravice in terminologija, razumevanje različnih statusov),
• medkulturni dialog – vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur,
• teorijo in veščine nenasilne komunikacije,
• vživljanje v situacijo in potrebe migrantov,
• etične dileme pri delu z migranti,
• integracijo migrantov.

Usposabljanje je brezplačno. 

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno ponedeljka, 21. maja 2018. Število mest je omejeno, zato priporočamo čim prejšnjo prijavo.

(14.5.2018) Večina nevladnih organizacij na varovanje osebnih podatkov še ni pripravljena

Pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah se veliko dela. Vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, ugotavlja, da je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju.
Celotna novica...

Pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah se veliko dela. Vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, ugotavlja, da je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju.

Najjpogostejših težav, ki jih nevladne organizacije še niso odpravile:

1. Zbiranje podatkov na zalogo, to pomeni zbiranje in hrambo podatkov, ki jih organizacija trenutno ne potrebuje, bodo pa morda kdaj v prihodnje prišli prav, na primer davčne številke članov, za katere društvo meni, da lahko pridejo prav, če člani morda nekoč ne bi bili več prostovoljci, pač pa bi se jim izplačala kakšna nagrada za delo, in podobno.

2. Pogodbe s ponudniki IT storitev, oblačnih storitev ali računovodstva in drugimi t. i. pogodbenimi obdelovalci, kjer iz prakse ugotavljamo, da je v teh pogodbah običajno le neka splošna klavzula, da bo pogodbenik obdeloval in zagotavljal varovanje podatkov v skladu z zakonodajo, konkretnih določb, ki jih zahteva nova uredba, pa v pogodbah ni. Tukaj so še posebno pomembni vsebina, trajanje in namen obdelave osebnih podatkov in kategorije posameznikov, o katerih se osebni podatki obdelujejo. Iz prakse ravno tako opažamo, da organizacije ne poskrbijo, da so delavci pogodbenika zavezani k zaupnosti osebnih podatkov, s katerimi delajo, in da nimajo sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varovanje osebnih podatkov.

3. Posredovanje podatkov o članih organizacije tretjim osebam. Še vedno precej nevladnih organizacij svojim financerjem, zvezam ali pogodbenikom posreduje informacije o svojih članih, pri čemer člani tega sploh ne vedo – tega v prihodnje nikakor ne bodo smeli več početi.

(14.5.2018) V javno razpravo danih 8 novih predlogov predpisov, skupaj odprtih 22 javnih razprav

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.
Celotna novica...

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 

Ministrstvo za infrastrukturo: Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika upravljanju s čolni

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov , Pravilnik o programu Evropske šole Ljubljana 

Ministrstvo za javno upravo: Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj

Ministrstvo za okolje in prostor: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi,
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
Ministrstvo za zdravje: Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati druga pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči, Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu, Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu, Pravilnik o prometu z zdravili na debelo, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Pravilnik o registru zdravnikov

 

 

 

(7.5.2018) Nacionalna nevladniška konferenca letos na temo fundraisinga

Letošnja nacionalna nevladniška konferenca, ki bo 5. junija v Ljubljani, se bo vrtela okoli najboljših domačih in tujih fundraising projektov in praks. Konferenca se bo odvijala v novem prizorišču za delavnice in konference Prodajalna, ki se nahaja v podhodu Ajdovščina v Ljubljani.
Celotna novica...

Letošnja nacionalna nevladniška konferenca, ki bo 5. junija v Ljubljani, se bo vrtela okoli najboljših domačih in tujih fundraising projektov in praks. Konferenca se bo odvijala v novem prizorišču za delavnice in konference Prodajalna, ki se nahaja v podhodu Ajdovščina v Ljubljani.

Med drugim boste na koferenci spoznali, kako na Pod črto vsako leto z donacijami zberejo prek 20.000 EUR, zakaj so na Danes je nov dan razvili karte Politični parket in kako se na Planinski zvezi Slovenije trudijo pustiti markanten vtis.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Potrebna je prijava na konferenco, prijave so že mogoče, zaprli pa jih bomo 25. maja. Če bo prijav več, kot je kapaciteta prizorišča, bomo upoštevali načelo iz vsake organizacije en udeleženec.

(23.3.2018) Sprejet Zakon o nevladnih organizacijah

Parlament je sprejel Zakon o nevladnih organizacijah. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila.
Celotna novica...

Parlament je sprejel Zakon o nevladnih organizacijah. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila.

Kaj prinaša?

Jasno definicijo, koga lahko štejemo za nevladno organizacijo in koga ne,
   -  vzpostavitev posebnega proračunskega sklada za razvoj NVO, kamor se avtomatsko steka ne(u)porabljeni del dohodninskih donacij (trenutno gre za cca. 5 mio evrov letno),
   - vsem nevladnim organizacijam ne glede na področje njihovega delovanja omogoča pridobitev statusa delovanja v javnem interesu (to možnost so doslej imela samo društva),
  -  nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, po novem poročajo ministrstvu vsako dve leti in ne več letno,
  -  poenostavitev poročanja nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, tako da jim ne bo potrebno pošiljati več obsežnih poročil s prilogami, temveč samo dokazila o doseganju predpisanih dosežkov,
  -  nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, imajo prednost na javnih razpisih iz državnega proračuna,
   - enotno (spletno dostopno) evidenco vseh nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu,
  -  pravno podlago za javne razpise, namenjene razvoju in podpori nevladnih organizacij,
  -  jasno zakonska opredelitev horizontalnih mrež, regionalnih stičišč in vsebinskih mrež, kar pomeni tudi določeno priznanje pomembnosti njihovega položaja pri razvoju NVO,
  -  nalaga vladi, redno pripravo strategij razvoja NVO in programov razvojnih ukrepov.

 

(22.3.2018) LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.
Celotna novica...

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvo za okolje in prostor prepoznal kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Konferenca bo tako namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

(19.3.2018) Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja razpis, katerega cilj je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Vrednost razpisa je 1.700.000,00 €. Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
Celotna novica...

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja razpis, katerega cilj je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Vrednost razpisa je 1.700.000,00 €. Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

(19.3.2018) EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in vladavine prava v Senegalu

EuropeAid razpisuje javni razpis v vrednosti 2.100.000 EUR (sklop 1: 300 000 EUR, sklop 2: 800 000 EUR, sklop 3: 400 000 EUR, sklop 4: 600 000 EUR). V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Trajanje projekta je od 18 do 36 mesecev.
Celotna novica...

EuropeAid razpisuje javni razpis v vrednosti 2.100.000 EUR (sklop 1: 300 000 EUR, sklop 2: 800 000 EUR, sklop 3: 400 000 EUR, sklop 4: 600 000 EUR). V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Trajanje projekta je od 18 do 36 mesecev.

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju dostopa do sodnega varstva, s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva (sklop 1), izboljšanju razmer v zaporih (sklop 2), boju proti korupciji in preprečevanju pranja denarja (sklop 3) ter ozaveščanju o pravicah in varstvu otrok (sklop 4) v Senegalu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA ter Senegala. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

(19.3.2018) Zdaj gre zares: pravočasno poskrbite za varstvo osebnih podatkov

Bliže se 25. maj, ko bo pričela veljati nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov. Slovenija do takrat očitno ne bo še imela novega zakona o varstvu osebnih podatkov, zato moramo nevladne organizacije poskrbeti za ustrezno varstvo osebnih podatkov neposredno na podlagi uredbe. Preveriti je potrebno, ali imamo ustrezne pravne podlage za podatke, ki jih obdelujemo o svojih članih ali uporabnikih, in ali smo jih o tem ustrezno obvestili. Na slednje je društva opozoril tudi informacijski pooblaščenec.
Celotna novica...

Bliže se 25. maj, ko bo pričela veljati nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov. Slovenija do takrat očitno ne bo še imela novega zakona o varstvu osebnih podatkov, zato moramo nevladne organizacije poskrbeti za ustrezno varstvo osebnih podatkov neposredno na podlagi uredbe. Preveriti je potrebno, ali imamo ustrezne pravne podlage za podatke, ki jih obdelujemo o svojih članih ali uporabnikih, in ali smo jih o tem ustrezno obvestili. Na slednje je društva opozoril tudi informacijski pooblaščenec.

Nevladne organizacije moramo biti pozorne predvsem na sledeče:

    Ali imamo za vsako (čisto vsako!) obdelavo osebnih podatkov ustrezno pravno podlago? Takšno podlago moramo imeti pred samo obdelavo podatkov, torej preden nek podatek uporabimo – ga npr. vpišemo v svojo bazo, uporabimo za pošiljanje obvestila ali objavimo sliko uporabnika na spletu itd.
    Vsa pretekla soglasja članov in uporabnikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov je potrebno ponovno preveriti, če so še ustrezna. Četudi je torej oseba nevladni organizaciji soglasje za obdelavo svojih podatkov nekoč že podala, mora biti to soglasje skladno z novo uredbo. Če temu ni tako, je soglasje potrebno pridobiti na novo. Razne splošne privolitve, da se oseba »strinja s statuti ali akti organizacije«, po novem ne bodo več zadoščale in jih je zato potrebno pridobiti na novo.
    Ali so naši člani in uporabniki o obdelavi svojih podatkov ustrezno obveščeni? Ne zadošča samo, da imamo ustrezno podlago za obdelavo podatkov (npr. soglasje uporabnika programa organizacije), temveč mora biti oseba, katere podatke imamo, tudi ustrezno obveščena o tem, kaj se z njenimi podatki dogaja.
    Ali je obseg osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo, sorazmeren in ustrezen? Podatkov ne smemo več obdelovati v večjem obsegu, kot je to potrebno za doseganje namena, za katere so bili zbrani. Zato razna zbiranja podatkov npr. o EMŠO številkah, davčnih številkah, kraju rojstva, poklicu članov v društvih ipd. ne bo več dovoljena zgolj »za potrebe delovanja društva« oz. na zalogo. Za takšne dodatne podatke bo potrebno zagotoviti drugo podlago ali pa podatke izbrisati.
    Ali imamo ustrezne evidence o tem, katere osebne podatke imamo? Uredba določa obveznost vodenja kataloga zbirk osebnih podatkov, kot jo ima že veljavni slovenski zakon.
    Ali imamo ustrezne pogodbe z zunanjimi obdelovalci osebnih podatkov (računovodski servis, računalniška podjetja ...)? Po novem bodo tovrstne pogodbe morale imeti več varovalk.
    Ali potrebujemo posebnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov?
 

(14.3.2018) Podprite Zakon o NVO

Naslednji teden bodo poslanke in poslanci v državnem zboru obravnavali predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Zakon, med ostalim, prinaša tudi ustanovitev sklada za NVO iz nerazporejene dohodnine. Vabimo vas, da v imenu vaše nevladne organizacije tudi vi podpišete dopis, ki bo v ponedeljek s strani CNVOS naslovljen na vse poslance in poslanke.
Celotna novica...

Naslednji teden bodo poslanke in poslanci v državnem zboru obravnavali predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Zakon, med ostalim, prinaša tudi ustanovitev sklada za NVO iz nerazporejene dohodnine. Vabimo vas, da v imenu vaše nevladne organizacije tudi vi podpišete dopis, ki bo v ponedeljek s strani CNVOS naslovljen na vse poslance in poslanke.


Ne glede na odstop predsednika vlade, pričakujemo, da bo Državni zbor sprejel Zakon (http://imss.dz-rs.si/imis/56c16f2dee90a4bbb6b8.pdf), kljub temu pa želimo poslance in poslanke osebno nagovoriti, da s svojo podporo in glasom k temu prispevajo.

Vabimo vas, da v imenu vaše nevladne organizacije tudi vi podpišete dopis, ki bo v ponedeljek s strani CNVOS naslovljen na vse poslance in poslanke. Zadošča, da na elektronski naslov info@boreo.si do nedelje, 17. 3. do 20.00, sporočite, da vaša organizacija podpira spodnji dopis:Spoštovane poslanke, poslanci!
Naslednji teden boste na marčevski seji obravnavali predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Njegov sprejem v nevladnih in prostovoljskih organizacijah z nestrpnostjo pričakujemo, saj se z njim zaključuje naše desetletje dolgo prizadevanje, da se s sistemskim zakonom končno poenotijo in regulirajo zadeve, ki jih je do sedaj neenotno in večkrat celo nasprotujoče urejalo več kot 20 zakonov. Zakon hkrati prinaša nekaj temeljnih razvojnih in podpornih ukrepov, ki nam bodo olajšali naša prizadevanja za otroke, starejše, socialno ogrožene …

Dobre rešitve so plod triletnega širokega usklajevanja, zato vam bomo hvaležni, če zakon, ki ima z dopolnili, sprejetimi na seji matičnega delovnega telesa, našo polno podporo, tudi sami podprete.
S spoštovanjem,

PODPISNIKI

(22.2.2018) Sopotniki iščejo prostovoljce

S 1.03.2018 Sopotniki začenjajo svojo pot tudi v Postojni. Iščejo zaupanja vredne prostovoljce, ki se bodo pridružili zanesljivi ekipi Sopotnikov ter s tem omogočili lažji dostop starejšim v mesto.
Celotna novica...

S 1.03.2018 Sopotniki začenjajo svojo pot tudi v Postojni. Iščejo zaupanja vredne prostovoljce, ki se bodo pridružili zanesljivi ekipi Sopotnikov ter s tem omogočili lažji dostop starejšim v mesto.

Osnovna načela Sopotnikov

 •    starostnikom nudimo brezplačne prevoze do želene lokacije in nazaj v namenskem osebnem vozilu
 •    starostnike spodbujamo k aktivnosti – zakaj bi čakali na pomoč drugih, če se po opravkih lahko odpravijo sami
 •     sodelujemo – poleg prevoza starostnikom nudimo tudi druženje ob vožnji in pomoč pri opravkih (pomoč pri prenašanju težjih stvari, spremstvo)
 •     povezujemo – ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev, omogočamo obisk kulturnih prireditev, razstav, prijateljev v mestu, tako da zaradi lokacije bivanja niso izključeni iz kulturnega dogajanja in družabnega življenja
 •     spreminjamo stanje, kjer pomoč starejšim zagotavljajo samo družinski člani – krepimo medsebojno povezovanje, zaupanje in sodelovanje
   

(22.2.2018) Združimo se! - uvodno srečanje za usposabljanja

Uvodno srečanje teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade o delavskih pravicah, participatorni ekonomiji in zadružništvu - Združimo se!
Celotna novica...

Uvodno srečanje teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade o delavskih pravicah, participatorni ekonomiji in zadružništvu - Združimo se!

Si nezaposlen_a in star_a do 29 let?
Bi rad_a zvedel_a več o svojih pravicah iz delovnega prava?
Te zanima pomen boja za delavske pravice?
Si želiš trajnostne oblike zaposlitve?
Si želiš svoje dejavno in samostojno mesto v družbi?
Bi rad_a izvedel_a kako ustanoviti svoje demokratično podjetje, ki bo odgovarjalo na potrebe lokalne skupnosti?

Ne meči se v svet samostojnega podjetništva, start upov in nedostojnega dela, pač pa z vsaj tremi somišljenicami_ki ustanovi kooperativo (prevajalsko, gostinsko, oblikovalsko, arhitekturno, pivovarsko, producentsko…), ki ti bo nudila socialno varnost in temeljila na odgovornosti, zaupanju, solidarnosti in odprtosti za potrebe zaposlenih in lokalne skupnosti.

(12.2.2018) Vabimo vas v izbor NVO s potencialom

Regijsko stičišče BOREO vabi nevladne organizacije k prijavi v program "NVO s potencialom", z namenom, da se nam pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.
Celotna novica...

Regijsko stičišče BOREO vabi nevladne organizacije k prijavi v program "NVO s potencialom", z namenom, da se nam pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.

(7.2.2018) Mi smo proti! Sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

Sodelovanje z javnostjo je lahko za občinsko upravo in njene uslužbence veliko breme. Lahko pa tudi olajša vaše delo, izboljša rešitve in vas poveže s skupnostjo prebivalcev.
Celotna novica...

Sodelovanje z javnostjo je lahko za občinsko upravo in njene uslužbence veliko breme. Lahko pa tudi olajša vaše delo, izboljša rešitve in vas poveže s skupnostjo prebivalcev.

IPOP vas vabi na pogovor o različnih zadregah in težavah, ki spremljajo sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa in o možnostih za to, da sodelovanje kljub vsemu dobro steče in da postane tudi uspešno. Razpravljali bomo o tem, kako breme sodelovanja z javnostjo obrniti v korist obojih – občine in prebivalcev.

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno glasnejšimi zahtevami po vključevanju javnosti v procese odločanja. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj ter s tem razviti zaupanje udeležencev v možnosti, ki jih prinaša sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa. Predstavljene bodo tudi različne metode sodelovanja z javnostjo ter praktični primeri iz slovenskih občin.*

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 9. 2. 2018 s prijavo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVnlHNP32mnzPPqP-XYwRKRtBge0gE3uPUFokbA1U2KrpcaA/viewform

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

V naslednjih tednih bosta podobna dogodka potekala še v Kopru in Novem mestu. Več kmalu.

(12.1.2018) Objavljen je razpis programa Evropa za državljane za leto 2018

Obveščamo vas, da je Izvajalska agencija objavila razpis za zbiranje predlogov programa Evropa za državljane, ki je objavljen na njihovi spletni strani. Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje sklope in ukrepe programa:
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je Izvajalska agencija objavila razpis za zbiranje predlogov programa Evropa za državljane, ki je objavljen na njihovi spletni strani. Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje sklope in ukrepe programa:

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin (rok 1. 3. 2018)
Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba (rok 1. 3. 2018)
– Pobratenje mest
– Mreže mest
– Projekti civilne družbe

Za oba sklopa je rok za oddajo prijav 1. marec 2018 (do 12. ure), za ukrepa pobratenje mest in mreže mest pa tudi 3. 9. 2018.

Za lažjo in boljšo prijavo na razpis pa vas vabimo na regijske predstavitve programa, ki jih bomo izvedli:

• 16. januarja 2018 v Postojni (GZS, Območna zbornica Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna)
• 19. januarja 2018 v Kranju (Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj)
• 24. januarja 2018 v Krškem (Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica)
• 26. januarja 2018 v Velenju (Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje)

Predstavitev je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na dogodkih vam bomo predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa, novosti za leto 2018 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite prek spletnega obrazca!
Vse predstavitve se bodo pričele ob 10. uri in bodo trajale predvidoma 2 uri.

(8.1.2018) Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2017 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.
Celotna novica...

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2017 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

Za prostovoljsko delo se šteje delo, ki je kot tako opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljnjem besedilu: ZProst).

Kot prostovoljska organizacija se šteje nevladna organizacija ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z ZProst.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Z javnim pozivom so objavljeni pogoji za sodelovanje, merila za izbor kandidatov, način in roki za oddajo predlogov ter rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva.

(13.12.2017) Vpis v Register dejanskih lastnikov - obveznost tudi za NVO

Novembra 2016 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma nalaga poslovnim subjektom ugotovitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vzpostavil in vodil Ajpes. Obveznost vpisa velja tudi za nevladni sektor, torej za društva, zavode, ustanove, zadruge itn.
Celotna novica...

Novembra 2016 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma nalaga poslovnim subjektom ugotovitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vzpostavil in vodil Ajpes. Obveznost vpisa velja tudi za nevladni sektor, torej za društva, zavode, ustanove, zadruge itn.

V skladu z zakonom morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:
− gospodarske družbe,
− zadruge,
− društva,
− zavodi,
− politične stranke,
− sindikati,
− verske skupnosti in
− tuji skladi, ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Poslovni subjekti, ki jim ni potrebno urediti podatke o dejanski lastnikih so:
− samostojnim podjetnikom posameznikom(s.p.-ji),
− posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
− enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (enoosebne družbe, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe),
− neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, je glede na zakon vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt (npr. predsednik društva, direktor zavoda, ustanovitelj/skrbnik/zastopnik ustanove...).

Poslovni subjekti morajo najpozneje do 19. januarja 2018 vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih in vpisati podatke o dejanskih lastnikih v RDL. Vpis bo mogoč od 11. decembra 2017 naprej.

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz RDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba (npr. računovodstvo) preko spletne aplikacije (povezava). Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil Ajpes.

Kaj je potrebno narediti?

1. Vzpostaviti evidenco dejanskih lastnikov (16. odst. 137. člena ZPPDFT-1)
Oblikovati dokument evidence dejanskih lastnikov, v katerem so zapisani podatki o dejanskem lastniku poslovnega subjekta:
− osebno ime,
− naslov stalnega in začasnega prebivališča,
− datum rojstva,
− državljanstvo in
− višina lastniškega deleža ali drug način nadzora.

2. Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov pri Ajpes-u.
Na spletnem portalu na zgoraj opisan način vpisati v RDL naslednje podatke:
− podatki o poslovnem subjektu,
− podatki o dejanskem lastniku in
− podatki o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Globe za neupoštevanje zgoraj napisanih obveznosti organizacije so zelo visoke (od 6.000,00 EUR do 60.000,00 EUR za pravne osebe in od 400,00 EUR do 2.000,00 EUR za odgovorne osebe), zato predlagamo vsem zavezanim poslovnim subjektom, da zadeve do datuma tudi uredijo.

(5.12.2017) Z resorji o javnih razpisih za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij

Služba za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo je v 21. novembra 2017 na Brdu pri Kranju organizirala konferenco Javni razpisi za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Služba za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo je v 21. novembra 2017 na Brdu pri Kranju organizirala konferenco Javni razpisi za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij.

Namen konference je prispevati k dvigu kakovosti javnih razpisov za nevladne organizacije, ki so usmerjeni v doseganje konkretnih rezultatov tako za razpisovalce kot upravičence. Gre za uvodni medresorski dogodek in temelj za nadaljnja srečanja razpisovalcev in skrbnikov pogodb nevladnih organizacij.

Konferenco je otvoril državni sekretar dr. Nejc Brezovar, ki je poudaril, da morajo biti javni razpisi ciljno naravnani, pri čemer morajo izhajati iz ciljev javnih politik na posameznih področjih. Realizacijo rezultatov in ciljev  je potrebno dosledno evalvirati z namenom prihodnjih izboljšav. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bodo državne investicije v nevladni sektor zares krepile tiste njegove aktivnosti in programe, ki so kakovostni in imajo trajnostni potencial, ker uspešno odgovarjajo na realne potrebe družbenega okolja.

Vir: MJU

(17.10.2017) OBVESTILO!!!

Obveščamo vas, da strokovna ekskurzija na Koroško zaradi objektivnih razlogov jutri, 18.10.2017 ODPADE! Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da strokovna ekskurzija na Koroško zaradi objektivnih razlogov jutri, 18.10.2017 ODPADE! Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

(11.10.2017) Čez planke na Koroško

Pozdravljeni, na povabilo kolegov iz koroškega Regijskega stičišča za nevladne organizacije Korociv, Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji po prelepi Koroški, kjer si bomo lahko ogledali primere dobrih praks s področja sociale, krožnega gospodarstva, turizma, socialnega podjetništva, nevladnih organizacij...), za katere menimo, da lahko vzpostavimo tudi morebitne možnosti za sodelovanje na različnih projektih. Strokovna ekskurzija bo 18.10.2017 z odhodom ob 7. uri zjutraj
Celotna novica...

Pozdravljeni, na povabilo kolegov iz koroškega Regijskega stičišča za nevladne organizacije Korociv, Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji po prelepi Koroški, kjer si bomo lahko ogledali primere dobrih praks s področja sociale, krožnega gospodarstva, turizma, socialnega podjetništva, nevladnih organizacij...), za katere menimo, da lahko vzpostavimo tudi morebitne možnosti za sodelovanje na različnih projektih. Strokovna ekskurzija bo 18.10.2017 z odhodom ob 7. uri zjutraj

Vabilo na delovni obisk »Čez planke« na Koroško

Koroška obsega območje treh dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske ter treh pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp, ki dajejo pokrajini pečat samosvoje prvobitnosti in čvrstosti. Ponaša se z enkratno naravno in kulturno krajino in ljudmi.  Je pa tudi ena najstarejših slovenskih industrijskih regij. Danes skušamo rezultate dela knapov, pavrov, oglarjev, flosarjev, tesarjev in kovačev vtkati v kar najbolj pristen in živ prikaz te naše pomembne dediščine.

Ker je sodelovanje in povezovanje dandanes ključnega pomena za boljše delovanje organizacij in dobrobit lokalnega prebivalstva smo za vas pripravili ogled nekaterih od mnogih primerov dobrih praks, na katere smo ponosni.  Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite

v sredo, 18.10.2017  od 10.30 ure dalje

in nam dovolite, da vam predstavimo košček naše lepe regije, ki ga bomo oplemenitili s prikazom primera dobrih praks s področja ekologije, turizma, mladinskih dejavnosti, medgeneracijskega sodelovanja in socialnega podjetništva, ter krožnega gospodarstva.

Vsi, ki se vam zdijo tematike privlačne in iščete bodoče partnerje, hkrati pa združite prijetno s koristnim, vas vabimo, da se prijavite najkasneje do 16.10.2017 naši kolegici na Boreu:   Ani Širca, 041 578 131, ali po e-pošti: ana@boreo.si.


Veselimo se srečanja z vami.

Do snidenja, Vas lepo pozdravljamo.

Ekipa Korociv


Se vidimo na Koroškem!
 

(25.9.2017) Časopis nevladna tudi v e-obliki

Časopis Nevladna, ki jo kreirajo kolegi iz stičišča v Podravju, si lahko sedaj preberete tudi v elektronski obliki.
Celotna novica...

Časopis Nevladna, ki jo kreirajo kolegi iz stičišča v Podravju, si lahko sedaj preberete tudi v elektronski obliki.

https://issuu.com/nevladna1/docs/nevladna_2017_september-web

(22.9.2017) Na RRA Zeleni kras začenjajo z novo serijo podjetniških delavnic

RRA Zeleni kras v sodelovanju z Občino Pivka vabi k udeležbi na podjetniške delavnice, ki jih bomo izvedli v jesensko-zimskem času.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras v sodelovanju z Občino Pivka vabi k udeležbi na podjetniške delavnice, ki jih bomo izvedli v jesensko-zimskem času.

RRA Zeleni kras v sodelovanju z Občino Pivka vabi k udeležbi na podjetniške delavnice, ki jih bomo izvedli v jesensko-zimskem času. Vse delavnice bodo izvedene v Multimedijskem centru v Krpanovem domu, Prečna ulica 1, Pivka.

Delavnice so namenjene tako podjetnikom kot tistim, ki se za podjetništvo šele zanimajo, zainteresirani se lahko udeležijo posameznih delavnic ali celotne serije. Obvezne so predhodne prijave!

Termin   
27.09.17, 8.30 - 11.30 Moja ideja - dobra poslovna ideja?
11.10.17, 8.30 - 11.30 Registracija dejavnosti in finančno računovodski vidik podjetništva
12.10.17, 8.30 - 11.30 Predvidimo stroške in izračunajmo dobiček!
24.10.17, 8.30 - 11.30 Kako do kupcev?
08.11.17, 8.30 - 11.30 Kako predstaviti svojo idejo?
15.11.17, 8.30 - 10.30 Elementi ponudbe
22.11.17, 8.30 - 10.30 Davčno-finančne novosti za podjetnike
29.11.17, 8.30 - 11.30 Socialna omrežja za poslovno rabo: LinkedIn
06.12.17, 8.30 - 10.30 Aktualni viri financiranja
09.01.18, 8.30 - 11.30 Priprava projektnih vlog


Delavnice izvajajo svetovalci RRA Zeleni kras, ob delavnicah vam nudimo tudi dodatne storitve: svetovanja, priprava vlog in poslovnih načrtov. Za prijavo na delavnice, dodatne informacije ali naročanje na svetovanje nas kontaktirajte na: Jana Nadoh Bergoč, jana@rra-zk.si, 05 721 22 48.

(21.9.2017) S štipendijo do pravih kadrov

Regijska štipendijska shema (RŠS) Primorsko-notranjske regije deluje od leta 2004. Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso.
Celotna novica...

Regijska štipendijska shema (RŠS) Primorsko-notranjske regije deluje od leta 2004. Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso.

Na dogodku bodo sodelovala podjetja:
- Fluidmaster d.o.o.
- Sitor stiskalnice d.o.o. (ne bodo sodelovali na B2B)
- Oro met d.o.o. (ne bodo sodelovali na B2B)
- EBM PAPST d.o.o.
- Kovinoplastika Lož d.d.
- Kolektor ATP
- Pivka perutninarstvo d.d. (smeri: živilstvo, mesar,…)
- Postojnska jama d.d. (smeri: kuhar, natakar, vodiči,…)

Prijave sprejemajo do 20.9.2017 na e-naslov: Tadeja@rra-zk.si

(19.9.2017) Manj je več

Zaživela je spletna platforma ‘Manj je več’, ki spodbuja ponovno uporabo predmetov in promovira koncept Zero Waste na ravni gospodinjstev. Razvili so jo v Društvu Ekologi brez meja, informacije so na voljo brez registracije ali plačila, prispeva pa jih lahko vsak.
Celotna novica...

Zaživela je spletna platforma ‘Manj je več’, ki spodbuja ponovno uporabo predmetov in promovira koncept Zero Waste na ravni gospodinjstev. Razvili so jo v Društvu Ekologi brez meja, informacije so na voljo brez registracije ali plačila, prispeva pa jih lahko vsak.

‘Manj je več’ je koncept, ki zagovarja več kakovosti, več prihrankov in manj odpadkov. S popravilom, izmenjavo ali izposojo predmetov se izognemo nakupu novega izdelka in s tem predmetom podarimo novo življenje. Ko pa nakupa nove stvari ne moremo preprečiti, izberimo tiste izdelke s čim manj embalaže. Po hierarhiji ravnanja z odpadki ima namreč prednost pred vsakim recikliranjem ponovna uporaba, ki pomeni prihranek naravnih virov in denarja. Obenem platforma podpira lokalno gospodarstvo in delovna mesta predvsem umirajočih poklicev. Primarni namen vseh teh orodij je, da nam pomagajo pri vsakodnevnih, do okolja in soljudi bolj odgovornih odločitvah.

Ekologi brez meja vabijo k aktivni uporabi spletne strani, ne le brskanju, ampak tudi sodelovanju z vnosom dogodkov, mojstrov in trgovin.

(19.9.2017) Vabilo na usposabljanje »Kako pripraviti dobro senčno poročilo?«

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih poročil za poročanje po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje).
Celotna novica...

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih poročil za poročanje po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje).

Države imajo primarno odgovornost izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, katerih pogodbenice so. O uresničevanju pogodbenih obveznosti poročajo pogodbenim organom, tj. odborom neodvisnih strokovnjakov, ki spremljajo izvajanje mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. Ob poročilu države lahko nevladne organizacije pripravijo t. i. senčno oz. alternativno poročilo, da izpostavijo vprašanja, ki jih vlada v poročilu ni ustrezno naslovila. Senčna poročila so pomembno orodje, s katerimi nevladne organizacije dopolnijo periodična vladna poročila. Nevladne organizacije igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zanesljivih in neodvisnih informacij odborom mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, ki so morda lahko v uradnih poročilih spregledane.

Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili znanje, ki je skupaj z zadostnimi viri potrebno za prepoznanje in analizo relevantnih vprašanj ter pripravo jedrnatega, skladnega senčnega poročila na vključujoč način.

Ker bo Slovenija predvidoma naslednje leto poročala Odboru za otrokove pravice, se bo zadnji del usposabljanja osredotočil za poročanje temu odboru kot študijo primera. Udeleženci bodo pripravili načrt za pripravo senčnega poročila za Odbor za otrokove pravice.

Usposabljanje bo izvedel Marc Limon, izvršni direktor Universal Rights Group (URG). URG je neodvisen think-tank, ki se ukvarja z analizo in krepitvijo globalne politike človekovih pravic. Njihov cilj je približati mednarodni sistem človekovih pravic oblikovalcem politik in drugim deležnikom – vključno z žrtvami kršitev človekovih pravic ter zagovorniki človekovih pravic – na regionalni, nacionalni in lokalni ravni.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij. Prosimo, da udeležbo potrdite preko spletnega obrazca do 20. septembra 2017. Mesta so omejena. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

(19.9.2017) Javni razpis 2018-2020 – obvestilo nevladnim organizacijam o seznamu zainteresiranih podjetij za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.
Celotna novica...

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.

Z razpisom bodo prvič letos spodbudili nevladne organizacije, da prijavijo projekt skupaj s partnerjem iz zasebnega ali javnega sektorja. Ministrstvo z razpisom podpira izvajanje projektov nevladnih organizacij, hkrati pa odpira priložnost tudi podjetjem, da se glede na svoj poslovni interes vključijo v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Da bi se nevladne organizacije lahko v čim zgodnejši fazi povezale s podjetij, v nadaljevanju objavljajo seznam podjetij, ki so potencialno zainteresirana za sodelovanje z nevladnimi organizaciji. Nevladne organizacije se lahko po lastni presoji povežejo s podjetji in dogovorijo za morebitno sodelovanje pri pripravi projekta.

V sredini oktobra 2017 bodo organizirali delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, na katero bodo povabili tudi podjetja. Delavnica bo dodatna priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o morebitnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami in podjetji.

http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/38886/

(18.9.2017) Poziv za predlaganje kandidata za predstavnika NVO v odboru Zero Waste v Občini Postojna

Občina Postojna v letošnjem letu vzpostavlja odbor Zero Waste, katerega naloga je je snovanje strategije Zero Waste koncepta in pregled nad transparentnostjo celotnega postopka pristopa k zavezi ZW ter uvajanja ukrepov ZW. Na na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje enega (1) predstavnika NVO v odboru Zero Waste, vas vabimo k oddaji kandidatur za odbor Zero Waste.
Celotna novica...

Občina Postojna v letošnjem letu vzpostavlja odbor Zero Waste, katerega naloga je je snovanje strategije Zero Waste koncepta in pregled nad transparentnostjo celotnega postopka pristopa k zavezi ZW ter uvajanja ukrepov ZW. Na na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje enega (1) predstavnika NVO v odboru Zero Waste, vas vabimo k oddaji kandidatur za odbor Zero Waste.

(18.9.2017) Svet Vlade za NVO podpira predlog novele in strategijo NVO

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.
Celotna novica...

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Zakon o nevladnih organizacijah in Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva predstavljata strateški premik v grajenju partnerskega odnosa med javnim in NVO sektorjem. Ta vlada je k izzivu pristopila celovito, ter ob najširšem naboru deležnikov in v partnerskem odnosu z nevladnimi organizacijami pripravila predloga obeh dokumentov.

V zvezi s tem sta bila danes na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij sprejeta dva pomembna sklepa:

1. sklep: Svet podpira besedilo Zakona o nevladnih organizacijah. Hkrati predlaga Ministrstvu za javno upravo, da s Službo Vlade za zakonodajo uskladi besedilo prehodne določbe na način, da bo možna realizacija 27. člena že v letu 2018 (sredstva za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij).

2. sklep: Svet podpira Strategijo za razvoj NVO in prostovoljstva z ukrepi, ki dovolj celostno pokrivajo razvoj NVO in prostovoljstva. Hkrati se za partnerski pristop pri oblikovanju Strategije in vloženo delo zahvaljuje Službi za nevladne organizacije, Ministrstvu za javno upravo, državnima sekretarjema dr. Andreji Črnak Meglič in dr. Nejcu Brezovarju, strokovnim sodelavcem vključenih resorjev in nevladnim organizacijam, ki so sodelovale.

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij sestavlja 23 članov, in sicer enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe. Predsednik Sveta je predstavnik nevladnih organizacij.

 

Vir: MJU

(15.9.2017) S štipendijo do pravih kadrov

Regijska štipendijska shema je bila vzpostavljena z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso. Vse informacije in prijave dobite pri Tadeji Pecman Penko
Celotna novica...

Regijska štipendijska shema je bila vzpostavljena z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso. Vse informacije in prijave dobite pri Tadeji Pecman Penko

(12.9.2017) Partnerstvo za spremembe

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju (www.partnerstvozaspremembe.si), se nadaljuje v 4. krog in odpira svoja vrata kar najširšemu krogu družbe.
Celotna novica...

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju (www.partnerstvozaspremembe.si), se nadaljuje v 4. krog in odpira svoja vrata kar najširšemu krogu družbe.

Ministrstvo za javno upravo priložnost za sodelovanje ponuja vsem, ki prepoznavajo pomen odgovornosti, inovativnosti in sodelovanja. Tokrat iščejo izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji.
Resnično si želijo, da bi se jim pridružili tudi vi. Prepričani smo, da bodo domišljene rešitve prinesle nove priložnosti. Vsi skupaj se bomo učili sodelovati na drzen in igriv način ter ob tem nizali pozitivne učinke za Slovenijo. Zato si želijo, da bi se pri reševanju izzivov povezalo čim več ljudi, saj lahko meje premikamo le skupaj.
Upamo, da boste sprejeli izziv in se nam pridružili, saj bomo tako skupaj krepili Partnerstvo za spremembe in dokazali moč sodelovanja. 

(11.9.2017) V sredo vabljeni na Festival nevladnih organizacij Lupa

Na eno od sred sredi septembra Ljubljana postane tudi nevladniška prestolnica. Tako bo tudi letos. Na CNVOS že šestnajstič pripravljamo vseslovenski Festival nevladnih organizacij Lupa. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani družile in svoje raznolike dejavnosti predstavljale tako na stojnicah kot s pestrim spremljevalnim programom, bo letos v sredo, 13. septembra, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.
Celotna novica...

Na eno od sred sredi septembra Ljubljana postane tudi nevladniška prestolnica. Tako bo tudi letos. Na CNVOS že šestnajstič pripravljamo vseslovenski Festival nevladnih organizacij Lupa. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani družile in svoje raznolike dejavnosti predstavljale tako na stojnicah kot s pestrim spremljevalnim programom, bo letos v sredo, 13. septembra, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.

Po lanskem izletu na Breg se Lupa vrača na Prešernov trg. Stojnice, na katerih se bo predstavilo prek 120 nevladnih organizacij, bodo razporejene po trgu preko Tromostovja in proti Mestni hiši, plesni in glasbeni nastopi ter delavnice pa bodo potekale med obiskovalci tako pred Prešernovim spomenikom kot pred in med stojnicami.

Z vremenom kaže dobro, dobro in prijetno vzdušje pa je tako ali tako samoumevno, zato verjamemo, da se v sredo vidimo na Lupi.

Ekipa CNVOS

(7.9.2017) Prvi rezultati spremljanja vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

CNVOS objavlja prve rezultate spremljanja izvajanja programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več kot 250 nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS (lokalnih akcijskih skupin) nam je opisalo svoje izkušnje z vključevanjem v partnerstvo LAS, sprejemanjem strategij lokalnega razvoja ter prijavljanjem na javne razpise LAS.
Celotna novica...

CNVOS objavlja prve rezultate spremljanja izvajanja programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več kot 250 nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS (lokalnih akcijskih skupin) nam je opisalo svoje izkušnje z vključevanjem v partnerstvo LAS, sprejemanjem strategij lokalnega razvoja ter prijavljanjem na javne razpise LAS.

V prvem vmesnem poročilu, kjer so nam odzive več kot 250 nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS pomagala zbrati regionalna stičišča NVO in Društvo za razvoj slovenskega podeželja, so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Gre (samo) za prvi korak analize. V poročilu so na kratko predstavljena stališča NVO o učinkovitosti različnih vidikov programa: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij v okviru programA.

Pridobljeni odzivi kažejo, da so dosedanje izkušnje NVO različne. Nekatere vidike programa pretežno ocenjujejo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko nekatere druge ocenjujejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS, zahteve po velikih finančnih kapacitetah ipd.). O nekaterih, kot so zastopanost interesov NVO v LAS in ustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, pa je prevladujoče mnenje, da so delno ustrezni. 

Predstavitev stališč NVO o njihovem vključevanju v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 

 http://www.cnvos.si/UserFiles/File/NOVICE/REZULTATI%20SPREMLJANJA%20VKLJUCEVANJA%20NVO%20V%20CLLD.pdf

(6.9.2017) Priložnost zame - Priložnost za zaposlovanje v nevladnih organizacijah

Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije.
Celotna novica...

Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije.

S programom izboljšujemo zaposlitvene možnosti oseb, ki so brezposelne najmanj 6 mesecev in imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, pa na tej ravni in smeri izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja. Načrtovana je vključitev 130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v obliki pripravništva, če je tako predvideno na podlagi področne zakonodaje.


Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo poslovati v sektorju nepridobitnih institucij (S.15 po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev – SKIS) in biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot društvo, ustanova, zavod, zadruga, zbornica, mladinski svet ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo.


Nevladne organizacije predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirajo. Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe sredstev, najkasneje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.


Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini:
7.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali
9.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.
Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev  in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.


Nevladne organizacije, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, morajo pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.


Brezposelni lahko dobijo več informacij o možnosti vključitve v program pri osebnih svetovalcih na uradih za delo.

(6.9.2017) Izšle so "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainiteresiranih skupin v procese odločanja v občini"

Delovna skupina s predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS-a in regionalnih stičišč nevladnih organizacij je pripravilan "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini", ki občinam nudijo orodje za učinkovitejše vključevanje občanov pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v občini.
Celotna novica...

Delovna skupina s predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS-a in regionalnih stičišč nevladnih organizacij je pripravilan "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini", ki občinam nudijo orodje za učinkovitejše vključevanje občanov pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v občini.

V pripravo smernic, ki vsebujejo vse ključne korake vključevanja javnosti ter različne nasvete in navodila, kako izboljšati vključevanje javnosti tako, da v največji možni meri prispeva k boljšim politikam občine ter njenemu hitrejšemu razvoju, so bili upoštevani tudi nekateri prispevki občin in drugih zainteresiranih oseb, ki so podale svoje pripombe k smernicam v javni razpravi v mesecu maju.

Smernice najdete na: http://www.cnvos.si/UserFiles/File/Aktualno_CNVOS/Smernice%20vkljucevanja%20obcanov%20in%20drugih%20zainteresiranih%20skupin%20v%20procese%20odlocanja%20v%20obcini.pdf

 

Vir: CNVOS

(6.9.2017) Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2017

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2017.
Celotna novica...

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2017.

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2017. Rok za prijavo je 18. oktober 2017.

Državno priznanje je najvišje priznanje Republike Slovenije v mladinskem sektorju, s katerim želimo povečati prepoznavanje pomena mladinske politike, mladinskega dela in vloge organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, za družbeni in ekonomski razvoj.

Podeljujejo se tri vrste priznanj. Dve vrsti priznanj se podeljujeta organizacijam ali posameznikom, le priznanje za kakovostno delo na področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju se podeljuje samo posameznikom.  Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič bo v okviru letnega posveta mladinskega sektorja konec leta razglasila letošnje prejemnike državnih priznanj v mladinskem sektorju.

Predloge za priznanja lahko posredujejo fizične in pravne osebe, razpisna dokumentacija in obrazec za predlog sta na voljo v priloženih datotekah.

Objava v Uradnem listu RS, št. 47/2017 z dne 1.9.2017.

(24.8.2017) Živa knjižnica Postojna bo kmalu obiskala Postojno!

V torek, 29.8. bomo v parku pri pošti od 17 ure naprej gostili zanimive "knjige", ki bodo delile z nami svoje zgodbe.
Celotna novica...

V torek, 29.8. bomo v parku pri pošti od 17 ure naprej gostili zanimive "knjige", ki bodo delile z nami svoje zgodbe.

Bi radi v živo srečali ljudi, ki so se zdravili zaradi raka, alkoholizma, depresije, motenj hranjenja, invalidnosti in slišali njihove resnične zgodbe?
Bi radi kot sočloveka spoznali mladega migranta ali nasilneža, ki se je rehabilitiral?

Stopite z nami v Živo knjižnico, v torek, 29. 8. ob 17h, v Postojnski park, kjer stopajo bralci v razmerja z živimi knjigami skozi pogovor o stereotipih in predsodkih družbe.

(7.6.2017) Delavnica za prijavitelje in spoznavanje partnerjev za program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se 13.6.2017 udeležijo informativne delavnice v Postojni in se nam naslednji dan, 14.6.2017 v Puli pridružijo na dogodku, kjer bodo predstavljene dobre prakse in potencialni hrvaški partnerji.
Celotna novica...

Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se 13.6.2017 udeležijo informativne delavnice v Postojni in se nam naslednji dan, 14.6.2017 v Puli pridružijo na dogodku, kjer bodo predstavljene dobre prakse in potencialni hrvaški partnerji.

Skupni sekretariat programa Slovenija – Hrvaška bo organiziral 13.6.2017 v Postojni informativno delavnico za prijavitelje, ki bo pokrivala naslednje teme:

 •     predstavitev odprtega javnega razpisa ter razpisne dokumentacije,
 •     upravičenost izdatkov,
 •     elektronski sistem za spremljanje – eMS,
 •     najpogostejše napake in kako pripraviti dober projekt.

Prijave so možne tukaj.
Vabilo na delavnico - Postojna

Naslednji dan v sredo 14.6.2017 pa Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije Boreo, Iskra – Stičišče NVO Istre in Krasa in Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva vabimo na srečanje z mreženjem

Pomen čezsektorskega sodelovanja za razvoj (brez)mejnih regij
ki bo v Puli, v družabnem prostoru Socialnega centra Rojc (Gajeva 3)

Na srečanju bodo predstavljene dobre prakse čezsektorskega sodelovanja na programu Interreg SLO-HR in možnosti sodelovanja na čezmejnih programih.

Za udeležence iz Slovenije organiziramo brezplačen avtobusni prevoz iz Postojne in Kopra. Prijave na dogodek in za avtobus sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 12. junija, preko spletnega obrazca

PROGRAM:

10.00–10.30   Registracija udeležencev
10.30–10.35   Uvod in predstavitev dneva
10.35–11.00   Predstavitev programa INTERREG SLO-HR
11.00–12.00   Primeri dobrih praks uspešnih čezmejnih projektov in vprašanja
12.00–12.30   Odmor
12.30–13.00   Predstavitev skupine za iskanje partnerstev z NVO
13.00–14.30   Mreženje
 

(1.6.2017) Brezplačna delavnica NVO komuniciranja

3-dnevna brezplačna delavnica učinkovitega nevladniškega komuniciranja se bo vrtela okoli dobrih nevladniških zgodb. Udeleženci bodo spoznavali, zakaj je dobro in koristno dejavnost, programe, projekte, pripovedovati skozi zgodbe, in to tako medijem, donatorjem kot širši javnosti.
Celotna novica...

3-dnevna brezplačna delavnica učinkovitega nevladniškega komuniciranja se bo vrtela okoli dobrih nevladniških zgodb. Udeleženci bodo spoznavali, zakaj je dobro in koristno dejavnost, programe, projekte, pripovedovati skozi zgodbe, in to tako medijem, donatorjem kot širši javnosti.

Delavnice bo vodil Uroš Bonšek, vodja komuniciranja na CNVOS, na delavnicah pa se mu bodo pridružile urednica rtvslo.si (MMC) Kaja Jakopič, strokovnjakinja za družbena omrežja Živa Jalovec in CNVOS-ova projektna svetovalka Veronika Vodlan

Delavnica je namenjena nevladnikom, ki se v svoji organizaciji ukvarjajo (tudi) s komuniciranjem. Po koncu delavnice bodo udeleženci svojo dejavnost, programe, projekte znali uspešno in učinkovito komunicirati. Če bo prijav več kot 15, si pridružujemo pravico do izbora - na podlagi navedenih referenc.

TERMIN: 14., 22. in 27. junij 2017, 9:00–15:00
TRAJANJE: 3 celodnevne delavnice
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15
KOTIZACIJA: brezplačno
ROK PRIJAVE: vključno do 5. junija 2017

(29.5.2017) V javni razpravi: Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Pričenja se javna razprava o Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017. Osnutek je bil oblikovan tekom procesa, v okviru katerega sta bili organizirani dve nacionalni konferenci, dva ožja posveta zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih sestankov z nevladnimi organizacijami in resornimi ministrstvi. Izvedena posvetovanja in usklajevanja bodo pripomogla k večji odgovornosti in zavezanosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
Celotna novica...

Pričenja se javna razprava o Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017. Osnutek je bil oblikovan tekom procesa, v okviru katerega sta bili organizirani dve nacionalni konferenci, dva ožja posveta zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih sestankov z nevladnimi organizacijami in resornimi ministrstvi. Izvedena posvetovanja in usklajevanja bodo pripomogla k večji odgovornosti in zavezanosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

(29.5.2017) ANKETA O IZVEDBI JAVNIH POZIVOV LAS

NVO iz Primorsko-notranjske regije ob podpori regijskih LAS-ov vabimo k anketi o izvedbi javnih pozivov LAS (operacije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD). Skupaj s stičišči NVO iz drugih regij in Zavodom CNVOS ter v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja smo pripravili kratek spletni vprašalnik o vključevanju NVO v javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (pozive Lokalnih akcijskih skupin – LAS). K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse NVO iz naše regije, ne glede ali ste se na poziv, ki je bil v naši regiji zaključen, prijavili ali ne.
Celotna novica...

NVO iz Primorsko-notranjske regije ob podpori regijskih LAS-ov vabimo k anketi o izvedbi javnih pozivov LAS (operacije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD). Skupaj s stičišči NVO iz drugih regij in Zavodom CNVOS ter v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja smo pripravili kratek spletni vprašalnik o vključevanju NVO v javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (pozive Lokalnih akcijskih skupin – LAS). K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse NVO iz naše regije, ne glede ali ste se na poziv, ki je bil v naši regiji zaključen, prijavili ali ne.

Anketo najdete na povezavi: https://www.1ka.si/a/127500

(19.5.2017) Poziv kandidatov za imenovanje članov v regijsko koordinacijsko skupino za RIN s področja sociale

Boreo, je kot Regionalno stičišče NVO Primorsko notranjske regije s strani Centra za socialno delo Ilirska Bistrica je 8.5.2017 prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Celotna novica...

Boreo, je kot Regionalno stičišče NVO Primorsko notranjske regije s strani Centra za socialno delo Ilirska Bistrica je 8.5.2017 prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

8.5.2017, prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Na podlagi prejetega poziva in 2. odst. 2. člena Poslovnika Borea, ki je koordinator postopka, dne 19.5.2017 izdaja sklep o začetku postopka izbora predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v primorsko-notranjski  regiji.
Pomembno:
- Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki ima sedež v primorsko-notranjski regiji.
- Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata.
- Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba.
- Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
POSTOPEK PRIJAVE

Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk je priloga tega poziva, objavljen spodaj med prilogami.

Prijavo se pošlje:
- osebno na naslovu: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (vsak delavnik  med 8 in 16. uro ter 16. in 20. uro);
- po elektronski pošti: ana@boreo.si

POSTOPEK IZBORA

Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika, ki je objavljen spodaj med prilogami.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19.5.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
5.6.2017   – rok za oddajo prijav kandidatov
6.6.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
6.6..2017 – objava seznama predlaganih kandidatov
05.6.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Ilirska Bistrica in objava na spletni strani www.boreo.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041 578 131  ali preko e-pošte ana@boreo.si
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.
 

Obrazec in poziv najdete na:

https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/navodila-za-prijavo.docx

https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec-za-prijavo-kandidata-rin-sociala-2017.docx

(10.2.2017) Aktualni predlogi predpisov v javni razpravi

Vabimo vas, da spremljate predpise v javni razpravi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih 24 javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete na spletni strani CNVOS.
Celotna novica...

Vabimo vas, da spremljate predpise v javni razpravi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih 24 javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete na spletni strani CNVOS.

(14.12.2016) Participacija otrok in mladih v občini Postojna – otroški občinski svet

V občini Postojna smo v sodelovanju z Občino Postojna letos prvič organizirali prvi otroški občinski svet. Tam so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini.
Celotna novica...

V občini Postojna smo v sodelovanju z Občino Postojna letos prvič organizirali prvi otroški občinski svet. Tam so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini.

(14.12.2016) Rastimo skupaj

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mrežo Mama in lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi izvedlo dogodek Rastimo skupaj. Letos se je v Primorsko-notranjski regiji dogodek odvijal v Cerknici pod okriljem Notranjskega študentskega kluba.
Celotna novica...

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mrežo Mama in lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi izvedlo dogodek Rastimo skupaj. Letos se je v Primorsko-notranjski regiji dogodek odvijal v Cerknici pod okriljem Notranjskega študentskega kluba.

(14.12.2016) V pripravi je strategija trajnostne rasti turizma 2017-2021

Ker se do sedaj veljavna Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 z letošnjim letom izteka, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo osnutek Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.
Celotna novica...

Ker se do sedaj veljavna Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 z letošnjim letom izteka, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo osnutek Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

(14.12.2016) Pregled občinskih javnih razpisov

V letu 2016 smo v Regijskem stičišču BOREO opravili pregled občinskih razpisov za sofinanciranje progamov in projektov s področja družbenih dejavnosti. CIlj, ki smo si ga zadali, je bil vrednotenje razpisov na osnovi vnaprej določenih in objektivnih (merljivih) kriterijev z namenom boljšega vpogleda v stanje v regiji in priprave objektivnih predlogov in pripomb za občine.
Celotna novica...

V letu 2016 smo v Regijskem stičišču BOREO opravili pregled občinskih razpisov za sofinanciranje progamov in projektov s področja družbenih dejavnosti. CIlj, ki smo si ga zadali, je bil vrednotenje razpisov na osnovi vnaprej določenih in objektivnih (merljivih) kriterijev z namenom boljšega vpogleda v stanje v regiji in priprave objektivnih predlogov in pripomb za občine.

(14.12.2016) Hiter pregled stanja NVO v regiji

V regijskem stičišču smo opravili hitri pregled stanja NVO na finančnem in zaposlitvenem področju.
Celotna novica...

V regijskem stičišču smo opravili hitri pregled stanja NVO na finančnem in zaposlitvenem področju.

(13.12.2016) Kaj pričakujemo v letu 2017 na področju razpisov in nepovratnih sredstev?

Za vas smo pripravili pregled razpisov, ki jih pričakujemo v letu 2017.
Celotna novica...

Za vas smo pripravili pregled razpisov, ki jih pričakujemo v letu 2017.

(12.12.2016) Nevladne organizacije s potencialom – naši regijski inovatorji in pospeševalci razvoja

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije BOREO je v letu 2016 pričelo z izvajanjem inovativnega podpornega programa za nevladne organizacije s potencialom. V okviru javnega poziva je komisija ocenila prijavljene organizacije in skladno z razpisnimi pogoji izbrala 10 najboljših, ki si po njenem mnenju zaslužijo naziv Nevladna organizacija s potencialom v Primorsko-notranjski regiji.
Celotna novica...

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije BOREO je v letu 2016 pričelo z izvajanjem inovativnega podpornega programa za nevladne organizacije s potencialom. V okviru javnega poziva je komisija ocenila prijavljene organizacije in skladno z razpisnimi pogoji izbrala 10 najboljših, ki si po njenem mnenju zaslužijo naziv Nevladna organizacija s potencialom v Primorsko-notranjski regiji.

(22.11.2016) Seminarji za razpis Erasmus +

V sklopu razpisa programa Erasmus+ 2017 CMEPIUS načrtuje vrsto dogodkov za pomoč pri prijavi projektnih aktivnosti. Seminarji bodo izvedeni posebej za prijavo na projekte učne mobilnosti (KA1) in posebej za prijavo na strateška partnerstva (KA2) ter razdeljeni po posameznih nivojih izobraževanja (šolski sektor, visokošolsko izobraževanje, PIU ter izobraževanje odraslih).
Celotna novica...

V sklopu razpisa programa Erasmus+ 2017 CMEPIUS načrtuje vrsto dogodkov za pomoč pri prijavi projektnih aktivnosti. Seminarji bodo izvedeni posebej za prijavo na projekte učne mobilnosti (KA1) in posebej za prijavo na strateška partnerstva (KA2) ter razdeljeni po posameznih nivojih izobraževanja (šolski sektor, visokošolsko izobraževanje, PIU ter izobraževanje odraslih).

Že 9. in 16. 12. 2016 pa bodo na voljo termini za individualna svetovanja za strateška partnerstva, na katera se boste lahko prijavili v kratkem. Tabela s posameznimi dogodki, termini, lokacijami in prijavo, ki jo dopolnjujejo sproti, je objavljena na njihovih spletnih straneh.

(22.11.2016) Vabilo na predstavitveno delavnico »JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ IZ SLR LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM«

LAS med Snežnikom in Nanosom je dne 16.11.2016 objavil prvi Javni poziv za izbor projektov iz Strategije lokalnega razvoja LAS za obdobje 2016-2018 iz evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Za boljšo informiranost in pripravo na prijavo operacij (projektov) bomo v decembru organizirali predstavitvene delavnice, kjer bomo podrobno predstavili poziv in razpisno dokumentacijo, ter poskušali na določenem primeru pripraviti eno prijavo na razpis.
Celotna novica...

LAS med Snežnikom in Nanosom je dne 16.11.2016 objavil prvi Javni poziv za izbor projektov iz Strategije lokalnega razvoja LAS za obdobje 2016-2018 iz evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Za boljšo informiranost in pripravo na prijavo operacij (projektov) bomo v decembru organizirali predstavitvene delavnice, kjer bomo podrobno predstavili poziv in razpisno dokumentacijo, ter poskušali na določenem primeru pripraviti eno prijavo na razpis.

Prosimo vas, da se na delavnico pripravite tako, da preberete besedilo javnega razpisa in pregledate razpisno dokumentacijo. Ob prijavi lahko pošljete tudi že izoblikovana vprašanja, da bo predstavitev poziva potekala bolj tekoče. Prijave na delavnico so obvezne! Odločitev o še dodatnih delavnicah bo povezana s številom prijav, zato vas prosimo, da izrazite svoj interes na mail: info@razvoj-podezelja.si ali info@las-snezniknanos.si. Izjemoma je možna prijava na telefon 031 339 789.

(7.11.2016) Boreo kolektivni član LAS med Snežnikom in Nanosom

S članstvom v Boreu, regijskem stičišču za NVO pridobite ne le pomoč pri delovanju vaše nevladne organizacije temveč tudi brezplačno članstvo v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Boreo je s pristopom in plačilom članarine v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom omogočil vsem svojim članom članstvo v LAS-u.
Celotna novica...

S članstvom v Boreu, regijskem stičišču za NVO pridobite ne le pomoč pri delovanju vaše nevladne organizacije temveč tudi brezplačno članstvo v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Boreo je s pristopom in plačilom članarine v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom omogočil vsem svojim članom članstvo v LAS-u.

(7.11.2016) Potrjena LAS Notranjska

LAS Notranjska tudi uradno potrjena, saj smo včeraj prejeli odločbo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S tem je potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja. Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.277.865,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen bomo predvidoma do konca tega leta objavili prvi javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP.
Celotna novica...

LAS Notranjska tudi uradno potrjena, saj smo včeraj prejeli odločbo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S tem je potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja. Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.277.865,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen bomo predvidoma do konca tega leta objavili prvi javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP.

(2.11.2016) Zrno zdravja - PROMOCIJA ZDRAVJA NA DLANI

Zaključni dogodek projekta Zrno zdravja (www.zrnozdravja.si) pripravljamo pod simboličnim naslovom PROMOCIJA ZDRAVJA NA DLANI 8. novembra 2016 ob 14.uri v Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13. (7. nadstropje).
Celotna novica...

Zaključni dogodek projekta Zrno zdravja (www.zrnozdravja.si) pripravljamo pod simboličnim naslovom PROMOCIJA ZDRAVJA NA DLANI 8. novembra 2016 ob 14.uri v Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13. (7. nadstropje).Napovednik programa (koncept): Nikolaj Petrišič, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pri MDDSZ Programske usmeritve in vsebine s področja zdravja in varnosti pri delu Jože Hauko Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pri MDDSZ: Vloga OIRA orodij pri uveljavljanju principov varnosti in zdravja pri delu za delodajalce Damjan Kos, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Pomen obvladovanja zdravstvenega absentizma in spodbujanje učinkovitih orodij ter dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu Marta Turk GZS ZOR: Predstavitev rezultatov projekta Zrno zdravja in odzivi ciljnih skupin Jure Vizjak, Franc Dolenc INVIDA: Nove funkcionalnosti multimedijskega portala ZRNO ZDRAVJA Dare Stojan SKUP: iz dela Evropskega socialnega sveta na področju promocije zdravja Kaja Kosec, Za Dialog: Promocija zdravja med žensko populacijo Darja Boštjančič: Promocija zdravja na delovnem mestu v kemijskem sektorju Milan Srna: Stroka priporoča Motivacijsko predavanje o Zdravem delu in zdravem življenju Vsi udeleženci bodo dobili »ključ« do praktičnega priročnika za pripravo elementov promocije zdravja na delovnem mestu za male delodajalce, ki smo ga pripravili na portalu ZRNO ZDRAVJA skladno s Smernicami.

(21.10.2016) Hiter pregled stanja NVO v Primorsko Notranjski regiji na finančnem in zaposlitvenem področju (osnutek)

Predstavljamo vam osnutek Hitrega pregleda stanja NVO v Primorsko-notranjski regiji na finančnem in zaposlitvenem področju
Celotna novica...

Predstavljamo vam osnutek Hitrega pregleda stanja NVO v Primorsko-notranjski regiji na finančnem in zaposlitvenem področju

(21.10.2016) Priporočila in predlogi na področju izvajanja javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v občinah Primorsko-notranjske regije

Po skoraj leto dolgo trajajočem procesu spreminjanja meril in kriterijev razpisov smo na Boreu skreirali dokument Priporočila in predlogi na področju izvajanja javnih razpisov na področju izvajanja javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna.
Celotna novica...

Po skoraj leto dolgo trajajočem procesu spreminjanja meril in kriterijev razpisov smo na Boreu skreirali dokument Priporočila in predlogi na področju izvajanja javnih razpisov na področju izvajanja javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna.

(21.10.2016) Poziv NVO za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna

Občina Postojna bo pristopila k spremembam Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Župan občine Postojna bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb javnega razpisa, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.
Celotna novica...

Občina Postojna bo pristopila k spremembam Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Župan občine Postojna bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb javnega razpisa, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.Delovno skupino bodo sestavljali: - 3 člani - predstavniki nevladnih organizacij - 3 člani - predstavniki JSKD - 2 člana – strokovni delavci občinske uprave Na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje treh predstavnikov nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Obrazec za prijavo je na voljo na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/boreo-za-jskd-obrazec.doc Poziv je dostopen na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/poziv-+-asovnica.doc

(20.10.2016) Vabljeni na proaktivno kavarno v Cerknico

Prebivalce Cerknice in okolice vabimo, da se zberemo v prijetni kavarni ob Cerkniškem jezeru, kjer boste lahko v vodenem procesu na ustvarjalen in sproščen način prispevali svoje ideje, ki jih imate za večjo kakovost življenja v svojem kraju. Več o samem dogodku pa na: https://dogodki.today/dogodki
Celotna novica...

Prebivalce Cerknice in okolice vabimo, da se zberemo v prijetni kavarni ob Cerkniškem jezeru, kjer boste lahko v vodenem procesu na ustvarjalen in sproščen način prispevali svoje ideje, ki jih imate za večjo kakovost življenja v svojem kraju. Več o samem dogodku pa na: https://dogodki.today/dogodki

(29.9.2016) Dva nevladniška posveta z generalnim sekretarjem globalne nevladniške mreže CIVICUS

Prihodnji teden bo na kratkem obisku v Ljubljani dr. Danny Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS-a, ene največjih globalnih nevladniških mrež, ki združuje nevladne organizacije iz več kot 150 držav in je eden najmočnejših svetovnih zagovornikov civilne družbe in angažiranega državljanstva. Popoldan v torek, 4. oktobra, z njim organiziramo dva krajša nevladniška delovna posveta/sestanka. Predvidoma bosta v naših prostorih na Povšetovi 37, če bi prišlo do spremembe, pa bomo udeležence pravočasno obvestili. Prijazno vabljeni! 14:00 Civilnodružbeni prostor: najboljši ali najslabši možni časi? Čeprav je razvoj tehnologije poenostavil državljansko organiziranje in mobilizacijo, se pogoji za delovanje civilne družbe marsikje po svetu slabšajo. Sveža CIVICUS-ova raziskava je pokazala, da so civilne svoboščine trenutno resno ogrožene v kar 109 državah. V razpravi si bomo pogledali globalne trende glede okolij za delovanje in razvoj civilne družbe ter jih primerjali s slovenskimi. 15:30 Cilji trajnostnega razvoja – kako ne pustiti nikogar zadaj? 2015 so se svetovni voditelji dogovorili glede sklopa globalnih ciljev na polju trajnostnega razvoja. Razprava se bo osredotočila na vprašanji, koliko so cilji trajnostnega razvoja relevantni za Slovenijo in kako zagotoviti, da bodo obljube o tem, da ne bomo pustili nikogar zadaj, tudi zares izpolnjene. Prav tako se bomo pogovarjali o vlogi civilne družbe pri monitoringu omenjenih ciljev, predstavljeni pa bodo tudi primeri iz DataShift iniciative, ki je namenjena podpori nevladnim organizacijam pri zbiranju in učinkoviti uporabi podatkov. Zaradi učinkovite logistike vas prosimo za potrditev udeležbe na maja.sporn@cnvos.si.
Celotna novica...

Prihodnji teden bo na kratkem obisku v Ljubljani dr. Danny Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS-a, ene največjih globalnih nevladniških mrež, ki združuje nevladne organizacije iz več kot 150 držav in je eden najmočnejših svetovnih zagovornikov civilne družbe in angažiranega državljanstva. Popoldan v torek, 4. oktobra, z njim organiziramo dva krajša nevladniška delovna posveta/sestanka. Predvidoma bosta v naših prostorih na Povšetovi 37, če bi prišlo do spremembe, pa bomo udeležence pravočasno obvestili. Prijazno vabljeni! 14:00 Civilnodružbeni prostor: najboljši ali najslabši možni časi? Čeprav je razvoj tehnologije poenostavil državljansko organiziranje in mobilizacijo, se pogoji za delovanje civilne družbe marsikje po svetu slabšajo. Sveža CIVICUS-ova raziskava je pokazala, da so civilne svoboščine trenutno resno ogrožene v kar 109 državah. V razpravi si bomo pogledali globalne trende glede okolij za delovanje in razvoj civilne družbe ter jih primerjali s slovenskimi. 15:30 Cilji trajnostnega razvoja – kako ne pustiti nikogar zadaj? 2015 so se svetovni voditelji dogovorili glede sklopa globalnih ciljev na polju trajnostnega razvoja. Razprava se bo osredotočila na vprašanji, koliko so cilji trajnostnega razvoja relevantni za Slovenijo in kako zagotoviti, da bodo obljube o tem, da ne bomo pustili nikogar zadaj, tudi zares izpolnjene. Prav tako se bomo pogovarjali o vlogi civilne družbe pri monitoringu omenjenih ciljev, predstavljeni pa bodo tudi primeri iz DataShift iniciative, ki je namenjena podpori nevladnim organizacijam pri zbiranju in učinkoviti uporabi podatkov. Zaradi učinkovite logistike vas prosimo za potrditev udeležbe na maja.sporn@cnvos.si.

(20.9.2016) Svetovni dan turizma in zelena okna

Turistična zveza Slovenije vabi vsa turistična in preostala društva ali institucije, da ob svetovnem dnevu turizma, v torek, 27. septembra 2016, ob 17. uri pripravijo v svojem okolju dogodek s simboličnim odpiranjem "zelenega okna", s čimer bodo poudarili posebnosti v svojem kraju.
Celotna novica...

Turistična zveza Slovenije vabi vsa turistična in preostala društva ali institucije, da ob svetovnem dnevu turizma, v torek, 27. septembra 2016, ob 17. uri pripravijo v svojem okolju dogodek s simboličnim odpiranjem "zelenega okna", s čimer bodo poudarili posebnosti v svojem kraju.

(20.9.2016) Evropski teden mobilnosti 2016

Evropski teden mobilnosti bo letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi potekale številne aktivnosti, program pripravljajo tudi v Postojni in Pivki.
Celotna novica...

Evropski teden mobilnosti bo letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi potekale številne aktivnosti, program pripravljajo tudi v Postojni in Pivki.

Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Raziskave namreč kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški.

V Sloveniji bo letos pomembna tema na občinski ravni priprava Celostnih prometnih strategij (CPS), ki poteka v kar 63-ih občinah. V Primorsko-notranjski regiji prometne strategije pripravljajo občine Cerknica, Postojna in Ilirska Bistrica. Gre za temo, ki v veliki meri vpliva na življenje občanov, zato občine v proces nastajanja dokumenta vključujejo tudi javnost.  Tako je 13. septembra v Ilirski Bistrici potekala že druga javna razprava, na kateri so se občani seznanili z različnimi možnimi scenariji razvoja prometa v občini. Na razpravi so skupaj s strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter RRA Ljubljanske urbane regije iskali in oblikovali različne cilje, rešitve in načine za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini. Predstavljeni so bili trije scenariji razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter njihovi potencialni rezultati, in sicer: boljša pretočnost motornega prometa, večja uporaba javnega prevoza ter povečanje kolesarjenja in pešačenja. V Cerknici bo prva javna razprava o prometni strategiji potekala 20. septembra.

S pričetkom Evropskega tedna mobilnosti bo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica objavljena nagradna anketa, ki bo v tiskani obliki na voljo tudi na različnih lokacijah, njen glavni namen pa bo pridobiti čim več podatkov o stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa v občini. Vsi, ki bodo v njej sodelovali, se bodo potegovali za privlačne nagrade – zložljivo kolo, skiro in komplet kolesarskih lučk.

Poleg občin se lahko pestremu dogajanju z registracijo svojih aktivnosti in prizadevanj na platformi MOBILITYACTIONS Evropskemu tednu mobilnosti pridružijo tudi šole, društva, javna in zasebna podjetja ter druge nevladne organizacije. Posamezniki in ekipe sodelavcev pa lahko sodelujejo v koristni kolesarski akciji Pripelji srečo v službo.

Europe Direct Primorsko-notranjske regije, Občina Pivka, Krajinski park Pivška Presihajoča jezera ter Zmajčkova telovadba ob tednu mobilnosti prirejajo dogodek »S kolesom do Petelinjskega jezera«, ki bo 22. septembra od 13.30 do 15.00. Izhodiščna točka je Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi.

(20.9.2016) Informativne delavnice za projekt večgeneracijskih centrov

Kot določa Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo dve informativni delavnici.
Celotna novica...

Kot določa Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo dve informativni delavnici.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira za potencialne prijavitelje na javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov dve informativni delavnici.

V Ljubljani bo informativna delavnica potekala v četrtek, 22. 9. 2016, ob 11.00 uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (velika dvorana, Masarykova cesta 16, Ljubljana).

V Mariboru bo informativna delavnica potekala v petek, 23. 9. 2016, ob 10.00 uri v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor (Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, Maribor).

(7.9.2016) Tržnica NVO in Po-stoj na živi ulici

Tudi letošnji festival Zmaj ma mlade se je zaključil s tržnico nevladnih organizacij, ki so jo organizatorji, regijsko stičišče nevladnih organizacij Boreo poimenovali Po-stoj na živi ulici. Po lanskem premiernem dogodku, ki je popestril zaključek festivala je to že druga ponovitev tržnice nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Tudi letošnji festival Zmaj ma mlade se je zaključil s tržnico nevladnih organizacij, ki so jo organizatorji, regijsko stičišče nevladnih organizacij Boreo poimenovali Po-stoj na živi ulici. Po lanskem premiernem dogodku, ki je popestril zaključek festivala je to že druga ponovitev tržnice nevladnih organizacij.

Z nami je po-stalo na ulici preko 60 razstavljavcev iz različnih segmentov nevladnih organizacij – športnega, kulturnega,socialnega in zdravstvenega, z nami je bilo veliko mladih, na stojnicah so se predstavili lokalni ponudniki in izdelovalci umetne obrti ter drugi. Prizorišča je obiskalo preko tisoč obiskovalcev tekom celega dneva. Dogajanje je začinil Gorky Chilli, za žejo pa so poskrbeli v Tankerju in Varisshki, adrenalinski navdušenci pa so prišli na svoj račun na edinstveni pumptrack progi in na plezalni steni, ki sta bili zelo dobro obiskani.»

Organizatorji smo z dogodkom izredno zadovoljni, saj smo ponovno pokazali, da povezani zmoremo ustvariti marsikaj ter, da z uspešnim sodelovanjem premagamo marsikatere ovire tako geografske kot tudi kulturne.

Velika zahvala, da je bilo vse dneve vse prav, gre lokalni skupnosti, ki je dogodek sprejela zasvojega, nevladniki pa so ponovno dokazali, da s svojim delovanjem in ustvarjanjem bogatijo skupnost in ljudi, ki živijo v njej.

S tem pa se dogodki še ne bodo zaključili. V sklopu projekta “Kje je prostor v Postojni?” na Tržaški ulici se bodo vse tja do 17. septembra vrstili različni dogodki, do takrat lahko obiščete dva prej prazna prostora, v katerih delujeta pop up prodajna galerija lokalnih umetnikov in ustvarjalcev – Lokalc ter turistična točka z druge strani Javornikov, kjer gostujejo nevladne organizacije treh notranjskih občin.

(7.9.2016) Anketa pomembna za oblikovanje strategije za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji.

Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO v sodelovanju s Centrom za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o. pripravlja strategijo za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji. Na osnovi te raziskave bomo dobili konkretne podatke kaj mladi v svojih občinah pogrešajo in potrebujejo, le-to pa bo osnova za priporočila konkretnih ukrepov za spodbujanje mladim prijaznega lokalnega okolja.
Celotna novica...

Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO v sodelovanju s Centrom za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o. pripravlja strategijo za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji. Na osnovi te raziskave bomo dobili konkretne podatke kaj mladi v svojih občinah pogrešajo in potrebujejo, le-to pa bo osnova za priporočila konkretnih ukrepov za spodbujanje mladim prijaznega lokalnega okolja.

Anketa je dostopna preko spleta na naslovu:https://www.1ka.si//a/99763 in jo izvajamo v vseh šolah in drugih institucijah povezanih z mladimi v regiji, odprta pa bo do 15. septembra 2016. Anketa je anonimna, iz nje se ne da razbrati, kdo je odgovarjal na katera vprašanja in kakšne odgovore je podal.
>
> V kolikor ste stari do 29 let vas vljudno vabimo  k sodelovanju,  saj vaše je mnenje tisto, ki tukaj šteje. Zanjo boste mladi porabili največ 10 minut, a tudi te so dragocene, zato se vam vsem skupaj že vnaprej zahvaljujemo za vaš čas in trud.

(23.6.2016) Poziv potencialnim uporabnikom praznih prostorov v Postojni

V sklopu projekta "KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?" vas vabimo, da nam do 10. julija sporočite interes za enomesečno brezplačno uporabo ali souporabo prostorov na Tržaški ulici v času festivala Zmaj 'ma mlade.
Celotna novica...

V sklopu projekta "KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?" vas vabimo, da nam do 10. julija sporočite interes za enomesečno brezplačno uporabo ali souporabo prostorov na Tržaški ulici v času festivala Zmaj 'ma mlade.

V sklopu projekta "KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?" Regijsko stičišče NVO PNR Boreo v sodelovanju z vsebinsko Mrežo za prostor, ter  Občino Postojna poziva vse zainteresirane ustvarjalce, nevladne organizacije in ostale, ki bi si želeli izkoristiti možnost začasne enomesečne brezplačne uporabe ali souporabe prostorov na Tržaški ulici v času festivala ZMAJ `MA MLADE od 16.8. do predvidoma 17.9.2016, da nam do 10. julija 2016 sporočite svoj interes preko spodnjega obrazca, ki ga izpolnite in pošljete na naslov kjejeprostor.postojna@gmail.com.

Prijavnica je dosegljiva na naslovu http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vprasalniku.pdf

(16.6.2016) Dan inovativnosti v Primorsko-notranjski regiji zaznamuje tudi nevladni sektor

Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO se pridružuje regijskemu dnevu inovativnosti na več področjih, pri čemer želimo posebej izpostaviti inovativnost naših podmladkov v nevladnih organizacijah z interaktivno delavnico, ki se bo odvila 16.6.2016 ob 16:00 uri v Cerknici Interaktivna delavnica "Mladi nevladniki - inovatorji prihodnosti"
Celotna novica...

Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO se pridružuje regijskemu dnevu inovativnosti na več področjih, pri čemer želimo posebej izpostaviti inovativnost naših podmladkov v nevladnih organizacijah z interaktivno delavnico, ki se bo odvila 16.6.2016 ob 16:00 uri v Cerknici Interaktivna delavnica "Mladi nevladniki - inovatorji prihodnosti"

Na področju inovativnosti javnega sektorja in aktivne civilne družbe, pa predstavljamo pobudo interaktivnega spletnega  orodja »Predlagaj občini«.

Predlagaj občini je spletna aplikacija, namenjena posredovanju pobud nevladnih organizacij in občanov občinam, ki zagotavlja sledljivost pobud in predlogov, obenem pa v primerjavi z obstoječimi podobnimi sistemi naslavlja širšo skupino odločevalcev na lokalni ravni. Predloge prek aplikacije tako predlagatelj posreduje ne le županu in občinski upravi, temveč naslavlja tudi svetniške skupine in posamezne občinske svetnike, ki se prek aplikacije lahko opredelijo do podanih pobud.

Tako je zagotovljeno širše obveščanje vseh ključnih akterjev, ki imajo moč odločanja v lokalni skupnosti, pridobimo pa tudi stališča samih svetnikov glede podanih predlogov, kar omogoča boljši vpogled v to, ali bo mogoče podano idejo izpeljati.

Na ravni komunikacije nevladna organizacija - župan iz različnih razlogov velikokrat prihaja do "komunikacijskega šuma", obenem pa pozabljamo, da župani niso edini oblikovalci politik občine. To so vsekakor tudi občinski sveti, ki sprejemajo odloke in druge akte občine, nenazadnje tudi ključnega, letni proračun. Prav zato je pomembno, da so člani OS vsaj obveščeni o pobudah, še bolje pa je, da se o njih opredelijo in jih v okviru občinskega sveta posredujejo in zagovarjajo. Aplikacijo si tako lahko predstavljamo kot nekakšno lobistično orodje NVOjev.

Celoten postopek posredovanja pobud bo potekal na sledeč način:
1. v aplikacijo vpišete pobudo ali predlog,
2. pobudo pregledamo v regijskim stičišču in jo odobrimo ali zavrnemo,
3. če je pobuda zavrnjena, predlagatelju pošljemo obrazložitev in ga pozovemo k problikovanju,
4. če je odobrena, jo objavimo na spletni strani in posredujemo na epoštne naslove župana, direktorja občinske uprave in občinskih svetnikov s povezavo do obrazca, kjer lahko posredujejo svoje mnenje, se opredelijo do pobude (pozitivno, negativno) oziroma navedejo, ali bo pobuda upoštevana in do kdaj,
5. prejeta stališča župana, občinske uprave in svetnikov se objavijo na spletni strani,
6. v kolikor se župan pobudo sprejme in navede rok, do katerega jo bo upošteval, spremljamo uresničevanje pobude in objavljamo napredek, predlagatelja pa o tem obveščamo,
7. v kolikor župan pobude ne sprejme, občinski svetniki pa so se do nje pretežno pozitivno opredelili, le-te pozovemo, da jo poskušajo uresničiti prek občinskega sveta oziroma prek komunikakcije s pozitivno opredeljenimi svetniki najdemo enega ali skupino, ki bo pobudo zagovarjal v občinskem svetu.

Del aplikacije bo tudi ocenjevanje dela županov, občinskih svetnikov in občinske uprave, ki bo omogočeno samo registriranim uporabnikom.

Menimo, da bo aplikacija "Predlagaj občini" pomembno prispevala k bolj transparentnemu posredovanju pobud in predlogov, seveda pa je najbolj pomembno to, ali jo bodo uporabniki, ki jim je namenjena, izkoristili.

Aplikacijo bomo razvili in testirali do konca leta 2016, ter je predstavili širši javnosti najkasneje naslednje leto ob Dnevu inovativnosti v regiji 2017
 

(27.5.2016) Kje je prostor v Postojni?

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga pobuda Kje je prostor?, Inštitut za politike prostora, Mreža za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31. Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način speed datinga in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.
Celotna novica...

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga pobuda Kje je prostor?, Inštitut za politike prostora, Mreža za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31. Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način speed datinga in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga Delovna skupina za začasno rabo pri Mreži za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31.
Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način hitrih zmenkov in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga Delovna skupina za začasno rabo pri Mreži za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31.
Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način hitrih zmenkov in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.

Moderator dogodka bo Bojan Žnidaršič, sodelovali pa bomo še člani Delovne skupine za začasno rabo pri Mreži za prostor, Katja Jordan - Mladinski center Postojna in Karmen Tomažič iz regijskega stičišča nevladnih organizacij BOREO.

 

(11.5.2016) Vabimo vas k sodelovanju!

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete. Zato vas v regijskem stičišču vabimo, da se prijavite v izbor organizacij, s katerimi bomo poglobljeno delali in reševali izzive v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.
Celotna novica...

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete. Zato vas v regijskem stičišču vabimo, da se prijavite v izbor organizacij, s katerimi bomo poglobljeno delali in reševali izzive v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.

(8.4.2016) Podaljšanje roka za prijavo na natečaj Naj mladi prostovoljec občine Postojna

Obveščamo vas, da je podaljšan rok za prijavo na natečaj Naj mladi prostovoljec leta 2015 v občini Postojna.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je podaljšan rok za prijavo na natečaj Naj mladi prostovoljec leta 2015 v občini Postojna.

(22.3.2016) Javni natečaj za Naj mladega prostovoljca / prostovoljko Občine Postojna za leto 2015

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2015 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in sicer do 19 let, ter od 20 do 29 let.
Celotna novica...

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2015 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in sicer do 19 let, ter od 20 do 29 let.

Predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki jo najdete na povezavi: http://www.postojna.si/type-razpisi/javni-natecaj-za-naj-mladega-prostovoljca-prostovoljko-obcine-postojna-za-leto-2015/, ali zanjo zaprosite preko elektronske pošte alenka.hladnik@postojna.si. Prijavnici priložite kratek življenjepis prostovoljca/ke, iz katerega bodo razvidni življenje in delo prostovoljca/ke, lahko pa tudi dokazila o opravljanju prostovoljnega dela; to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih idr. dokazila o prostovoljnem delu prijavljenega.

Rok za oddajo prijav je petek, 8. 4. 2016.

Priznanja bomo podelili ob razglasitvi Postojne za mladim prijazno Unicefovo mesto v soboto, 16. aprila 2016 v Kulturnem domu Postojna.

Prijavnica z razpisno dokumentacijo je dostopna na: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/razpis-za-naj-mladega-prostovoljca-prijavnica.docx

(5.3.2016) Center za inovativnost vabi k natečaju "Naredimo drugače"

Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj »Naredimo drugače!«, v okviru katerega želimo osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje iz šol Primorsko-notranjske regije spodbuditi k razmišljanju »izven okvirjev«.
Celotna novica...

Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj »Naredimo drugače!«, v okviru katerega želimo osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje iz šol Primorsko-notranjske regije spodbuditi k razmišljanju »izven okvirjev«.

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine, ki z različnimi oblikami del odgovorijo na enega izmed dveh tematskih področij:
Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju okolja (ohranjanje pitne vode in čistega zraka, zmanjševanje odpadkov, varčevanje s porabo elektrike in drugih virov, itd.)?
Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo oz. naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov (revščina, neenakost in diskriminacija, nasilje, odvisnosti, zdrava prehrana itd.)?

Besedilo natečaja in prijavnica sta na voljo na spletni strani. Rok za oddajo prispevkov je petek, 22.4.2016 ob 12.00.
Zainteresirani naj svoja dela s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljejo na naslov:
RRA Zeleni kras, d.o.o., Center za inovativnost in razvoj, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za inovativnost in razvoj, in sicer vsak delavnik med 7. in 15. uro na telefonski številki 05-721-22-48 in 05-721-22-33, ali pišete na jana@rra-zk.si ali marinka@rra-zk.si.

(1.3.2016) V letu 2016 so v občini Postojna upoštevana nova razpisna merila in kriteriji za razpise družbenih dejavnosti

Z objavo razpisov za družbene dejavnosti se je uspešno zaključil proces usklajevanja meril in kriterijev za razpise iz zgoraj navedenega področja v občini Postojna. Kot uspešno akcijo zagovorništva nevladnih organizacij štejemo tudi dejstvo, da se je skupna vsota razpisnih sredstev za razpise družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2016 povečala za slabih 15% glede na leto 2015.
Celotna novica...

Z objavo razpisov za družbene dejavnosti se je uspešno zaključil proces usklajevanja meril in kriterijev za razpise iz zgoraj navedenega področja v občini Postojna. Kot uspešno akcijo zagovorništva nevladnih organizacij štejemo tudi dejstvo, da se je skupna vsota razpisnih sredstev za razpise družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2016 povečala za slabih 15% glede na leto 2015.

Na pobudo regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO, se je v občini Postojna pričel proces prilagajanja razpisnih kriterijev in meril za razpise družbenih dejavnosti (izjema je področje športa, ki je bilo v tem procesu izvzeto). Župan Igor Marentič je imenoval mešano delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov lokalnih nevladnih organizacij in zaposlenih strokovnih sodelavcev na občini Postojna. Izhodišča za spremembe so bila prejete  pripombe nevladnih organizacij in usmeritve iz priročnika Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni.

Z namenom vključevanja zainteresirane in strokovne javnosti v postopek spreminjanja meril in kriterijev so bili v letu 2015 in 2016 pripravljeni številni posveti po vsebinskih sklopih razpisa. Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO je koordiniralo ta proces, predstavniki lokalnih nevladnih organizacij pa so sami izbrali svoje predstavnike v delovnih skupinah. Vsaka pripomba podana s strani nevladnih organizacij je bila obravnavana, prav tako se je s strokovnimi sodelavci občine Postojna razvil kvaliteten dialog o obravnavanih temah.

Skupna  rdeča nit sprememb meril in kriterijev razpisov za družbene dejavnosti je predvsem poudarek na objektivnih merilih in nediskriminatorni obravnavi vseh prijaviteljev. Spremembe temeljijo predvsem na večjem ovrednotenju kvalitete aktualnih prijavljenih programov in projektov za tekoče leto. Novost je tudi samostojen sklop za sofinanciranje programov in projektov iz področja mladine, ki ji bil v prejšnjih letih združen z drugimi področji.

Za seznanjanje potencialnih prijaviteljev z novostmi za objavljene občinske razpise glede meril in kriterijev, pa je občina Postojna organizirala tudi informativno delavnico, ki se je odvijala 1.3.2016 v prostorih Mladinskega centra Postojna.

Dodatne informacije:
Bernarda Lenarčič, bernarda.lenarcic@postojna.si Tel.: 05 72 80 723
Samo Vesel, samo@boreo.si, tel 040 413 315
 

(25.2.2016) Delavnica o novostih na razpisih za družbene dejavnosti v Občini Postojna

Zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležite delavnice o novostih na občinskih razpisih za družbene dejavnosti v občini Postojna.
Celotna novica...

Zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležite delavnice o novostih na občinskih razpisih za družbene dejavnosti v občini Postojna.

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vabilo-na-delavnico-razpisi.jpg

(18.2.2016) VIZIJA REGIONALNIH STIČIŠČ NVO PRIMORSKE IN NOTRANJSKE REGIJE ZA 2015–2019

V četrtek, 18. februarja, je v e-Kavarni v Kopru potekala skupna novinarska konferenca regionalnih stičišč nevladnih organizacij Primorske in Notranjske regije, izbranih na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Celotna novica...

V četrtek, 18. februarja, je v e-Kavarni v Kopru potekala skupna novinarska konferenca regionalnih stičišč nevladnih organizacij Primorske in Notranjske regije, izbranih na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

BOREO – Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije (nosilca Zveze društev Mladinski center Postojna), Regionalno stičišče NVO Planota (stičišče Goriške razvojne regije, nosilca Ustanove fundacije BiT PLANOTA) in novo pridruženo Stičišče NVO Krasa in Istre – ISKRA (nosilca Kulturno izobraževalnega društva PiNA), tri od dvanajstih, ki jih financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad, so predstavila začrtane programe za obdobje naslednjih štirih let.

»Ministrstvo za javno upravo si prizadeva izboljšati položaj nevladnih organizacij in prispevati k njihovi krepitvi za boljšo vpetost v družbeni razvoj,« zato želijo v tekoči finančni perspektivi »še naprej krepiti podporne NVO strukture, z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik,« sta v sporočilu zapisali Irma MEŽNARIĆ ŠAJN, sekretarka, in Erika LENČIČ STOJANOVIČ, vodja Službe za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo.

»Gre za enega redkih razpisov, za katerega se je pri načrtovanju vključilo tudi deležnike, in za prvi razpis mehkih vsebin iz novega operativnega programa, kar kaže na prepoznan doprinos dela NVO sektorja,« je na novinarski konferenci izpostavila Tatjana HVALA, vodja Stičišča BOREO.

Regionalna stičišča so svoje programe pripravila kot odgovor na zaznane potrebe okolja, zaradi česar bodo aktivnosti vplivale tudi na širši družbenih razvoj v regijah. Nova perspektiva tako predvideva krepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO, večjo vlogo NVO pri izvajanju javnih storitev ter oblikovanju lokalnih in regionalnih politik, ter krepitev čezsektorskega sodelovanja z namenom reševanja družbenih izzivov. Poudarek bo na identificiranju in trajnostnem usposabljanju NVO s potencialom.

»Večina NVO v Sloveniji temelji na prostovoljstvu in delu v popoldanskem času. Vizija Stičišča ISKRA predpostavlja NVO sektor kot enega ključnih dejavnikov pri ustvarjanju regije z najvišjo kakovostjo bivanja pri nas, zato si bomo prizadevali za profesionalizacijo in dvig zaposljivosti v NVO,« je poudaril Vid TRATNIK, predsednik Kulturno izobraževalnega društva PiNA. Mirna BUIĆ, vodja Stičišča ISKRA, pa je dodala, da bo »poleg tega ena glavnih rezultatov vzpostavljen Center za zagovorništvo, ki bo aktivno deloval na področjih diskriminacije manjšin, kulturne politike, ureditve obalne ceste Koper-Izola, stanovanjske problematike mladih in stanovanjskih skupnosti za marginalizirane skupine.«

»Naša posebnost je v tem, da pokrivamo več podeželskega območja, zato načrtujemo vzpostavitev Inkubatorja za razvoj lokalnih produktov, poleg tega pa se bomo med drugim osredotočili še na širjenje skupne informacijske pisarne na področju sociale in sodelovanje pri vzpostavitvi participatornega proračuna v Novi Gorici,” je izpostavil Darijan KRPAN, vodja Stičišča Planota.

Na večjo kontinuiteto dela in merjenja doseženih rezultatov bo vplivalo tudi dejstvo, da je javni razpis tokrat prvič načrtovan za štiriletno obdobje. Čeprav je za to obdobje namenjeno okoli tretjino manj finančnih sredstev kot predhodna, pa so si stičišča enotna, da jim to kvečjemu predstavlja izziv in zagotavljajo, da se rez na rezultatih in učinkih ne bo poznal, tudi za to, ker se bodo pri svojem delu več povezovala z drugimi stičišči. Si pa na Ministrstvu za javno upravo želijo, »da bi tudi občine prepoznale koristi partnerskega sodelovanja z nevladnimi organizacijami.«

(16.2.2016) Povabilo k sodelovanju v procesu sprememb Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Vabimo vas, da do 26. februarja 2016 posredujete vaše predloge za spremembe oziroma dopolnitev ZJIMS. V predlogu jasno zapišite, na kaj se nanašajo spremembe in jih ustrezno tudi utemeljite. Pripišite tudi v imenu, katere organizacije podajate predlog.
Celotna novica...

Vabimo vas, da do 26. februarja 2016 posredujete vaše predloge za spremembe oziroma dopolnitev ZJIMS. V predlogu jasno zapišite, na kaj se nanašajo spremembe in jih ustrezno tudi utemeljite. Pripišite tudi v imenu, katere organizacije podajate predlog.

Vaše prispevke bodo zbirali člani delovne skupine:


- Tin Kampl, tin.kampl@mss.si
- Martin Nahtigal, martin@drustvo-skam.si
- Mojca Selak, mojca.selak1@gmail.com
- Želimir Stanič, zelimir.stanic@gmail.com

 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/028-16-oms-povabilo_spremembe_zjims.pdf

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/9.docx

(3.2.2016) Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera Vlada RS pošilja v presojo Ustavnemu sodišču

V Društvu Drobnovratnik smo zelo presenečeni in razočarani nad Odločitvijo Vlade RS, da pošlje Odlok o zavarovanju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v ustavno presojo zaradi določbe, da v krajinskem parku ni dovoljeno graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev. Menimo, da je Vladni očitek Občini Pivka, da je svoj prostor »prezavarovala«, milo rečeno, nenavaden. Izkazuje se, da domačini prostor, v katerem živimo, zelo cenimo in visoko vrednotimo. Država, oz. v njenem imenu Ministrstvo za okolje in prostor (dalje MOP) pa s svojimi odločitvami in potezami nasprotuje sam sebi.
Celotna novica...

V Društvu Drobnovratnik smo zelo presenečeni in razočarani nad Odločitvijo Vlade RS, da pošlje Odlok o zavarovanju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v ustavno presojo zaradi določbe, da v krajinskem parku ni dovoljeno graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev. Menimo, da je Vladni očitek Občini Pivka, da je svoj prostor »prezavarovala«, milo rečeno, nenavaden. Izkazuje se, da domačini prostor, v katerem živimo, zelo cenimo in visoko vrednotimo. Država, oz. v njenem imenu Ministrstvo za okolje in prostor (dalje MOP) pa s svojimi odločitvami in potezami nasprotuje sam sebi.

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/izjava-drobnovratnik.pdf

(20.1.2016) Kratek vodič po davčnih blagajnah

Z 2. januarjem je potrebno pri izdaji računa, ki je plačan z gotovino, račun tudi davčno potrditi. Pri CNVOS so zato za društva, zavode, ustanove in druge nevladne organizacije pripravili kratek vodič o davčnih blagajnah in davčnem potrjevanju računov. Vodič vsebuje tudi vzorec pravilnika za vse, ki morajo račune davčno potrjevati.
Celotna novica...

Z 2. januarjem je potrebno pri izdaji računa, ki je plačan z gotovino, račun tudi davčno potrditi. Pri CNVOS so zato za društva, zavode, ustanove in druge nevladne organizacije pripravili kratek vodič o davčnih blagajnah in davčnem potrjevanju računov. Vodič vsebuje tudi vzorec pravilnika za vse, ki morajo račune davčno potrjevati.

(18.1.2016) Občina Postojna objavila razpis s področja športa za leto 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih.
Celotna novica...

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih.

(14.1.2016) Vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja VABI društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Postojna, da podajo pisne predloge kandidatov za imenovanje treh članov sveta območne izpostave JSKD Postojna.
Celotna novica...

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja VABI društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Postojna, da podajo pisne predloge kandidatov za imenovanje treh članov sveta območne izpostave JSKD Postojna.

Predloge pošljite na priloženem obrazcu, skupaj z izpolnjeno in podpisano izjavo kandidata, najkasneje do 25.1.2016 do 12. ure na naslov: Občina Postojna, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali jih oddajte osebno v sprejemni pisarni občine.

(22.12.2015) Webinar za prijavitelje na razpis Erasmus+: področje izobraževanja in usposabljanja

Cmepius obvešča, da bodo v januarju za vse tiste, ki se niste mogli udeležiti Erasmus+ delavnic po Sloveniji, organizirali dva webinarja za prijavitelje, in sicer 12. 1. 2016 za prijavitelje na KA2 strateška partnerstva in 14. 1. 2016 za prijavitelje na KA1 projekte mobilnosti.
Celotna novica...

Cmepius obvešča, da bodo v januarju za vse tiste, ki se niste mogli udeležiti Erasmus+ delavnic po Sloveniji, organizirali dva webinarja za prijavitelje, in sicer 12. 1. 2016 za prijavitelje na KA2 strateška partnerstva in 14. 1. 2016 za prijavitelje na KA1 projekte mobilnosti.

(18.12.2015) Dohodnina 0,5 %

Podarite svojih 0,5 % dohodnine izbrani organizaciji. Najdete jih na seznamu na zgornji povezavi.
Celotna novica...

Podarite svojih 0,5 % dohodnine izbrani organizaciji. Najdete jih na seznamu na zgornji povezavi.

Na spodnjem seznamu najdite organizacijo (ali organizacije), ki ji želite nameniti del dohodnine, nato pa v padajočem izborniku (levo od naziva organizacije) izberite kolikšen delež dohodnine ji želite nameniti.
Še enkrat vas opozarjamo, da lahko namenite skupno največ 0,5% dohodnine. Če želite del dohodnine nameniti več organizacijam, določite delež za vsako posebej, a skupni seštevek vseh deležev ne sme presegati 0,5%.


Ko zaključite, kliknite na gumb "Pripravi obrazec" (na dnu strani), nakar se vam bo v računalnik prenesel izpolnjen obrazec v PDF zapisu. V obrazec vpišite še svoje osebne podatke in ga pošljite ali nesite na vašo izpostavo davčne uprave.

(14.12.2015) Izobraževalni program Turizem moja bodočnost

Zavod Rihtarjeva domačija vas v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenija vabi na celodnevno izobraževanje TURIZEM MOJA BODOČNOST, DOSTOPNI TURIZEM IN VODENJE SKUPIN S POSEBNIMI POTREBAMI.
Celotna novica...

Zavod Rihtarjeva domačija vas v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenija vabi na celodnevno izobraževanje TURIZEM MOJA BODOČNOST, DOSTOPNI TURIZEM IN VODENJE SKUPIN S POSEBNIMI POTREBAMI.

Predavatelji:

Mateja Kregar Gliha - Turizem – moja bodočnost

Dominika Koritnik Trepel - Dostopni turizem in vodenje skupin s posebnimi potrebami

Kotizacija

15,00 / 18,00  EUR

Rok za prijave je četrtek, 7. januar 2016.

 

Kaj boste na izobraževanju pridobili?

Predavateljici, obe z več kot dvajsetletnimi delovnimi izkušnjami v turizmu, nam bosta med drugim odgovorili na vprašanja:

Turizem – dejavnost bodočnosti? Kje je lahko moje mesto v turistični dejavnosti? Turistični vodnik – najpomembnejši člen v verigi turistične ponudbe? Kako oblikovati ceno, da bo prav za mene in potrošnika?

Kdo so osebe s posebnimi potrebami? Kakšna so osnovna pravila pri vodenju skupin s posebnimi potrebami? Ali trend izletov in potovanj, v katerih so udeležene omenjene skupine, narašča ali pada? Ali je Slovenija dostopna za skupine s posebnimi potrebami?

Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila Alenka Veber.

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje na telesni, duševni in duhovni človeški ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

Zavod si prizadeva za promocijo znanja o slovenski zgodovini in dediščini ter s tem zdravega domoljubja med Slovenci kot tudi za spodbujanje tesnejših vezi med matično Slovenijo, zamejstvom in tujino.

V letu 2014 je zavod začel s prenovo rojstne domačije notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega.

Zavod se financira pretežno s sredstvi ustanoviteljice ter donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

Zavod Rihtarjeva domačija – Babno Polje 67 – 1386 Stari trg pri Ložu

info@rihtarjeva-domacija.si – www.rihtarjeva-domacija.si

00 386 41 260 985

(30.11.2015) Predstavitev programa Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vas vljudno vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki bo v sredo, 9. decembra 2015, ob 10.00, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9. Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 4. decembra 2015 na elektronski naslov si-hr.svrk(at)gov.si. Za dodatne informacije smo vam na voljo 01 400 3685 (Skupni tehnični sekretariat).
Celotna novica...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vas vljudno vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki bo v sredo, 9. decembra 2015, ob 10.00, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9. Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 4. decembra 2015 na elektronski naslov si-hr.svrk(at)gov.si. Za dodatne informacije smo vam na voljo 01 400 3685 (Skupni tehnični sekretariat).

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Vabilo-pozivnica-SI-HR.pdf

(30.11.2015) Povabilo k predložitvi predlogov regijskih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije za obdobje 2015-2019

RRA Zeleni kras, d.o.o. objavlja javno povabilo za predložitev predlogov regijskih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije za obdobje 2015-2019.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras, d.o.o. objavlja javno povabilo za predložitev predlogov regijskih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije za obdobje 2015-2019.

Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju: RRP) se med drugim uresničuje z Dogovorom, ki ga država in regija sklepata za štiriletno obdobje ter vključuje najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije.

Predmet povabila je identifikacija in priprava nabora tako opredeljenih regijskih projektov za umestitev v Dogovor. Regijski projekti se sofinancirajo iz Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in so predmet postopka po Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Besedilo poziva je dosegljivo tu.

Rok za oddajo povabila je sreda, 2. 12. 2015 do 15.00. Predlagatelji projektov lahko le-te oddajo prek elektronske pošte, na naslov info@rra-zk.si. 

 

Povezave: 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec_1_25.doc

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/dogovor_2015-2019_poziv_regijski-projekti_november-2015.pdf

(30.11.2015) Regijski posvet DAVČNE BLAGAJNE – KAJ MORAM KOT ZAVEZANEC ŠE VEDETI

Notranjsko-primorske novice, Telemach in POS elektronček, Verlag Dashofer d.o.o. in drugi vabimo zainteresirane na posvet s pričetkom ob deveti uri ; trajal bo približno do dvanajstih in je za udeležence brezplačen.
Celotna novica...

Notranjsko-primorske novice, Telemach in POS elektronček, Verlag Dashofer d.o.o. in drugi vabimo zainteresirane na posvet s pričetkom ob deveti uri ; trajal bo približno do dvanajstih in je za udeležence brezplačen.

(30.11.2015) Zaključek postopka volitev za predstavnike v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras

Obveščamo vas, da smo dne 30.11.2015 zaključili s postopkom izbora predstavnikov v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da smo dne 30.11.2015 zaključili s postopkom izbora predstavnikov v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras.

Za območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica so se potegovali

- Vojko Mihelj (Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska)

- Vida Požar (Turistično društvo Pudgura)

- Rebeka Pipan (Društvo vodnikov reševalnih psov Postojna

Za območje občin Cerknica, Bloke in Loška dolina pa so se potegovali: 

- Janja Urbiha (Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina)

- Katarina Intihar (Polharsko društvo Javorniki Rakek)

- Dejvid Tratnik (Ribiška družina Cerknica)

 

Volilno pravico so imela vsa društva v Primorsko - notranjski regiji. Na postopek se je odzvalo 

- v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 9 društev

- v občinah Cerknica, Bloke in Loška dolina pa tudi 9 društev

Stanje glasov po zaključenih volitvah je sledeče:

- Vojko Mihelj (6 glasov)

- Janja Urbiha (5 glasov)

- Katarina Intihar (3 glasove)

- Vida Požar (2 glasova)

- Dejvid Tratnik (1 glas)

- Rebeka Pipan (1 glas)

Tako sta predstavnika v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras izvoljena: 

1. Vojko Mihelj za območje Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica

2. Janja Urbiha  za območje Cerknica, Bloke in Loška dolina

 

 

 

(13.11.2015) Priročnik Financiranje NVO na lokalni ravni

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.

S praktičnim pristopom, s katerim vas korak za korakom vodimo skozi celoten postopek izvedbe javnega razpisa, želimo poenostaviti in dvigniti kakovost izvajanja postopkov javnih razpisov v naših občinah. Končni cilj, ki ga s tem skušamo doseči, je sistem občinskega sofinanciranja nevladnih organizacij, ki omogoča učinkovito izvedbo kakovostnih programov in projektov nevladnih organizacij, ki uresničujejo politike občine in so skladni s potrebami in interesi njenih prebivalcev. 

Priročnik je plod sodelovanja regionalnih stičišč nevladnih organizacij in CNVOS Centra nevladnih organizacij Slovenije. Pri pripravi je pomagala vrsta pravnih in drugih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, sodelovali pa smo tako z občinami kot  tudi z nevladnim sektorjem. Temelj priročnika je analiza 386 občinskih razpisov v 55 občinah, v kateri smo preučili besedila razpisov, razpisne dokumentacije, postopke vrednotenja in izbora programov, postopke financiranja, pogodbe o sofinanciranju, načine poročanja in nadziranja ter uporabe nekaterih pravnih instrumentov, ki izboljšujejo kakovost in enostavnost izvedbe javnih razpisov.

Eden od glavnih ciljev priročnika je ponuditi čim bolj praktično orodje, zato smo nasvete za vsak korak izvedbe javnega razpisa zbrali v obliki vzorcev, matric ter navodil, in njihovo dejansko uporabo ponazorili na primerih dobre prakse. Pri tem smo ubrali tudi kritičen pristop: poskušali smo identificirati največje in najpogostejše dileme oziroma težave, s katerimi se soočajo občine in nevladne organizacije v postopkih izvedbe javnih razpisov. Nato smo zanje poiskali, preverili in predstavili najenostavnejše in najučinkovitejše rešitve, ki so občinam v tem trenutku na razpolago

(13.11.2015) Poziv nevladnim organizacijam za imenovanje članov Programskega sveta RDO Postojnska jama - Zeleni kras

Na osnovi poziva RRA Zeleni Kras vabimo nevladne organizacije, ki delujejo na področju delovanja RDO in imajo sedež na območju Primorsko-notranjske regije, k predlaganju kandidatov za predstavnike NVO v programskem svetu Regijske destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama – Zeleni kras.
Celotna novica...

Na osnovi poziva RRA Zeleni Kras vabimo nevladne organizacije, ki delujejo na področju delovanja RDO in imajo sedež na območju Primorsko-notranjske regije, k predlaganju kandidatov za predstavnike NVO v programskem svetu Regijske destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama – Zeleni kras.

(10.11.2015) Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru

Okrožno sodišče v Kopru je v Uradnem listu RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015, objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kopru, predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.
Celotna novica...

Okrožno sodišče v Kopru je v Uradnem listu RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015, objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kopru, predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.

Več informacij: http://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=20151110091130 in http://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=20151110091132

Obrazce pa dobite na spletni strani občine Ilirska Bistrica.

 

Čas za prijavo je 16.11.2015 do 12. ure

(22.10.2015) Rastimo skupaj

Vabimo na Srečanje mladih in mladinskih delavcev z odločevalci mladinske politike.
Celotna novica...

Vabimo na Srečanje mladih in mladinskih delavcev z odločevalci mladinske politike.

Kdo: MGC Gaber, Stičišče NVO Boreo in NŠK - na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino, Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa in Zavodom Movit.

Koga: vse mlade (15-29 let) in tiste, ki delate z mladimi.

Kdaj: petek, 06. 11. od 16.ure dalje.

Kje: Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini (C. Notranjskega odreda 45, Stari trg pri Ložu).

Kaj: strukturiran dialog mladih s političnimi odločevalci minister za infrastrukturo, predstavnik Urada RS za mladino, poslanci DZ, svetniki DS in župani iz naše regije…) na temo beg možganov iz regije, regijska strategija razvoja mladih - certifikat mladim prijazna občina, predstavitev dobre prakse (Hiša mladih Ajdovščina, socialno podjetje Tekstilnica…).

Zakaj: da jasno in glasno spregovorite o vsem, kar se dogaja v vašem okolju, o aktivnostih in idejah, ki vas navdušujejo ter težavah, s katerimi se soočate. Da smo slišani in da skupaj z vami dokažemo, da na mladih svet stoji.

Kaj še: zabavna predstava Ekshibicija Improlige in kostanjev piknik.

Prijave na: https://docs.google.com/forms/d/1T0a-r92QQhKqBLI8VLZ8qGeD4qGocRI0e2CCaAvqNuQ/viewform

(22.10.2015) Klub Kolegic zdaj tudi v Postojni

Vse iskalke prve zaposlitve, študentke in druge mlade posameznice iz Postojne,vabimo, da se do ponedeljka, 2. 11. 2015, (oz. do zapolnitve mest) prijavite za sodelovanje v projektu Kolegice.
Celotna novica...

Vse iskalke prve zaposlitve, študentke in druge mlade posameznice iz Postojne,vabimo, da se do ponedeljka, 2. 11. 2015, (oz. do zapolnitve mest) prijavite za sodelovanje v projektu Kolegice.

20 posameznicam, ki vas bomo izbrali na podlagi prijave, v kateri boste izrazile motivacijo za priključitev k projektu, bomo omogočili sodelovanje v enoletnem projektu.

Vsaka posameznica bo imela možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta bo postala njena mentorica – »kolegica«. Dobivali se bosta predvidoma enkrat mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljali o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev na določenem poklicnem področju.

Klub Kolegice se bo prvih deset tednov od novembra do januarja srečeval tedensko, in sicer:

- v Postojni: ob sredah od 15.30 do 16.30, v prostorih Mladinskega centra Postojna (Vilharjeva 14a, Postojna),

Od januarja naprej se boste kolegice predvidoma dobivale mesečno, po potrebi pa pogosteje.

Za vse, ki se boste prijavile in boste izbrane, boste z Zavodom Nefiks podpisale dogovor, v katerem se boste zavezale, da:
- se boste eno leto redno udeleževale srečanj skupine (80 % prisotnost),
- boste naredile karierni načrt,
- boste svoje pridobljeno znanje beležile v e-Nefiks,
- se boste redno dobivale z mentorico in po svojih močeh prenašale informacije na celotno skupino.

V zameno pa boste dobile enkratno priložnost enoletnega sodelovanja z uveljavljeno in uspešno žensko, vašo mentorico, ki vas bo uvedla v vaš poklic.

Obvestilo o izboru boste prejele do ponedeljka, petka. 6. 11. 2015. Prvo srečanje Kolegic bo v Postojni predvidoma v sredo, 11. 11. 2015.

Na morebitna vprašanja odgovarjamo na kolegice@nefiks.si.

Veselimo se srečanja z vami! :)

Ekipa Zavoda Nefiks

(20.10.2015) V javni razpravi spremembe pogojev za sofinanciranje društev in zvez vojnih veteranov

Ministrstvo za obrambo je objavilo nameravane spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov.
Celotna novica...

Ministrstvo za obrambo je objavilo nameravane spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov.

Predlagane spremembe nekoliko širijo dejavnosti, ki se lahko financirajo, in sicer so to po novem tudi pohodi ali okrogle mize, ki razvijajo ali spodbujajo domoljubje ter ohranjajo zgodovinska izročila. Pri dodeljevanju točk zvezam društev za število članov naj bi se upoštevala samo tista društva - člani zveze, katerih program dela je skladen s tem pravilnikom. Predlaga se tudi, da se višina dodeljenih sredstev ne določi več v sklepu o izboru prejemnikov za sofinanciranje, temveč šele naknadno, ko »potečejo roki za pritožbe«, kar nekoliko podaljša celoten postopek.

Na CNVOS bomo predlog sprememb preučili in podali pripombe glede morebitnih sprememb, ki bi po nepotrebnem poslabšale položaj društev ali zvez.

Vse zainteresirane NVO pozivamo, da nam pošljejo tudi svoje morebitne pripombe glede veljavnega pravilnika ali glede njegovih nameravanih sprememb. Predloge nam pošljite najkasneje do 4. 11. 2015 na naslov zagovornistvo@cnvos.si, da jih ustrezno uskladimo in pošljemo na ministrstvo.

 

Pravilniki: http://www.mo.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

 

(20.10.2015) Začetna podjetniška akademija z družbenim učinkom

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerji in izvajalci vabi podjetniške iniciative-skupine, nosilce podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015«
Celotna novica...

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerji in izvajalci vabi podjetniške iniciative-skupine, nosilce podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015«

Namen začetne podjetniške akademije je izbranim podjetniškim iniciativam - skupinam ponuditi osnovno podjetniško znanje za razvoj njihove ideje in uspešnejše delovanje na trgu.

Predmet javnega povabila je:
izbor vsaj 10 začetnih podjetniških iniciativ – skupin na posamezni lokaciji z že identificirano - oblikovano podjetniško idejo z družbenim učinkom na posamezni lokaciji, ki se bodo vključili v izvajanje začetnih podjetniških akademij na treh lokacijah: v Ljubljani, Kozini ali Murski Soboti.
izbor vsaj 20 posameznikov brez že oblikovane ideje na posamezni lokaciji, ki bodo sodelovali na akademiji in bodo interesno porazdeljeni v identificirane podjetniške iniciative.
Javno povabilo je bilo objavljeno 9. 10. 2015 na www.dplac.si, kjer najdete tudi elektronske prijavnice.

 

 

(13.10.2015) Naj ideja socialnega podjetništva

RRA razpisujejo izbore za »Naj idejo socialnega podjetništva«. Namen je izbrati 7 najboljših idej socialnega podjetja, ki bodo zaživele v realnosti. V vsaki regiji, ki jo pokrivajo vključeni partnerji projekta Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET, bo izbrana po ena ideja.
Celotna novica...

RRA razpisujejo izbore za »Naj idejo socialnega podjetništva«. Namen je izbrati 7 najboljših idej socialnega podjetja, ki bodo zaživele v realnosti. V vsaki regiji, ki jo pokrivajo vključeni partnerji projekta Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET, bo izbrana po ena ideja.

Na področju socialnega podjetništva (podjetništva z družbenim učinkom) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opaziti je, da se kljub velikemu zanimanju, malo ljudi odloča za tovrstno obliko podjetništva. Posamezniki imajo premalo možnosti, da bi pridobili ustrezna znanja za realizacijo svoje podjetniške ideje.

Zato smo se odločili, da izvedemo izbore »Naj podjetniške ideje socialnega podjetja« ter tako ponudimo zmagovalcem možnost realizacije le-te s pomočjo strokovnih svetovanj, mentorstva in njihove intenzivne promocije.

Dobitniki izbora bodo imeli na voljo strokovnjaka, mentorja za pripravo poslovnega načrta, ki jim bo pomagal izdelati poslovni načrt po predpisani metodologiji. Hkrati bodo dobitnik izbora imel na voljo predstavitev naj ideje socialnega podjetja s pomočjo kratkega filma.
Vsi dobitniki izbora bodo imeli možnost  širše promocije svoje ideje v okviru aktivnosti projekta, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.
Območja, ki sodelujejo v izboru:
•    v Sloveniji: Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska regija, JV Slovenija in Spodnjeposavska regija
•    na Hrvaškem: Istrska županija, Karlovačka županija in Primorsko – goranska županija

V Primorsko-notranjski regiji se lahko na razpis prijavite do 30.10.2015.

Za prijavo je potrebno izpolniti prijavni obrazec in obrazec za opis poslovne ideje naj socialnega podjetja (glej priloge spodaj). Celotno dokumentacijo pa je potrebno poslati ali osebno oddati na naslov: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 6257 Pivka.

Več informacij: Martina Erjavec (tel. 05 721 22 42) ali Zdenka Žakelj ( tel. 05 721 22 40).

POHITITE S PRIJAVAMI! NAJ VAŠA IDEJA, VAŠE SANJE POSTANEJO RESNIČNOST!

(6.10.2015) Znani predstavniki NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.

V roku za prijavo upravičencev in kandidatov so prispele štiri popolne prijave za upravičence, to je organizacije, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:

Urban Birsa (predlagatelj: Zveza društev Mladinski center Postojna)
Primož Gril (predlagatelj: Aeroklub Postojna)
Elida Džanić (predlagatelj: Društvo Tvoj telefon)
Jure Trbič (predlagatelj: Zavod up, zavod za upravno poslovanje)

28. 9. 2015 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja treh kandidatov s soglasjem. Za predstavnike NVO so tako imenovani: Urban Birsa, Primož Gril in Jure Trbič.

(30.9.2015) Z ngopartnership.org hitro in enostavno do partnerske NVO kjerkoli v Evropi

Se tudi vi večkrat sprašujete, kje kar najhitreje in najbolj učinkovito poiskati mednarodnega projektnega partnerja? Imate ravno pravo idejo za prijavo na evropski razpis in točno izoblikovano predstavo kakšnega partnerja želite, ne poznate pa sektorja v državah, iz katerih morajo potencialni partnerji prihajati? Potem je to obvestilo o spletnem portalu ngopartnership.org z bazo nevladnih organizacij iz celotne Evrope namenjeno prav vam.
Celotna novica...

Se tudi vi večkrat sprašujete, kje kar najhitreje in najbolj učinkovito poiskati mednarodnega projektnega partnerja? Imate ravno pravo idejo za prijavo na evropski razpis in točno izoblikovano predstavo kakšnega partnerja želite, ne poznate pa sektorja v državah, iz katerih morajo potencialni partnerji prihajati? Potem je to obvestilo o spletnem portalu ngopartnership.org z bazo nevladnih organizacij iz celotne Evrope namenjeno prav vam.

V sodelovanju z ENNO (European Network of National Civil Society Organizations), ki združuje krovne NVO mreže iz 19 članic EU, je CNVOS vzpostavili spletno bazo nevladnih organizacij iz celotne Evrope, ki so zainteresirane za mednarodno sodelovanje. Na portalu lahko nevladne organizacije samostojno ustvarijo svoj profil, v katerega vpišejo svoje kontaktne podatke, reference in področja, na katerem si želijo mednarodnega sodelovanja, s čimer bo o njih in njihovem delu obveščen širok krog potencialnih partnerjev. Zainteresirani za partnerstvo pa lahko tako na enostaven in hiter način najdejo NVO, ki jo iščejo.

Uporaba portala je brezplačna. Vabljeni k vpisu v bazo in/ali iskanju partnerjev. Upamo, da vam bo baza v pomoč!

http://ngopartnership.org/

PS – baza je ta trenutek še prazna, vendar verjamemo, da jo bomo skupaj zelo hitro napolnili. Zatorej ne odlašajte in vpišite svojo NVO, na CNVOS pa bomo poskrbeli, da se bo glas o njej razširil tudi po drugih evropskih državah.

(25.9.2015) Ustanovljena LAS Notranjska

v Cerknici ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki povezuje različne deležnike z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnega sektorja (občine, javni zavodi ter druge javne institucije), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge ekonomske institucije) in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe.
Celotna novica...

v Cerknici ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki povezuje različne deležnike z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnega sektorja (občine, javni zavodi ter druge javne institucije), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge ekonomske institucije) in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe.

(25.9.2015) postopka izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Na podlagi postopka izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke vas vabimo na javno predstavitev kandidatov bo v ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 16. uri v prostorih Mladinskega centra Postojna na Vilharjevi 14a, Postojna. Na javni predstavitvi kandidatov se bo skušalo predstavnika NVO in njegovega namestnika imenovati s soglasjem.
Celotna novica...

Na podlagi postopka izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke vas vabimo na javno predstavitev kandidatov bo v ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 16. uri v prostorih Mladinskega centra Postojna na Vilharjevi 14a, Postojna. Na javni predstavitvi kandidatov se bo skušalo predstavnika NVO in njegovega namestnika imenovati s soglasjem.

(22.9.2015) Bravo za vse nevladniške kolegice in kolege, ki pomagajo beguncem!

V zadnjih dneh v številnih nevladnih organizacijah po Sloveniji in tudi v Primorsko-notranjski regiji ekipe zaposlenih in prostovoljcev neutrudno delajo vse za to, da bi bila žalostna zgodba beguncev ob prihodu in prehodu Slovenije vsaj čim lažja in znosnejša. Pa naj gre za zbiranje pomoči, šotorov, hrane, za neposredno pomoč in svetovanje na terenu. HVALA!
Celotna novica...

V zadnjih dneh v številnih nevladnih organizacijah po Sloveniji in tudi v Primorsko-notranjski regiji ekipe zaposlenih in prostovoljcev neutrudno delajo vse za to, da bi bila žalostna zgodba beguncev ob prihodu in prehodu Slovenije vsaj čim lažja in znosnejša. Pa naj gre za zbiranje pomoči, šotorov, hrane, za neposredno pomoč in svetovanje na terenu. HVALA!

(21.9.2015) POZOR!! Objavljen je razpis FIHO in delavnice

Objavljen je razpis Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2016.
Celotna novica...

Objavljen je razpis Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2016.

Dobro je vedeti!!!


Izobraževanje za organizacije bo potekalo v kletni dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču Dunajska cesta 18 v Ljubljani v - torek 22.9.2015 od 9.30 do 13.00 ure za humanitarne organizacije; - sredo 23.9.2015 od 9.30 do 13.00 ure za invalidske organizacije. Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si

(10.9.2015) POZOR!!! Spremenjen datum delavnice Obzorje 2020

Organizatorji delavnice Obzorje 2020 obveščajo, da je termin delavnice Program Obzorje 2020 (Horizont 2020) prestavljen s srede, 16. septembra na četrtek, 17. septembra. Ura začetka, 15.30, in kraj, GZS, OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna, ostajata nespremenjena. Zahvaljujejo se za razumevanje!
Celotna novica...

Organizatorji delavnice Obzorje 2020 obveščajo, da je termin delavnice Program Obzorje 2020 (Horizont 2020) prestavljen s srede, 16. septembra na četrtek, 17. septembra. Ura začetka, 15.30, in kraj, GZS, OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna, ostajata nespremenjena. Zahvaljujejo se za razumevanje!

(8.9.2015) Postopek izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica Pivka, Loška dolina in Bloke.
Celotna novica...

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica Pivka, Loška dolina in Bloke.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odst. 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete na: http://www.cnvos.si/article/id/92/cid/24.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da zainteresirane nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci oziroma pa so predlagale svojega kandidata). Prijavnica za sodelovanje je objavljena na: http://www.cnvos.si/article/id/12251/cid/88 na koncu tega poziva. Sedež v eni izmed občin, ki jih pokriva inšpektorat in redarstvo, ni pogoj za sodelovanje v postopku.
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Zaradi upoštevanja želje naročnika so roki za izvedbo nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

4. 9. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
15. 9. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
16. 9. 2015 ob 16:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav ter objava seznama upravičencev in kandidatov
21. 9. 2015 - rok za dopolnitev prijav
22. 9. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
28. 9. 2015 ob 16:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28. 9. 2015 - začetek volitev (pogojno)
1.10. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
2. 10. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati poznajo področje človekovih pravic.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana,
po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 15. 9. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

 

(8.9.2015) Kam po znanje- Povabilo k oddaji izobraževalne ponudbe

Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljajo in evidentirajo izvajalce izobraževanja odraslih ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo redno objavljamo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih. Spletni Pregled je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.
Celotna novica...

Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljajo in evidentirajo izvajalce izobraževanja odraslih ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo redno objavljamo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih. Spletni Pregled je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

Več informacij o vpisu vaše ponudbe na: http://pregled.acs.si/index.php/prijava-za-izvajalce

(8.9.2015) EU projekt, moj projekt: Serija dogodkov po vsej Sloveniji: Park Zelenega krasa

SVRK pripravlja dneve odprtih vrat projektov z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki se bodo odvijali 18. in 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pri nas ste dobrodošli v Parku Zelenega krasa.
Celotna novica...

SVRK pripravlja dneve odprtih vrat projektov z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki se bodo odvijali 18. in 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pri nas ste dobrodošli v Parku Zelenega krasa.

PROGRAM DOGODKA

Petek, 18. september 2015

15:00 - 21:00, GZS OZ Postojna – Osnovne spretnosti učinkovitega govorjenja in nastopanja turističnega vodnika; predava Dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike (udeležba na dogodku je omejena)

Sobota , 19. september 2015

9.00 – 18.00 Dan odprtih vrat vseh TIC-ev v Postojni, Ilirski Bistrici, Pivki (Slovenska vas), Ložu, Cerknici in Blokah (Nova vas).

Zeleni kras z vodnikom - Vodeni sprehodi z lokalnim turističnim vodnikom

Po Postojni gor in dol; zbirno mesto TIC Galerija Postojna, Trg padlih borcev 5, ob 10.uri (trajanje 2 uri), vodi Janko Muhič
Ilirska Bistrica – mesto mlinov in žag; zbirno mesto TIC Ilirska Bistrica (Dom na Vidmu) ob 10. uri (trajanje 2 uri), vodi Milojka Primc
V Šempetru se da videti marsikaj; zbirno mesto TIC v Parku vojaške zgodovine Pivka, ob 9. uri (trajanje 3 ure), vodi Ernest Margon
Sprehod po knežjem mestu; zbirno mesto TIC Lož ob 9. uri (trajanje 2 uri), vodi Mateja Peček
Z lojtrnikom v Rakov Škocjan; zbirno mesto TIC Cerknica, Tabor 9, ob 9.uri (trajanje 3 ure), vodi Jadranka Janeš
Zaključek vodenih sprevodov bo s pokušino tradicionalnih jedi.

Nedelja, 20. september 2015

Bloke-zibelka smučanja; zbirno mesto pred občino Bloke ob 11. uri (trajanje 2 uri in pol), vodi Irena Škrabec
Vodene sprehode bomo zaključili s pokušino tradicionalnih jedi.

Za dogodek prijave niso potrebne

(8.9.2015) Regijski dogodki za krepitev mladinskega sektorja

Mladinski svet Slovenije na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino, skupaj z Mladinsko mrežo MaMa in Nacionalno agencijo MOVIT, letošnjo jesen pripravlja 12 regijskih dogodkov, namenjenih krepitvi mladinskega sektorja. V naši regiji se bodo mudili v novembru in sicer v Medgeneracijskem centru Gaber Loška dolina
Celotna novica...

Mladinski svet Slovenije na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino, skupaj z Mladinsko mrežo MaMa in Nacionalno agencijo MOVIT, letošnjo jesen pripravlja 12 regijskih dogodkov, namenjenih krepitvi mladinskega sektorja. V naši regiji se bodo mudili v novembru in sicer v Medgeneracijskem centru Gaber Loška dolina

(8.9.2015) Ustanovna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom

V petek, 11.9.2015, bo s pričetkom ob 14. uri potekala ustanovna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom. K podpisu partnerske pogodbe so povabljeni partnerji, ki so svoj interes izkazali s podpisom pisma o nameri za ustanovitev LAS, med katerimi je tudi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Vsi zainteresirani za partnerstvo v LAS se bodo lahko vključili v partnerstvo po izvedeni ustanovni skupščini s podpisom aneksa k partnerski pogodbi.
Celotna novica...

V petek, 11.9.2015, bo s pričetkom ob 14. uri potekala ustanovna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom. K podpisu partnerske pogodbe so povabljeni partnerji, ki so svoj interes izkazali s podpisom pisma o nameri za ustanovitev LAS, med katerimi je tudi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Vsi zainteresirani za partnerstvo v LAS se bodo lahko vključili v partnerstvo po izvedeni ustanovni skupščini s podpisom aneksa k partnerski pogodbi.

Vsi člani društva med Snežnikom in Nanosom ste tudi kolektivni člani LAS in se vam ni potrebno dodatno vključevati kot partner v LAS, saj to prinaša določene obveznosti in višjo članarino. Je pa seveda partnerstvo LAS odprto za vse, ki si želijo neposredno sodelovati v delu LAS (ne preko DRPSN kot kolektivnega člana LAS). Vsi ti zainteresirani se bodo lahko vključili v partnerstvo po izvedeni ustanovni skupščini s podpisom aneksa k partnerski pogodbi. Podrobnejše informacije vam lahko posredujem tudi osebno.

Predlog partnerstva LAS je, da DRPSN postane vodilni partner LAS, kar pomeni tudi upravljanje z LAS. DRPSN bo v tem primeru še vedno zagotavljal vso logistiko in dejavnost društva kot dosedaj, s tem imenovanjem bo postalo društvo še bolj odprto za vse aktivnosti, ki so dovoljene z statutom društva. Zato ste še v večji meri vabljeni k sodelovanju in predlogom aktivnosti društva, ki želi biti vaša podpora pri vašem delovanju na podeželju med Snežnikom in Nanosom ter seveda širše.

(8.9.2015) Vabilo na srečanje za vzpostavitev LAS Notranjska

Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine (LAS) in za pripravo Strategije lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.
Celotna novica...

Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine (LAS) in za pripravo Strategije lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.

Do sedaj je bilo prejetih 60 pristopnih izjav s katero ste potrdili svojo namero in pripravljenost za podpis Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS. Predhodno vas želimo seznaniti z vsebino pogodbe, z novo uredbo o izvajanju lokalnega razvoja in vsemi spremembami, ki iz nje izhajajo glede delovanja LAS v programskem obdobju 2014-2020.

Srečanje bo vodila Dragica Bratanič, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, ki izvaja aktivnosti za vzpostavitev LAS na našem območju.


Zato vas ob tej priložnosti vabimo na srečanje, ki bo jutri, v četrtek, 10. septembra 2015, ob 18. uri,
v sejni dvorani Gasilskega društva Cerknica, Notranjska cesta 42b

(3.9.2015) Zagovorniki okolja – nov način podpore varstva okolja in prostora

Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja.
Celotna novica...

Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja.

Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja - http://zagovorniki-okolja.si/. To je pomemben korak na področju pravnega varstva okolja in prostora v naše skupno dobro, saj bo mreža zagotavljala pošteno in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja.

Na Zagovornike okolja se lahko s svojimi primeri obrnete predvsem nevladne organizacije, civilne iniciative in lokalne pobude in sicer preko uporabe spletnega obrazca http://zagovorniki-okolja.si/resevanje-problemov/ 

Koordinator mreže Zagovornikov okolja je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Nov dostop do spletne strani: http://zagovorniki-okolja.si/

 

 

(2.9.2015) Uspešno zaključen dogodek Po-stoj-na živi ulici

Na zadnji dan festivala Zmaj ' ma mlade je bila Postojna živa kot že dolgo ne. Pestro celodnevno dogajanje se je začelo že dopoldan s prvim Postojnskim tekom, popoldan pa so središče mesta preplavili obiskovalci, ki jih je pritegnilo dogajanje, naslovljeno »Po-stoj-na živi ulici«
Celotna novica...

Na zadnji dan festivala Zmaj ' ma mlade je bila Postojna živa kot že dolgo ne. Pestro celodnevno dogajanje se je začelo že dopoldan s prvim Postojnskim tekom, popoldan pa so središče mesta preplavili obiskovalci, ki jih je pritegnilo dogajanje, naslovljeno »Po-stoj-na živi ulici«

Organizatorji iz Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo in Mladinskega centra Postojna smo organizirali sklop zanimivih kulturnih, družabnih, športnih in kulinaričnih dogodkov. Tržaško cesto so preplavile stojnice lokalnih pridelovalcev, kjer so obiskovalci lahko Po-skusili domače in se preizkusili v peki palačink.  Na osrednjem trgu je potekala tržnica nevladnih organizacij Po-vezujemo skupnost, ki je prikazala bogastvo organizacij, ki delujejo v regiji. Obiskovalci so lahko v Živi knjižnici v pogovoru s predstavniki različnih marginalnih skupin Po-metli s predsodki, na delavnicah za osebno rast pa Po-iskali sebe. Najmlajši in mladi po srcu so se zabavali v uličnem igrišču z domiselnimi recikliranimi igrali. 

Tradicionalni dvotedenski festival Zmaj' ma  mlade je drevi sklenil Ženski pevski zbor Kombinat.

Organizatorji dogodka se zahvaljujemo vsem razstavljavcem, ki so naredili dogodek tako živ, ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri samem dogodku. Stanovalcem Tržaške ceste pa za strpnost in razumevanje.

 

Ekipa Zmaj´ma mlade in Regijsko stičišče Boreo

(7.8.2015) PO-stoj-na živi ulici

Letos v namene oživitve Postojne in njenih ulic pripravljamo edinstven dogodek PO-stoj-na živi ulici, ki se bo odvijal 30.8.2015 na različnih prizoriščih v centru Postojne. Zato vas vljudno vabimo, da skupaj z nami pišete to zgodbo. Prijave sprejemamo do 20.8.2015 na zgornji povezavi!
Celotna novica...

Letos v namene oživitve Postojne in njenih ulic pripravljamo edinstven dogodek PO-stoj-na živi ulici, ki se bo odvijal 30.8.2015 na različnih prizoriščih v centru Postojne. Zato vas vljudno vabimo, da skupaj z nami pišete to zgodbo. Prijave sprejemamo do 20.8.2015 na zgornji povezavi!

(1.7.2015) Delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja

v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vas LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi na delavnico, ki bo v sredo, 8. julija 2015, ob 13. uri, na Smrekarjevi domačiji, Grobišče 11, 6258 Prestranek.
Celotna novica...

v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vas LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi na delavnico, ki bo v sredo, 8. julija 2015, ob 13. uri, na Smrekarjevi domačiji, Grobišče 11, 6258 Prestranek.

Šesta delavnica bo tematska in bo osredotočena na razvoj socialnih storitev, vključevanje
ranljivih skupin (mladi, ženske in druge ranljive skupine), deinstitucionalizaciji in v povezavi s
tem možnosti razvoja novih delovnih mest.

Predviden program delavnice:


13.00 – 14.00
 Predstavitev rezultatov dosedanjega dela pri pripravi strategije
 Predstavitev vsebinskih izhodišč Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost v programskem obdobju 2014-2020 in pregled stanja na območju LAS na
tematskem področju

14.00 – 14.15
 Odmor

14.15 – 16.00
 Identifikacija problemov na opredeljenem področju in konkretnih ukrepov za
izboljšanje stanja

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 6. julija 2015, na telefon št.:
05/721 22 44 ali elektronsko pošto dragica@rra-zk.si.

(19.6.2015) Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v koordinacijsko skupino LAS za preprečevanje zasvojenosti

Občini Postojna in Pivka sta dne 14.5.2015 podpisala skupni sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal. Na osnovi poziva Občine Postojna in Pivka za imenovanje 4 predstavnikov (1/področje) in njihovih namestnikov iz nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlaganje predstavnikov v LAS za preprečevanje zasvojenosti.
Celotna novica...

Občini Postojna in Pivka sta dne 14.5.2015 podpisala skupni sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal. Na osnovi poziva Občine Postojna in Pivka za imenovanje 4 predstavnikov (1/področje) in njihovih namestnikov iz nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlaganje predstavnikov v LAS za preprečevanje zasvojenosti.

Več na povezavi: http://www.boreo.si/aktivnosti/civilni-dialog-in-zagovornistvo/lokalna-akcijska-skupina-las-za-preprecevanje-zasvojenosti

(16.6.2015) Poziv snovalcem kulturnih in drugih vsebin v občini Postojna

Občina Postojna v sklopu projektne pisarne poziva vse snovalce vsebin (kulturnih in drugih), k oddaji podrobnega razporeda dogodkov, ki jih pripravljate od julija do oktobra 2015.
Celotna novica...

Občina Postojna v sklopu projektne pisarne poziva vse snovalce vsebin (kulturnih in drugih), k oddaji podrobnega razporeda dogodkov, ki jih pripravljate od julija do oktobra 2015.

Več o dogodku: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/dopis-poziv-kult-produc-2015.doc

(2.6.2015) Obisk vlade v Primorsko-notranjski regiji

V sredo, 3. junija 2015, bo vlada obiskala Primorsko-notranjsko regijo. Člani vlade se bodo najprej sestali na skupnem delovnem posvetu v Pristavah pri gradu Snežnik, nato pa bodo imeli ministrice in ministri ločena srečanja in dogodke v regiji. Popoldan se bodo člani vlade znova sestali na skupnem srečanju v Jamskem dvorcu v Postojni z naslovom Regionalni razvojni dialog za Primorsko-notranjsko regijo.
Celotna novica...

V sredo, 3. junija 2015, bo vlada obiskala Primorsko-notranjsko regijo. Člani vlade se bodo najprej sestali na skupnem delovnem posvetu v Pristavah pri gradu Snežnik, nato pa bodo imeli ministrice in ministri ločena srečanja in dogodke v regiji. Popoldan se bodo člani vlade znova sestali na skupnem srečanju v Jamskem dvorcu v Postojni z naslovom Regionalni razvojni dialog za Primorsko-notranjsko regijo.

Program dogodkov za ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja:

 

11.00 – 12.00 Posvetovalna konferenca lokalnih skupnosti

Lokacija: Zavod znanje, Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska

cesta 2, Postojna

MOŽNOST FOTOTERMINA NA ZAČETKU IN IZJAVE MINISTRA

PO KONCU DOGODKA

 

14.20 – 15.15 Regionalno stičišče Primorsko notranjske regije BOREO

Lokacija: Vilharjeva ulica 14, Postojna

ODPRTO ZA MEDIJE

 

15.30 – 16.15 Srečanje z načelniki upravnih enot Postojna, Cerknica,

Il. Bistrica

Lokacija: UE Postojna, Ljubljanska 4, Postojna

ODPRTO ZA MEDIJE


SKUPNI DOGODKI:

8.00 – 10.00 Delovni posvet Vlade Republike Slovenije

Lokacija: Pristave pri gradu Snežnik, Kozarišče 69, Stari trg pri Ložu

16.45 – 18.00 Skupno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Primorsko-notranjsko regijo

Lokacija: Jamski dvorec (dvorana Luka Čeč), Jamska cesta 30,

Postojna

 

Kontakt v primeru interesa za izjave ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja:

Katja Mihelj Nagode 051 622 354

(28.5.2015) Vabilo na posvet Potenciali razvoja socialne ekonomije v novem programskem obdobju

Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovom Potenciali razvoja socialne ekonomije v novem programskem obdobju, ki bo potekal v okviru obiska vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji, 3.6.2015 ob 11:00 uri v prostorih Smrekarjeve domačije v Grobiščah 11 pri Postojni.
Celotna novica...

Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovom Potenciali razvoja socialne ekonomije v novem programskem obdobju, ki bo potekal v okviru obiska vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji, 3.6.2015 ob 11:00 uri v prostorih Smrekarjeve domačije v Grobiščah 11 pri Postojni.

(21.5.2015) PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta organizirala nacionalno konferenco z naslovom Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020. Potekala je v torek, 21. aprila 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta organizirala nacionalno konferenco z naslovom Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020. Potekala je v torek, 21. aprila 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Konferenca je bila namenjena začetku priprave strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva, predstavitvi procesa priprave strategije in izmenjavi pogledov na razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva.

Konferenca je odprla prostor novim idejam in pogledom, še posebej, ker so na njej poleg predstavnikov nevladnih organizacij sodelovali predstavniki ministrstev ter občin. Potekala je po metodi odprtega prostora. Udeleženci so bili pozvani, da prispevajo predloge za teme, ki jih želijo obravnavati. V treh časovnih terminih je bilo obravnavanih 27 aktualnih tem. Delo je potekalo v delovnih skupinah, kjer so si udeleženci izmenjevali ideje in poglede ter ustvarjali predloge ukrepov (http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Strategija_razvoja_NVO/Predlogi_ukrepov_-_podrobno.pdf( , ki bodo služili kot delovno gradivo za pripravo strategije

Ob zaključku konference je bil izoblikovan nabor ukrepov: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Strategija_razvoja_NVO/Seznam_prednostnih_ukrepov.pdf

(18.5.2015) Na kavo in klepet v pisarno Boreo

Regijsko Stičišče Boreo vabi v svojo pisarno na kavo in klepet (pisarna v 1. nadstropju, kjer deluje tudi Klub študentov občin Postojna in Pivka). Osebno boste lahko spoznali naše sodelavce in poizvedeli kaj se dogaja na področju podpore nevladnim organizacijam, ter razvoju regije v naslednjem finančnem obdobju 2015-2020. Veselimo se srečanja z vami.
Celotna novica...

Regijsko Stičišče Boreo vabi v svojo pisarno na kavo in klepet (pisarna v 1. nadstropju, kjer deluje tudi Klub študentov občin Postojna in Pivka). Osebno boste lahko spoznali naše sodelavce in poizvedeli kaj se dogaja na področju podpore nevladnim organizacijam, ter razvoju regije v naslednjem finančnem obdobju 2015-2020. Veselimo se srečanja z vami.

(15.5.2015) Opravičilo

Vsem prejemnikom naših e-novic se iskreno opravičujemo za veliko število prejetih e- novic. Tudi nam jo e-škrat včasih zagode. Hvala za razumevanje!
Celotna novica...

Vsem prejemnikom naših e-novic se iskreno opravičujemo za veliko število prejetih e- novic. Tudi nam jo e-škrat včasih zagode. Hvala za razumevanje!

(14.5.2015) Izbrani kandidati NVO v delovno telo župana za preučitev razpisov v občini Postojna

Dne 11.5.2015 se je odvijala osebna predstavitev kandidatov NVO, v delovno telo župana za proučitev razpisov v občini Postojna.
Celotna novica...

Dne 11.5.2015 se je odvijala osebna predstavitev kandidatov NVO, v delovno telo župana za proučitev razpisov v občini Postojna.

Po konstruktivni debati so kandidati izmed svojih vrst imenovali sledeče NVO predstavnike, ki jih bodo zastopali v delovnem telesu župana za preučitev razpisov v občini Postojna: 

Za področje kulture:
Mitja Kranjc, KŠD Harlekin
Anja Kocman, Društvo mešani pevski zbor Postojna

Na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva in drugih dejavnosti:
Elida Džanić, društvo Tvoj telefon
Dr. Nina Vanita Hočevar, Zavod Pantea
Silva Bajc, Društvo za zaščito živali

Na področju turizma:
Katja Jordan, Turistično društvo Postojna

Na področju mladih:
Tomislav Tiringer, Športna zveza Postojna
Aljoša Grželj,  Društvo tabornikov Rod kraški viharnik

(13.5.2015) ABC projektnega dela

Znanje vodenja projektov je pravi ključ za odpiranje vrat do denarja. Zato vas vabimo, da pod budnim očesom izkušenega predavatelja Bojana Žnidaršiča iz Zavoda Vitra osvojite vsa potrebna znanja s področja razpisov in projektnega dela.
Celotna novica...

Znanje vodenja projektov je pravi ključ za odpiranje vrat do denarja. Zato vas vabimo, da pod budnim očesom izkušenega predavatelja Bojana Žnidaršiča iz Zavoda Vitra osvojite vsa potrebna znanja s področja razpisov in projektnega dela.

(11.5.2015) Naučimo se projektnega dela

V mesecu maju za vas prirejamo seminarje s področja ustvarjanja in pisanja projektov. Prvi v nizu slednjih bo v Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini.
Celotna novica...

V mesecu maju za vas prirejamo seminarje s področja ustvarjanja in pisanja projektov. Prvi v nizu slednjih bo v Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini.

Več o tem si lahko pogledate na spletni strani: http://www.boreo.si/dogodki/posveti/256

 

 

(5.5.2015) Vodnik po financiranju EU za začetnike

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.
Celotna novica...

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, predvsem pa pojasni:

    kje in kako zaprositi za sredstva
    druga splošna pravila (upravičenost itd.)

Uvodna beseda

(4.5.2015) SLO-CRO Networking: Podjetništvo za spremembe

Vabimo vas na brezplačni dogodek Mreženje med slovenskimi in hrvaškimi nevladnimi organizacijami ter socialnimi podjetji z naslovom: Podjetništvo za spremembe!
Celotna novica...

Vabimo vas na brezplačni dogodek Mreženje med slovenskimi in hrvaškimi nevladnimi organizacijami ter socialnimi podjetji z naslovom: Podjetništvo za spremembe!

Spoznali boste uspešne socialno podjetniške prakse pri nas in na Hrvaškem, se povezali s slovenskimi in hrvaškimi NVO ter socialnimi podjetji in stkali trdne čezmejne vezi. Skupaj bomo poiskali rešitve za potrebe prostora, v katerem živimo in ustvarjamo. 

 

(28.4.2015) Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom objavilo javno povabilo k oddaji idejnih projektov

za operacije v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), s katerim želi pridobiti informacije o projektih, ki jih nameravajo posamezniki, društva, organizacije, lokalne skupnosti in vsi ostali zainteresirani na področju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, prijaviti za sofinanciranje v okviru Lokalne akcijske skupine. Predlogi bodo osnova za pripravo Strategije lokalnega razvoja in za sofinanciranje projektov iz programa CLLD. Opozarjamo, da ne gre za razpis za projekte ampak povabilo k zbiranju idejnih projektov, za lažjo pripravo SLR. Razpisi za projekte bodo objavljeni po potrditvi SLR, kar bo po predvidevanjih konec leta 2015. Povabilo je odprto do 15. maja 2015, predloge pa pričakujejo na mail društva
Celotna novica...

za operacije v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), s katerim želi pridobiti informacije o projektih, ki jih nameravajo posamezniki, društva, organizacije, lokalne skupnosti in vsi ostali zainteresirani na področju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, prijaviti za sofinanciranje v okviru Lokalne akcijske skupine. Predlogi bodo osnova za pripravo Strategije lokalnega razvoja in za sofinanciranje projektov iz programa CLLD. Opozarjamo, da ne gre za razpis za projekte ampak povabilo k zbiranju idejnih projektov, za lažjo pripravo SLR. Razpisi za projekte bodo objavljeni po potrditvi SLR, kar bo po predvidevanjih konec leta 2015. Povabilo je odprto do 15. maja 2015, predloge pa pričakujejo na mail društva

(23.4.2015) Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v LAS na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi član LAS.
Celotna novica...

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi član LAS.

(15.4.2015) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.

Radi bi vas spomnili, da je Ministrstvo za javno upravo februarja meseca v medresorsko usklajevanje poslalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.
Celotna novica...

Radi bi vas spomnili, da je Ministrstvo za javno upravo februarja meseca v medresorsko usklajevanje poslalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.

Slovenska filantropija bo kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij oddala zbrane predloge posameznih članic mreže. Naprošamo vas, da če niste še posredovali svojih predlogov, jih lahko pošljete do četrtka, 16. aprila 2015 na primoz.jamsek@filantropija.org.

Komentarje lahko oddate tudi direktno na povezavi:  http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dokumentKomentar.euprava?dokum ent_id=65280

 

Predlog zakona: http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Novice/Zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_prostovoljstvu_-_predlog_februar_2015.pdf

(15.4.2015) Osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.
Celotna novica...

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.

Z njim želi zagotoviti nadaljnji enakomerni razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnjo skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno potrebno zagotoviti sredstva. Pričakuje se, da bo vlaganje v kulturo prineslo tudi številne učinke na drugih področjih (gospodarstvo, turizem…).

Na podlagi pripravljenega osnutka si Ministrstvo za kulturo želi sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti, zato odzive pričakuje do 12. maja 2015 na naslovu gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi najdete TUKAJ: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2015/ZZSNNPK.pdf

(15.4.2015) Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v delovno telo za preučitev javnih razpisov za NVO Občine Postojna

V Občini Postojna bodo v letošnjem letu opravljeni pregled in prilagoditve meril, pravilnikov in ostale dokumentacije na področju izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.
Celotna novica...

V Občini Postojna bodo v letošnjem letu opravljeni pregled in prilagoditve meril, pravilnikov in ostale dokumentacije na področju izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.

(9.4.2015) Javni poziv v partnerstvo LAS

LAS bo v novem programskem obdobju organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Lokalni razvoj ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«,kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter ne nazadnje ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
Celotna novica...

LAS bo v novem programskem obdobju organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Lokalni razvoj ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«,kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter ne nazadnje ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

(7.4.2015) Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na nacionalno konferenco »Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«, ki bo v torek, 21. 4. 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Celotna novica...

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na nacionalno konferenco »Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«, ki bo v torek, 21. 4. 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces (konferenca, delovne skupine, razprave na Svetu za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ipd.). Na konferenci bomo po metodi odprtega prostora pretehtali ukrepe za razvoj, ki smo jih nevladne organizacije v preteklosti že večkrat predlagale, predvsem pa se bomo pogovarjali o strateških ciljih in iskali nove dodatne ukrepe na področju razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

vir: CNVOS

(7.4.2015) Končen osnutek predloga Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

CNVOS je konec junija 2012 Ministrstvu za notranje zadeve posredoval končen osnutek predloga Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Po oblikovanju delovne skupine za Zakon o NVO, se bodo pričele ponovne aktivnosti do sprejema zakona.
Celotna novica...

CNVOS je konec junija 2012 Ministrstvu za notranje zadeve posredoval končen osnutek predloga Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Po oblikovanju delovne skupine za Zakon o NVO, se bodo pričele ponovne aktivnosti do sprejema zakona.

Osnutek je nastal po dolgotrajnem procesu analiziranja in posvetovanja:

 •     V letu 2011 smo opravili mednarodno primerjalno analizo ureditve nevladnih organizacij in pregled slovenske ureditve nevladnih organizacij po različnih zakonih,
 •     Na podlagi tega smo v začetku leta 2012 pripravili Predlog ključnih rešitev Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu (t.i. teze zakona)
 •     O predlogu ključnih rešitev je bilo organizirano 60-dnevno spletno posvetovanje (3. 2. 2012 – 3. 4. 2012)
 •     Organizirali smo dva nacionalna posveta (21. 3. 2014 in 28. 3. 2014) in številne sestanke s posameznimi deležniki (Mladinski svet Slovenije – 5. 4. 2012, Slovenska Karitas in Nadškofijska Karitas Maribor - 11. 5. 2012, Študentska organizacija, Študentska organizacija univerze v Mariboru in Zavod PIP – 27. 6. 2012).
 •     O zakonu smo govorili tudi na številnih sestankih Sveta nevladnih podpornih organizacij (SNPO)
 •     V letu 2013 in 2014 smo opravili še dodatne analize financiranja NVO, financiranja iz javnih virov in ureditve statusa delovanja v javnem interesu,

    Na podlagi vsega naštetega smo potem pripravili osnutek predloga zakona.
Osnutek predloga zakona

Obrazložitev členov

Kratek povzetek predlogov zbranih na javni razpravi

vir: CNVOS

(7.4.2015) Pojdi z nami na Koroško!

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Korociv iz Koroške nas vse skupaj vljudno vabi na strokovni študijski obisk ogleda primerov dobre prakse.
Celotna novica...

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Korociv iz Koroške nas vse skupaj vljudno vabi na strokovni študijski obisk ogleda primerov dobre prakse.

Več o vsem skupaj dobite v priloženem programu ali pa nas pokličite. 

(7.4.2015) PoslovniSOS - Reši težavo z državo!

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo spletno mesto PoslovniSOS.gov.si. Gre za spletno storitev, ki je namenjena izključno poslovnim subjektom (podjetjem, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, start up podjetjem in drugim).
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo spletno mesto PoslovniSOS.gov.si. Gre za spletno storitev, ki je namenjena izključno poslovnim subjektom (podjetjem, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, start up podjetjem in drugim).

Tako lahko po elektronski poti sporočite težavo, ki jo imate v konkretnem postopku (t.j. postopku, ki je še v teku pri organu oziroma organizaciji – še ni zaključen) pri poslovanju z državo (državo v tem primeru predstavljajo državni organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil). Dostop do portala na povezavi

Spletno orodje PoslovniSOS bo pilotno delovalo 6 mesecev od dneva njegove vzpostavitve, t.j. od 2. marca 2015 dalje. Po preteku tega roka bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo poročilo o celotni problematiki z izdelanimi predlogi rešitev, ki ga bo obravnavala Vlada RS in po potrebi pristojnim resorjem naložila izvedbo ukrepov. Po preteku tega obdobja bo vlada na podlagi poročila Ministrstva za javno upravo zavzela tudi stališče o morebitni nadaljnji izvedbi projekta ali kot stalni nalogi Ministrstva za javno upravo.

vir: Ministrstvo za javno upravo

(7.4.2015) VOBI - vodič po birokraciji

Vodič po birokraciji je nastal, da bi vam olajšal pot skozi birokracijo. VOBI na enem mestu zbere uredbe, zakone, pravila in birokratske zanke, ki jih morate poznati, ko želite nekaj doseči.
Celotna novica...

Vodič po birokraciji je nastal, da bi vam olajšal pot skozi birokracijo. VOBI na enem mestu zbere uredbe, zakone, pravila in birokratske zanke, ki jih morate poznati, ko želite nekaj doseči.

Veliko dobrih idej, navdihujočih akcij in zanimivih dogodkov se nikoli ne uresniči zato, ker se nam zdi, da ne obvladujemo birokratskih postopkov. Pogosto zato, ker je birokracija zares nejasna in slabo organizirana. Za začetek VOBI vodi skozi tri področja: kulturno organiziranje, organizacija dogodka in spremembe v prostoru.

http://www.vo-bi.si/domaca-stran

Vsebine je pripravil zavod Bunker v okviru projekta 3C 4 INCUBATORS

vir: spletna stran VOBI

(3.4.2015) "PODEŽELJE - inovativna priložnost za mlade" - druga delavnica

Delavnica bo tematska in namenjena razpravi o možnostih uresničenja inovativnih idej mladih na področju turizma. V izhodišču bodo predstavili Lokalno akcijsko skupino in program Leader/CLLD, kot osnovo za črpanje evropskih sredstev, dosedanje aktivnosti pri pripravi Lokalne razvojne strategije, v drugem delu delavnice pa bodo identificirali ključne probleme in razvojne priložnosti, ki izhajajo s tega področja.
Celotna novica...

Delavnica bo tematska in namenjena razpravi o možnostih uresničenja inovativnih idej mladih na področju turizma. V izhodišču bodo predstavili Lokalno akcijsko skupino in program Leader/CLLD, kot osnovo za črpanje evropskih sredstev, dosedanje aktivnosti pri pripravi Lokalne razvojne strategije, v drugem delu delavnice pa bodo identificirali ključne probleme in razvojne priložnosti, ki izhajajo s tega področja.

http://www.razvoj-podezelja.si/images/stories/SLR_2014-2020/vabilo_5_delavnica_SLR_K%C5%A0OPP.pdf

 

 

(27.3.2015) Javni natečaj za izdelke iz lesa

Društvo Drobnovratnik objavlja javni natečaj za izdelke iz lesa. Natečaj je razpisan okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt poteka od začetka septembra 2014, do konca avgusta 2015.
Celotna novica...

Društvo Drobnovratnik objavlja javni natečaj za izdelke iz lesa. Natečaj je razpisan okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt poteka od začetka septembra 2014, do konca avgusta 2015.

Namen natečaja je spodbuditi oblikovanje in rabo izdelkov iz domačih vrst lesa ter tako povečati poznavanje in pomen lesa kot materiala v vsakdanjem življenju. Z izvedbo natečaja želimo dodatno spodbuditi razvoj oz. nastanek uporabnih in okrasnih in označevalnih izdelkov iz lesa. Izdelki naj bodo vsebinsko povezani z naravnimi znamenitostmi, biotsko pestrostjo ali/in kulturno-etnološko dediščino Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (http://pivskajezera.si/krajinski-park). Prav tako želimo spodbuditi razmišljanje, da je les surovina, ki je v našem okolju v izobilju, je na dosegu roke in nudi različne možnosti obdelave in rabe, zato bomo posebej pozorni na izdelke, izdelane iz lesa drevesnih in grmovnih vrst, ki uspevajo na Pivškem.

Natečaj razpisujemo za tri kategorije izdelkov:

a) uporabni izdelek

b) okrasni izdelek

c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi

V kategoriji a) uporabni izdelek pričakujemo izdelke, ki bodo v celoti izdelani iz lesa in bodo namenjeni vsakdanji rabi v gospodinjstvu, na vrtu, pri igri. V kategoriji b) okrasni izdelek pričakujemo izdelke, ki so lahko turistični spominek, nakit ali za okras prostorov. V kategoriji c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi pričakujemo izdelke, ki bi jih lahko Občina Pivka uporabila za označevanje poti in zanimivosti ob pešpoteh in drugih označenih poteh na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Prav tako pričakujemo, da njihova izdelava ne bo zahtevala velikega vložka energije ali časa.

Izbrani izdelki iz prvih dveh kategorij bi lahko bili na podlagi dogovora med avtorjem in Občino Pivka  naprodaj v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer.

Tričlanska strokovna komisija bo izmed vseh prejetih izdelkov izbrala po enega zmagovalnega v vsaki razpisani kategoriji. Nagrada za nagrajeni izdelek v posamezni kategoriji znaša 300 EUR bruto.  Vsi prejeti izdelki bodo razstavljeni na zaključni prireditvi projekta Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi, ki bo 30. maja 2015 v vasi Trnje pri Pivki.

Prijavitelj:

Natečaj je javen in odprtega značaja. Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z največ po enim izdelkom v posamezni razpisani kategoriji. Ob oddaji vsakega izdelka na natečaj je potrebno oddati izpolnjeno prijavnico, ki je priloga razpisa.

Kriteriji izbora bodo:

·        izdelek je izdelan iz lesa drevesnih ali grmovnih vrst, rastočih v Sloveniji,  

·        uporabnost in inovativnost pri oblikovanju »uporabnega izdelka«,

·        idejna podlaga in inovativnost pri oblikovanju »okrasnega izdelka«,

·        enostavnost, odpornost in vidnost ter zanimivost pri oblikovanju »označevalnega izdelka«,

·        izdelek ne sme biti v prodaji pred prijavo na ta natečaj.

Pogoji za prijavo:

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe. Na natečaju ne smejo sodelovati člani komisije in njihovi družinski člani.

Rok za oddajo:

Izdelke morajo prijavitelji oddati najkasneje do petka, 8. maja 2015. Izdelke s kontaktnimi podatki o avtorju ter opredeljeno izbrano kategorijo sprejemamo v Pivki, na naslovu Prečna ulica 1, PO PREDHODNEM DOGOVORU po elektronski pošti na e-naslov dunja.mahne@gmail.com.

Izbirni postopek in strokovna komisija:

O izbiri logotipa bo odločala tri-članska strokovna komisija najkasneje do 20. 5. 2015. Društvo Drobnovratnik si pri tem pridružuje pravico, da izdelek z neprimerno vsebino izloči iz natečaja oz. ne izbere nobenega od prijavljenih izdelkov, če le-ti ne bodo ustrezali pogojem razpisa.

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko e-pošte najkasneje do 22. 5. 2015. Ne glede na izbor nagrajencev ostanejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah avtorjeve. Avtorji se nadalje sami dogovarjajo za uporabo v Sloveniji in v tujini.

Glede načina vračila izdelkov se bomo dogovorili ob prevzemu.

Materialni stroški sodelovanja na natečaju niso povračljivi.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo preko e-pošte: dunja.mahne@gmail.com.

(13.3.2015) Imate v vaši organizaciji idejo za projekt z družbenim učinkom?

FERFL objavlja natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom. Vidite priložnost za vas ali vašo nevladno organizacijo? Potem se pa hitro prijavite na zgornjo povezavo in svojo idejo naredite spremembo v okolju. Sodelovanje v natečaju je brezplačno.
Celotna novica...

FERFL objavlja natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom. Vidite priložnost za vas ali vašo nevladno organizacijo? Potem se pa hitro prijavite na zgornjo povezavo in svojo idejo naredite spremembo v okolju. Sodelovanje v natečaju je brezplačno.

Imate idejo, ki bo imela družben učinek, a je bila do danes spregledana zaradi “majhnosti”, “lokalnosti” ali “nizke finančne donosnosti”?

Vas je strah, vam manjka motivacije in podjetniškega znanja?

Iščete možnost za svoje preživetje, izboljšanje svoje dejavnosti in razmišljate kako si sami ustvariti delovno mesto? V Primorsko notranjski regiji imajo prednost ideje s področja turizma, lokalne samooskrbe in lesa. Natečaj in šola podjetništva sta podrobno predstavljena v zgibanki in v razpisu.

POMEMBNI DATUMI: http://www.ferfl.si/#program

(3.3.2015) Potrjen Program razvoja podeželja 2014–2020 za Slovenijo

Evropska komisija je februarja uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Prvi javni razpisi iz PRP 2014-2020 so predvideni v drugi polovici leta 2015.
Celotna novica...

Evropska komisija je februarja uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Prvi javni razpisi iz PRP 2014-2020 so predvideni v drugi polovici leta 2015.

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/images/Programme_Commisison_Decision_2014SI06RDNP001_1_3_sl.pdf

(24.2.2015) V javni razpravi novela Zakona o prostovoljstvu

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu http://file:///C:/Users/%C5%A0irca/Downloads/ZProst_030215.pdf in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij. 

Delovna skupina se je pri svojem delu osredotočila na odpravo prekomernih administrativnih ovir, ki jih veljavni zakon določa, prav tako pa so predlagane spremembe, ki bodo olajšale prostovoljsko delo v javnih zavodih in podjetjih:

Opredeljuje se t.i. korporativno prostovoljstvo, to je aktivnost zaposlenih v določenem podjetju, ki jim delodajalec omogoča, da v času svojega delovnega časa po lastni odločitvi opravljajo delo v širšo korist;
Izvajalci javnih služb, ki bodo sprejeli poseben prostovoljski program, bodo vpisani v vpisnik poleg prostovoljskih organizacij, prav tako bodo zanje veljale enake pravice in obveznosti kot za prostovoljske organizacije;
Črta se obveznost sklepanja pisnih dogovorov med prostovoljsko organizacijo in izvajalci javnih služb, ki v svoje posebne prostovoljske programe vključujejo tudi prostovoljce;
Z namenom odprave administrativnih ovir se oži nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske organizacije voditi o prostovoljcih, posledično pa se zmanjšuje tudi nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske organizacije letno poročati AJPES.

K pripravljenim spremembam zbira Ministrstvo za javno upravo komentarje do 16. 4. 2015. Komentarje je možno oddati preko portala E-demokracija (gumb »oddaj komentar).

 

(24.2.2015) Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo Zakona o NVO

CNVOS razpisuje postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu
Celotna novica...

CNVOS razpisuje postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata). Prijavnica za sodelovanje je objavljena na dnu tega poziva.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Zaradi zagotovitve nemotenega dela delovne skupine so roki, določeni v poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

20. 2. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
2. 3. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
3. 3. 2015 ob 14:30 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama upravičencev in kandidatov)
5. 3. 2015 - rok za dopolnitev prijav
6. 3. 2015 - objava dopolnjenega seznama
6. 3. 2015 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
6. 3. 2015 - začetek volitev (pogojno)
10. 3. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
11. 3. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati dobro poznajo nevladni sektor in imajo izkušnje s pripravo predpisov.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.
Prijave pošljite:
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 2. 3. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.

Sklep, poziv in prijavnico dobite na zgornji povezavi.

(24.2.2015) Vabilo na posvet: Neformalno razvija in zaposluje

Nefiks že 15 let mlade motivira, da zabeležijo svoje neformalno pridobljene izkušnje. Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet: Neformalno razvija in zaposluje, ki bo v ponedeljek, 2.3.2015 ob 14.00 v prostorih Ministrstva za kulturo. Prijave so obvezne do 25.2.2015
Celotna novica...

Nefiks že 15 let mlade motivira, da zabeležijo svoje neformalno pridobljene izkušnje. Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet: Neformalno razvija in zaposluje, ki bo v ponedeljek, 2.3.2015 ob 14.00 v prostorih Ministrstva za kulturo. Prijave so obvezne do 25.2.2015

Program:

14.00 pozdravni nagovor organizatorjev

14.10 Nefiks skozi 15 let

14.20 Kratki (do 3 minutni govori) ključnih akterjev na področju

15.00 Predstavitev anket in delo v skupinah - kako naj bo NFI zabeleženo, da bo ustrezalo vsem ključnim akterjem

16.00 Oblikovanje zaključkov, ki jih bomo posredovali oblikovalcem politik

16.30 Zaključek in neformalno druženje

 

Upajo, da se  boste na posvetu lahko pridružili in s tem prispevali svoj kamenček v mozaik pomembnega področja beleženja neformalno pridobljenega znanja. 

(18.2.2015) Vabilo na dvodnevni dogodek Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, 4. in 5. marca 2015

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira dvodnevni dogodek z naslovom Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, ki bo potekal 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon v Ljubljani.
Celotna novica...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira dvodnevni dogodek z naslovom Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, ki bo potekal 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon v Ljubljani.

Prvi dan, 4. marca 2015, se bo odvijala nacionalna konferenca »Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja«, na kateri bo opravljen pregled preteklega in oris novega programskega obdobja.

Drugi dan, 5. marca 2015, bo potekal informativni dan, na katerem bosta predstavljena prva razpisa transnacionalnih programov Srednja Evropa in Območje Alp.

(18.2.2015) Objava prvega razpisa programa Srednja Evropa

Zunaj je prvi razpis za projekte Srednje Evrope
Celotna novica...

Zunaj je prvi razpis za projekte Srednje Evrope

(9.2.2015) Dan za spremembe

Slovenska filantropija obvešča, da se približuje "Dan za spremembe 2015". Letos bo potekal 28. marca. Kot sporočajo iz Slovenske filantropije je namen letošnjega "Dneva" spomniti ljudi na pomembno vrednoto, solidarnost.
Celotna novica...

Slovenska filantropija obvešča, da se približuje "Dan za spremembe 2015". Letos bo potekal 28. marca. Kot sporočajo iz Slovenske filantropije je namen letošnjega "Dneva" spomniti ljudi na pomembno vrednoto, solidarnost.

Menite, da naša družba ni namenjena v pravo smer? Se vam zdi, da se vedno bolj poudarja individualizem in sebičnost, medtem ko je solidarnosti vedno manj? Bi radi kaj spremenili, pa ne veste kako? Za vas imamo pravo rešitev – DAN ZA SPREMEMBE!

V koledarček si zabeležite datum 28. marec 2015. Vse, kar morate storiti, je, da pridobite nekaj podpornikov. Povežite se z lokalnimi organizacijami, šolo in občino. Ne pozabite povabiti niti podjetij. Prepričani smo, da boste hitro povezali ekipo prostovoljcev, ki bo za spremembe.

Poglejte okoli sebe in takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki bi jim radi pomagali, naravo, ki bi lahko spet zadihala.

Za navdih so vam lahko tudi uspešne prostovoljske akcije iz preteklih let:

- Akcije urejanja prostora: čistilne akcije, urejanje otroških igrišč, urejanje doma ali vrta starejše/osamljene osebe;

- Zbiralne akcije z dražbami: zbiranje točno določenih stvari, s katerimi prek dražbe zberemo sredstva za določeno organizacijo/družino;

- Medgeneracijske akcije: čajanke z nastopi več generacij, športne in družabne igre;

- Akcije prijateljstva: izlet z osamljeno starejšo osebo ali otrokom iz socialno ogrožene družine, druženje (in sprehod) s skupino starejših občanov ali skupino varovancev iz socialno varstvenega zavoda, telefonski pogovor z osamljeno osebo;

- Akcije širjenja prostovoljstva: grafitiranje, yarnbombing (označevanje ali okraševanje objektov na javnih površinah z ustvarjalnimi tekstilnimi in drugimi stvaritvami) ipd.; širjenje idej in poziv na prostovoljske akcije, ki prinašajo pozitivne spremembe, preko družabnih omrežij.

Z Dnevom za spremembe želimo ljudi spomniti na pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Tako

bomo skušali prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Morda koga od njih navdušimo, da bo prostovoljsko delo opravljal še naprej.

Dan za spremembe bo Slovenija posvetila izključno prostovoljskemu delu. Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI.

 

(9.2.2015) Kako potrditi vezano knjigo računov pri finančni upravi?

Ne veste, kako bi potrdili vezano knjigo računov, ki jo morate od 31.1. 2015 uporabljati namesto paragonskih blokov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju?
Celotna novica...

Ne veste, kako bi potrdili vezano knjigo računov, ki jo morate od 31.1. 2015 uporabljati namesto paragonskih blokov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju?

To morate potrditi na finančni upravi, in sicer:

1. Potrjevanje prek portala eDavki:
Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi preko portala eDavki.

Ti zavezanci so:

- vse pravne osebe
- vsi samostojni podjetniki posamezniki
- fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in so dolžne predlagati obračune davkov v elektronski obliki
- fizične osebe, ki so dolžne predlagati obračune davkov v elektronski obliki.


2. Osebno ali po pošti:
Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev tudi osebno ali po pošti na finančnem uradu. Če to storijo po pošti, se za datum potrditve vezane knjige računov šteje datum, ko FURS prejme vlogo.

Vir: e-gradivo Postopek potrjevanja vezane knjige računov

(9.2.2015) Praksa v NVO je zakon

Na regijskem stičišču Boreo, smo se odločili sodelovati v skupni nacionalni akciji Praksa v NVO je zakon. Namen akcije je vključitev predstavitev NVO študentom in jih vključiti v delo v NVO. Omogočiti jim spoznavanje nevladnih organizacij in pridobivanje neformalnih izkušenj v organizacijah, ki so pomemben faktor za družbeni in socialni razvoj, ter možnosti bodočega zaposlovanja.
Celotna novica...

Na regijskem stičišču Boreo, smo se odločili sodelovati v skupni nacionalni akciji Praksa v NVO je zakon. Namen akcije je vključitev predstavitev NVO študentom in jih vključiti v delo v NVO. Omogočiti jim spoznavanje nevladnih organizacij in pridobivanje neformalnih izkušenj v organizacijah, ki so pomemben faktor za družbeni in socialni razvoj, ter možnosti bodočega zaposlovanja.

Več na povezavi: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/nagovor-nvo-jem.doc

(9.2.2015) Turizem z učinkom - družbeno inovativni programi

Boreo, v sodelovanju z Skladom 0,5 vabi vse, ki bi s svojimi družbeno inovativnimi turističnimi produkti želeli sodelovati v programu Turizem z učinkom, ki ga Sklad 0,5 organizira skupaj s francosko turistično agencijo, da svoje programe pošljete na ana@boreo.si.
Celotna novica...

Boreo, v sodelovanju z Skladom 0,5 vabi vse, ki bi s svojimi družbeno inovativnimi turističnimi produkti želeli sodelovati v programu Turizem z učinkom, ki ga Sklad 0,5 organizira skupaj s francosko turistično agencijo, da svoje programe pošljete na ana@boreo.si.

Turizem z učinkom je namenjen oblikovanju inovativnih turističnih produktov, ki gostom (obiskovalcem) omogočajo doseganje pozitivnega družbenega učinka (Social Impact) z njihovim vključevanjem v izvajanje splošnokoristne dejavnosti, ki se praviloma izvaja v okviru neprofitnih organizacij na številnih področjih družbenega življenja (sociala, zdravstvo, šport, kultura, varstvo okolja itd.   

Produkti turizma z učinkom

V poštev pridejo številne dejavnosti, bistvo je da so splošno koristne. Obenem je želeno, da so zanimive za goste, po možnosti inovativne ter gostom ponudijo dodano vrednost, ki je morda na trgu pri klasičnih produktih ni mogoče »kupiti«, kar pritegne posebno pozornost in interes.

Pomoč in druženje pri izvajalcih socialno varstvenih programov (domovi za starejše, varstveno delovni centri itd.), vključevanje v preventivne dejavnosti, pomoč pri izgradnji ali vzdrževanju turistične in druge lokalne infrastrukture itd. itd. Pri možnostih skoraj ni meja. Del produkta je lahko tudi osveščevalne narave, nujno pa je vključevanje »akcijskega« dela, kjer gosti konkretno delo tudi oddelajo oz. sodelujejo pri izbrani konkretni splošno koristni oz. družbeno podjetniški dejavnosti.

Pri planiranju tovrstnih produktov v pilotnem obdobju ločujemo med tremi skupinami, dejavnosti med njimi se da  tudi smiselno kombinirati:

IMPACT WORK

Tu gre pretežno za opravljanje različnih splošno koristnih del. Gostje sodelujejo pri urejanju turistične ali druge infrastrukture, vključeni so v delovne akcije za varovanje okolja itd. Del dejavnosti je lahko informativne, osveščevalne in preventivne narave.

Delo na eko-socialnih kmetijah, izvajanje dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva, ekološke predelave, tradicionalnega graditeljstva in nege krajine. Vse te dejavnosti povezujemo skozi dejavnosti ekološkega turizma 
Ureditev gozdne učne poti 
Ureditev turistične infrastrukture

....

IMPACT ACTIVITIES

Tu gre za družabne, kulturne, športne, rekreativne, zabavne in druge dejavnosti in dogodke, ki se jih gostje udeležijo ali organizirajo v sodelovanju s partnersko organizacijo. Praviloma vključuje sodelovanje ranljivih skupin (invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju itd.) oz.  dejavnosti, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju. Gostje pri izvajanju pridobijo znanja, veščine in izkušnje, ki so jim sicer težko dosegljive in jim pomagajo v delovnem okolju.

Dejavnosti so lahko organizirane v obliki iger, predstav, družabnih dogodkov itd. Lahko so v obliki tekmovanj in imajo tudi element stave. Učinek je družbeni (druženje, izmenjava itd.) ali/in dohodkovni.

Pilotni program 2014/2015

V pilotnem obdobju v letih 2014 in 2015 se bo program izvajali za goste, ki prihajajo zlasti iz tujine v okviru potovanj, ki jih organizirajo njihova podjetja, bodisi z namenom krepitve odnosov v okviru podjetja, kot nagrada za uspešno poslovanje ali z drugim namenom. Program je zasnovan tako, da bo skušal povezati ponudnike z naročniki, ki imajo strateški interes za določeno dejavnost v okviru njihovega družbeno odgovornega poslovanja (CSR).

Praviloma prihajajo gosti v skupinah po 10-100 ljudi, včasih tudi manj, nekatere skupine so lahko precej večje. Praviloma prihajajo za 3-5 dni. V okviru pilotnega programa v letu 2014 lahko v sodelovanju s turistično industrijo predvidoma zagotovimo 50-70 skupin. Praviloma imajo skupine primarni interes za obisk v sezonskem obdobju april – oktober, nekateri tudi v zimskem obdobju.

Primarni interes za izvajanje programov je na osi Gorenjska (Bled) – Ljubljansko območje – obala. Kljub temu imamo velik interes, da za daljše programe (npr. 6-8h) vključimo tudi partnerje, ki imate interes in ste iz drugih koncev Slovenije.

Ključnega pomena je, da so predlagani produkti zanimivi za turiste in inovativno oblikovani.

(3.2.2015) Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015 v javni obravnavi

Urad RS za mladino je 27. januarja 2015 z objavo na svoji spletni strani podal v javno obravnavo Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015. Delovno gradivo je na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev pripravil Urad RS za mladino. Javna obravnava traja do 26. februarja 2015. Zainteresirano javnost prosijo, da svoje mnenje, predloge in pripombe pošljete do navedenega roka na e-naslov: gp-ursm.mizs@gov.si.
Celotna novica...

Urad RS za mladino je 27. januarja 2015 z objavo na svoji spletni strani podal v javno obravnavo Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015. Delovno gradivo je na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev pripravil Urad RS za mladino. Javna obravnava traja do 26. februarja 2015. Zainteresirano javnost prosijo, da svoje mnenje, predloge in pripombe pošljete do navedenega roka na e-naslov: gp-ursm.mizs@gov.si.

(3.2.2015) Aktualne ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020)

Ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru razpisov programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), ki jih je prejel Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, lahko v bazi iščete na različne načine:
Celotna novica...

Ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru razpisov programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), ki jih je prejel Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, lahko v bazi iščete na različne načine:

Ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru razpisov programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), ki jih je prejel Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, lahko v bazi iščete na različne načine:

(a) po področjih: kulturna dediščina / literatura, knjige in branje / uprizoritvene umetnosti / vizualne umetnosti / oblikovanje in uporabne umetnosti / interdisciplinarni projekti / ostalo

(b) po državah, od koder prihaja posamezna ponudba za sodelovanje: Albanija / Avstrija / Belgija / Bolgarija / Bosna in Hercegovina / Ciper / Danska / Češka republika / Črna gora / Estonija / Finska / Francija / Grčija / Hrvaška / Irska / Islandija / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Madžarska / Makedonija / Malta / Nemčija / Nizozemska / Norveška / Poljska / Portugalska / Romunija / Slovaška republika / Slovenija / Srbija / Turčija / Velika Britanija / Španija / Švedska / druge države

Države, ki so upravičene do sodelovanja v programu Ustvarjalna Evropa 

(c) vse ponudbe v bazi: kronološki seznam vseh partnerskih ponudb (aktualnih in tistih za zaključene razpisne roke – tudi v okviru predhodnega programa Kultura) 

(30.1.2015) Brezplačna uporaba portala dogodkov

Vse nevladne organizacije vabimo, da svoje dogodke in novice, za katere bi želeli, da jih vidijo tudi drugi objavljate na brezplačnem Boreo portalu dogodkov.
Celotna novica...

Vse nevladne organizacije vabimo, da svoje dogodke in novice, za katere bi želeli, da jih vidijo tudi drugi objavljate na brezplačnem Boreo portalu dogodkov.

(29.1.2015) Zbiranje predlogov za spremembo meril, kriterijev in pravilnikov pri razpisih za delovanje društev občine Postojna

Nevladne organizacije, ki se prijavljajo na razpise občine Postojna pozivamo, da podajo predloge za spremembe meril, pravilnikov in razpisnih pogojev, glede na aktualen razpis za sofinanciranje delovanja društev v občini Postojna za leto 2015.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki se prijavljajo na razpise občine Postojna pozivamo, da podajo predloge za spremembe meril, pravilnikov in razpisnih pogojev, glede na aktualen razpis za sofinanciranje delovanja društev v občini Postojna za leto 2015.

Vaše pobude in predloge lahko pošljete na elektronski naslov samo@boreo.si kjer jih bomo zbirali do 20.3.2015. Vse zbrane predloge bomo posredovali strokovni službi na občini Postojna, o poteku procesa izboljšanja razpisnih predlogov pa bomo zainteresirano javnost sproti obveščali.

(19.1.2015) Objavljen je nov vodnik po programu Erasmus+ Mladina

Vabimo vas k ogledu novega vodnika po programu Erasmus + Mladina.
Celotna novica...

Vabimo vas k ogledu novega vodnika po programu Erasmus + Mladina.

http://www.mva.si/erasmus-mladi-v-akciji/prijavna-dokumentacija/#c3390

(18.1.2015) Občina Cerknica objavila razpise za leto 2016

Občina Cerknica objavila razpise s področja športa, mladih, kulture, sociale in zdravstva ter turizma.
Celotna novica...

Občina Cerknica objavila razpise s področja športa, mladih, kulture, sociale in zdravstva ter turizma.

Vabljeni k ogledu: www.boreo.si/razpisi/obcinski-razpisi/cerknica

(13.1.2015) Vabilo k obveščanju o novostih v društvih na TV STUDIU PROTEUS

Ustvarjalci oddaje Kolut na lokalni TV Studio Proteus vabijo društva, da jih obveščajo o dogodkih, ki jih pripravljajo, pa tudi o dosežkih, s katerimi se lahko pohvalijo. Na osnovi tega bodo pripravljali krajše napovedi oz. večje dogodke tudi obeležili v TV prispevku. Obvestila pošiljajte prosim na kolut@studioproteus.si.
Celotna novica...

Ustvarjalci oddaje Kolut na lokalni TV Studio Proteus vabijo društva, da jih obveščajo o dogodkih, ki jih pripravljajo, pa tudi o dosežkih, s katerimi se lahko pohvalijo. Na osnovi tega bodo pripravljali krajše napovedi oz. večje dogodke tudi obeležili v TV prispevku. Obvestila pošiljajte prosim na kolut@studioproteus.si.

(5.1.2015) S 1.1.2015 obvezno izdajanje E-računov

S 1.1.2015 stopi v veljavo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Torej, vsi, ki prodajate blago oz. storitve proračunskim uporabnikom, morate od 1.1.2015 dalje izstavljati in pošiljati račune v e obliki, torej eRačune. ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
Celotna novica...

S 1.1.2015 stopi v veljavo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Torej, vsi, ki prodajate blago oz. storitve proračunskim uporabnikom, morate od 1.1.2015 dalje izstavljati in pošiljati račune v e obliki, torej eRačune. ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.

S 1.1.2015 stopi v veljavo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Torej, vsi, ki prodajate blago oz. storitve proračunskim uporabnikom, morate od 1.1.2015 dalje izstavljati in pošiljati račune v e obliki, torej eRačune. ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.

Kdo so proračunski uporabniki?

Proračunski uporabniki so občine, krajevne skupnosti, ministrstva, javne agencije, javni zavodi, vrtci, osnovne šole, knjižnice,… Celoten seznam proračunskih uporabnikov, katerim je potrebno račune pošiljati v e obliki najdete na tej povezavi: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=464

Kaj vse spada pod eRačun?

Za eRačune štejemo dokumente, ki vsebujejo obvezne dokumente opredeljene v Pravilniku o računovodstvu organizacije in Zakonu o davku na dodano vrednost, ne glede na to kako se listina imenuje. Lahko je to račun, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…

Zahtevki za izplačila, ki ga izdamo  razpisovalcu se torej štejejo kot eRčauni, vendar je od razpisovalca odvisno ali bo sprejemal zahtevke za izplačilo v e obliki kot eRačuna ali še vedno v papirnati obliki. Tako je npr. Zavod za zaposlovanje je že obvestil, da so zahtevki za plačila dokumenti, ki imajo enak pomen kot računi ter imajo vse elemente računa zato jih jim je potrebno pošiljati kot eRačune, medtem ko je s strani občin informacija, da se bodo zahtevki za izplačila na podlagi razpisov še vedno pošiljala v papirnati obliki.

Kako izdamo eRačun?
ERačune lahko pošiljate proračunskim uporabnikom na različne načine. Lahko preko vaše banke, če je le-ta vključena v medbančno izmenjavo eRačunov. Seznam bank, ki omogočajo izdajo in pošiljanje eRačunov najdete na tej povezavi: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-bank-vkljucenih-v-medbancno-izmenjavo-eracunov-prek-procesorja-bankart1-1.docx

Ena od možnosti so tudi ponudniki elektronskih poti s katerimi ima Uprava RS za javna plačila (UJP) sklenjeno pogodbo. Seznam vseh ponudnikov najdete na tej povezavi:http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-aktivnih-ponudnikov-elektronske-poti.docx , ponudnike elektronske poti, ki aktivno izmenjujejo e-račune preko UJP pa tukaj: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-aktivnih-ponudnikov-elektronske-poti.docx.


Manjši izdajatelji, ki bodo proračunskim uporabnikom na letni ravni posredovali manjše število eRačunov lahko to storijo preko portala UJP eRačun. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen preko spletne strani UJP po 1.1.2015.
UJP je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov, proračunski uporabniki morajo eRačune prejemati in izdajati le preko UJP.

Za dodatne informacije s področja računovodstva smo nevladnim organizacijam na voljo z delavnico, ki jo organiziramo 7.1.2015 ob 17. uri v Mladinskem centru Postojna, kasneje pa tudi v okviru stičišča. 

 

(22.12.2014) Voščilo

V novem letu naj bodo dnevi srečni in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni! Vesel Božič in srečno in uspešno novo leto 2015, Vam želimo ekipa Borea
Celotna novica...

V novem letu naj bodo dnevi srečni in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni! Vesel Božič in srečno in uspešno novo leto 2015, Vam želimo ekipa Borea

(20.12.2014) Sprejet Operativni program za izvajanje kohezijske politike

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Celotna novica...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Potrditev Operativnega programa je sledila potrditvi Partnerskega sporazuma, ki ga je Evropska komisija potrdila oktobra letos. S tem so postavljeni temelji za črpanje 3,2 milijarde Evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020.

Več informacij:

    Sporočilo za javnost SVRK - 15.12.2014
    Sporočilo za javnost SVRK - 30.10.2014

(20.12.2014) RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014 - 2020 skoraj pri koncu

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. z decembrom 2014 zaključuje obdobje priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020.
Celotna novica...

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. z decembrom 2014 zaključuje obdobje priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020.

Dokument bo do konca decembra posredovan v formalno mnenje pristojnemu Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem pa ima ministrstvo 45 koledarskih dni časa za pripravo mnenja. Po prejemu pozitivnega mnenja RRP sprejme še Svet Primorsko-notranjske regije, s čimer se priprava RRP zaključi.

Besedilo RRP je dosegljivo tukaj, skupaj s spremljajočim projektnim delom.

(16.12.2014) Posvet o e-računih Primorsko-notranjske regije

Kot obljubljeno na posvetu o e-računih vam predstavljamo posnetek posveta.
Celotna novica...

Kot obljubljeno na posvetu o e-računih vam predstavljamo posnetek posveta.

(12.12.2014) Projekt: Reševalno vozilo za BiH

V Innovi 5 pripravljajo humanitarni projekt nabave reševalnega vozila za BiH. Stoletne poplave na Balkanu so med drugimi povzročile veliko škode tudi tistim, ki vsak dan pomagajo ljudem - reševalnim službam. Pod vodo so se znašli številni zdravstveni objekti pri čemer je bilo uničeno ogromno medicinske opreme in reševalnih vozil.
Celotna novica...

V Innovi 5 pripravljajo humanitarni projekt nabave reševalnega vozila za BiH. Stoletne poplave na Balkanu so med drugimi povzročile veliko škode tudi tistim, ki vsak dan pomagajo ljudem - reševalnim službam. Pod vodo so se znašli številni zdravstveni objekti pri čemer je bilo uničeno ogromno medicinske opreme in reševalnih vozil.

Zato smo se s pomočjo slovenskih reševalcev - zdravstvenih reševalcev in gasilcev, odločili pripraviti prav poseben način zbiranja denarnih sredstev: z dobrodelnim koledarjem Reševalci za reševalce 2015. Želja je bila narediti koledar, ki bo povsem drugačen od ostalih, atraktivnejši in unikaten.

Koledar lahko naročite po pošti, ali pa ga kupite na: 

PRODAJA KOLEDARJA V ILIRSKI BISTRICI:

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica
TRG MARŠALA TITA 2

PriVal – Si.Mobil center
TRG MARŠALA TITA 10

Avtoshop d.o.o.
BAZOVIŠKA CESTA 38

Turistična agencija OAZA
BAZOVIŠKA CESTA 32

Podpora: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/pronja-za-podporo.pdf

(9.12.2014) Prijavni roki Erasmus + 2015

Evropska komisija je 7. oktobra 2014 objavila razpis Erasmus+ 2014. Vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani programa.
Celotna novica...

Evropska komisija je 7. oktobra 2014 objavila razpis Erasmus+ 2014. Vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani programa.

ROKI v letu 2015

Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
4. marec
Ključni ukrep 1
Skupni magistrski študij
4. marec
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja
31. marec
Ključni ukrep 2
Koalicije znanja/sektorskih spretnosti
26. februar
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam, omrežja, projekti
26. februar
Šport
Partnerska sodelovanja na področju športa
22. januar
14. maj
Šport
Neprofitne evropske športne prireditve
22. januar
14. maj

 

(9.12.2014) Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU

Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati, ter o tem, kako izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.
Celotna novica...

Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati, ter o tem, kako izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.

Povezave v dokumentu bodo potencialnim upravičencem pomagale najti njihovo pot v labirintu materiala, ki je na voljo v spletu, oziroma jih bodo pripeljale do najbolj izvirnih in uporabnih spletnih strani in dokumentov. Na voljo je tudi spletni seznam, s pomočjo katerega bodo potencialni upravičenci opredelili najprimernejše vire financiranja.

Prevedene različice vodnika bodo na voljo leta 2015.

Vodnik: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf

(8.12.2014) Božiček za en dan - Majhna škatla za velik nasmeh:)

Hvala vsem, ki ste do zdaj pokazali svoje veliko srce in se odločili da postanete Božiček za en dan. V Mladinskem centru Postojna v sodelovanju s CSD Postojna nadaljujemo z zbiranjem daril, ki jih lahko prinesete do 22.12.2014. Nadaljujmo skupaj in pričarajmo magičnost praznikom tudi tistim otrokom, ki so v stiski.
Celotna novica...

Hvala vsem, ki ste do zdaj pokazali svoje veliko srce in se odločili da postanete Božiček za en dan. V Mladinskem centru Postojna v sodelovanju s CSD Postojna nadaljujemo z zbiranjem daril, ki jih lahko prinesete do 22.12.2014. Nadaljujmo skupaj in pričarajmo magičnost praznikom tudi tistim otrokom, ki so v stiski.

(8.12.2014) Vabilo na 1. sestanek: Skupno sodelovanje društev za zaščito živali na nacionalni ravni

Društva na področju zaščite živali želijo ustanoviti zvezo in pozivajo vse NVO k udeležbi na 1. sestanku. S povezovanjem in sodelovanjem želijo vzpostaviti temelje za bolj uspešno delovanje na področju zaščite živali na nacionalni ravni in za enotno nastopanje pri sprejemanju, dopolnjevanju in nadzoru nad udejanjanjem zakonodaje na omenjenem področju
Celotna novica...

Društva na področju zaščite živali želijo ustanoviti zvezo in pozivajo vse NVO k udeležbi na 1. sestanku. S povezovanjem in sodelovanjem želijo vzpostaviti temelje za bolj uspešno delovanje na področju zaščite živali na nacionalni ravni in za enotno nastopanje pri sprejemanju, dopolnjevanju in nadzoru nad udejanjanjem zakonodaje na omenjenem področju

Vabilo na 1. sestanek: Skupno sodelovanje društev za zaščito živali na nacionalni ravni

sobota, 13. 12. 2014, ob 11. uri,
v Rehabilitacijskem centru Petra, Orova vas 4, pri Polzeli

Vsa društva, ki se ukvarjajo z zaščito in pomočjo mučenim, trpinčenim in zlorabljenim živalim, velikim ali malim, vabljena na 1. sestanek o skupnem sodelovanju.

Na dnevnem redu je samo ena točka, in sicer kako se združiti in sodelovati, da bo naša pomoč živalim čimbolj efektivna.

Vljudno vabimo predsednike in predsednice vseh društev za pomoč in zaščito živalim, da se sestanka udeležijo, da s sabo prinesejo predloge, pripombe, nasvete, ideje in vse, kar se da, da bomo lahko že na prvem skupnem srečanju dogovorili čim več podrobnosti.

Prosimo vas, da se prijavite na info@dzk.si ali po telefonu 040/229-993, da bomo lahko pripravili prostor primeren številu zainteresiranih sodelujočih.

Več informacij na: https://www.facebook.com/events/572971479469420/?pnref=story

Organizatorji: Društvo za zaščito konj in druge nevladne organizacije
 

(8.12.2014) Priznanja športnikom in športnim delavcem

Vljudno vabljeni na prireditev podelitve priznanj športnikom in športnim delavcem, ki bo 19.12. ob 18:00 uri v Kulturnem domu Postojna.
Celotna novica...

Vljudno vabljeni na prireditev podelitve priznanj športnikom in športnim delavcem, ki bo 19.12. ob 18:00 uri v Kulturnem domu Postojna.

(2.12.2014) Vabilo na konferenco o mladinskem uličnem delu z mednarodno udeležbo

Na okrogli mizi bodo problematiko druženja mladih na javnih površinah osvetljevali predstavniki mladih, pomembni odločevalci in ostali deležniki ter predstavniki organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim uličnim delom v različnih mestih, zato bo mogoča tudi primerjava stanja pred in po sprejetju Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah.
Celotna novica...

Na okrogli mizi bodo problematiko druženja mladih na javnih površinah osvetljevali predstavniki mladih, pomembni odločevalci in ostali deležniki ter predstavniki organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim uličnim delom v različnih mestih, zato bo mogoča tudi primerjava stanja pred in po sprejetju Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah.

KDAJ?
V četrtek, 11. decembra 2014 od 9.00 do 17.45.

KJE?
Stara mestna elektrarna, Slomškova ulica 18, Ljubljana.

ZAKAJ?
Kot mladinski ulični delavci se zavedamo, da je pravica mladih, da se družijo na njim všečnih javnih površinah. Želimo izpostaviti pomen mladinskega uličnega dela na terenu, javnost seznaniti s smernicami sodobnih praks le-tega in osvetliti problematiko druženja mladih na javnih površinah s strani vseh pomembnih deležnikov.

KAKO SE UDELEŽIM?
Mesta na konferenci so omejena, zato so obvezne prijave na spletnem obrazcu TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. decembra 2014. Udeležba na konferenci je brezplačna.

VSEBINE KONFERENCE:
Teoretične vsebinske sklope in izsledke raziskav bodo predstavljali posamezniki in organizacije, ki se pri delu ukvarjajo s problematiko druženja mladih na javnih površinah:
• oblike izveninstitucionalnega preživljanja prostega časa mladih (New Prevention in Mreža Mlada ulica),
• uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih substanc med mladimi (DrogArt),
• vloga in pomen javnega prostora za mlade (Mreža Mlada ulica),
• začetki in razvoj mladinskega uličnega dela (MISSS - Matjaž Medvešek in Caritas Graz - Helmut Steinkellner).

Prakse povezane z mladinskim uličnim delom bodo predstavljale:
• organizacije in projekti, ki se neposredno ukvarjajo z mladinskim uličnim delom (DrogArt, Geto Vila, Caritas
Graz, Skala, New Prevention, MISSS, MC Velenje in Mreža Mlada ulica),
• ostali pomembni deležniki (MOL, ČS Center, MSL, URSM, PP Vič-Rudnik in Maximarket).

Na okrogli mizi bodo problematiko druženja mladih na javnih površinah osvetljevali predstavniki mladih, pomembni odločevalci in ostali deležniki ter predstavniki organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim uličnim delom v različnih mestih, zato bo mogoča tudi primerjava stanja pred in po sprejetju Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah.

Več informacij najdete na FB strani. Za vsa vprašanja pa smo dostopni na e-naslov mladaulica@gmail.com ali telefonsko številko 068/146 046. Dokončen urnik vam bomo posredovali ob potrditvi vaše prijave 7. decembra 2014.

(2.12.2014) Delo na črno in zaposlovanje na črno

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravlja poostren nadzor nad delom na črno in zaposlovanjem na črno.
Celotna novica...

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravlja poostren nadzor nad delom na črno in zaposlovanjem na črno.

Delo na črno je, kadar podjetje ali podjetnik:
- opravlja dejavnost ali delo, ki ni določeno v temeljnem aktu, ni vpisano v ustrezni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registriranih dejavnosti;
- ni vpisan ali priglašen, kot to dolocajo zakoni;
- opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti; oziroma
- ce tuje podjetje, razen podjetja s sedežem v državni clanici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu, ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji v podružnicah ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja; oziroma
- če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni.

Za zaposlovanje na črno se šteje, če delodajalec:
- omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma, ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v casu trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj (v primeru sklenitve delovnega razmerja je obvezna prijava v zavarovanje z M1 obrazcem, delojemalcu pa je obvezno, v 15 dneh, izročiti fotokopijo le tega),
- omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju…), na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
- z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju zacasnega ali obcasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
- omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,
- zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev ali nezakonito zaposli državljana tretje države.

V primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, mora imeti delavec izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela. Ne pozabimo na prijavo na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M 12). V zakonu o preprecevanju dela in zaposlovanja na črno je najti tudi člen, kateri govori o nedovoljenem oglaševanju. Na kratko, to pomeni, da bo oglaševalec moral pridobiti izjavo naročnika, da ima za naročeno vsebino oglasa vse potrebne dokumente, s katerimi zadosti predpisom dela na črno.

(2.12.2014) Projektni partnerji iz sosednjih držav za program Evropa za državljane

Hrvaška nacionalna kontaktna točka za program Evropa za državljane je organizirala regijsko kontaktno konferenco za iskanje skupnih projektnih predlogov in oblikovanje partnerstev v okviru programa EZD.
Celotna novica...

Hrvaška nacionalna kontaktna točka za program Evropa za državljane je organizirala regijsko kontaktno konferenco za iskanje skupnih projektnih predlogov in oblikovanje partnerstev v okviru programa EZD.

V priloženem dokumentu lahko najdete seznam udeležencev konference skupaj z njihovimi projektnimi predlogi. Sodelovali so partnerji iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Slovenije. Vsi zainteresirani (upravičenci so lahko nevladne organizacije, javni zavodi in občine) lahko kontaktirate navedene kontaktne osebe ali pa se obrnete na stičišče BOREO.

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/ezg_forum_popis_sudionika.pdf

Več informacij o programu Evropa za državljane in razpisne roke najdete na povezavi: http://www.cmepius.si/programi/evropa-za-drzavljane/

 

Dodajamo še projektne ideje, ki so se "rodile" na konferencah EZD v Ljubljani in Zagrebu:

- Projektne ideje Ljubljana:  http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/ezd-projektne-ideje-ljubljana.docx

- Projektne ideje Zagreb: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/pregled-projektnih-ideja_forum-2014-ezd--zagreb.docx

(25.11.2014) Krepitev NVO s področja socilanega vključevanja: ZAGOVORNIŠTVO IN TRAJNOSTNO FINANCIRANJE

Mreža Vključen.si v decembru pričenja s skupinskim mentorstvom, na katerem se bomo s pomočjo strokovnjakov poglobili v področja zagovorništva, trajnostnih virov financiranja, razvoja kadrov in uspešne prijave na razpise.
Celotna novica...

Mreža Vključen.si v decembru pričenja s skupinskim mentorstvom, na katerem se bomo s pomočjo strokovnjakov poglobili v področja zagovorništva, trajnostnih virov financiranja, razvoja kadrov in uspešne prijave na razpise.

V okviru skupinskih mentorstev se boste naučili osnov uspešne analize problema in njegovih korenin ter priprave kvalitetne zagovorniške strategije. Seznanili se bomo z razvojem trajnostnih virov financiranja in pomenom dolgoročnega vlaganja tako v strokovni kader kot prostovoljce. Spoznali bomo načela uspešnega prijavljanja na razpise ter pomen vključevanja uporabnikov v načrtovanje in izvedbo projekta.

Seznanili se bomo z naslednjimi vsebinami:
• Osnove zagovorništva
• Analiza problema in načrtovanje zagovorniške strategije ter njenih posameznih aktivnosti na področju socialnovarstvenih storitev
• Zagovorništvo in opolnomočenje socialno izključenih
• Trajnostni viri financiranja
• Uvod v razpise in pregled razpisne dokumentacije za področje socialnega varstva
• Vključevanje socialno izključenih uporabnikov v pripravo in izvedbo projekta
• Definicija problema, oblikovanje projektnih ciljev in rezultatov, finančni načrt in preverjanje kakovosti projekta
• Razvoj kadrov

Predavateljici:   
Živa Štiglic, univerzitetna diplomirana pravnica in pravna svetovalka na mreži Vključen.si, je sodelovala že pri številnih zagovorniških projektih, dodatno pa se je na področju zagovorništva usposabljala pri organizaciji Intrac, ki je v mednarodnem merilu specializirana za usposabljanje na NVO na področju zagovorništva.
Darja Sekula Krstič ima večletne izkušnje pri pisanju projektnih prijav in vodenju projektov. Izvedla je že številne delavnice in svetovanja na teme razpisov, pridobivanja sredstev, financ in vodenja projektov. Nastopila je tudi že v vlogi ocenjevalke projektnih prijav. Je avtorica publikacije Kako napisati dober projekt.

(25.11.2014) strokovni posvet »SKUPAJ Z(A) DRUŽINO IZ VRTINCA ZASVOJENOSTI«,

Strokovni posvet zaokroža dogajanje v novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, s katerim želimo opozoriti javnost na ta razširjeni osebni in družbeni pojav ter skupaj iskati možne odgovore z namenom preprečevanja zasvojenosti in njene obravnave.
Celotna novica...

Strokovni posvet zaokroža dogajanje v novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, s katerim želimo opozoriti javnost na ta razširjeni osebni in družbeni pojav ter skupaj iskati možne odgovore z namenom preprečevanja zasvojenosti in njene obravnave.

strokovni posvet
»SKUPAJ Z(A) DRUŽINO IZ VRTINCA ZASVOJENOSTI«,
ki bo potekal v četrtek, 27. novembra 2014, od 9. ure dalje v prostorih
Terapevtske skupnosti Srečanje, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica (Kapela).
Strokovni posvet zaokroža dogajanje v novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, s
katerim želimo opozoriti javnost na ta razširjeni osebni in družbeni pojav ter skupaj iskati
možne odgovore z namenom preprečevanja zasvojenosti in njene obravnave.
Program:
9.00 Zbiranje in registracija udeležencev
9.30 Pozdrav in uvodno razmišljanje
10.00 Osrednje predavanje:
Zlatko Blažič, avtor knjige Zgodovina moje heroinske odvisnosti
11.15 Odmor in prigrizek z dobrotami iz Terapevtske skupnosti Srečanje
11.30 Ogled Terapevtske skupnosti Srečanje
12.30 Delavnice
Delavnica I: za vzgojno-izobraževalne delavce
Delavnica II: za pastoralne in karitativne delavce
Delavnica III: za delavce v socialnem varstvu, na policiji in drugih zavodih
13.30 Odmor
13.45 Plenum
14.15 Zaključek in sklepna misel
Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna.
Zaradi lažje organizacije delavnic vas prosimo, da se predhodno prijavite na:
• elektronski naslov: info@vkljucen.si
• telefon: 030 646 943
• spletni obrazec na www.vkljucen.si

(24.11.2014) Kakšna je dobra turistična ponudba

Vljudno vas vabimo na srečanje in delavnico z naslovom KAKŠNA JE DOBRA TURISTIČNA PONUDBA, ki bo v četrtek, 27.11.2014, ob 17h, v HIŠI IZROČILA.
Celotna novica...

Vljudno vas vabimo na srečanje in delavnico z naslovom KAKŠNA JE DOBRA TURISTIČNA PONUDBA, ki bo v četrtek, 27.11.2014, ob 17h, v HIŠI IZROČILA.

Na konkretnih primerih turistične ponudbe iz drugih evropskih držav bomo spoznavali, kako je možno poskrbeti za dobra doživetja turistov. Vprašali se bomo tudi, kaj od nas želijo obiskovalci in kako zadostiti njihovim pričakovanjem in še marsikaj.
Sledila bo predstavitev dejavnosti v Hiši izročila in pogovor o prihodnjem sodelovanju.
Delavnico bo vodila Helena Vičič, zgodovinarka in turistična vodnica.
Prispevek 5 evrov.

Lokacija: Hiša Izročila, Dolenja vas, zadnja hiša na levi, dostop z zadnje strani peš po kolovozu.
Informacije na helena@hisaizrocila.si

 

 

(19.11.2014) OPOMNIK !!! Možnost brezplačnega profesionalnega fotografiranja

Pozdravljeni člani društev/zavodov in vseh ostalih nevladnih organizacij. Se želite predstaviti? Predstaviti program delovanja vaše organizacije v slikah? Potrebujete nove fotografije za promocijo vaše organizacije ali vašega dela? Potem je to idealna priložnost, kajti za VAS imamo na voljo profesionalnega fotografa in to brezplačno. Za več informacij smo dosegljivi na že znanih številkah Regijskega stičišča Boreo.
Celotna novica...

Pozdravljeni člani društev/zavodov in vseh ostalih nevladnih organizacij. Se želite predstaviti? Predstaviti program delovanja vaše organizacije v slikah? Potrebujete nove fotografije za promocijo vaše organizacije ali vašega dela? Potem je to idealna priložnost, kajti za VAS imamo na voljo profesionalnega fotografa in to brezplačno. Za več informacij smo dosegljivi na že znanih številkah Regijskega stičišča Boreo.

(19.11.2014) 0,5 % dohodnine

Če želite še od svoje letošnje dohodnine 0,5 % darovati nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, imate na voljo samo še nekaj več kot mesec dni. Prav toliko imate na voljo časa, če ste organizacija, ki deluje v javnem interesu, in želite prepričati čim več zavezancev, da izberejo vas.
Celotna novica...

Če želite še od svoje letošnje dohodnine 0,5 % darovati nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, imate na voljo samo še nekaj več kot mesec dni. Prav toliko imate na voljo časa, če ste organizacija, ki deluje v javnem interesu, in želite prepričati čim več zavezancev, da izberejo vas.

(18.11.2014) Pomoč prebivalcem poplavljenih območij

Prebivalcem občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška dolina, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, lahko pomagate z denarnimi prispevki.
Celotna novica...

Prebivalcem občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška dolina, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, lahko pomagate z denarnimi prispevki.

Več informacij o zbiranju najdete na naslednjih povezavah:
-    Cerknica: http://www.cerknica.si/kontaktni-podatki-za-nakazilo-donacij-prizadetim-v-poplavah,
-    Loška Dolina: http://www.loska-dolina.si/gids/sporocilo/2014111113501493/.
Sredstva za pomoč prebivalcem občine Ilirska Bistrica lahko nakažete TRR RKS OZ Ilirska Bistrica, Bazoviška 28, 6250 Ilirska Bistrica, št. 1010 0002 9208 538, s pripisom: za poplave.

V nedeljo, 23.11.2014, je v Ilirski Bistrici dobrodelni koncert za prizadete v poplavah. Več o koncertu najdete na http://www.radiocapris.si/novice/n/v-nedeljo-v-ilirski-bistrici-dobrodelni-koncert-za-prizadete-v-poplavah.

(12.11.2014) OBZORJE 2020

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR
Celotna novica...

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR

1. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/finanno-pravna-pravila.pdf

2. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/predstavitev-5.pdf

3. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obzorje-2020.pdf

4. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/predstavitev-6.pdf

(12.11.2014) Zbiramo pomoč za poplavljene

Trenutno je še vedno veliko lokacij v regiji poplavljenih ali pa sanirajo posledice le teh iz predhodnih dni. Na cerkniškem, loškem in bistriškem področju trenutno potrebujejo razvlažilce in pridne roke, ki bi pomagale pri čiščenju.
Celotna novica...

Trenutno je še vedno veliko lokacij v regiji poplavljenih ali pa sanirajo posledice le teh iz predhodnih dni. Na cerkniškem, loškem in bistriškem področju trenutno potrebujejo razvlažilce in pridne roke, ki bi pomagale pri čiščenju.

Za namene nakupa razvlažilcev je odprt računu Društva Daruj, Tabor 5a, 1380 Cerknica (TRR pri UCB SI56 2900 0005 1425 959).

in

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

TRR: SI56 012650100002634, Namen: “pomoč – poplave”

Za aktualne informacije kje in kako pomagati, pa nas lahko kadarkoli kontaktirate.
 

(10.11.2014) Kohezijski regiji Zahodna in Vzhodna Slovenija potrdili vsebino Operativnega programa 2014-2020

Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta po današnjih sejah v Ljubljani in Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
Celotna novica...

Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta po današnjih sejah v Ljubljani in Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Spodbudna novica za vse, ki načrtujejo črpanje EU sredstev iz nove finančne prespektive 2014-2020. Vlada napoveduje, da bodo pristojna ministrstva prve razpise objavila v prvem polletju 2015. Vsekakor upamo, da bodo bolj učinkoviti v novem obdobju kot so bili pri zaključevanju pretekle finančne perspektive.
klik na povezavo

(7.11.2014) Ministrica za kulturo upoštevala opozorilo CNVOS glede avtonomije NVO

Ministrica za kulturo je upoštevala opozorilo CNVOS, da morajo biti nevladne organizacije avtonomne pri izbiri svojih predstavnikov v njeno Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami. Na sestanku med ministrico in CNVOS, ki je bil posledica dopisa CNVOS-a izpred dveh tednov in je potekal 3. novembra, je bilo zato dogovorjeno, da bodo enako kot pod prejšnjim ministrom Grilcem nevladne organizacije tudi tokrat v delovni skupini imele 3 predstavnike, ki jih bodo izbrale same.
Celotna novica...

Ministrica za kulturo je upoštevala opozorilo CNVOS, da morajo biti nevladne organizacije avtonomne pri izbiri svojih predstavnikov v njeno Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami. Na sestanku med ministrico in CNVOS, ki je bil posledica dopisa CNVOS-a izpred dveh tednov in je potekal 3. novembra, je bilo zato dogovorjeno, da bodo enako kot pod prejšnjim ministrom Grilcem nevladne organizacije tudi tokrat v delovni skupini imele 3 predstavnike, ki jih bodo izbrale same.

(7.11.2014) Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v Delovno skupino za trajni dialog z NVO v kulturi

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij s področja kulture v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi; in sicer po enega za področje umetnosti, kulturne dediščine in medijev. Pri izbiri se bo upoštevala tudi želja ministrstva, da predstavniki prihajajo iz različnih statističnih regij z namenom, da bodo ustrezno predstavljeni tudi regionalni problemi.
Celotna novica...

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij s področja kulture v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi; in sicer po enega za področje umetnosti, kulturne dediščine in medijev. Pri izbiri se bo upoštevala tudi želja ministrstva, da predstavniki prihajajo iz različnih statističnih regij z namenom, da bodo ustrezno predstavljeni tudi regionalni problemi.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka na podlagi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov nevladnih organizacij najdete na: http://www.cnvos.si/article/id/92/cid/24

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij je zasnovan tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se potem poskuša najti dogovor o predstavnikih. Če do dogovora ne pride, sledijo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot elektorji).

V primeru volitev bodo predstavniki NVO izbrani na sledeči način:
Prvi predstavnik bo postal kandidat, ki bo na volitvah prejel najvišje število glasov ne glede na področje.
Drugi predstavnik bo postal kandidat, ki je prejel najvišje število glasov na preostalih dveh področjih in ki obenem ne bo iz iste statistične regije kot prvi predstavnik.
Tretji predstavnik bo postal kandidat z največjim številom glasov na tretjem področju in ki obenem ne bo iz statističnih regij, iz katerih prihajata prva dva predstavnika.

V primeru, da ne bo dovolj kandidatov iz različnih statističnih regij, bodo odločujoči glasovi.

Predstavnik NVO po tem postopku tudi ne more postati kandidat, ki bo ga bo za člana Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi neposredno izbrala ministrica za kulturo. Na Ministrstvu za kulturo je namreč v teku izbor drugih članov iste delovne skupine, kjer pa o izbiri odloča ministrica, ne pa samostojno nevladne organizacije.

Kandidate za posamezno področje lahko predlagajo vse NVO, ki so na posameznem področju aktivne (NVO s področja umetnosti torej kandidata za področje umetnosti itd.). Za vsako področje lahko posamezna NVO prijavi samo enega kandidata. Sodelujejo lahko tudi NVO, ki nimajo svojega kandidata. Te se lahko prijavijo kot elektorji, s čimer dobijo volilno pravico v primeru, da bo prišlo do volitev. Za elektorje velja enako kot za predlaganje kandidatov: za volilno pravico na področju umetnosti se lahko prijavi vsaka NVO s polja umetnosti itd. Prijavnica za oboje – za kandidaturo ali (samo) elektorstvo, je objavljena na dnu te objave.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo sledeča znanja:
poznavanje področja, za katerega se kandidira (umetnost, kulturna dediščina, mediji)
poznavanje delovanja NVO iz drugih področij kulture.

Glede na prošnjo Ministrstva za kulturo, da bi delovna skupina pričela z delom čim hitreje so nekateri roki glede na določbe Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

6. 11. 2014 - objava poziva za prijavo kandidatov in upravičencev
17. 11. 2014 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
18. 11. 2014 ob 12:00 - seja komisija za pregled prijav in izdajo pozivov za dopolnitev prijav
20. 11. 2014 - rok za dopolnitev prijav
21. 11. 2014 - objava seznama predlaganih kandidatov
25. 11. 2014 ob 12:00 - predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
25. 11. 2014 - začetek volitev (pogojno)
1. 12. 2014 - zaključek volitev (pogojno)
2. 12. 2014 ob 12:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja kulture, da sodelujete v postopku izbora. 

Nevladna organizacija (upravičenec), ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi napisati krajšo predstavitev kandidata. Štelo se bo, da kandidat kandira za predstavnika za tisto področje (umetnost, kulturna dediščina ali mediji), na katerem deluje organizacija, ki ga je predlagala. Če bo torej npr. nevladna organizacija na prijavi označila, da deluje na področju umetnosti, bo njen kandidat kandidiral za predstavnika na področju umetnosti. 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika upravičenca in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta tako vsebovati faksimile podpisa ali poskenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 17. 11. 2014 do polnoči.

(27.10.2014) Pomembna zmaga nevladnih organizacij na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, brez sodelovanja javnosti, neustavna.
Celotna novica...

Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, brez sodelovanja javnosti, neustavna.

Sodišče je presodilo, da sta s spornim 29. členom novele Zakona o prostorskem načrtovanju kršeni Aarhuška konvencija in ustava, saj ne vključuje javnosti, zato je izvajanje člena prepovedalo. S tem je ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je februarja 2013 skupaj vložilo osem nevladnih organizacij s področij urejanja prostora in varstva okolja. Gre za pomembno pravno zmago Mreže za prostor, ki združuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora, in mreže okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo.


Sporni člen je uzakonil splošen odmik od uveljavljenega sistema načrtovanja posegov v prostor, saj je dopustil širitev območja stavbnih zemljišč v občini do 5000 m2 zgolj s sprejemom sklepa občinskega sveta o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč. V postopku sprejema je bilo izključeno sodelovanje strokovne in splošne javnosti, izključeno je bilo sodelovanje nosilcev urejanja prostora in s tem usklajevanje različnih interesov v prostoru. Nevladne organizacije so menile, da je to v nasprotju s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuško konvencijo). Ustavno sodišče je temu pritrdilo.


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v svojem poročilu o uporabi spornega člena za obdobje od julija 2012 do februarja 2013 ugotovilo, da ga je v kratkem obdobju pol leta uporabilo 38 občin, podanih je bilo 93 predlogov za zazidalna zemljišča v skupni izmeri 250.935,20 m2. Največ novih zazidalnih površin so s tem členom pridobili v občini Grosuplje (31.512 m2), sledili sta občini Mozirje (24.581 m2) in Ljubno (17.878 m2). Prepoved posegov v prostor, ki predstavljajo nedopusten odmik tako od pravil prostorskega načrtovanja kot tudi varstva okolja, je tako pomemben dosežek nevladnih organizacij zaradi preprečitve velike dolgoročne škode za prostor in okolje, pa tudi zaradi preprečitve težav zaradi neusklajenosti interesov, povzročanja krivic in sodnih sporov, do katerih bi lahko prišlo ob obsežni uporabi spornega člena.
Pomembno je, da se je Ustavno sodišče izreklo tudi o pravnem interesu vlagateljev pobude, ki so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in nevladne organizacije s področja urejanja prostora. Sodišče je ugotovilo, da je namen njihovega delovanja varstvo interesov okolja in skladnega prostorskega razvoja, v okvirih katerega si prizadevajo tudi za sodelovanje javnosti v postopkih, v katerih se sprejemajo odločitve o prostorskem razvoju, ter imajo tudi interes sodelovati v takih postopkih. Izpodbijani 29. člen ureja določanje namenske rabe prostora, ki pomeni temelj za načrtovanje prostorskega razvoja, zato pobudniki izkazujejo pravni interes, v kolikor postopek prostorskega načrtovanje ne ureja sodelovanja javnosti.


Pobudo je pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z Zavodom METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, na Ustavno sodišče pa so jo skupaj vložile nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Inštitut za politike prostora – IPoP, METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, Mariborska kolesarska mreža in Zavod Tovarna.

Povzetek osnovnih dejstev o pobudi za presojo ustavnosti:
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-43/13-19 z dne 9.10.2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12). Po tem, ko je Ustavno sodišče že 11.4.2013 izdalo odločbo o začasnem zadržanju izvajanju navedenega čelna, je s končno določbo ugotovilo, da je navedeni 29. člen v neskladju z Ustavo.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti je bila pripravljena v okviru Mreže za prostor, ki s strokovno podporo in informiranjem krepi vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud za trajnostno in vključujoče urejanje prostora. Podprle so jo organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ki delujejo v okviru mreže Plan B za Slovenijo: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj ter Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo.
Odločba Ustavnega sodišča RS:
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/0/1a074a4a18550e0dc1257d78003d3b40/$FILE/U-I-43-13.pdf
Povezava na pobudo za presojo ustavnosti:
http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2013/02/Pobuda-US-29.-clen-koncna-verzija.pdf
Povezava na predhodne objave v zvezi s tem:
http://ipop.si/2012/12/19/drzavni-zbor-obravnava-predlog-zakona-ki-omogoca-splosen-odstop-od-pravil-prostorskega-nacrtovanja/
http://ipop.si/2013/02/22/moznost-siritve-stavbnih-zemljisc-na-ustavnem-sodiscu/
 

(24.10.2014) Pozitivne napovedi za Ilirskobistriške nevladne organizacije

Po besedah starega/novega župana Ilirske Bistrice, g. Emila Rojca pozitivne napovedi za Ilirskobistriške nevladne organizacije: "Ker zaradi poslovanja po dvanajstinah občina ni uspela financirati društev in krajevnih skupnosti, bodo vsaj slednje, če bo proračun sprejet v novembru, svoj proračun lahko porabile do konca leta. Občinskemu svetu bom predlagal, da bi društvom letošnjo vsoto prenesli in izplačali drugo leto." Upamo, da ne ostane samo pri besedah.
Celotna novica...

Po besedah starega/novega župana Ilirske Bistrice, g. Emila Rojca pozitivne napovedi za Ilirskobistriške nevladne organizacije: "Ker zaradi poslovanja po dvanajstinah občina ni uspela financirati društev in krajevnih skupnosti, bodo vsaj slednje, če bo proračun sprejet v novembru, svoj proračun lahko porabile do konca leta. Občinskemu svetu bom predlagal, da bi društvom letošnjo vsoto prenesli in izplačali drugo leto." Upamo, da ne ostane samo pri besedah.

(24.10.2014) Pregled pogojev pridobitve statusa v javnem interesu

Na CNVOSu so pripravili obsežen pregled pogojev, ki jih morajo izpolniti nevladne organizacije za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Slovenska zakonodaja zaenkrat pridobitev omenjenega statusa ureja za 29 različnih področij, pogoji pa se na njih razlikujejo.
Celotna novica...

Na CNVOSu so pripravili obsežen pregled pogojev, ki jih morajo izpolniti nevladne organizacije za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Slovenska zakonodaja zaenkrat pridobitev omenjenega statusa ureja za 29 različnih področij, pogoji pa se na njih razlikujejo.

(23.10.2014) Nov vodnik po programu Erasmus + Mladi v akciji in novi razpisni roki

Obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila novi Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2015, ki je dostopen tudi na podstrani: Prijavna dokumentacija. V Vodniku so podrobneje opredeljene različne možne aktivnosti posameznih ukrepov, pogoji za vključitev in merila za sprejem projektov v program za posamezen ukrep ter obveznosti prijaviteljev, katerih projekti so sprejeti v program, zato vam svetujemo, da si pred pripravo projekta podrobneje preberete te relevantne informacije v Vodniku.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila novi Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2015, ki je dostopen tudi na podstrani: Prijavna dokumentacija. V Vodniku so podrobneje opredeljene različne možne aktivnosti posameznih ukrepov, pogoji za vključitev in merila za sprejem projektov v program za posamezen ukrep ter obveznosti prijaviteljev, katerih projekti so sprejeti v program, zato vam svetujemo, da si pred pripravo projekta podrobneje preberete te relevantne informacije v Vodniku.
KA 1:
mladinske izmenjave,
evropska prostovoljna služba in
mobilnost mladinskih delavcev
KA 2:
strateška partnerstva
na področju mladine
KA 3:
dialog med mladimi in
oblikovalci politik
4. februar 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 5. in 30. 9. 2015)
4. februar 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 6. in 30. 9. 2015)
4. februar 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 5. in 30. 9. 2015)
30. april 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 8. in 31. 12. 2015)
30. april 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 9. in 31. 12. 2015)
30. april 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 8. in 31. 12. 2015)
1. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2016)
1. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2016)
1. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2016)

Slovenski vodnik (verzija 3, junij 2014) po programu Ersamus+ je dosegljiv na tej povezavi.

(22.10.2014) Posvet mladinskega sektorja

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.
Celotna novica...

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.

Namen letošnjega posveta je izpostaviti pričakovanja sektorja in njegova priporočila za deležnike, ki skupaj z mladimi, mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade sektor tudi sooblikujejo. Skupna pričakovanja in priporočila bodo umestili v zaključno resolucijo posveta.

Posvet mladinskega sektorja bo potekal v torek, 4. novembra 2014, s pričetkom ob 9.30 uri, v Konferenčnem centru na Brdu pri Kranju.

Področja in tematike, ki so jih uvrstili na dnevni red posveta, so oblikovali na podlagi predlogov, ki so jih prejeli in v skladu z aktualno situacijo v mladinskem sektorju. Natančen urnik posveta in tematike so opisane v prilogi vabila.

Posveta se bo udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanka Setnikar Cankar, ki bo predstavila svoje poglede na situacijo ter načrte Vlade RS na področju mladine.

Organizatorji prosijo, da se na posvet prijavite preko elektronske prijavnice. Prijave sprejemajo do 27. oktobra 2014.

Vsi udeleženci posveta boste do 28. oktobra 2014 prejeli osnutek končne resolucije, ki ga bo možno dopolnjevati pred in na samem posvetu.

 

(1.10.2014) Preverite kakšna so stališča županskih kandidatov do sodelovanja z nevladnim sektorjem

Ali vas zanima kakšna so stališča kandidatov za župana v vaši občini? Vas zanima, če in kako bodo prispevali k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, …? Kako bodo podpirali delo društev? Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s CNVOS oblikovala skupno nacionalno akcijo Lokalne volitve 2014, ki bo omogočala spremljanje stališč županskih kandidatov. Zakaj? Zato, da boste lažje izbrali najboljšega župana.
Celotna novica...

Ali vas zanima kakšna so stališča kandidatov za župana v vaši občini? Vas zanima, če in kako bodo prispevali k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, …? Kako bodo podpirali delo društev? Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s CNVOS oblikovala skupno nacionalno akcijo Lokalne volitve 2014, ki bo omogočala spremljanje stališč županskih kandidatov. Zakaj? Zato, da boste lažje izbrali najboljšega župana.

Na voljo najobsežnejša vseslovenska primerjava med županskimi kandidati – kateri od njih se najbolj zaveda, da lahko razvoj skupnosti gradimo le skupaj in zato zna sodelovati z nevladnimi organizacijami


Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s Centrom nevladnih organizacij Slovenije oblikovala spletno aplikacijo, ki omogoča regijsko in vseslovensko primerjavo med županskimi kandidati glede na njihov odnos do nevladnih organizacij. Na županske kandidate smo naslovili vprašanja o izzivi v lokalni skupnosti na področju športa, kulture, sociale ipd. in njihovega reševanja. Odgovori kandidatov iz naše regije so objavljeni na: http://www.mojadruzba.si/lokalne-volitve-2014/notranjsko-kraska-podatki


Vprašanja so zasnovana dvostopenjsko: prvi sklop je nacionalen in enak pri vseh kandidatih, drug sklop vprašanj je pa specifičen za vsako občino in je bil oblikovan s pomočjo lokalnih nevladnih organizacij.


Odziv županskih kandidatov v naši regiji je bil izjemen, saj imamo odgovore skoraj vseh, ki kandidirajo v šestih občinah Primorsko-notranjske regije.
Odnos kandidata do teh vprašanj pa priča tudi o njegovem odnosu do družbe, občanov, neposredno demokracije, skratka, priča o načinu vodenja občine.

(15.9.2014) Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Celotna novica...

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

(9.9.2014) Vprašajte bodočega župana!

Kaj si želite vprašati kandidate za župana v vaši občini? Kaj pričakujete od novega župana? Vas zanima, če in kako bo prispeval k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, idr.? Bo podpiral delo društev in kako? Vprašajte ga!
Celotna novica...

Kaj si želite vprašati kandidate za župana v vaši občini? Kaj pričakujete od novega župana? Vas zanima, če in kako bo prispeval k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, idr.? Bo podpiral delo društev in kako? Vprašajte ga!

Želimo si, da se nevladne organizacije sliši v predvolilnih soočenjih, zato vse notranjsko-kraške NVO (društva, zasebne zavode in ustanove) vabimo, da nam posredujete vprašanja, ki jih želite postaviti županskim kandidatom v vaši občini. Vprašanja naj se dotikajo konkretne problematike, s katero se srečujete NVO pri svojem delovanju ali pa naj opozarjajo na lokalno problematiko vaše občine ali nekega področja.

Akcijo Lokalne volitve 2014 in nevladne organizacije izvajamo vsa regionalna stičišča, vse prejete odgovore županskih kandidatov pa bomo objavili na portalu www.mojadruzba.si, kjer bo v ta namen vzpostavljena posebna aplikacija, ki bo omogočala spremljanje odzivnosti / neodzivnosti županskih kandidatov. V primeru prevelikega števila vprašanj bomo naredili izbor najpogostejših in naj aktualnejših ter jih posredovali županskim kandidatom, vam pa zagotovili anonimnost.

Vaša vprašanja nam lahko do ponedeljka, 15.9.2014 posredujete preko e-pošte tatjana@boreo.si .

Mi že odštevamo … do lokalnih volitev je še 25 dni. Zdaj vprašajte, kar si želite! Zato, da boste izbrali najboljšega župana.

(5.9.2014) Natečaj Vse = mogoče!

KD Skladi skupaj s partnerji iščejo ekipe, ki verjamejo, da Vse = mogoče! in želijo uresničiti svoje projektne ideje! Vabijo inovatorje, podjetnike, umetnike, športnike, filantrope in druge nevladnike. S prijavo svojega projekta se potegujte za nagrado v skupni vrednosti do 20.000 EUR.
Celotna novica...

KD Skladi skupaj s partnerji iščejo ekipe, ki verjamejo, da Vse = mogoče! in želijo uresničiti svoje projektne ideje! Vabijo inovatorje, podjetnike, umetnike, športnike, filantrope in druge nevladnike. S prijavo svojega projekta se potegujte za nagrado v skupni vrednosti do 20.000 EUR.

Kaj morate narediti? Imate 2 možnosti:

- Svojo idejo potegnite iz predala, sestavite tim in idejo izoblikujte v uresničljiv projekt!

- Povabite svoj tim na viharjenje možganov in izdelajte zmagovalno projektno idejo!

Prijavite se preko preprostega prijavnega obrazca, s pomočjo katerega lahko kot vodja tima vnesete svojo projektno idejo oziroma projekt. Bodite drzni! Razmislite, na kakšen način (po kakšnih korakih) je vaša ideja uresničljiva. Prijavite lahko tako projektne ideje kot projekte, ki že nastajajo. 

Vse o natečaju lahko najdete na: http://www.vsejemogoče.si

Nagrade podarjajo: KD Skladi 10.000 € kot nakazilo na TRR udeleženca, Si.mobil 5.000 € v izdelkih in storitvah, Radio Center 5.000 € v obliki promocije. 

 

(5.9.2014) 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2014

Zavarovalnica Triglav razpisuje 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014.
Celotna novica...

Zavarovalnica Triglav razpisuje 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d. (www.triglav.eu, zavihek: družbena odgovornost, zavihek: sponzorstva).

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 17. oktobru 2014.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

Rok za oddajo vlog na 3. razpis je do 18. septembra 2014 do 16.00 ure

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 18. septembra 2014 di 12:00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si

 

(5.9.2014) Lidl Slovenija ima donacijo za vaše projekte

Vsaka dobra ideja potrebuje pomoč, da se razcveti v dobro delo. Imate na papirju projekt, ki potrebuje nekaj pomoči? Pišite nam, Lidl Slovenija vam lahko pomaga z donacijo.
Celotna novica...

Vsaka dobra ideja potrebuje pomoč, da se razcveti v dobro delo. Imate na papirju projekt, ki potrebuje nekaj pomoči? Pišite nam, Lidl Slovenija vam lahko pomaga z donacijo.

Bi radi pomagali vašemu mestu, imate idejo, kako izboljšati življenje v vaši skupnosti, ste skupina ljudi, ki ima načrt za boljše življenje svoje okolice? Ne skrivajte se in svoje projekte delite z njimi.

Podjetje Lidl Slovenija bo prav vsak teden izbralo en projekt in ga podprlo z donacijo, na Planet Siol.net pa bodo poskrbeli, da bo za vašo akcijo vedela vsa Slovenija!

"Imam projekt: kako mi lahko pomagate?"
Čisto preprosto! Društva, zavodi, organizacije, šole in vrtci: izpolnite spodnji obrazec in jim razkrite svoj projekt. Pustite  svoje podatke in poklicali vas bodo. Podprli bodo nove ideje in pomagali tudi tistim, ki projekte že izvajajo in potrebujejo dodatna sredstva.

(5.9.2014) Sodelovanje tretjih držav na razpisih Ustvarjalne Evrope

Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija tudi uradno članice podprograma Kultura
Celotna novica...

Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija tudi uradno članice podprograma Kultura

Evropska komisija (EK) je 3. februarja objavila nov seznam držav, ki NISO članice EU in so upravičene do sodelovanja na aktualnih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, seznam je bil osvežen 25. julija 2014:

1) Islandija, Norveška, Albanija (sporazum podpisan 24. junija 2014) ter Bosna in Hercegovina (sporazum podpisan 22. julija 2014) v podprogramih MEDIA in Kultura;
2) Makedonija (sporazum podpisan 22. julija 2014), Moldavija, Črna gora (sporazum podpisan 22.julija 2014), Srbija (sporazum podpisan 19. junija 2014) in Turčija samo v podprogramu Kultura;
3) Gruzija: v podprogramu Kultura in samo deloma v podprogramu MEDIA.

Projekti z naštetimi državami bodo podprti, če bodo ob objavi odločb o financiranju s strani EK že podpisani ustrezni sporazumi z zadevnimi državami. Vse ostale države, ki niso članice EU in so izrazile interes za sodelovanje v programu Ustvarjalna Evropa, tega sporazuma najverjetneje ne bodo pravočasno podpisale.

*Ker pogajanja med Turčijo in Evropsko komisijo še niso končana, Turčija morda ne bo pravočasno upravičena do polnopravnega sodelovanja v programu Ustvarjalna Evropa. V primeru, da je v vaš projekt vključeno minimalno število partnerjev, vključno s turškim, vam priporočamo, da poiščete dodatnega partnerja iz ene od upravičenih držav članic programa za sodelovanje pri projektu.

Več na: http://culture.ced-slovenia.eu/izpis.php?id=1405

(5.9.2014) Predstavitev nevladnih organizacij

29.8.2014 so se na Titovem trgu v Postojni predstavile nevladne organizacije iz Notranjsko kraške regije.
Celotna novica...

29.8.2014 so se na Titovem trgu v Postojni predstavile nevladne organizacije iz Notranjsko kraške regije.

Na osrednjem postojnskem trgu so se predstavile nevladne organizacije Notranjsko-kraške regije. Že tradicionalno so na stojnicah člani posameznih organizacij zainteresiranim povedali nekaj več o svojih dejavnostih, z veseljem pa je, kot vsa leta doslej, vse obiskal tudi župan Občine Postojna Jernej Verbič, ki ob vsaki priložnosti poudarja, kako velikega pomena je delovanje nevladnih organizacij, ki so seveda tudi neprofitne. Še posebej v času, ko je ob gospodarski krizi še kako prisotna tudi kriza vrednot, so s svojim delom prav neprofitne organizacije tiste, ki s svojim nesebičnim delom vnašajo v družbo osnovne vrednote človekovega dostojanstva.

Pravzaprav si sodobne družbe brez njih ne bi mogli predstavljati. Delujejo na različnih področjih njihov trud pa je izjemnega pomena tako za lokalno okolje kot širšo družbo.

 

(3.9.2014) Z današnjim dnem višja socialna pomoč za prostovoljce

S spremembami socialne zakonodaje imajo prejemniki denarne socialne pomoči lahko za 75 EUR višjo pomoč, če so hkrati tudi prostovoljci. Pogoj je, da delo opravljajo v prostovoljski organizaciji in imajo sklenjen ustrezen dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.
Celotna novica...

S spremembami socialne zakonodaje imajo prejemniki denarne socialne pomoči lahko za 75 EUR višjo pomoč, če so hkrati tudi prostovoljci. Pogoj je, da delo opravljajo v prostovoljski organizaciji in imajo sklenjen ustrezen dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.

S 1. septembrom 2014 se je pričela uporabljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), ki je na novo uredila tudi položaj prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so prostovoljci. Že po prej veljavnem zakonu je veljalo, da je višina denarne socialne pomoči odvisna od več okoliščin: ali gre za samsko osebo, ali ima oseba otroke, ali je zmožna za delo in podobno. Ena od okoliščin, ki vpliva na višino denarne socialne pomoči, je tudi ta, ali je oseba delovno aktivna. V kolikor opravlja kakšno delovno aktivnost, ki prispeva k njeni delovni (in socialni) vključenosti, je denarna socialna pomoč višja. V tem primeru namreč oseba dobi še ti. dodatek za delovno aktivnost, ki je sicer del denarne socialne pomoči.

Po novem velja, da se kot delovno aktivna oseba šteje tudi tisti prejemnik denarne socialne pomoči, ki ima sklenjen pisni dogovor o opravljanju prostovoljskega dela po Zakonu o prostovoljstvu.

Zakon o prostovoljstvu – ZProst ureja dogovor o opravljanju prostovoljskega dela za primere opravljanja ti. organiziranega prostovoljstva (16. – 22. člen ZProst). Za organizirano prostovoljstvo velja, da se izvaja v okviru prostovoljskih organizacij in najmanj 24 ur letno (7. člen ZProst). To torej pomeni, da se višje denarne socialne pomoči lahko nadejajo tisti njeni prejemniki, ki so hkrati prostovoljci v nevladni organizaciji, ki ima položaj prostovoljske organizacije, in ki so se z njo dogovorili, da bodo opravili vsaj 24 ur prostovoljskega dela letno.

Na podlagi ZProst takšen dogovor ni nujno sklenjen v pisni obliki, razen v nekaterih primerih (če to npr. zahteva prostovoljec, če prostovoljsko delo traja več kot 20 ur tedensko itd.). Ne glede na to pa dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki, če bi prostovoljec iz tega naslova želel imeti višjo denarno socialno pomoč, saj lahko zgolj tako dokaže, da opravlja prostovoljsko delo in da je delovno aktiven.

Da bi torej prostovoljec imel višjo denarno socialno pomoč, je potrebno dvoje: da ima pisni dogovor o prostovoljskem delu za najmanj 24 ur letno in da prostovoljsko delo opravlja pri prostovoljski organizaciji. Za potrebe odmere (višje) denarne socialne pomoči se ne glede na dejansko število ur šteje, da je takšen prostovoljec delovno aktiven v obsegu od 60 do 128 ur mesečno.

Dogovor o prostovoljskem delu, ki je usklajen z ZProst ter z aktualno davčno zakonodajo, si lahko nevladne organizacije oziroma prostovoljci brezplačno izdelajo tudi v naši spletni aplikaciji ePravnik, pri čemer je potrebno izbrati dogovor, ki je namenjen prostovoljskim organizacijam.

Prostovoljska organizacija je tista nevladna organizacija, pri kateri poteka prostovoljsko delo ali ki sama zagotavlja in usposablja prostovoljce za delo drugje in ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.

Osebe, ki bodo na novo zaprosile za denarno socialno pomoč, in ki so istočasno tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, lahko tako ob podaji vloge za denarno socialno pomoč priložijo tudi kopijo dogovora o opravljanju prostovoljskega dela, s čimer se jim denarna socialna pomoč poveča.

Osebe, ki že prejemajo denarno socialno pomoč, imajo od septembra dalje pravico do višje pomoči, v kolikor svojemu centru za socialno delo sporočijo, da pri prostovoljski organizaciji opravljajo prostovoljsko delo in so torej delovno aktivni. To lahko storijo preko obrazca za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je na voljo tukaj. Izpolniti je potrebno rubriko »sporočam naslednje spremembe«, ki se nahaja na prvi strani obrazca in vlogi predložiti kopijo omenjenega dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.

Prejemnik denarne socialne pomoči, ki je samska oseba in ki je hkrati tudi prostovoljec, bo zaradi tega prejel za 75,37 EUR višjo denarno socialno pomoč. Če denarno socialno pomoč prejema par in sta oba prostovoljca, se njuna skupna denarna socialna pomoč zaradi tega poveča za 113,06 EUR.

(16.6.2014) Vitra vabi na strokovno ekskurzijo v Šentrupert

Na ekskurziji v soboto 21.6.2014 bomo predstavili izkušnje, dosežke in delovanje Občine Šentrupert, ki je v zadnjih letih je postala vodilna slovenska občina na področju trajnostnega razvoja. Program vključuje praktične primere dobre prakse na dveh področjih. To je energetsko učinkovita (neodvisna) občina ter trženje lokalne naravne in kulturne dediščine.
Celotna novica...

Na ekskurziji v soboto 21.6.2014 bomo predstavili izkušnje, dosežke in delovanje Občine Šentrupert, ki je v zadnjih letih je postala vodilna slovenska občina na področju trajnostnega razvoja. Program vključuje praktične primere dobre prakse na dveh področjih. To je energetsko učinkovita (neodvisna) občina ter trženje lokalne naravne in kulturne dediščine.

Prvi del ekskurzije je namenjen trženju naravne in kulturne dediščine. Spoznali (in razumeli) bomo razvojni koncept, pristope, metode, težave,... vseh aktivnosti Šentruperta, od katerih je najbolj poznan Muzej na prostem.

Pri energiji si bomo ogledali rezultate končanih projektov na področju toplote v občinskih objektih ter spoznali prihranke in načine vključevanja podjetij in prebivalcev. Spoznali bomo tudi projekte v izvajanju, kot je Lesno predelovalni center Šentrupert, izgradnjo in zamenjavo kotlovnice na Dobu s kogeneracijo in daljinsko ogrevanje za center Šentruperta. Poudarek bo torej na trajnostnemu razvoju in koriščenju lesnih sekancev za ogrevanje. Na tem področju imajo lastniki gozdov iz občine Cerknica velike poslovne priložnosti za proizvodnjo in prodajo energije. Tako znotraj meja občine, kot tudi v regiji in celotni Sloveniji.

Vabljeni predstavniki/ce turističnih, kulturnih društev, društva kmečkih žena, turističnih/eko kmetij, lastniki gozdov, žag, lesne obrti, …

Prijava je preprosta. Na info@vitra.si pošljite prijavni obrazec, mi vam bomo potrdili prijavo. Splača se pohiteti, saj bo 50 sedežev v avtobusu hitro polnih.

 


program strokovne ekskurzije:
7.00 Odhod iz avtobusne postaje Cerknica
9.30 Župan Občine Šentrupert Rupert Gole nam bo preko svojih bogatih izkušenj predstavil ideje, inovativne projekte in vizijo ene najbolj prebojnih občin v Sloveniji. Preko projekta Lesno predelovalnega centra, ki se nahaja na območju bivše vojašnice, nam bo prestavljen koncept delovanja lesno predelovalne verige. Naslov: Dežela kozolcev Šentrupert 5
10.30 Vprašanja in odgovori
11.30 Svoj pogled na delovanje muzeja na prostem nam bo prestavila ekipa Dežele kozolcev Šentrupert, ki skrbi za strokovno ustrezen program z vključevanjem lokalnih ponudnikov v turistično pestro ponudbo kraja. Premik v enega od kozolcev. Vodenje traja 45 min, sprašuje se sproti
12.15 Na zaključku prigrizek in napitki ter prosta debata.
Zaključimo ob 13.00
13.00 Na terenu si bomo ogledali kotlarno na Dobu, ki s toploto oskrbuje zapore na Dobu. Predstavil ga bo direktor Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. gospod Uroš Pikl. Obisk zapora traja 30 min (od 13.15 do 13.45)
13.45 Vprašanja in odgovori (Uroš Pikl) Izven območja zapora
14.15 Ogrevanje s sekanci, Tesarstvo, Damjan Bajc, 041 817 001 Zidani most 3a, 8210 Trebnje. Več na: http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=727&fid=4224#fid
15 min vožnje proti Cerknici
15.15 Odhod v Cerknico
16.30 Prihod v Cerknico

Datum: Sobota 21. 06. 2014
Sofinancer: Občina Cerknica
Kotizacija: 10 €, pobere se na avtobusu

več informacij pri: Bojan Žnidaršič 041 830 867

(6.6.2014) Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva Pivka

13. junija bo potekal Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva Pivka. Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam ta dan pridružite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano. Vabljeni torej, da se 13. junija 2014 pridružite slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z veseljem pokazali in predstavili pomen našega dela! Društvo ČD Pivka se bo predstavilo na stojnici pri OŠ Pivka, enota Vrtec – Vetrnica. Prijave in več informacij dobite pri predsedniku ČD Pivka g., Franku Dolganu telefonski številki 040 757 694.
Celotna novica...

13. junija bo potekal Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva Pivka. Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam ta dan pridružite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano. Vabljeni torej, da se 13. junija 2014 pridružite slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z veseljem pokazali in predstavili pomen našega dela! Društvo ČD Pivka se bo predstavilo na stojnici pri OŠ Pivka, enota Vrtec – Vetrnica. Prijave in več informacij dobite pri predsedniku ČD Pivka g., Franku Dolganu telefonski številki 040 757 694.

(14.5.2014) Sprememba Pravilnika o podrobnejših pogojih za pridobitev statusa NVO na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

v Uradnem listu št. 34, objavljenem 12.5.2014 je MKO objavil spremebe Pravilnika o podrobnješih pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja.
Celotna novica...

v Uradnem listu št. 34, objavljenem 12.5.2014 je MKO objavil spremebe Pravilnika o podrobnješih pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja.

P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu


I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo, ustanova ali zavod (v nadaljnjem besedilu: oseba), da lahko pridobi status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija), in merila za ugotavljanje izpolnjevanja teh pogojev.


II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Oseba lahko pridobi status nevladne organizacije, če njen ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima zadostno število članov, če gre za društvo, ali zaposlenih, če gre za zavod, ali zadosti premoženja, če gre za ustanovo,
2. da je ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva okolja,
3. da deluje neodvisno od organov oblasti in političnih strank in
4. da aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj tri leta.


3. člen
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 1. točke prejšnjega člena, če:
1. ima društvo zadostno število članov v skladu z zakonom, ki ureja društva;
2. ima zavod najmanj enega strokovnega delavca, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe civilnega prava;
3. ustanovitveno premoženje ustanove znaša najmanj 400 eurov.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka izkazuje društvo z dokazilom o registraciji društva in z evidenco svojih članov, zavod z vpogledom v ustrezno pogodbo s strokovnim delavcem, ustanova pa z aktom o ustanovitvi.


4. člen
Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 2. točke 2. člena tega pravilnika, če iz njenega ustanovitvenega akta izhaja, da je namen ustanovitve delovanje na področju varstva okolja, iz njenega delovnega programa in dejavnosti pa je razvidno, da se aktivno zavzema za varstvo okolja, ki vključuje zlasti prizadevanje za:
1. trajnostni razvoj,
2. varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin,
3. zmanjševanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi,
4. varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
5. zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi,
6. vključevanje okoljskih politik v ostale sektorje ali
7. snovno učinkovitost.


5. člen
Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 3. točke 2. člena tega pravilnika, če je iz ustanovitvenih aktov osebe razvidno, da na sprejemanje njenih odločitev ne vplivajo državni ali občinski organi, nosilci javnih pooblastil, politične stranke, gospodarske družbe in njihova združenja.


6. člen
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 4. točke 2. člena tega pravilnika, zlasti če:
1. izvaja različne aktivnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja, kot na primer:
– izvaja okoljsko vzgojo za različne ciljne skupine,
– organizira izobraževanja, seminarje, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, tabore,
– izvaja svetovanje,
– izvaja raziskave na področju varstva okolja in skrbi za razvoj informacijskih sistemov ter na podlagi teh aktivnosti neposredno komunicira z javnostjo;
2. organizira, izvaja ali sodeluje pri akcijah na področju varstva okolja z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in njegovih delov, kot na primer:
– akcije za sanacije degradiranih delov okolja ali naravnih vrednot,
– akcije, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst in renaturaciji njihovih življenjskih prostorov,
– akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja,
– akcije, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije ter rabi in ohranjanju obnovljivih virov energije,
Stran 3870 / Št. 34 / 12. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe, vključno z učinkovito rabo energije ter rabo obnovljivih virov energije,
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju škodljivih posledic na okolje v primeru naravnih in drugih nesreč;
3. izdaja periodične publikacije, zbornike, strokovno literaturo ali druge publikacije, povezane s tematiko varstva okolja, ali na kakršenkoli drug način skrbi za razširjanje okoljskih podatkov in informacij v javnih medijih;
4. s svojo dejavnostjo spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi partnerji varstva okolja, zlasti med nevladnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in občinami;
5. sodeluje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na splošne pravne akte in programe ali
6. spremlja stanje na področju varstva okolja in daje organom zakonodajne in izvršilne veje oblasti mnenja, priporočila in pobude v zvezi z izvajanjem predpisov ali politik varstva okolja.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka oseba izkazuje s poročilom o delu, ki mu mora priložiti tudi dokazila, kot na primer:
– programe izobraževanja,
– naročila o svetovanju, izkazana s pisno korespondenco,
– končna poročila o opravljenih raziskavah,
– končna poročila o poteku in uspehu akcij,
– slikovna gradiva, kopije objavljenih publikacij in kopije člankov izdanih v javnih medijih,
– pobude in priporočila pristojnim organom,
– reference.
(3) Poročilo o delu iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zatrjevane aktivnosti v zadnjih treh letih delovanja osebe pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije.

III. MERILA ZA UGOTAVLJANJE
IZPOLNJEVANJA POGOJEV
7. člen
Oseba mora za pridobitev statusa nevladne organizacije izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika in v zadnjih treh letih delovanja pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije pridobiti najmanj 7 točk po načinu točkovanja iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer mora pridobiti najmanj 3 točke iz aktivnosti in akcij iz 1. in 2. točke priloge tega pravilnika.

8. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika mora nevladna organizacija v vsakem času dokazovati na pisno zahtevo ministrstva.
(2) Nevladna organizacija mora vsako leto do 31. marca za preteklo koledarsko leto ministrstvu poslati poročilo o delu, iz katerega so razvidne izvedene aktivnosti v preteklem koledarskem letu, ter letni program delovanja nevladne organizacije. Poročilu o delu je treba priložiti dokazila o zatrjevanih izvedenih aktivnostih.

9. člen
Nevladna organizacija mora ministrstvo pisno obvestiti o vsaki spremembi ustanovitvenega akta, ki posega na področje njenega delovanja, in mu poslati spremenjeni ustanovitveni akt.

IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 112/06).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-546/2013
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2013-2330-0212
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

(14.5.2014) Objavljeni so roki programa Evropa za državljane, ter nov vodnik po programu

Objavljen je nov vodnik za program Evropa za državljane za programsko obdobje 2014-2020. Vodnik je na voljo tudi v slovenskem jeziku, vendar je v primeru neskladja med angleško in slovensko verzijo merodajna izključno angleška verzija vodnika po programu. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov je 4.junij za projekte Evropskega spominjanja, projekte pobratenja mest in mreže mest. Drugi rok za oddajo projektnih predlogov je 1. september za projekte civilne družbe, projekte pobratenja mest in mreže mest.
Celotna novica...

Objavljen je nov vodnik za program Evropa za državljane za programsko obdobje 2014-2020. Vodnik je na voljo tudi v slovenskem jeziku, vendar je v primeru neskladja med angleško in slovensko verzijo merodajna izključno angleška verzija vodnika po programu. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov je 4.junij za projekte Evropskega spominjanja, projekte pobratenja mest in mreže mest. Drugi rok za oddajo projektnih predlogov je 1. september za projekte civilne družbe, projekte pobratenja mest in mreže mest.

Projekti morajo stremeti k splošnim ciljem programa Evropa za državljane in letnim prednostnim nalogam. Več o programu si lahko preberete v vodniku na sledeči povezavi. Program je razdeljen na dva sklopa;  sklop 1 -Evropski zgodovinski spomin in sklop 2 Demokratično delovanje in državljanska udeležba .

Splošni in posebni cilji programa so:

 • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
 • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na nadnacionalni ravni ali z evropsko razsežnostjo:

 • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenega ljudstva s spodbujanjem razprave, razmisleka in razvoja mrež;
 • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Letne prednostne naloge, ki se razlikujejo od sklopa do sklopa so:

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin


V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji je cilj EU krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.
Glede na navedeni člen in splošni opis sklopa 1 bo program Evropa za državljane podpiral projekte, ki proučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope ter projekte o drugih odločilnih trenutkih in referenčnih točkah v novejši evropski zgodovini.
V letu 2014 bodo obeleženi zlasti naslednji zgodovinski dogodki: 100. obletnica začetka prve svetovne vojne, 25. obletnica padca berlinskega zidu in 10. obletnica širitve Evropske unije v srednjo in vzhodno Evropo. Ti ključni trenutki moderne evropske zgodovine so bili torej izbrani za prednostne naloge sklopa 1 programa Evropa za državljane za leto 2014.


Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba


Med 22. in 25. majem 2014 bodo v vseh državah članicah potekale volitve v Evropski parlament. To bodo prve volitve v okviru Lizbonske pogodbe, ki krepi vlogo državljanov EU kot političnih akterjev v skladu s členom 11 PEU.
Glede na navedeno bo za leto 2014 prednostna naloga sklopa 2 programa Evropa za državljane usmerjena v volitve v Evropski parlament in udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU. Treba je poglobiti razpravo o prihodnosti Evrope, da se oblikuje evropski javni prostor za razpravo in izmenjavo mnenj o evropskih vprašanjih z evropskega vidika.
V zvezi s tem bo program Evropa za državljane v okviru sklopa 2 prednostno podpiral projekte, ki se ukvarjajo z udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU, in sicer od lokalne demokracije do krepitve vloge državljanov za polno udeležbo v politiki EU.

(12.5.2014) Pobuda prijateljev waldorfske pedagogike

v ponedeljek 26. maja 2014 ob 18. uri vabljeni v prostore Gozdarske šole Postojna na uvodno predavanje g. Godija Kellerja, dolgoletnega waldorfskega učitelja, predavatelja in pisatelja iz Norveške.
Celotna novica...

v ponedeljek 26. maja 2014 ob 18. uri vabljeni v prostore Gozdarske šole Postojna na uvodno predavanje g. Godija Kellerja, dolgoletnega waldorfskega učitelja, predavatelja in pisatelja iz Norveške.

Staršem naše Notranjske kraško  regije želijo  približati vzgojo in učenje otrok, ki se izvaja v Waldorfskih vrtcih in šolah. Waldorfska pedagogika je naravnana tako, da upošteva razvojna obdobja  otrok in jih poskuša  pri tem kar najbolje podpreti. Po svetu in pri nas je to pri mnogih starših vse bolj priljubljena izbira, ko se odločajo o varstvu ali šolanju svojih otrok. 

(7.5.2014) Dan odprtih vrat OO Rdečega križa v Ilirski Bistrici

Prireditev bo potekala od 9,00 do 14,00 ure na sedežu RK v prostorih Doma upokojencev v Il. Bistrici, med drugimi pa se bodo predstavili tudi proizvajalci zdrave – lokalne hrane z našega področja.
Celotna novica...

Prireditev bo potekala od 9,00 do 14,00 ure na sedežu RK v prostorih Doma upokojencev v Il. Bistrici, med drugimi pa se bodo predstavili tudi proizvajalci zdrave – lokalne hrane z našega področja.

(7.5.2014) Enostavneje do zaposlitve v NVO

Nedavno prenovljena spletna stran CNVOS vsebuje tudi spletno orodje Zaposlitve v NVO, namenjeno oddajanju ponudbe delovnih mest v NVO ter iskanju aktualnih prostih delovnih mest.
Celotna novica...

Nedavno prenovljena spletna stran CNVOS vsebuje tudi spletno orodje Zaposlitve v NVO, namenjeno oddajanju ponudbe delovnih mest v NVO ter iskanju aktualnih prostih delovnih mest.
Deluje kot spletni oglasnik, v katerega lahko ponudnik delovnega mesta vpiše opis zaposlitve in ključne podatke (opis delovnega mesta, opis zahtev za kandidate, kontaktne podatke, področje dela in regijo), iskalec zaposlitve pa lahko hitro poišče želeno delo glede na te iste parametre. 
 
Vabljeni k obisku in uporabi spletnega orodja, s katerimi lahko poiščete/najdete najprimernejše bodoče sodelavce!

(6.5.2014) Nevladniško druženje s podelitvijo nagrad akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik

15.5.2014 ob 18:00 v Mestnem muzeju Ljubljana, skupaj s CNVOS-om vabimo v sklopu akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, na druženje nevladnikov ob glasbi in kulinaričnih dobrotah socialnega podjetja Romani Kafenava (prva romska restavracija v Sloveniji). Večerno druženje bo popestrila podelitev nagrad zmagovalcem akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, v kateri so novinarke in novinarji za en dan postali nevladniki in o tem napisali izjemne prispevke.
Celotna novica...

15.5.2014 ob 18:00 v Mestnem muzeju Ljubljana, skupaj s CNVOS-om vabimo v sklopu akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, na druženje nevladnikov ob glasbi in kulinaričnih dobrotah socialnega podjetja Romani Kafenava (prva romska restavracija v Sloveniji). Večerno druženje bo popestrila podelitev nagrad zmagovalcem akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, v kateri so novinarke in novinarji za en dan postali nevladniki in o tem napisali izjemne prispevke.

(6.5.2014) Podpis pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov v letu 2014

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je 28.4.2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva. Ob podpisu pogodb je poudarila, da vsi sofinancirani programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času krize tudi številčno povečale.
Celotna novica...

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je 28.4.2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva. Ob podpisu pogodb je poudarila, da vsi sofinancirani programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času krize tudi številčno povečale.

V Sloveniji na področju socialnega varstva že vrsto let poteka prenos izvajanja širitev različnih oblik strokovne pomoči na zasebni sektor. Pretežni del teh storitev pravljajo nevladne organizacije, ki pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje določenih storitev, ki jih vlada na podlagi ugotovljenega javnega interesa tudi sofinancira. Prav področje socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost in učinkovitost kaže še v posebni obliki, saj se na takšen način oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom bolj prilagojeni programi. 

Sofinanciranje programov poteka izključno preko rednih letnih javnih razpisov in sicer obstajata dve možnosti sofinanciranja: sofinanciranje za petletno obdobje (C programi) ali sofinanciranje za eno leto (B programi).

V letu 2014 je v večletno sofinanciranje vključenih 100 programov. Pogodbe z izbranimi izvajalci, ki so bili izbrani za petletno sofinanciranje so podpisane za vsako leto posebej.

V okviru enoletnega sofinanciranja bo v letu 2014 vključenih 45 programov v višini od 12.000 evrov do 150.000 evrov. V letu 2014 skupaj sofinancirali 145 različnih programov s področja socialnega vključevanja: socialna rehabilitacija, duševno zdravje, področje invalidov, specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, programi za starejše, programi psihosocialnega svetovanja po telefonu, programi za brezdomce, programi za brezdomne uživalce drog, programi za obravnavo otrok s specifičnimi težavami, programi medgeneracijskih središč, programi na področju duševnega zdravja, programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja ter drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju psihosocialnih stisk. S sofinanciranjem socialnovarstvenih programov ministrstvo spodbuja in zagotavlja zaposlitev že več kot 450 strokovnjakom (socialni delavci, psihologi, specialni pedagogi, pedagogi, ter laični delavci (bivši uporabniki programov) iz različnih področij. 

Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev in materialne stroške (10 % ali 20 % za namestitvene programe), ki so nujni za izvajanje programov. Ministrstvo programe sofinancira največ v višini do 80 % vrednosti projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti.

V omenjene programe je poleg redno zaposlenih vključeno več kot 14.000 prostovoljcev, ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov, še posebej zaradi svojih izkušenj., donacij, participacije uporabnikov in drugih virov.

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva smo pred tremi leti pričeli tudi z evalvacijo programov, ki postaja redna naloga vedno večjega števila izvajalcev. Ministrstvo med letom skrbno spremlja izvajanje programov in preko različnih izobraževanj skrbi tudi za sprotno usposabljanje in izmenjavo izkušenj izvajalcev po posameznih področjih.

V letu 2014 bo za vse socialnovarstvene programe namenjenih 10,4 milijona evrov, od tega 8,9 milijona za večletne programe in 1.46 milijona za enoletne programe. 

V okviru enoletnih programov bodo v letu 2014 sofinancirani programi, ki pomembno dopolnjujejo mrežo večletnih programov v Sloveniji (6 zavetišč za brezdomce, varna hiše, materinski dom, zavetišče za uživalce drog, varna hiša za uživalke drog, program celostne pomoči žrtvam spolnega nasilja, program za pomoč pri demenci, terapevtski program za dvojne diagnoze, tri medgeneracijska središča, programi za otroke in mladostnike, program spremljanja umirajočih, ipd..).

Vsi sofinancirani programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času krize tudi številčno povečale.

(17.4.2014) Analiza potreb nevladnih organizacij - spletna anketa

Spletna anketa o potrebah nevladnih organizacij v Notranjsko-kraški regiji
Celotna novica...

Spletna anketa o potrebah nevladnih organizacij v Notranjsko-kraški regiji

Obveščamo vas, da bomo v naslednjih dneh izvedli anketo o delovanju nevladnih organizacij v Notranjsko-kraški regiji.

Anketirali bomo naključno izbrane NVO, z naketo pa bi želeli oceniti potrebe NVO in v prihodnosti izboljšati delovanje in krepitev nevladnih organizacij v naši regiji.

Anketa je zelo pomembna zaradi načrtovanja naslednje finančne perspektive 2014-2020, zato vse, na katere bo anketa naslovljena naprošamo, da jo izpolnete. Želimo si, da bi se v okviru finančnih sredstev 2014-2020 financirala izvajanja tistih aktivnosti, ki imajo za vas resnično dodano vrednosti in jih potrebujete.

(16.4.2014) Vključen.si konferenca: 1. nacionalna konferenca socialnega vključevanja"

Mreža za socialno vključenost Vključen. si Vas vabi na 1. nacionalno konferenco socialnega vključevanja »Prekinimo začaran krog socialne izključenosti« , ki bo 16. maja 2014 v City Hotelu v Ljubljani
Celotna novica...

Mreža za socialno vključenost Vključen. si Vas vabi na 1. nacionalno konferenco socialnega vključevanja »Prekinimo začaran krog socialne izključenosti« , ki bo 16. maja 2014 v City Hotelu v Ljubljani

Na konferenci se bodo zvrstili znani predavatelji, ki dobro poznajo socialno izključenost, saj se z njo srečujejo pri svojem delu. Tako bosta predavala tudi prof. dr. Vesna Švab iz Medicinske fakultete v Ljubljani ter prof. dr. Christian Gostečnik,strokovni direktor Frančiškanskega družinskega inštituta

 Udeležba na konferenci je brezplačna in tako dostopna vsem, ki želijo dodatnih znanj na    področju premagovanja socialne izključenosti.

O namenu in pomembnosti konference odgovarja Živa Štiglic iz Mreže Vključen.si:»Konferenca je namenjena strokovnemu usposabljanju in izobraževanju vseh, ki se poklicno ali prostovoljno ukvarjajo s problematiko socialne izključenosti. Zajema dva vsebinska sklopa; prvi je namenjen strokovnemu usposabljanju za delo z uporabniki, drugi pa se nanaša na črpanje finančnih sredstev; obe tematiki ste izjemno pomembni za vse organizacije, ki delujejo na področju socialnega vključevanja, saj sta premajhna strokovnost zaposlenih in prostovoljcev ter pomanjkanje sredstev ključni oviri za učinkovito delovanje organizacij v smeri premagovanja socialne izključenosti njihovih uporabnikov.

Prijave sprejemamo do 8. 5. 2014 na www.vkljucen.si prijavite pa se lahko tudi s klikom na elektronsko prijavnico  -TUKAJ. Udeležba na konferenci je brezplačna

 

 

 

 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vkljuen.docx

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vkljucen-si_letak-s-programom_2014-4-9.pdf

(1.4.2014) Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti.

Za nami je dogodek Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Link na zaključke dobite, če kliknete na zgornji naslov.
Celotna novica...

Za nami je dogodek Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Link na zaključke dobite, če kliknete na zgornji naslov.

(31.3.2014) DELAVNICE ZA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJ - JAVNI RAZPIS 2014 MALI PROJEKTI, NVO PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP IN NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

V okviru pomoči prijaviteljem na Javni razpis 2014 za male projekte CNVOS in REC vabita na 6 delavnic za razvoj projektnih idej, katerih namen je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, to idejo nadgraditi, da bo čim bolje odgovarjala na eni strani na potrebe okolja in na drugi strani ciljem razpisa.
Celotna novica...

V okviru pomoči prijaviteljem na Javni razpis 2014 za male projekte CNVOS in REC vabita na 6 delavnic za razvoj projektnih idej, katerih namen je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, to idejo nadgraditi, da bo čim bolje odgovarjala na eni strani na potrebe okolja in na drugi strani ciljem razpisa.

(31.3.2014) Anketa o socialnem vključevanju - Vključen.si

Prosimo, pomagajte zbrati ustrezne predloge za izboljšanje položaja uporabnikov in organizacij s sektorja Sociale in socialnega varstva, ki jih bomo posredovali Ministrstvu za notranje zadeve - financerju projektov na tem področju.
Celotna novica...

Prosimo, pomagajte zbrati ustrezne predloge za izboljšanje položaja uporabnikov in organizacij s sektorja Sociale in socialnega varstva, ki jih bomo posredovali Ministrstvu za notranje zadeve - financerju projektov na tem področju.

(28.3.2014) Podaljšanje roka za predložitev predlogov regijskih projektov

Vse zainteresirane obveščamo, da je rok za oddajo predlogov regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014 - 2020 podaljšan. Novi rok za oddajo predlogov je petek, 25.4.2014.
Celotna novica...

Vse zainteresirane obveščamo, da je rok za oddajo predlogov regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014 - 2020 podaljšan. Novi rok za oddajo predlogov je petek, 25.4.2014.

(25.3.2014) OBČINSKI PRAZNIK 12. JUNIJ - VABILO ZA SODELOVANJE

Občina Cerknica bo ob občinskem prazniku – 12. juniju izdala zgibanko s programom prireditev, ki bodo potekale v sklopu občinskega praznika v mesecu juniju 2014.
Celotna novica...

Občina Cerknica bo ob občinskem prazniku – 12. juniju izdala zgibanko s programom prireditev, ki bodo potekale v sklopu občinskega praznika v mesecu juniju 2014.

Z namenom izoblikovanja skupnega programa spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku, vabimo društva in druge organizacije, ki želijo pri tem sodelovati, da do 9. maja 2014 posredujete informacije o prireditvah, ki bodo potekale v mesecu juniju 2014, na Občino Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel: 01-70-90-610, fax: 01-70-90-633, elektronski naslov: andreja.rupar@cerknica.si

(24.3.2014) Informativni delavnici za predstavitev drugega javnega razpisa Programa za NVO (mali projekti)

CNVOS in REC Slovenija vabita na informativni delavnici za predstavitev drugega javnega razpisa Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP. Drugi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 28. marca 2014 v višini 340.184 evrov.
Celotna novica...

CNVOS in REC Slovenija vabita na informativni delavnici za predstavitev drugega javnega razpisa Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP. Drugi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 28. marca 2014 v višini 340.184 evrov.

Delavnici bosta potekali:

 • v Mariboru, v torek, 1. aprila 2014 med 10.00 in 14.00 uro, v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, dvorana Minarik ter
 • v Ljubljani, v četrtek, 3. aprila 2014 med 13.00 in 17.00 uro, na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, predavalnica D1, pritličje.

Delavnici sta namenjeni predstavitvi programa za NVO v Sloveniji, seznanitvi potencialnih prijaviteljev z drugim javnim razpisom in s pogoji za prijavo.

Program delavnice:
  - Maribor
  - Ljubljana

Udeležba na delavnicah je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava preko elektronske prijavnice:
  - Maribor
  - Ljubljana


DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU:
Skupna vrednost programa za NVO v Sloveniji znaša 1.875.000 evrov, od tega je skladu za projekte NVO namenjenih 1.593.750 evrov.

Sklad bo podprl projekte slovenskih NVO na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.

Drugi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 28. marca 2014 v višini 340.184 evrov. Ta razpis bo podprl male projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 10.000 in 20.000 evri). Rok za oddajo konceptov projektov bo konec maja.

Med 7. In 18. 4. 2014 bodo po Sloveniji (Škofja Loka, Postojna, Moravske toplice, Novo mesto, Celje, Koper) potekale delavnice za razvoj projektnih idej. Delavnice bodo namenjen tistim, ki bodo že imeli neke projektne ideje in jih bodo želeli s pomočjo projektnih svetovalcev nadgraditi, se povezati z ostalimi slovenskimi organizacijami ipd. Udeležba na delavnici bo omejena na 30 oseb na delavnico.

vir: CNVOS

(19.3.2014) Razpis za male projekte norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP in najava delavnic

Razpis za male projekte NVO programa bo objavljen 28. 3. 2014
Celotna novica...

Razpis za male projekte NVO programa bo objavljen 28. 3. 2014

Razpis za male projekte NVO programa bo objavljen 28. 3. 2014 na tej povezavi.

Tudi v primeru tega razpisa bodo upravitelji sklada izvedli številne delavnice po vsej Sloveniji, in sicer dve informativni (1. 4. 2014 ob 10. uri - Maribor; 3. 4. 2014 ob 13. uri - Ljubljana) in 6 delavnic za razvoj projektnih idej:

 • 7. 4. 2014 - Škofja Loka,
 • 9. 4. 2014 – Postojna,
 • 11. 4. 2014 - Murska Sobota,
 • 14. 4. 2014 - Novo mesto,
 • 16. 4. 2014 – Celje,
 • 18. 4. 2014 – Koper;

Vse delavnice bodo potekale med 10. in 16. uro. Prijave na delavnice bodo odprte od 28. marca naprej.

(19.3.2014) Znanilci upanja 2014

V času, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in Ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da skupaj z ostalimi bolniki izpostavijo tiste zdravstvene delavce, ki v odnosih z bolniki ohranjajo človeško toplino in pristen medsebojni odnos.
Celotna novica...

V času, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in Ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da skupaj z ostalimi bolniki izpostavijo tiste zdravstvene delavce, ki v odnosih z bolniki ohranjajo človeško toplino in pristen medsebojni odnos.

Akcija želi imenovati in se zahvaliti tistim zdravstvenim delavcem, ki s svojim delom in odnosom pomagajo bolnikom z rakom. Vključuje zdravnike, medicinske sestre, psihologe, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge, s katerimi se bolniki srečujejo v času zdravljenja. "Pohvalite tiste, ki so se pozorno posvetili vašim skrbem in vam nudili oporo ter v trenutkih stiske še posebej stali ob strani", pozivajo snovalci akcije vse, ki so se v življenju srečali z rakavo boleznijo. Glasujete lahko tako, da preko spletnega obrazca oddate svoj glas ali izpolnite priloženo glasovnico in jo pošljete po pošti. Več na: http://znanilci-upanja.si/

 

vir: Blaž Bajec

Facebook stran

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

www.onkologija.org

(18.3.2014) Zavod Znanje objavlja javni razpis za prodajo lokalnih izdelkov domače in umetnostne obrti v turistično informacijskih centrih (TIC) v Postojni.

Cilj razpisa je prispevati k prepoznavnosti obrtnih dejavnosti in same regije ter k prepoznavanju kvalitetnih lokalnih avtorjev in avtoric. Iščemo širok, a kvaliteten nabor izdelkov, od unikatnih avtorskih ročnih izdelkov, replik izdelkov naše dediščine, sodobno interpretiranih izdelkov naše dediščine, okrasnih predmetov, lončarskih, keramičnih, steklarskih, lesenih, šiviljskih izdelkov, pletenin, vezenin, ročno izdelanih igrač, izdelkov iz voska, mil, dišavnic, zelišč do medu in drugo.
Celotna novica...

Cilj razpisa je prispevati k prepoznavnosti obrtnih dejavnosti in same regije ter k prepoznavanju kvalitetnih lokalnih avtorjev in avtoric. Iščemo širok, a kvaliteten nabor izdelkov, od unikatnih avtorskih ročnih izdelkov, replik izdelkov naše dediščine, sodobno interpretiranih izdelkov naše dediščine, okrasnih predmetov, lončarskih, keramičnih, steklarskih, lesenih, šiviljskih izdelkov, pletenin, vezenin, ročno izdelanih igrač, izdelkov iz voska, mil, dišavnic, zelišč do medu in drugo.

Več na: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/razpis-za-prodajo-lokalnih-obrtnih-izdelkov.pdf

(16.3.2014) Izkoristite možnost brezplačnega oglaševanja v organizacijah in se vpišite v bazo izvajalcev promocije zdravja ter športnih in gibalnih programov na delovnem mestu

Mreža nevladnih organizacij s področja športa in rekreacije, katere nosilec je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije in konzorcijski partner Zavod APGA – Agencija za promocijo gibalnih aktivnosti vodi projekt Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ. V sklopu projekta pripravljajo katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije.
Celotna novica...

Mreža nevladnih organizacij s področja športa in rekreacije, katere nosilec je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije in konzorcijski partner Zavod APGA – Agencija za promocijo gibalnih aktivnosti vodi projekt Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ. V sklopu projekta pripravljajo katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije.

Vsak delodajalec mora po 32. členu ZVD promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
Katalog bodo posredovali delodajalcem, da bodo lahko izbrali sebi najprimernejšo nevladno organizacijo, ki se ukvarja s promocijo zdravja in z gibalnimi aktivnostmi na delovnem mestu. S tem nudijo pomoč delodajalcem pri izvedbi zakonsko predpisanih programov promocije zdravja na delovnem mestu ter krepimo nevladne organizacije. V elektronskem katalogu bo kratka predstavitev s kontaktnimi podatki vsake organizacije, ki se bo odzvala.


Rok za prijavo je 21. 3. 2014.


Več informacij: apga@amis.net

(14.3.2014) Nujno obvestilo o spremembi roka za prijavitelje v programu Erasmus+ KA1

Nov rok za oddajo: 24. marec 2014 ob 12.00 uri Zaradi težav, s katerimi so se soočali prijavitelji na uporabniškem portalu, se je EK danes, 14. marca 2014, odločila in podaljšala rok za oddajo prijav do 24. marca 2014 ob 12.00 uri.
Celotna novica...

Nov rok za oddajo: 24. marec 2014 ob 12.00 uri Zaradi težav, s katerimi so se soočali prijavitelji na uporabniškem portalu, se je EK danes, 14. marca 2014, odločila in podaljšala rok za oddajo prijav do 24. marca 2014 ob 12.00 uri.

Sprememba velja za prijave: KA1 – Akreditacija, konzorcij terciarno izobraževanje, KA1 – mobilnost šolskega osebja, KA1 – mobilnost učencev in osebja v PIU, KA1 – Mobilnost terciarno izobraževanje, KA1 – Mobilnost izobraževanje odrasli in KA1 – Mobilnost mladina.


vir: CMEPIUS, http://www.erasmusplus.si/nujno-obvestilo-ka1/

(14.3.2014) Povabilo k predložitvi predlogov regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. vabi vse zainteresirane k predložitvi predlogov regijskih projektov.
Celotna novica...

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. vabi vse zainteresirane k predložitvi predlogov regijskih projektov.

Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014 - 2020 in na ta način oblikovati indikativno listo regijskih projektov za vključitev v Dogovor za razvoj regije, dokument, s katerim se RRP Notranjsko-kraške regije izvaja.

Predlagatelji projektov so pravne osebe in samostojni podjetniki, s sedežem, registriranim v eni izmed občin Notranjsko-kraške regije: občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Rok za oddajo poziva je 4. 4. 2014. Vsi materiali in poziv so dosegljivi na spletni strani RRA NKR.

Kontakti: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka 05 721 2240, info@rra-nkr.si

(13.3.2014) Ersamus+ mladi v akciji - pomoč prijaviteljem

Nacionalna agencija za področje mladine v programu Erasmus+ je pripravila kot pomoč prijaviteljem pred prvim prijavnim rokom v letu 2014 nekaj koristnih napotkov in informacij.
Celotna novica...

Nacionalna agencija za področje mladine v programu Erasmus+ je pripravila kot pomoč prijaviteljem pred prvim prijavnim rokom v letu 2014 nekaj koristnih napotkov in informacij.

Spoštovani prijavitelji!

Obveščamo vas, da na naši podstrani Opens external link in new windowPomoč prijaviteljem sproti dopolnjujemo navodila za postopek prijave projektov s področja mladine v okviru programa Erasmus+ glede na pogosta vprašanja, ki jih prejemamo od vas preko telefona in elektronske pošte, zato vas vabimo, da rubriko redno spremljate in v njej poiščete odgovore na svoja vprašanja.

Za bolj vsebinska vprašanja pa vas vabimo k ogledu rubrike Opens external link in new windowPogosto zastavljena vprašanja.

V primeru, da odgovora na vaša vprašanja ne najdete v nobeni izmed zgoraj omenjenih rubrik in spremljajočih dokumentov, smo vam na voljo na elektronski pošti info@mva.si ter po telefonu 01 430 47 47.

Prijavni rok je 17. marec 2014 ob 12. uri (vendar vam svetujemo, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega trenutka, saj se lahko zgodi, da bo zaradi preobremenjenosti sistema prihajalo do tehničnih težav in motenj postopka oddaje), prijavite pa lahko projekte v okviru Ključnega ukrepa 1. Na področju mladine ta ukrep zajema mladinske izmenjave, evropsko prostovoljno službo ter mobilnost mladinskih delavcev. Več informacij o tem je na voljo v Opens external link in new windowVodniku po programu Erasmus+

Želimo vam uspešno prijavo projektov!

MOVIT, Nacionalna agencija programa "Erasmus+ - poglavje Mladina"

(13.3.2014) Vabilo na ogled razstave »Urbana regeneracija območja nekdanjih vojašnic v Postojni«

Vabimo vse, ki ste sodelovali v posvetih za društveni center Postojna in podali vaše potrebe po urejenem prostoru, da si ogledate razstavo konceptualnih rešitev študenov arhitekture.
Celotna novica...

Vabimo vse, ki ste sodelovali v posvetih za društveni center Postojna in podali vaše potrebe po urejenem prostoru, da si ogledate razstavo konceptualnih rešitev študenov arhitekture.

Razstava je na ogled v TIC-u ob knjžnici Bena Zupančiča Postojna do 7.4.2014. Predstavljene idejne rešitve obsegajo ureditve javnega odprtega prostora v območju nekdanjih vojašnic ter preureditev objekta za potrebe mladinskega centra in regijskega centra za nevladne organizacije.

Študentje so kot izhodišče za svoje idejne rešitve vzeli rezultate ankete, ki smo jo izvedli v BOREO lansko leto. Rezultati te ankete so dosegljivi na: http://www.boreo.si/projekti/drustveni-center-postojna/rezultati-vpasalnika

Delavnica je potekala v sklopu projekta MACC - Modern  Art Conservation Center (Konservatorski center sodobnih umetnosti), katerega partner je Občina Postojna in se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

(3.3.2014) Organiziran pohod ob Cerkniškem jezeru do izvira Šteberščice z okolico.

Ob dnevu žena kmetija z nastanitvijo Tekavča ograda organizira pohod ob Cerkniškem jezeru do izvira Šteberščice z okolico. V soboto, 8.3.2014 s pričetkom ob 9.00 uri. Lokacija starta pohoda: parkirišče pred kmetijo z nastanitvijo Tekavča ograda. Pohod bodo vodil lokalni vodnik Miro Kunstek, ki nam bo prikazal tudi svojo etnološko zbirko Cerkniškega jezera.
Celotna novica...

Ob dnevu žena kmetija z nastanitvijo Tekavča ograda organizira pohod ob Cerkniškem jezeru do izvira Šteberščice z okolico. V soboto, 8.3.2014 s pričetkom ob 9.00 uri. Lokacija starta pohoda: parkirišče pred kmetijo z nastanitvijo Tekavča ograda. Pohod bodo vodil lokalni vodnik Miro Kunstek, ki nam bo prikazal tudi svojo etnološko zbirko Cerkniškega jezera.

Potek pohoda: Izpred parkirišča kmetije z nastanitvijo Tekavča ograda (Lipsenj 32) se bomo odpravili do presihajočega Cerkniškega jezera, ki v teh dneh še posebej izžareva svojo lepoto. Ob povratku si bomo ogledali enega redkih še delujočih mlinov v vasi Žerovnica. Iz Žerovnice bo pot vodila do izvira Šteberščice, od koder se bomo povzpeli še do ruševin gradu Šteberk. Pohod bomo zaključili na kmetiji z nastanitvijo Tekavča ograda, kjer se bomo pogreli s toplo malico, po malici bo Miro Kunstek predstavil etnološko zbirko Cerkniškega jezera.

Pohod je lahek do srednje težak, primeren za vse starosti. Trajal bo okoli 5 ur

Cena udeležbe na pohodu je 7,00 EUR. Cena vključuje vodenje, ogled zbirke in toplo malico.

Potrebna  je predhodna prijava do petka 7.3.2014 na tel. št: 051-261-322(Veronika) ali preko e-pošte: tekavca.ograda@gmail.com

Za pohod je potrebna primerna obutev (pohodni čevlji).

Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost

 

(24.2.2014) E-CLIC TEKMOVANJE

E-CLIC krajinsko tekmovanje je bilo objavljeno 31. januarja 2014 in bo potekalo do 31. maja 2014. Udeleženci so vabljeni, da predložijo v presojo idejo/projekt, ki temelji na uporabi IKT (informacijskih in komunikacijskih tehnologij) sredstev in orodij, v katerem so se soočili z izzivom za krajino z ozirom na načela Evropske konvencije o krajini
Celotna novica...

E-CLIC krajinsko tekmovanje je bilo objavljeno 31. januarja 2014 in bo potekalo do 31. maja 2014. Udeleženci so vabljeni, da predložijo v presojo idejo/projekt, ki temelji na uporabi IKT (informacijskih in komunikacijskih tehnologij) sredstev in orodij, v katerem so se soočili z izzivom za krajino z ozirom na načela Evropske konvencije o krajini

Več o vsem v prilogi: www.boreo.si/materiali/priloge/slo/najava-tekmovanja.pdf

 

 

 

 

(19.2.2014) Novela Zakona o prostovoljstvu - vabilo na sestanek

Ministrstvo za notranje zadeve je imenovalo Medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu, katere naloga je priprava strokovnih podlag in ki je februarja imela že prvo sejo.
Celotna novica...

Ministrstvo za notranje zadeve je imenovalo Medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu, katere naloga je priprava strokovnih podlag in ki je februarja imela že prvo sejo.

(14.2.2014) Zahvala!

Boreo, regijsko stičišče za nevladne organizacije Notranjsko kraške regije, se zahvaljuje vsem nevladnim organizacijam in prostovoljcem, ki ste sodelovali pri reševanju krizne situacije, s katero smo se v zadnjem tednu soočili. S svojo voljo in požrtvovalnostjo smo ponovno dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Ekipa Boreo
Celotna novica...

Boreo, regijsko stičišče za nevladne organizacije Notranjsko kraške regije, se zahvaljuje vsem nevladnim organizacijam in prostovoljcem, ki ste sodelovali pri reševanju krizne situacije, s katero smo se v zadnjem tednu soočili. S svojo voljo in požrtvovalnostjo smo ponovno dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Ekipa Boreo

(13.2.2014) Doživite Sv. Lovrenc nekoliko drugače

V soboto 15.februarja 2014 TD PUDGURA organizira čiščenje pešpoti iz Studenega na Sv.Lovrenc. Vabimo ljubitelje Sv.Lovrenca, da se pridružijo.
Celotna novica...

V soboto 15.februarja 2014 TD PUDGURA organizira čiščenje pešpoti iz Studenega na Sv.Lovrenc. Vabimo ljubitelje Sv.Lovrenca, da se pridružijo.

(11.2.2014) Razpis za male projekte Programa za NVO Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP bo objavljen v drugi polovici marca

Zaradi velikega števila prijav na razpis za srednje in velike projekte se je ocenjevanje nekoliko zavleklo, s čimer se je podaljšal celoten proces podeljevanja sredstev. Ker se bodo na razpisu za male projekte poleg že rezerviranih sredstev razdeljevala tudi sredstva, ki na tekočem razpisu niso bila razdeljena, lahko razpis objavimo šele, ko bo znan končen znesek, ki je na voljo. Razpis za male projekte bo tako objavljen v drugi polovici marca 2014.
Celotna novica...

Zaradi velikega števila prijav na razpis za srednje in velike projekte se je ocenjevanje nekoliko zavleklo, s čimer se je podaljšal celoten proces podeljevanja sredstev. Ker se bodo na razpisu za male projekte poleg že rezerviranih sredstev razdeljevala tudi sredstva, ki na tekočem razpisu niso bila razdeljena, lahko razpis objavimo šele, ko bo znan končen znesek, ki je na voljo. Razpis za male projekte bo tako objavljen v drugi polovici marca 2014.

(10.2.2014) Javni poziv - nagrada in priznanja na področju prostovoljstva za 2013

v Uradnem listu RS št. 10/2014 in na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve je objavljen Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013.
Celotna novica...

v Uradnem listu RS št. 10/2014 in na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve je objavljen Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013.

Vse informacije najdete na spletni strani: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/

(7.2.2014) Natečaj MSS Prostovoljec leta 2013

Mladinski svet Slovenije letos dvnajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 11. april 2014.
Celotna novica...

Mladinski svet Slovenije letos dvnajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 11. april 2014.
Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz. voditeljica, Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Rok za oddajo prijavnic je 11. april 2014. 

Prijavnici sta 2 – za posameznike in za projekte; za vse kategorije posameznikov imamo torej enotno prijavnico, prav tako za vse projekte. Pri prijavah ni starostnih ali drugih omejitev; prijavijo se lahko vsi posamezniki in vsi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Prav tako nismo omejeni na organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Prostovoljstvo namreč razumemo v širšem smislu: kot neplačano dejavnost, ki jo posameznik ali več posameznikov oz. organizacija opravlja na podlagi lastne odločitve in v korist drugih oziroma v skupno dobro.

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) 

je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljstvo tudi pri vas, v vaši organizaciji. Izbrani najboljši prostovoljci in projekti bodo prejeli priznanja in nagrade, ki jih bodo prispevali donatorji in bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanju v natečaju bodo prejeli vsi prijavljeni prostovoljci in projekti.

 Hkrati vas prosimo, da o tem natečaju obvestite:

- vaše morebitne organizacijske enote ali organizacije članice ter
- posameznike, društva, zavode in druge institucije, ki bi jih naš natečaj utegnil zanimati.
Veseli bomo tudi kratke objave v vaših morebitnih internih glasilih ali na spletni strani.

Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si. 

Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor.

Več na: http://mss.si/sl/novice/1069/1/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2013

 

(24.1.2014) Razvojni svet Notranjsko kraške regije

Obveščamo vas, da so na naši spletni strani dostopne vse informacije v zvezi z Razvojnim svetom Notranjsko kraške regije, kjer imajo nevladniki v 15 članski sestavi 3 svoje predstavnike. V skladu z zavezo, da predstavniki nevladnih organizacij delujemo transparentno podpiramo civilni dialog objavljamo vsa gradiva za seje sproti in zainteresirane nevladne organizacije da podajo pobude ali pripombe izbranim predstavnikom iz svoje upravne enote.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da so na naši spletni strani dostopne vse informacije v zvezi z Razvojnim svetom Notranjsko kraške regije, kjer imajo nevladniki v 15 članski sestavi 3 svoje predstavnike. V skladu z zavezo, da predstavniki nevladnih organizacij delujemo transparentno podpiramo civilni dialog objavljamo vsa gradiva za seje sproti in zainteresirane nevladne organizacije da podajo pobude ali pripombe izbranim predstavnikom iz svoje upravne enote.

Obveščamo vas, da so na strani http://www.boreo.si/o_nas/razvojni-svet-regije dostopne vse informacije v zvezi z Razvojnim svetom Notranjsko kraške regije, kjer imajo nevladniki v 15 članski sestavi 3 svoje predstavnike. V skladu z zavezo, da predstavniki nevladnih organizacij delujemo transparentno podpiramo civilni dialog objavljamo vsa gradiva za seje sproti in zainteresirane nevladne organizacije da podajo pobude ali pripombe izbranim predstavnikom iz svoje upravne enote.

Svet Notranjsko kraške regije je na svoji 61. seji dne 12.marca 2013 potrdil Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Notranjsko kraške regije. Na podlagi odloka je RRA pozvala vse tri sektorje h kandidiranju članov v Razvojni svet Notranjsko-kraške regije. Kandidati za člane v Razvojnem svetu Notranjsko-kraške regije so bili predlagani s strani občin Notranjsko kraške regije, GZS, Območne zbornice Postojna, Obrtno -podjetniške zbornice Postojna, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Območnih zbornic Ilirska Bistrica, Cerknica in Postojna ter BOREA, stičišča nevladnih organizacij za Notranjsko kraško regijo. Zbornice gospodarstva so svoje predstavnike kandidirale preko imenovanj s strani njihovih organov odločanja, Boreo, stičišče nevladnih organizacij za Notranjsko kraško regijo pa je izvedel volitve. 

S strani NVO NKR so bili izvoljeni trije kandidati iz vsake UE en kandidat

 • UE Cerknica: Matej Kržič (Društvo ljubiteljev Križna jama)
 • UE Postojna: Tatjana Hvala (KŠOPP)
 • UE Ilirska Bistrica: Tadej Kogovšek (KŠTD Tabor Kalc)

(21.1.2014) Vlada na dopisni seji o Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020

V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.
Celotna novica...

V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.

Osnutek Operativnega programa tako vključuje:
• povezavo med opredeljenimi specifičnimi cilji in rezultati, pripadajočimi kazalniki, ter predlaganim naborov ukrepov za prihodnje izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji,
• finančni načrt za obdobje 2014-2020,
• okvirno opredelitev vsebin, ki se nanašajo na celostni pristop k teritorialnemu razvoju, posebna geografska območja oziroma ciljne skupine, ki jim grozi socialna izključenost ali diskriminacija,
• posebne potrebe geografskih območij, ki so stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali geografskih razmer,
• vsebine, ki se nanašajo na organe odgovorne za upravljanje, nadzor in revizijo ter vlogo partnerjev,
• povezave z drugimi skladi EU na posameznih vsebinskih področjih,
• informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti ter
• vsebine, ki se nanašajo na vključevanje horizontalnih načel v izvajanje Operativnega programa.

 

Po zaključku nadaljnjega usklajevanja dokumenta med ministrstvi in drugimi deležniki ter po odzivu oz. mnenju Evropske komisije glede vsebine predlaganega osnutka, bo vlada pripravila drugi osnutek dokumenta. Predvidoma konec marca 2014 bo posredovan v Bruselj, njegovo končno potrditev s strani Evropske komisije pa vlada pričakuje v maju 2014.

 

 OSNUTEK - Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020

(10.1.2014) Osnutek regijskega načrta socialnega varstva 2014-2016

Predstavljamo vam delovni osnutek regijskega načrta za socialno varstvo 2014-2016.
Celotna novica...

Predstavljamo vam delovni osnutek regijskega načrta za socialno varstvo 2014-2016.

(10.1.2014) Regionalni razvojni program 2014-2020 je v pripravi

Priprava regionalnega razvojnega programa za Notranjsko-kraško regijo 2014-2020 (RRP) je v polnem teku
Celotna novica...

Priprava regionalnega razvojnega programa za Notranjsko-kraško regijo 2014-2020 (RRP) je v polnem teku

Priprava regionalnega razvojnega programa za Notranjsko-kraško regijo 2014-2020 (RRP) je v polnem teku. Opredeljene so bile razvojne prioritete in usmeritve regije, opravljen je bil tudi indikativni nabor regijskih projektov, ki bodo umeščeni v RRP, v prihodnjih 14 dneh pa bomo sodelavci RRA ponovno obiskali Občine in se pogovorili o umestitvi projektov Občin v RRP. Prioritete regije so sicer vezane na prioritete operativnega programa (ta je še v pripravi), programi in ukrepi pa so bili ustrezno nadgrajeni glede na izkušnje izvajanja aktualnega RRP. V mesecu februarju načrtujemo izvedbo drugega kroga delavnic po posameznih vsebinskih področjih, na katerih se bomo pogovorili o konkretnih projektih na posameznih investicijskih področjih. Osnutek strateškega dela RRP naj bi bil pripravljen do konca meseca januarja, v prihajajočih mesecih pa bo potrebno znotraj regije in z državo uskladiti Dogovor za razvoj regije, katerega vsebina naj bi bila financirana preko neposredne potrditve operacije. To pomeni velik koordinacijski in lobistični zalogaj, zato bo pomembno aktivno sodelovanje tako znotraj regije kot z državo oz. relevantnimi resornimi ministrstvi.

(10.1.2014) Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama - Zeleni kras

Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama-Zeleni kras (RDO), ki s ukvarja s trženjem turistične ponudbe, povezovanjem ponudnikov, generiranjem nove ponudbe, dvigom kakovosti ponudbe pod enotno znamko Zeleni kras, dela s polno paro....
Celotna novica...

Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama-Zeleni kras (RDO), ki s ukvarja s trženjem turistične ponudbe, povezovanjem ponudnikov, generiranjem nove ponudbe, dvigom kakovosti ponudbe pod enotno znamko Zeleni kras, dela s polno paro....

Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama-Zeleni kras (RDO), ki s ukvarja s trženjem turistične ponudbe, povezovanjem ponudnikov, generiranjem nove ponudbe, dvigom kakovosti ponudbe pod enotno znamko Zeleni kras, dela s polno paro. Konec meseca januarja se destinacija Zeleni kras predstavlja na sejmu Turizem in prosti čas, predstavljena pa bo turistična ponudba zainteresiranih ponudnikov iz regije. Program RDO za leto 2014 je konec leta 2013 potrdil Programski svet RDO, RSR pa ga bo obravnaval na svoji februarski seji. V naslednjem mesecu se bomo predstavniki RDO sestali s turističnimi ponudniki iz vsake občine v regiji posebej ter ponudnikom predstavili organiziranost in cilje delovanja RDO, program dela, članstvo v RDO in uporabo znamke Zeleni kras. Na ta način bomo vzpostavili članstvo v RDO, ki bo sestavljeno iz tistih ponudnikov, ki bodo v delu in aktivnostih RDO, ki temelji na povezovanju ponudnikov v okviru znamke Zeleni kras, našli svoj interes

(9.1.2014) Novo poimenovanje naše statistične regije v Primorsko-notranjsko regijo

V Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).
Celotna novica...

V Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).

Slovenija s spremenjeno uredbo uveljavlja naslednje spremembe:

1. Spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij):
- notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko,
- spodnjeposavska se preimenuje v posavsko.

2. Spremembo mej štirih NUTS 3 regij (statističnih regij):
- savinjske, spodnjeposavske (posavske), osrednjeslovenske, zasavske

Občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v spodnjeposavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo), občina Litija pa iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo).

3. Spremembo mej dveh NUTS 2 regij (kohezijskih regij):
- vzhodne Slovenije in zahodne Slovenije

Zaradi prehoda občine Litija iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo) se posledično spremenita tudi NUTS 2 regiji (kohezijski regiji).

(24.12.2013) Voščilo

Jutrišnji svet pripada tistim, ki zaupajo miku svojih sanj, z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost in verjamejo v to, kar delajo. Ekipa Borea vam želi, naj vam leto 2014 mine v zavetju znanja, ustvarjalnosti in osebne sreče!
Celotna novica...

Jutrišnji svet pripada tistim, ki zaupajo miku svojih sanj, z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost in verjamejo v to, kar delajo. Ekipa Borea vam želi, naj vam leto 2014 mine v zavetju znanja, ustvarjalnosti in osebne sreče!

(23.12.2013) Razpisi v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa ze objavljeni!

Po sprejetju programa Ustvarjalna Evropa v Evropskem parlamentu in odobritvi s strani Sveta je Evropska komisija decembra 2013 objavila razpise za zbiranje predlogov v okviru novega programa. V obdobju 2014–2020 bo na voljo 1,46 milijarde EUR za promocijo evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega že siceršnjega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.
Celotna novica...

Po sprejetju programa Ustvarjalna Evropa v Evropskem parlamentu in odobritvi s strani Sveta je Evropska komisija decembra 2013 objavila razpise za zbiranje predlogov v okviru novega programa. V obdobju 2014–2020 bo na voljo 1,46 milijarde EUR za promocijo evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in povečanje njihovega že siceršnjega prispevka k rasti in novim delovnim mestom.
Ustvarjalna Evropa bo pomagala umetnikom, strokovnjakom in kulturnim organizacijam na področjih, kot so uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, založništvo, film, televizija, glasba, video igre, interdisciplinarne umetnosti in kulturna dediščina, pri delovanju v drugih državah, doseganju novega občinstva in razvijanju sposobnosti, ki so potrebne v digitalni dobi.
 
Program Ustvarjalna Evropa temelji na izkušnjah in dosežkih programov Kultura in MEDIA, ki sta več kot 20 let zagotavljala pomoč za kulturne in avdiovizualne sektorje. Novi program vključuje podprogram Kultura, ki podpira uprizoritvene in vizualne umetnosti, kulturno dediščino in druga področja, ter podprogram MEDIA, ki bo zagotovil financiranje za filmski in avdiovizualni sektor. Novi medsektorski sklop bo podpiral politično sodelovanje in nov finančni jamstveni instrument, ki bo začel delovati leta 2016.
 
Trenutno so objavljeni naslednji razpisi:
a) v okviru podprograma Kultura:
1) Evropski projekti sodelovanja (EAC/S16/2013): razpisni rok je 5. marec 2014;
2) Književni prevodni projekti (EAC/S19/2013): razpisni rok je 12. marec 2014;
3) Evropske platforme (EAC/S17/2013): razpisni rok je 19. marec 2014;
4) Evropske mreže (EAC/S18/2013): razpisni rok je 19. marec 2014;
b) v okviru podprograma MEDIA:
5) Razvoj posameznih projektov in skupinskih projektov (EAC/S30/2013): razpisni roki so 28. februar 2014 in 6. junij 2014 (samostojni projekti) ter 28. marec 2014 (skupine projektov);
6) Distribucija – selektivna podpora (EAC/S22/2013): razpisna roka sta 28. februar in 2. julij 2014;
7) TV prikazovanje (EAC/S24/2013): razpisna roka sta 28. februar 2014 in 13. junij 2014;
8) Festivali (EAC/S32/2013): razpisna roka sta 28. februar in 4. julij 2014;
9) Dostop do trgov – enoletna podpora (EAC/S25/2013): razpisni rok je 7. marec 2014;
10) Mednarodni koprodukcijski skladi (EAC/S29/2013): razpisni rok je 21. marec 2014;
11) Razvoj občinstev (EAC/S27/2013): razpisni rok je 23. marec 2014;
12) Razvoj video iger (EAC/S31/2013): razpisni rok je 28. marec 2014;
13) Distribucija – avtomatska shema (EAC/S28/2013): razpisna roka sta 30. april 2014 in 31. julij 2015;
14) Usposabljanje (EAC/S23/2013): razpisni rok je 23. maj 2014;
15) Dostop do trgov – večletna podpora (EAC/S26/2013): razpisni rok je 6. junij 2014;
16) Distribucija – podpora za prodajne agente (EAC/S21/2013): razpisna roka sta 18. junij 2014 in 1. junij 2016;
17) Kinematografske mreže (EAC/S20/2013): razpisni rok je 27. junij 2014.
 
Kulturna stična točka v Sloveniji, ki je od leta 2002 delovala v okviru Zavoda SCCA–Ljubljana, in MEDIA Desk Slovenija, ki je od leta 2003 deloval v okviru Slovenskega filmskega centra, z decembrom prenehata obstajati. Za promocijo programa Ustvarjalna Evropa in svetovanje uporabnikom bo od leta 2014 naprej na nacionalni ravni skrbel nov Center Ustvarjalna Evropa, ki pa gradi na dolgoletnih izkušnjah osebja obeh informacijskih pisarn. Zaradi lažjega prehoda na enotni center in da se kandidatom na spomladanskih razpisnih rokih omogoči nemotena svetovalna podpora bosta predstavnici Centra Ustvarjalna Evropa, Mateja Lazar in Sabina Briški, januarja 2014 še na voljo na lokacijah SCCA–Ljubljana in SFC.
 
 
Kontakti in dodatne informacije:


Evropska komisija: razpisna besedila, obrazci in navodila
 

(10.12.2013) Božično novoletna dobrodelna tržnica in izmenjava tekstila, knjig in igrač

14.12.2013 od 15.ure dalje prirejamo v sodelovanju s KŠOPP in LAS - društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom božično novoletno tržnico. Vse nevladne organizacije, ki bi želele sodelovati vabimo, da nas pokličite oz. se prijavite preko povezave.
Celotna novica...

14.12.2013 od 15.ure dalje prirejamo v sodelovanju s KŠOPP in LAS - društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom božično novoletno tržnico. Vse nevladne organizacije, ki bi želele sodelovati vabimo, da nas pokličite oz. se prijavite preko povezave.

(9.12.2013) Razpis za vključitev udeležencev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 - Notranjsko-kraška regija

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. objavlja Javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2014 – Notranjsko-kraška regija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 31.12.2013, se lahko prijavijo mladi brezposelni iz Notranjsko-kraške regije, ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.
Celotna novica...

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. objavlja Javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2014 – Notranjsko-kraška regija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 31.12.2013, se lahko prijavijo mladi brezposelni iz Notranjsko-kraške regije, ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.

Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem razpisu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

Delo bo potekalo v skupini z desetimi udeleženci, ki bodo v štirimesečnem obdobju, ko bodo zaposleni na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Organizirana bo tudi predstavitev javnega poziva, ki bo v ponedeljek, 16. 12. ob 13.00, v sejni sobi GZS OZ Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna.

Razpisna dokumentacija

(6.12.2013) Dohodnina 0,5 %

Vsi, ki bi želeli donirati 0,5 % svoje dohodnine eni od nevladnih organizacij obveščamo, da imate na naši spletni strani http://www.boreo.si/podpora/dohodnina seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. S pomočjo obrazca si lahko pripravite dokument z zahtevo za namenitev dela dohodnine nevladnim organizacijam v Notranjsko-kraški regiji. Ko zaključite, kliknite na gumb "Pripravi obrazec" (na dnu strani), nakar se vam bo v računalnik prenesel izpolnjen obrazec v PDF zapisu. V obrazec vpišite še svoje osebne podatke in ga pošljite ali nesite na vašo izpostavo davčne uprave. Del dohodnine namenite tistim, ki so vam pri srcu.
Celotna novica...

Vsi, ki bi želeli donirati 0,5 % svoje dohodnine eni od nevladnih organizacij obveščamo, da imate na naši spletni strani http://www.boreo.si/podpora/dohodnina seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. S pomočjo obrazca si lahko pripravite dokument z zahtevo za namenitev dela dohodnine nevladnim organizacijam v Notranjsko-kraški regiji. Ko zaključite, kliknite na gumb "Pripravi obrazec" (na dnu strani), nakar se vam bo v računalnik prenesel izpolnjen obrazec v PDF zapisu. V obrazec vpišite še svoje osebne podatke in ga pošljite ali nesite na vašo izpostavo davčne uprave. Del dohodnine namenite tistim, ki so vam pri srcu.

(6.12.2013) Anketa o zadovoljstvu z informiranjem

vljudno vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in nam pomagate izpolniti našo anketo o zadovljstvu z informiranjem, ki vam ga posredujemo na regijskem stičišču nevladnih organizacij BOREO.
Celotna novica...

vljudno vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in nam pomagate izpolniti našo anketo o zadovljstvu z informiranjem, ki vam ga posredujemo na regijskem stičišču nevladnih organizacij BOREO.

Spletna anketa je dosegljiva na sledečem naslovu: klik na akneto

Vaše mnenje nam veliko pomeni in s pomočjo vaših odgovorov bomo poskušali v bodoče biti še boljši in učinkovitejši.

Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prijazno vabimo k obisku na našem najnovejšem komunikacijskem kanalu: odprte skupine BOREO na Facebooku, kjer so zbrane vse aktualne novičke iz nevladnega sektorja v naši regiji.

(4.12.2013) Najzaslužnejša prostovoljca za leto 2013 sta iz Notranjsko kraške regije

Notranjsko kraška regija se lahko pohvali z mnogimi prostovoljci, ki ves svoj trud in čas predano vlagajo v druge, da je drugim dobro. Pohvalimo pa se lahko tudi z dvema najzaslužnejšima in s plaketo državnega sveta nagrajena prostovoljcema. To sta Lili Primc - Društvo Vita Pivka in Janez Sterle - Zavod Oron iz Loške doline. Ekipa Borea čestita obema za njuno predanost in uspeh.
Celotna novica...

Notranjsko kraška regija se lahko pohvali z mnogimi prostovoljci, ki ves svoj trud in čas predano vlagajo v druge, da je drugim dobro. Pohvalimo pa se lahko tudi z dvema najzaslužnejšima in s plaketo državnega sveta nagrajena prostovoljcema. To sta Lili Primc - Društvo Vita Pivka in Janez Sterle - Zavod Oron iz Loške doline. Ekipa Borea čestita obema za njuno predanost in uspeh.

(27.11.2013) Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2014

Na strani zavoda za zaposlovanje RS je objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014. Več informacij dobite na njihovi spletni strani.
Celotna novica...

Na strani zavoda za zaposlovanje RS je objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014. Več informacij dobite na njihovi spletni strani.

(26.11.2013) Status delovanja v javnem interesu za društva na področju urejanja prostora, energije in prometa

Pridobitev statusa delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije, ki delujejo na področju urejanja okolja, energije in prometa.
Celotna novica...

Pridobitev statusa delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije, ki delujejo na področju urejanja okolja, energije in prometa.

Mreža za prostor si že dalj čas prizadeva za ureditev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora, pa tudi energije in prometa. V tem smislu je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v septembru 2012 podala zakonodajno pobudo za ureditev statusa delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora. Zakonodajna pobuda predvideva smiselno podobno ureditev statusa, kot je to urejeno v Zakonu o varstvu okolja. Status bi lahko pridobile nevladne organizacije, ki so ustanovljene kot društvo, zavod, ustanova ali kot druga pravna oseba v skladu z (morebitnim) zakonom, ki ureja nevladne organizacije. Organizacije, ki bi pridobile status bi se vpisale v register nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu. Po predlogu Mreže za prostor pa naj bi imele take organizacije naslednje pravice:

1. da jih pristojno ministrstvo povabi k oblikovanju politik, strateških dokumentov in predpisov v zgodnji fazi priprave;

2. da jih pristojno ministrstvo povabi k delu posvetovalnih teles ministrstva;

3. da jih pristojno ministrstvo obvešča o začetku postopkov prostorskega načrtovanja;

4. pravico sodelovanja v vseh upravnih in sodnih postopkih s področja prostorskega načrtovanja

Mreža za prostor si prizadeva uveljaviti navedeni predlog v okviru predvidene prenove prostorsko – gradbene zakonodaje. Ta je trenutno fazi medresorskega usklajevanja Koncepta normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, ki bo pred začetkom priprave zakonov predvidoma predložen vladi v potrditev.

Ne glede na opisani proces pa bi bilo že sedaj možno, da bi nevladne organizacije organizirane v statusni obliki društva lahko pridobile status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, energije in prometa. Namreč na podlagi veljavnega Zakona o društvih lahko društva pridobijo status delovanja v javnem interesu, če delovanje njegovih članov presega interese njegovih članov in je splošno koristno (1. odstavek 30. člena). Področja, na katerih se lahko pridobi ta status so primeroma našteta, med njimi tudi varstvo okolja, gospodarstvo, razvoj demokracije, ob izpolnjevanju prej navedenih pogojev pa tudi druga področja. Tako lahko društva že sedaj pridobijo status delovanja v javnem interesu tudi na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Med formalnimi pogoji za pridobitev statusa je tudi pogoj, da društvo lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja. Na podlagi 3. odstavka 30. člena Zakona o društvih ministri, pristojni za področja, na katerih društva delujejo, s podzakonskim aktom podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje tega pogoja, kadar ti niso določeni s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona. Na področju urejanja prostora, prometa in energetike ni takega zakona, ki bi določal kriterije za izpolnjevanje navedenega pogoja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor takega pravilnika še nima, zato je Mreža za prostor v oktobru predlagala ministrstvu pripravo in sprejem takega pravilna. Ministrstvo se je hitro in pozitivno odzvalo in pripravilo prvi osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu s področja prometa, energije in prostora, ki bo predvidoma kmalu tudi javno objavljen.

(26.11.2013) Erasmus+ je sprejet

Evropski parlament je danes odobril Erasmus+, novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki bo stopil v veljavo z novim letom
Celotna novica...

Evropski parlament je danes odobril Erasmus+, novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki bo stopil v veljavo z novim letom

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Jean Monet in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). 

Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Za to bo na voljo proračun v višini 14,7 milijarde evrov, kar je 40 % več kot do zdaj. Več kot štiri milijone ljudi bo prejelo podporo za študij, usposabljanje, delo ali prostovoljno delo v tujini, med njimi dva milijona visokošolskih študentov, 650 000 dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in vajencev ter več kot 500 000 mladih na izmenjavi in prostovoljnem delu v tujini.

Želite izvedeti več? Vas zanima, kako bi se lahko vključili vi ali vaša izobraževalna institucija? 

VABLJENI na splošno predstavitev programa Erasmus+, ki bo 27. novembra 2013 ob 13. uri v Koloseju, Ljubljana. Predstavitev programa je namenjena vsem, ki vas program zanima pa še ne veste nič o njem. Število mest je omejeno, zato je za udeležbo potrebna prijava. 

Če pa že razmišljate o prijavi aktivnosti v okviru razpisa Erasmus+ 2014, ki bo objavljen decembra, vas vabimo na delavnici, namenjeni šolskemu ter poklicnemu izobraževanju in usposabljanju in pa terciarnemu izobraževanju. Delavnici bosta 4. decembra 2013 ob 12. uri prav tako v Koloseju, Ljubljana.Zaradi lažje organizacije in prostorskih omejitev vas prosimo, da se na dogodek prijavite. 

(25.11.2013) Občina Cerknica objavila razpise

Občina Cerknica je na svojih spletnih straneh objavila razpise za kulturne prireditve, socialno varstvo, mladino in kulturo.
Celotna novica...

Občina Cerknica je na svojih spletnih straneh objavila razpise za kulturne prireditve, socialno varstvo, mladino in kulturo.

(22.11.2013) Objavljen natečaj za socialne inovacije za zmanjševanje brezposelnosti in nove oblike delovnih mest

Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obveščajo, da je Evropska komisija objavila drugi evropski natečaj za najboljše socialne inovacije, letos namenjen iskanju novih rešitev, s katerimi bi zdaj in v prihodnosti zmanjšali brezposelnost in odpravili uničujoče posledice, ki jih ima brezposelnost za gospodarstvo in družbo.
Celotna novica...

Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obveščajo, da je Evropska komisija objavila drugi evropski natečaj za najboljše socialne inovacije, letos namenjen iskanju novih rešitev, s katerimi bi zdaj in v prihodnosti zmanjšali brezposelnost in odpravili uničujoče posledice, ki jih ima brezposelnost za gospodarstvo in družbo.

Ste se domislili, kako premagati visoko brezposelnost? Mislite, da bi znali izboljšati delovne pogoje ljudi, ki so obtičali na slabo plačanih delovnih mestih – zaradi svojega spola, starosti, socialnega statusa, invalidnosti? Morda veste, kako povečati možnosti za 27 milijonov evropskih prebivalcev, ki so ostali brez dela? Potem sodelujte na drugem evropskem natečaju za najboljše socialne inovacije!

Natečaj, organiziran v spomin na Dioga Vasconcelosa, je namenjen iskanju novih rešitev, s katerimi bi zdaj in v prihodnosti zmanjšali brezposelnost in odpravili uničujoče posledice, ki jih ima za gospodarstvo in družbo. Socialne inovacije so ne le zaželene, temveč so nujne.

Nič za to, če še niste našli pravega vlagatelja, ki bi finančno podprl vaše ideje. Projekt vam bomo pomagali uresničiti v sklopu naše akademije za socialne inovacije. Tri najboljše projekte bomo nagradili s finančno podporo v višini 30 000 evrov.

Vendar ne gre samo za to. Kot so opozorili lanskoletni nagrajenci, jim je natečaj omogočil razviti odlično idejo, upravičiti svoje delo in svojo rešitev ponuditi v množično uporabo.

Ne držite odličnih idej zase! Ali z besedami enega od nagrajencev: "Če se vam porodi ideja, se je lotite in izkoristite priložnost. Morda boste imeli tudi vi srečo in zmagali na natečaju.

(22.11.2013) Razpis za nacionalno nagrado Zlata kocka 2014

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila razpis za nacionalno nagrado programa Arhitektura in otroci "Zlata kocka 2014". Nagrade se podeljujejo tistim, ki za otroke in mladostnike pripravljajo in izvajajo programe in projekte izobraževanja s področja arhitekture in grajenega okolja. Namen nacionalnih in potem v nadaljevanju tudi svetovnih nagrad je spodbuditi nastanek novih projektov s podobnimi cilji. Glavni cilj nacionalnih in svetovnih nagrad je dvigovati splošno ozaveščenost o pomenu kakovostno urejenega prostora.
Celotna novica...

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila razpis za nacionalno nagrado programa Arhitektura in otroci "Zlata kocka 2014". Nagrade se podeljujejo tistim, ki za otroke in mladostnike pripravljajo in izvajajo programe in projekte izobraževanja s področja arhitekture in grajenega okolja. Namen nacionalnih in potem v nadaljevanju tudi svetovnih nagrad je spodbuditi nastanek novih projektov s podobnimi cilji. Glavni cilj nacionalnih in svetovnih nagrad je dvigovati splošno ozaveščenost o pomenu kakovostno urejenega prostora.

http://www.zaps.si/img/admin/file/otroci/zlata_kocka-2014%20-%20razpis.pdf

(22.11.2013) Božična bolšja tržnica v Ilirski Bistrici

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi k sodelovanju društva in vse nevladne organizacije da sodelujejo s prodajo v božičnem vzdušju na Božični boljši tržnici, ki bo na Placu na vrtu gostilne Triglav pub z animacijo, nastopi in delavnicami... Lahko bolšjaka, lahko humanitarno itd.... Za več informacij se obrnite na g. Zidarja
Celotna novica...

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi k sodelovanju društva in vse nevladne organizacije da sodelujejo s prodajo v božičnem vzdušju na Božični boljši tržnici, ki bo na Placu na vrtu gostilne Triglav pub z animacijo, nastopi in delavnicami... Lahko bolšjaka, lahko humanitarno itd.... Za več informacij se obrnite na g. Zidarja

(21.11.2013) Humanitarne organizacije oproščene davka na nepremičnine!

V četrtek, 14. 11. 2013, je bil malo pred pol deseto zvečer na seji DZ z 74:0 izglasovan CNVOS-ov amandma k zakonu o davku na nepremičnine, s katerim se je humanitarne organizacije davka oprostilo.
Celotna novica...

V četrtek, 14. 11. 2013, je bil malo pred pol deseto zvečer na seji DZ z 74:0 izglasovan CNVOS-ov amandma k zakonu o davku na nepremičnine, s katerim se je humanitarne organizacije davka oprostilo.

S tem se je zaključila večmesečna odisejada, ki so jo začeli konec junija s predlogom, da davka oprosti vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu. V zadnjih 4 mesecih je pravna služba CNVOS pripravila vrsto alternativnih rešitev problema, ki pa so kljub širokemu in intenzivnemu lobiranju vse razen zadnje doživele negativen odziv MF in koalicije. Vmes smo septembra sicer v pogajanjih z MF uspeli znižati davčno stopnjo za mladinska letovišča, planinske koče ter lovske in ribiške domove z 0,75 na 0,5%, o oprostitvi pa se koalicija ni hotela pogovarjati. Uspeli so šele v zadnjem tednu, ko smo sledeč razpravi poslancev na seji odbora za finance predlog vezali samo na humanitarne organizacije. Tudi temu je sprva kazalo zelo slabo, a so v zadnjih dveh dneh pred plenarno obravnavo zakona s koordinirano lobistično in medijsko akcijo v sodelovanju z Rdečim križem in Karitas od koalicije uspeli »izsiliti«, da je v četrtek zvečer enoglasno podprla amandma, ki ga je na našo pobudo vložila SLS.

Glede na to, da lahko zaradi zastarelosti Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) status humanitarne organizacije zaenkrat pridobijo samo društva, izključeni pa so zavodi in ustanove, na CNVOS zgornji uspeh razumejo tudi kot dodaten poriv za čim prejšnjo noveliranje ZHO, o katerem se je razprava znotraj nevladnega sektorja sicer že začela.

O celotnem dogajanju v zadnjih 4 mesecih so pripravili tudi kronologijo, ki jo najdete tukaj. Gre namreč za dober primer tega, kako je mogoče s prepričljivo argumentiranimi predlogi in celovito zasnovano zagovorniško akcijo doseči zadano, četudi ti izvorno odločno nasprotuje celotna koalicija.

Iz kronologije je tako mogoče potegniti, na kaj vse je potrebno misliti in paziti, ko želimo vplivati na politično odločanje, pa četudi gre za kakšno »bagatelno« zadevo. Tudi v tokratnem primeru se je namreč potrdilo, da so za uspeh potrebni predvsem odločnost in vztrajanje ter neprestano prilagajanje situaciji, se pravi fleksibilnost tako glede lastnih predlogov kot akcij.

Vir: CNVOS

(20.11.2013) Seznam društev s statusom delovanja v javnem interesu

Vse davčne zavezance obveščamo, da lahko do 0,5 odstotka svoje dohodnine namenite eni izmed nevladnih organizacij, upravičenih do prejema takšne donacije. Del dohodnine lahko namenite tistim, ki so vam pri srcu. Če tega ne storite, bo znesek nakazan v državni proračun. Obrazec za namenitev dohodnine lahko na DURS oddajate vse leto.
Celotna novica...

Vse davčne zavezance obveščamo, da lahko do 0,5 odstotka svoje dohodnine namenite eni izmed nevladnih organizacij, upravičenih do prejema takšne donacije. Del dohodnine lahko namenite tistim, ki so vam pri srcu. Če tega ne storite, bo znesek nakazan v državni proračun. Obrazec za namenitev dohodnine lahko na DURS oddajate vse leto.

Seznam društev, s statusom delovanja v javnem interesu lahko dobite na: http://www.boreo.si/podpora/dohodnina

(20.11.2013) Božiček za en dan - Majhna škatla za velik nasmeh:)

Člane društev, zavodov in vaše kolege, prijatelje.... vabimo, da se nam pridružite pri akciji Božiček za en dan - Majhna škatla za velik nasmeh :). Akcija bo potekala do 12.12.2013.
Celotna novica...

Člane društev, zavodov in vaše kolege, prijatelje.... vabimo, da se nam pridružite pri akciji Božiček za en dan - Majhna škatla za velik nasmeh :). Akcija bo potekala do 12.12.2013.

Kako lahko sodelujete - glejte navodila:

Navodila za izdelavo škatle – bodite kreativni

Poišči prazno škatlo za čevlje

Vsi imamo škatle za čevlje, ki se nam motajo po omarah, predsobah in kleteh.  V nasprotnem primeru pa zagotovo poznamo nekoga, ki bi nam katero odstopil ali pa se ponjo odpravimo v najbližjo trgovino s čevlji (seveda vam ni treba zato kupiti novih čevljev, verjetno vam bodo kakšno odvečno dobrodušno podarili:)

 Okrasite škatlo

Zavijte škatlo in sicer tako, da bosta posebej zavita pokrov in posebej preostala škalta. Zaradi varnosti bodo vse škatle pregledane. Bodite kreativni, reciklirajte star papir, okrasite škatle s slikicami, risbami, kolažem, nalepkami….dajte si duška:) S tem boste ustvarili unikatno škatlo, ki lahko še leta in leta služi kot nekakšna skrinja tistih majhnih zakladov od katerih se mnogi od nas kar ne moremo ločiti. Dajte škatli svoj pečat in tako podarite izbranemu otroku tudi del sebe.

Napolnite škatlo z darili:)

Prosim imejte v mislih, da naj bodo darila oz. predmeti novi ali v odličnem stanju in predvsem letom primerni.

Vsaka škatla naj vsebuje:

 • NEKAJ ZA “CARTANJE”: plišasti medvedek, punčka..
 • NEKAJ ZA OSEBNO HIGIENO: milo, gel za tuširanje, brisačka
 • ŠOLSKE POTREBŠČINE: svinčnike, barvice, radirke, pobarvanke, knjigice
 • IGRAČO
 • KOS OBLAČILA
 • SLADKARIJE (pa ne preveč:)

Škatla nikakor NE SME vsebovati

Iz očitnih razlogov prosimo, da vaša škatla ne vsebuje…

 • pokvarljive hrane
 • kakršnih koli zdravil, vitaminov, prehrambenih dodatkov oz. dopolnil…
 • vojnih igrač: plastične pištole, puške, vojake, nože…
 • občutljivih predemetov: steklo, ogledala..
 • ostrih in kakorkoli drugače nevarnih predmetov
 • elektronike: mobilni telefoni, baterije, igrače na baterije
 • in za konec….nič, kar bi utegnilo imeti kakršnokoli rasno ali politično konotacijo!

Za konec še nekaj pomembnih informacij…

 • ne zavijajte posameznih presmetov
 • označite škatlo: natisnite si etiketo, ki ste jo prejeli po elektronski pošti ob potrditvi registracije in jo izpolnjeno pritrdite  na pokrov.
 • zaprite škatlo in okoli nje napeljite elastiko. Ne “zapečatite” škatel, saj bodo te pregledane preden bodo razposlane njihovim majhnim končnim lastnikom:)

Čisto za konec pa še “drobni tisk”:)

Vsa darila oz. poklonjeni predmeti naj bodo novi in letom primerni.

V kolikor bo ob pregledu škatel ugotovljeno, da katera od njih vsebuje potencialno nevarne predmete ali predmete, ki tako ali drugače niso primerni, si pridržujemo pravico, da le te iz škatel odstranimo in jih uporabimo v morebitnih prihodnjih humanitarnih projektih.

Več o tem kako naj škatla izgleda in vsem ostalem v zvezi s projektom dobite na: http://www.bozicekzaendan.si/.

Škatle lahko dostavite v Mladinski center Postojna, Vilharjeva 14 (za staro porodnišnico) vsak dan, razen ponedeljka in nedelje 16:00 in 20:00 vse do 12. decembra (klub MCP).

 

(19.11.2013) Zaključek zbiranja kandidatur za predstavnike NVO v koordinacijski skupini za socialno varstvo

Obveščamo vas, da smo z zbiranjem kandidatur za predstavnike NVO v koordinacijski skupini zaključili. Do 18.11.2013, ko je bil rok za oddajo kandidatur, smo prejeli 3 prijave kandidatk oz. kandidatov ter njihovih namestnikov za predstavnike NVO v koordinacijski skupini za socialno varstvo.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da smo z zbiranjem kandidatur za predstavnike NVO v koordinacijski skupini zaključili. Do 18.11.2013, ko je bil rok za oddajo kandidatur, smo prejeli 3 prijave kandidatk oz. kandidatov ter njihovih namestnikov za predstavnike NVO v koordinacijski skupini za socialno varstvo.

Do 18.11.2013 do polnoči smo na naš naslov prejeli  3 prijave kandidatk/ov.

Za kandidate in njihove namestnike so predlagani: 

 

KANDIDAT

NAMESTNIK

Predlagatelj

Franc Ješelnik

Viktor Rovan

DU Cerknica

Romano Brozina

 

Društvo POT

Anja Borjančič

Franc Podržaj

DU Postojna

 

 

(13.11.2013) Odbor za kulturo in izobraževanje potrdil novi program Erasmus+

Odbor za kulturo in izobraževanje je 5. novembra potrdil novi program Erasmus+, kateremu bo v letih 2014-2020 namenjenih 14 milijard EUR, obveščajo iz Cmepiusa.
Celotna novica...

Odbor za kulturo in izobraževanje je 5. novembra potrdil novi program Erasmus+, kateremu bo v letih 2014-2020 namenjenih 14 milijard EUR, obveščajo iz Cmepiusa.

Namen programa je omogočiti več kot 5 milijonom mladih, da bodo v tujini opravljali del svojega študija, se tam praktično usposabljali, se pridružili prostovoljskim in tudi športnim aktivnostim. Predvideva se tudi ustanovitev sklada, ki bo namenjen neuniverzitetnim študentom, ter shema posojil za magisterski študij.

Naslednja faza sprejemanja programa bo sledila v drugi polovici novembra, ko naj bi s strani Odbora potrjeni predlog programa Erasmus+ obravnaval tudi Evropski parlament. Več si lahko preberete na tej povezavi.

(13.11.2013) Brezplačni avtobusni prevozi

Po večkratnih posredovanjih na občino Postojna glede prevoza oseb iz okoliških krajev, ki nimajo možnosti lastnega prevoza, občane tako z veseljem obveščamo, da je brezplačni prevoz v okviru razpoložljivega prostora omogočen z vsemi šolskimi avtobusi v občini Postojna. Upamo in verjamemo, da se bodo tudi ostale občine potrudile in naredile kaj v tej smeri.
Celotna novica...

Po večkratnih posredovanjih na občino Postojna glede prevoza oseb iz okoliških krajev, ki nimajo možnosti lastnega prevoza, občane tako z veseljem obveščamo, da je brezplačni prevoz v okviru razpoložljivega prostora omogočen z vsemi šolskimi avtobusi v občini Postojna. Upamo in verjamemo, da se bodo tudi ostale občine potrudile in naredile kaj v tej smeri.

(13.11.2013) Financiranje in izvajanje programa Evropa za državljane 2014

Evropska komisija je objavila delovni načrt za program Evropa za državljane za leto 2014. V njem najdete opisano strukturo programa in opise posameznih akcij, cilje in prednostne naloge za leto 2014, splošne cilje programa, kriterije za sprejem v program in višino sredstev, predvidenih za posamezne akcije v letu 2014.
Celotna novica...

Evropska komisija je objavila delovni načrt za program Evropa za državljane za leto 2014. V njem najdete opisano strukturo programa in opise posameznih akcij, cilje in prednostne naloge za leto 2014, splošne cilje programa, kriterije za sprejem v program in višino sredstev, predvidenih za posamezne akcije v letu 2014.

(8.11.2013) Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva

NVO s področja socialnega varstva vabimo k predlaganju kandidatov oz. kandidatk za predstavnike in namestnike predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Notranjsko-kraški regiji.
Celotna novica...

NVO s področja socialnega varstva vabimo k predlaganju kandidatov oz. kandidatk za predstavnike in namestnike predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Notranjsko-kraški regiji.

Celoten poziv z vsemi dokumenti in obrazcem za prijavo si lahko ogledate na naslovu http://www.boreo.si/organizacije/poziv-socialno-varstvo.

Vabljeni!

(30.10.2013) Konstitutivna seja novega Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije

1. seja Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije se bo začela v četrtek, 7. 11. 2013 ob 16.00, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Celotna novica...

1. seja Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije se bo začela v četrtek, 7. 11. 2013 ob 16.00, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57/2012) je treba, za namene načrtovanja in izvajanja regionalne politike na ravni regije, ustanoviti Razvojni svet regije. Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, ki bo nadomestil do sedaj uveljavljen organ odločanja Svet regije. Medtem, ko so slednjega sestavljali predstavniki občin, sestava novega Razvojnega sveta regije vključuje tako voljene funkcionarje iz občin v regiji (župan ali člani občinskega sveta) kot tudi predstavnike gospodarstva, vključenega v zbornice, s sedežem v regiji ter predstavnike nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji.

Na prvi, konstitutivni seji Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije bodo sodelujoči obravnavali sledeče točke dnevnega reda:

 • Poročilo o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
 • Obravnava predloga poslovnika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
 • Izvolitev predsednika in podpredsednika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
 • Obravnava predloga sestave odborov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
 • Izvajanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020.
 • Predstavitev in obravnava razvojnih prioritet Notranjsko-kraške regije v programskem obdobju 2014-2020 (RRP za Notranjsko-kraško regijo za obdobje 2014-2020).
 • Predstavitev in obravnava programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) (LAS Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom).

(22.10.2013) Zaključila se je že tretja podelitev Nefiks

17.10. so bila mladim, ki z Nefiksom beležijo neformalno pridobljeno znanje, podeljena posebna Nefiks priznanja. Prireditev, ki se je odvijala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v okviru projekta Naša Evropa – moja priložnost, v sodelovanju z E-študentskim servisom in Mrežo Minvos, organiziral Zavod Nefiks.
Celotna novica...

17.10. so bila mladim, ki z Nefiksom beležijo neformalno pridobljeno znanje, podeljena posebna Nefiks priznanja. Prireditev, ki se je odvijala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v okviru projekta Naša Evropa – moja priložnost, v sodelovanju z E-študentskim servisom in Mrežo Minvos, organiziral Zavod Nefiks.

Projekt Nefiks priznanje je zasnovan z namenom aktivacije in motivacije vseh mladih in mladinskih organizacij za beleženje v indeks Nefiks. Dogodek je v evropskem letu državljanov potekal v okviru projekta "Naša Evropa, moja priložnost". Projekt mlade osvešča o pravicah EU državljanov, še posebno o tistih,  ki jih prinaša EU na področju priznavanja neformalno pridobljenih kvalifikacij in pri iskanju zaposlitve. Nacionalni kordinator evropskega leta državljanov Matjaž Kek: »Urad Vlade RS za komuniciranje je z letošnjim razpisom, na katerem je financiran projekt, spodbujal nevladne organizacije k ozaveščanju o pravicah, ki jih prinaša državljanstvo Evropske unije. Pri izbiri so imeli prednost projekti, namenjeni ranljivim ciljnim skupinam, kot so mladi iskalci zaposlitve in mladi brez izobrazbe.” Indeks Nefiks je učinkovito orodje, ki iskanje zaposlitve olajša vsem mladim, tudi tistim z nedokončano srednješolsko izobrazbo.

(11.10.2013) Donacija je lahko tudi davčna olajšava za podjetja

Davčna olajšava za donacije se lahko uveljavlja za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.
Celotna novica...

Davčna olajšava za donacije se lahko uveljavlja za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg te olajšave lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Olajšavo se lahko uveljavlja ne le za izplačila rezidentom Slovenije, temveč tudi za izplačila rezidentom držav članic EU. Zavezanec lahko za znesek olajšave izplačila v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je nižja od 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja in, ki je zaradi prenizke davčne osnove tekočega davčnega obdobja ni koristil znižuje osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi političnim strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu. Tudi uveljavljanje olajšave za donacije je mogoče največ do višine davčne osnove.

Obdavčeni prihodek davčnega obdobja = celotni prihodki podjetja v koledarskem letu ki je obdavčen z davkom od dohodka pravnih oseb (družbe) oziroma dohodnino (samostojni podjetniki). To pomeni, da se 0,3 % olajšave izračuna glede na celoten letni prihodek podjetja.

Primer:
Če je imelo podjetje 50.000 EUR prihodka in dalo 500 EUR v dobrodelne namene registrirani neprofitni organizaciji (zavod, društvo, fundacija…), bo lahko kot davčno olajšavo uveljavilo 0,3 % od 50.000 kar znaša (le) 150 EUR.

Ko pa je prihodek podjetja tako veliko, da bi odstotek 0,3 presegel 500 EUR (torej presegel vrednost, ki je bila dejansko dana v dobrodelne namene) se upošteva olajšava za celotno vrednost 500 EUR in ne več kot to. Torej, če ima podjetje prihodek 1 mio EUR, ne bo imelo olajšave 3000 EUR (*0,3%) ampak le 500 eur.

VIR: DATA 

(30.9.2013) 4. kongres slovenskih humanitarnih organizacij

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) vabi na 4. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij, ki bo potekal v četrtek, 17. oktobra 2013, od 9. ure dalje, v Novem mestu.
Celotna novica...

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) vabi na 4. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij, ki bo potekal v četrtek, 17. oktobra 2013, od 9. ure dalje, v Novem mestu.

Kongres je namenjen vsem organizacijam, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo. Namen kongresa, ki bo potekal na mednarodni dan boja proti revščini, je opozoriti na probleme revščine in socialne izključenosti v Sloveniji ter na vedno bolj nepogrešljivo vlogo humanitarnih organizacij pri blaženju socialnih stisk in težav, tudi takih, ki bi morale biti v celoti dolžnost socialne države.

Kongres želi opozoriti tudi na pomembnost vzpostavitve boljših pogojev za delovanje humanitarnih organizacij in bo tudi priložnost za mreženje humanitarnih organizacij in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks. Na kongresu bodo že drugič podeljena najvišja priznanja za humanitarne delavce, kipec dobrote ter priznanja NFHOS za večletno delo na humanitarnem področju.

(30.9.2013) Varuh vabi na peto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora

Varuh človekovih pravic RS vabi na peto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2013. Na tokratnem srečanju bodo spregovorili o možnostih brezplačnega pravnega svetovanja za nevladne organizacije s področja urejanja prostora in varstva okolja.
Celotna novica...

Varuh človekovih pravic RS vabi na peto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2013. Na tokratnem srečanju bodo spregovorili o možnostih brezplačnega pravnega svetovanja za nevladne organizacije s področja urejanja prostora in varstva okolja.

Temo bo predstavila gospa Teja Baloh iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij.

Srečanje bo potekalo prvi četrtek v mesecu oktobru, t.j. 03. 10. 2013. Izjemoma bo srečanje tokrat potekalo med 14.00 in 15.30 uro, v prostorih Varuha na Dunajski cesti 56 v Ljubljani (4. nadstropje).

Prosijo, da svojo udeležbo obvezno predhodno potrdite po e-pošti: info@varuh-rs.si ali po telefonu 080 15 30 (Petra Tovornik), in sicer do torka, 01. 10. 2013, do 12. ure.

(30.9.2013) Sprejema se resolucija o NACIONALNEM PROGRAMU ZA MLADINO 2013 – 2022

Mreža MaMa pozdravlja, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, skladno s 16. členom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), pripravil predlog resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022.
Celotna novica...

Mreža MaMa pozdravlja, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, skladno s 16. členom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), pripravil predlog resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022.

Uroš Skrinar, Mreža MaMa*

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki je bil sprejet pred nekaj leti, je v mladinskem sektorju končno poskrbel za opredelitev ključnih definicij. Nacionalni program za mladino je na podlagi tega zakona ključni strateški dokument, ki opredeljuje številne ukrepe za razvoj na eni strani mladih ter na drugi strani v ožjem smislu dokument, ki določa razvoj mladinskega dela in mladinske politike do leta 2022.

S tem v prvi vrsti mladi in za tem tudi mladinski sektor končno dobivamo krovni strateški dokument, ki je nujno potreben za usklajen pristop pri reševanju številnih problemov, s katerimi se otežuje osamosvajanje mladih v Sloveniji. Postavljajo se temelji, kako bo država strateško razvijala svoj največji potencial – mlade!

Pomembna dodana vrednost Nacionalnega programa za mladino je ali pa bi morala biti v tem, da vključuje več sektorskih politik ministrstev, v čemer vidimo osnovo za večjo medsektorsko usklajevanje na horizontalnem nivoju, ki trenutno močno primanjkuje. Upravičeno torej pričakujemo, da bo z Nacionalnim programom za mladino mladinska politika, se pravi ukrepi za podporo lažjemu in hitrejšemu osamosvajanju in s tem avtonomiji mladih, končno našla mesto tudi v ostalih politikah ministrstev. A ne le na papirju, pač pa v praksi in s konkretnimi aktivnosti.

Hkrati pa se zavedamo, da je to dokument, ki vsekakor ima možnosti nadgradnje. Kazalniki bi bili lahko jasneje določeni, usklajenost dokumenta z ostalimi strategijami ministrstev bi bila lahko boljša in še kaj bi lahko navedli.

Po sprejemu Resolucije o Nacionalnem programu za mladino v Državnem zboru pa šele pride najpomembnejši del. Priprava in sprejem kvalitetnega izvedbenega načrta, kjer se bo, preko načina vključevanja predstavnikov mladih in organizacij za delo z mladimi, v samo pripravo izvedbenega načrta pokazala resnična volja, da skupaj pripravimo kvaliteten izvedbeni načrt, s konkretnimi in merljivimi cilji. Na drugi strani pa se bo preko finančnega ovrednotenja ukrepov za mlade v izvedbenem načrtu dejansko pokazala prava politična volja za podporo osamosvajanju mladih. Ne le na papirju, pač pa v praksi. Pustimo se presenetiti…


* Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa 41 organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Mreža MaMa je nosilka projekta Mreža NVO mladinskega dela, katerega osnovna strategija je izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij.

Vir: cnvos.info

Cilji Mreže NVO mladinskega dela:
• vzpostaviti kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom v ključne dokumente države in regij.
• mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje

(30.9.2013) Z Nefiksom vaše izkušnje štejejo več!

Nevladni sektor se že nekaj časa strinja, da je beleženje neformalno pridobljenega znanja pomembno, redko pa organizacije ali posamezniki zares storimo korak v to smer. Nefiks prizanje, ki ga bomo organizirali v oktobru, posameznikom in organizacijam mogoča preseganje tega izziva.
Celotna novica...

Nevladni sektor se že nekaj časa strinja, da je beleženje neformalno pridobljenega znanja pomembno, redko pa organizacije ali posamezniki zares storimo korak v to smer. Nefiks prizanje, ki ga bomo organizirali v oktobru, posameznikom in organizacijam mogoča preseganje tega izziva.

Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks

Tako ne moremo več trditi, da neformalno pridobljeno znanje ni prepoznano, saj ga z vpisom v Nefiks zabeležimo, prepoznamo in potrdimo!

Beleženje v e-Nefiks je brezplačno in še nikoli ni bilo tako enostavno. Organizacija se na spletni strani www.nefiks.si registrira, nato pa pod zavihkom Vpiši v Nefiks lahko vpiše aktivnosti njenim uporabnikom. Če so bili udeleženci vključeni v isto aktivnost, jim jo organizacija lahko zabeleži tudi vsem naenkrat. Pred kratkim je bila v sistem Nefiks vpeljana tudi novost – pridobljenih kompetenc ni potrebno več opisovati, ampak jih je možno samo izbrati s seznama, kar postopek vpisovanja še poenostavlja in časovno racionalizira.

Pridobljene kompetence timskega dela, organizacije, time managementa, prevzemanja odgovornosti, pripadnosti, motivacije, reševanja konfliktov, proaktivnosti, sposobnosti dela v stresnih situacijah in druge, ki kvalitetno dopolnjujejo formalno znanje, mladim pomagajo prepričati delodajalce ter jim tako poenostavijo pot do zaposlitve. Na drugi strani nevladne organizacije predstavljajo pomembno platformo za pridobivanje vseh naštetih izkušenj mladih, zato z vpisom svojih aktivnosti v Nefiks, poleg pomoči mladim pri njihovem razvoju, širijo tudi svojo prepoznavnost in delovanje ob enem pa sistematično zapišejo kompetence, ki jih je pri njih možno razvijati.

Če bi mnogi zaposleni danes pogledali, kje so pridobili kompetence, ki jih danes uporabljajo za opravljanje službenih obveznosti, je vprašanje, ali bi se tetnica nagnila v smer formalnega ali neformalnega izobraževanja. Dejstvo pa je, da sta neločljivo povezana in da eno brez drugega ponavadi ne gre!
 
vir: cnvos.info

(26.9.2013) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poziva okoljske NVO k posredovanju podatkov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi pridobiti podatke o projektih in aktivnostih na temo »MLADI – OKOLJE – ZAPOSLOVANJE«, ki jih v letu 2013 izvajajo okoljske nevladne organizacije in ki posredno ali neposredno prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest, predvsem za mlade.
Celotna novica...

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi pridobiti podatke o projektih in aktivnostih na temo »MLADI – OKOLJE – ZAPOSLOVANJE«, ki jih v letu 2013 izvajajo okoljske nevladne organizacije in ki posredno ali neposredno prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest, predvsem za mlade.

Poziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje si lahko preberete na povezavi. Podatke pričakujejo do petka, 27. 9. 2013

(23.9.2013) Skupaj za boljši jutri v Postojni

Društvo Vita Pivka vas vabi na izobraževanje, na katerem boste dobili ogromno novih znanj s področja varnosti in samozaščite v različnih situacijah. Vljudno vabljeni :)
Celotna novica...

Društvo Vita Pivka vas vabi na izobraževanje, na katerem boste dobili ogromno novih znanj s področja varnosti in samozaščite v različnih situacijah. Vljudno vabljeni :)

(18.9.2013) Vpisnik korporativnih prostovoljskih akcij

Na spletni strani www.mojadruzba.si se zbirajo ponudne korporativnih prostovoljskih akcij, ki jih lahko predlagajo nevladne organizacije in z njimi povabijo zaposlene v podjetjih, da s prostovoljnim delom opravijo neko neplačano delo v njihovi organizaciji za dobrobit širše skupnosti.
Celotna novica...

Na spletni strani www.mojadruzba.si se zbirajo ponudne korporativnih prostovoljskih akcij, ki jih lahko predlagajo nevladne organizacije in z njimi povabijo zaposlene v podjetjih, da s prostovoljnim delom opravijo neko neplačano delo v njihovi organizaciji za dobrobit širše skupnosti.

S tem so podjetjem na enem mestu na voljo ponudbe korporativnih akcij, tako da lahko podjetja enostavno najdejo nevladne organizacije, katerim lahko s svojimi zaposlenimi priskočijo na pomoč.

Ponudba korporativnih akcij je dostopna na povezavi: http://www.mojadruzba.si/2013-04-03-13-45-08/registrirane-organizacije

(11.9.2013) Povzetek srečanja za Nacionalne programe socialnega varstva

Nacionalni programi socialnega varstva - priprava regijskih izvedbenih načrtov z aobdobje 2013-2016 Povzetek
Celotna novica...

Nacionalni programi socialnega varstva - priprava regijskih izvedbenih načrtov z aobdobje 2013-2016 Povzetek

Povzetek zapisov iz srečanja v Jamskem dvorcu - Nacionalni programi socialnega varstva- priprava regijskih izvedbenih načrtov za obdobje 2013-2016

Povzetek v prilogi: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/nacionalni-programi-socialnega-varstva--povzetek-seminarja-jamski-dvorec.pptx

(11.9.2013) Dan za okolje in prostor

Pravno-informacijski center – PIC, Ljubljana in Stičišče nevladnih organizacij BOREO organizirata Dan za okolje in prostor.
Celotna novica...

Pravno-informacijski center – PIC, Ljubljana in Stičišče nevladnih organizacij BOREO organizirata Dan za okolje in prostor.

Pravno-informacijski center – PIC, Ljubljana in Stičišče nevladnih organizacij BOREO organizirata Dan za okolje in prostor. Zato vas vabimo da:

1.    izkoristite možnost pravnega svetovanja s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja, ki bo potekalo v oktobru.

Pravno svetovanje vključuje svetovanje lokalnim okoljskim in prostorskim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam glede problematike, s katero se soočajo v svojih prizadevanjih, in o možnostih pravnega ukrepanja pri tem. Pravno svetovanje je brezplačno.

2.    se udeležite  predavanja Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja, ki bo v oktobru.

Program:

·        predstavitev pomena nevladnih organizacij s  področja varstva okolja in urejanja prostora, možnost pridobitve statusa delovanja v javnem interesu

·        osnove okoljske zakonodaje z vidiki prostorskega načrtovanja in njune prepletenosti

·        možnosti vključevanja javnosti in nevladnih organizacij v postopke in pravna sredstva

·        razprava o lokalni problematiki

Udeleženci predavanja bodo prejeli gradivo. Predavanje je brezplačno.

Pravno svetovanje in seminar bo izvedla Senka Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

Za pravno svetovanje in seminar se predhodno prijavite pic@pic.si.

Tak dan bo organiziran po vseh regionalnih stičiščih nevladnih organizacij v Sloveniji z namenom, da se znanje s tega področja približa lokalnim nevladnim organizacijam v pomoč pri reševanju njihovih lokalnih problematik s področja varstva okolja in urejanja prostora. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC organizira dogodek v okviru projekta in Plan B za Slovenijo (mreža nevladnih organizacij s področja varstva okolja) in Mreže za prostor (mreža nevladnih organizacij s področja urejanja prostora), ki sta financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

(5.9.2013) Galerija v Hiši kulture ponovno odpira svoja vrata

Po dve letnem premoru se bo septembra ponovno odprla galerija v Hiši kulture. Program bo obiskovalcem omogočil vpogled v sodobne umetnostne tokove, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih avtorskih pristopih. V razstavni sezoni, ki bo trajala od septembra do maja naslednje leto, se bo predstavilo najmanj osem avtorjev in avtoric, ki ustvarjajo v slovenskem umetnostnem prostoru. Vsakega od razstavnih projektov bodo spremljale tudi otroške ustvarjalne delavnice. Delovanje galerije bo mogoče spremljati na spletni strani, ki bo začela delovati septembra.
Celotna novica...

Po dve letnem premoru se bo septembra ponovno odprla galerija v Hiši kulture. Program bo obiskovalcem omogočil vpogled v sodobne umetnostne tokove, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih avtorskih pristopih. V razstavni sezoni, ki bo trajala od septembra do maja naslednje leto, se bo predstavilo najmanj osem avtorjev in avtoric, ki ustvarjajo v slovenskem umetnostnem prostoru. Vsakega od razstavnih projektov bodo spremljale tudi otroške ustvarjalne delavnice. Delovanje galerije bo mogoče spremljati na spletni strani, ki bo začela delovati septembra.

Prva razstava je namenjena umetnici, ki jo Pivčani že dobro poznajo. Lučka Koščak, slovenska umetnica, ki živi in ustvarja v Ženevi, bo predstavila avtorski projekt z naslovom Dih, v katerem se ukvarja z materialnimi in duhovnimi temelji življenja. V letošnjem letu bosta svoje delo predstavila še vizualna umetnika Matjaž Rebec in Sergej Vutuc, v letu 2014 pa se bodo zvrstile razstave Jake Vatovca, Leona Zuodarja, Nataše Skušek, Beti Bricelj, Uroša Weinbergerja in drugih.

Za delovanje galerije skrbi ekipa, sestavljena iz starih in novih obrazov Hiše kulture. Program razstav oblikujeta kuratorka Mojca Grmek in vizualni umetnik Leon Zuodar, otroške ustvarjalne delavnice vodi Tanja Milharčič, pri organizaciji in izvedbi programa pa sodelujejo Tanja Avsec, Marko Šajn in drugi. Spletna stran je delo Jureta Šajna. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri delovanju galerije, predvsem v smislu varovanja razstav, prijazno vabljeni.

(5.9.2013) Napoved jesenskih delavnic

Jesen je tu, in mi znova vabimo da se nam pridružite na raznoraznih izobraževanjih, ki smo jih pripravili za nevladne organizacije. V primeru, da vas zanima še kaj drugega, pa ne najdete na našem seznamu izobraževanj, bomo veseli za vaše ideje. Zato pišite nam...
Celotna novica...

Jesen je tu, in mi znova vabimo da se nam pridružite na raznoraznih izobraževanjih, ki smo jih pripravili za nevladne organizacije. V primeru, da vas zanima še kaj drugega, pa ne najdete na našem seznamu izobraževanj, bomo veseli za vaše ideje. Zato pišite nam...

(4.9.2013) Društvo za zaščito živali - Stopvivisection

Društvo za zaščito živali Postojna vas vljudno naproša za podpis peticije.
Celotna novica...

Društvo za zaščito živali Postojna vas vljudno naproša za podpis peticije.

STOPVIVISECTION  je namenjena spremembi Evropske direktive, ki določa še posebej krute poskuse na laboratorijskih živalih (kunci, miši, mačke, psi, primati in druge...). Ti povzročajo živalim grozljive bolečine in trpljenje, saj so opravljeni brez anestezije ali analgetikov, ne pripomorejo pa prav ničesar človeku in njegovemu zdravju.

Preberite o tem na priloženem naslovu www.stopvivisection.eu (na desni strani izberete slovenski jezik) in podpišite pobudo. Časa je le do 1. novembra 2013.
 
Hvala, če ste to morda že storili in hvala, če boste zdaj!
 

(22.8.2013) Vabilo NVO na področju socialnega varstva v Obalno-kraški regiji in Občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica

Četrtek, 29. avgust 2013, ob 10. uri, Informacijski center Krasa (na sedežu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana-vhod v stavbo je s strani Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana -v neposredni bližini Botaničnega vrta)
Celotna novica...

Četrtek, 29. avgust 2013, ob 10. uri, Informacijski center Krasa (na sedežu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana-vhod v stavbo je s strani Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana -v neposredni bližini Botaničnega vrta)

Nacionalni program socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), določa, da se za neposredno uresničevanje ciljev programa za obdobje štirih let pripravijo izvedbeni načrti – nacionalni in regionalni. Regionalni izvedbeni načrti morajo biti oblikovani do konca tega leta.

Ker namerava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti širitev mreže izvajalcev na lokalni ravni financirati iz evropskih strukturnih sredstev, za katere je potrebno ustrezne dokumente pripraviti že prej, poteka zdaj intenzivna priprava tako nacionalnega kot vseh regionalnih izvedbenih načrtov.

Uvodni regijski informativni posvet, ki je bil namenjen predstavitvi NPSV in procesa sprejemanja regionalnih izvedbenih načrtov, je bil za našo regijo izveden v Postojni meseca junija. Na posvetu so se udeleženci dogovorili, da bodo izvajalci po sektorjih (torej, CSD skupaj, občine skupaj in NVO skupaj) pripravili seznam potreb in prooritet, ki jih bodo združili in pretehtali na septembrskih delavnicah.

Delavnice bodo namenjene argumentiranju potreb v regiji – katere storitve so najbolj potrebne in kdo bi jih lahko izvajal. Po delavnicah bodo ustanovljene regijske koordinacijske skupine za oblikovanje izvedbenih načrtov, v katere bodo imenovani tudi predstavniki nevladnih organizacij. Regijske koordinacijske skupine bodo koordinirali centri za socialno delo.

Izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izjemno pomembni, saj bodo določili tudi izvajalce socialnovarstvenih programov, kar pomeni, da bodo med drugimi določili tudi, kaj bodo izvajale nevladne organizacije. To pa pomeni tudi priložnost za prenos čim več storitev v izvajanje nevladnemu sektorju. Da bi nevladne organizacije na delavnicah in v koordinacijskih skupinah čim bolje dokazale svoj potencial in sposobnosti, se je na delavnice potrebno pripraviti.

Zato vas vabimo na srečanje, ki je namenjeno NVO na področju socialnega varstva v Obalno-kraški regiji in Občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Na srečanju bomo govorili o tem kakšne so potrebe, kaj na področju socialnega varstva že obstaja, kaj bi bilo potrebno nadgraditi, kaj na novo vzpostaviti in kakšnih finančni viri so za to potrebni.

Predlagani dnevni red srečanja:
1. Definiranje potreb, ki jih je potrebno v regiji do leta 2016 reševati prednostno,
2. Definiranje in argumentiranje prioritet področja znotraj mreže socialnovarstvenih storitev in programov, kjer potrebe uporabnikov v regiji ostajajo nezadovoljene in bo mrežo potrebno širiti,
3. Opredelitev načinov in virov, s katerimi bo do leta 2016 možno mrežo širiti (kaj že obstaja, kaj bi bilo potrebno nadgraditi, kaj na novo vzpostaviti in kakšnih finančni viri so za to potrebni).
4. Dogovor o izboru predstavnikov NVO v regijske koordinacijske skupine za oblikovanje izvedbenih načrtov

 

Prijavite se na: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHlMbzViNXdVVXlpXy1hWWV2SEYzZ3c6MA

 

(23.7.2013) Znani so upravičenci do donacij za leto 2013

Vlada je 8. 7. 2013 sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013. Še vedno se več kot 60% zavezancev ni odločilo komu želi nameniti svoj del dohodnine.
Celotna novica...

Vlada je 8. 7. 2013 sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013. Še vedno se več kot 60% zavezancev ni odločilo komu želi nameniti svoj del dohodnine.
Če se še niste, se odločite komu želite nameniti vaš del dohodnine, saj se drugače sredstva nakažejo v državni proračun in tako drugim prepuščate odločitev, kdo in kako bo porabil vaš denar.

Upravičenci do donacij za leto 2013 so upravičenci s seznama za leto 2012, ki je priloga k Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (Uradni list RS, št. 56/12 in 102/12), razen v delu, ki je s Sklepom o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 določen drugače.  

Oba seznama sta dosegljiva na spodnjih povezavah.


Upravičenci za leto 2012
Slep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013

(18.7.2013) Dve odlični priložnosti za promocijo vaše organizacije

Tudi letos vas vljudno vabimo k udeležbi na tržnici nevladnih organizacij NKR, ki bo potekala v sklopu festivala Zmaj ma' mlade v Postojni, ter na bazar festivala LUPA 2013, ki bo potekal v Ljubljani 26.9.2013
Celotna novica...

Tudi letos vas vljudno vabimo k udeležbi na tržnici nevladnih organizacij NKR, ki bo potekala v sklopu festivala Zmaj ma' mlade v Postojni, ter na bazar festivala LUPA 2013, ki bo potekal v Ljubljani 26.9.2013

Spoštovani nevladniki,

kot smo najavljali, bomo skupaj z vašo pomočjo organizirali tržnico nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije, kjer želimo širšemu občinstvu predstaviti široko paleto nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti.

Z namenom zagotovitve večje odmevnosti dogodka smo se odločili, da tržnico organiziramo v sklopu festivala Zmaj 'ma mlade in sicer v nedeljo, 1.9.2013 od 16:00 ure dalje.

Prizorišče dogajanja bo osrednji Titov trg v Postojni, kjer bodo na voljo stojnice in mize, na katerih boste lahko predstavljali svoje dejavnosti, promocijske materiale in morebitne izdelke, ki nastajajo v okviru vaših dejavnosti.

Dogodek želimo popestriti tudi s spremljevalnim programom (promocijski filmi, plesni, pevski nastopi, predstavitve, ekshibicije...), zato vas prosimo, da nam sporočite, ali ste pripravljeni sodelovati tudi na ta način.

Ker želimo predstaviti čim širši spekter dejavnosti in potencialov NVO, vabimo k udeležbi na tržnici tudi vse vsebinske mreže oz. nacionalne mreže, saj je to izvrstna priložnost,  da se predstavite v Notranjsko-kraški regiji.

Vabimo vas, da udeležbo potrdite najkasneje do 9.8.2013 na e-poštni naslov ana@boreo.si.

Kdor pa želi, pa se lahko še predstavlja tudi na nacionalnem dogodku LUPA 2013 v Ljubljani, ki bo 26.9.2013, več informacij najdete na povezavi  http://www.cnvos.si/article/id/8400/cid/255

(18.7.2013) POZOR: sprememba datuma pri razpisu Ameriške ambasade za NVO in kulturne projekte

Če nameravate prijavljati projekte na ta dva razpisa pazite, ker se je datum premaknil naprej za 14 dni (napovedan rok je bil 15.8.2013) in je treba oddati projekte 1.8.2013!
Celotna novica...

Če nameravate prijavljati projekte na ta dva razpisa pazite, ker se je datum premaknil naprej za 14 dni (napovedan rok je bil 15.8.2013) in je treba oddati projekte 1.8.2013!

(18.7.2013) Individualna svetovanja za pomoč pri razpisu za srednje in velike projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP

Ne spreglejte razpisa na naši spletni strani! Za individualna svetovanja in pregled projektnega predloga nas kontaktirajte in skupaj bomo pripravili razpisno dokumentacijo.
Celotna novica...

Ne spreglejte razpisa na naši spletni strani! Za individualna svetovanja in pregled projektnega predloga nas kontaktirajte in skupaj bomo pripravili razpisno dokumentacijo.

(18.7.2013) Ugodna posojila za predfinanciranje ali premostitveno kreditiranje EU projektov

Če imate podpisano pogodbo za izvajanje projekta z EU sredstvi in vas muči problem financiranja ali finančnega toka, preverite aktualni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada iz Ribnice!
Celotna novica...

Če imate podpisano pogodbo za izvajanje projekta z EU sredstvi in vas muči problem financiranja ali finančnega toka, preverite aktualni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada iz Ribnice!

(18.7.2013) Svet za socialno podjetništvo potrdil predlog strategije za socialno podjetništvo

Svet za socialno podjetništvo, ki se je sestal na svoji 5. seji, prvič v novi sestavi sveta, ki jo je Vlada RS imenovala v začetku junija, je 27. junija med drugim potrdil predlog "Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016".
Celotna novica...

Svet za socialno podjetništvo, ki se je sestal na svoji 5. seji, prvič v novi sestavi sveta, ki jo je Vlada RS imenovala v začetku junija, je 27. junija med drugim potrdil predlog "Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016".

Imenoval je tudi novega predsednika sveta, ki je postal predstavnik socialnih podjetij, in sicer Jurij Bavdaž, Zadruga Kooperativa Rog.

Svet je strategijo, kot je v razpravi poudaril državni sekretar ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levanič, "sprejel po dveh letih, sledili pa ji bodo še konkretni ukrepi, s katerimi bomo omogočili nadaljnji razvoj socialnega podjetništva." Strategijo mora obravnavati in sprejeti še Vlada RS, temu pa sledi še priprava izvedbenega dokumenta strategije, Program ukrepov za izvedbo strategije za leti 2013-2014.

Zaradi poteka mandata prejšnji predsednici sveta za socialno podjetništvo je svet odločal tudi o svojem novem vodstvu in za predsednika sveta izbral Jurija Bavdaža iz Zadruge Kooperativa Rog, z. b. o. - so. p., kot predstavnika socialnih podjetij. Njegova namestnica ostaja Marlen Skarlovnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Predstavitev strategije najdete na tej povezavi

VIR: MDDSZ

(18.7.2013) Deluje vaša organizacija v javnem interesu? Vpišite se med prejemnike 0,5% dohodnine!

Če še niste uredili statusa vaše organizacije pri pristojnem ministrstvu in delujete v javnem interesu, vam za motivacijo podajamo podatke DURS-a za o namenitvi dohodnine leto 2012
Celotna novica...

Če še niste uredili statusa vaše organizacije pri pristojnem ministrstvu in delujete v javnem interesu, vam za motivacijo podajamo podatke DURS-a za o namenitvi dohodnine leto 2012

Za namenitev dela dohodnine za donacije se je v letu 2012 odločilo 354.825 (35,6 %) zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine, kar je za 8,2 % več, kot leto poprej. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 4.281 različnim upravičencem (lansko leto 4.011) v skupnem znesku 4.022.735,50 € (lansko leto 3.768.903 EUR). 

 

TOP 20 po prejemnikih donacij 2012:

 

NAZIV

Št. donacij

Znesek donacij (€)

 

SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF, USTANOVA                                                                                                                                                                 

12.224

152.723,44

 

SLOVENSKA KARITAS                                                                                                                                                                                       

12.331

147.711,05

 

RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI                                                                                                      

6.360

99.267,31

 

SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE                                                                                                                                                

3.887

56.380,62

 

EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK                                                                                                                                               

2.530

37.419,91

 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE                                                                                                                                                                     

2.144

36.139,15

 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC                                                                                                                                                                                

2.190

35.864,51

 

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA                                                                                                                                                 

2.401

31.505,40

 

USTANOVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI                                                                                                                                                       

2.242

28.583,12

 

SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO                                                                                                                                                     

2.199

27.949,35

 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV                                                                                                                                                    

2.372

27.282,90

 

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE                                                                                                                                                                   

2.055

22.963,36

 

ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI                                                                                                                                                                 

4.043

22.767,77

 

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE                                                                                                                                                                   

1.708

22.071,46

 

NADŠKOFIJA LJUBLJANA                                                                                                                                                                                    

2.032

22.028,95

 

SOCIALNI DEMOKRATI                                                                                                                                                                                     

1.385

20.618,86

 

SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV METROPOLIJA ZAGREBŠKO - LJUBLJANSKA                                                                                                                                          

2.453

19.433,68

 

ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI                                                                                                                                   

806

16.250,99

 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR                                                                                                                                                                       

996

16.084,69

 

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                                                                                                                                                                           

880

15.932,92

 

 * Podatki so preliminarni, saj ugovor na informativni izračun zadrži izplačilo donacije. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2013. Naslednja izplačila si sledijo na tri mesece.
* Število donacij ni enako številu donatorjev, ker je posamezni davčni zavezanec lahko razdelil 0,5 % med največ 5 upravičencev za donacije.
* V preliminarne izračune niso vključeni tisti zavezanci, ki bodo morali oddati dohodninsko napoved (do 31.7.2013). Gre za dohodninske zavezance, ki jim informativni izračun ne bo izdan, ker davčna uprava nima podatkov, da bi bili zavezanci za dohodnino. Informativni izračuni so namreč pripravljeni na podlagi podatkov, ki jih je prejela od izplačevalcev dohodkov.

 
 
 
VIR: Davčna uprava RS

Nevladnim organizacijam, ki bi se želele vpisati med prejemnike dela dohodnine pomagamo pri nas v stičišču, tako da individualno svetujemo in pomagamo pri pripravi zahtevane dokumentacije.

(18.7.2013) Neformalni osnutek Partnerskega sporazuma

na spodnji povezavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavljen Neformalni osnutek Partnerskega sporazuma, ki ga je sprejela Vlada RS. Končna inačica dokumenta bo predstavljala pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Celotna novica...

na spodnji povezavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavljen Neformalni osnutek Partnerskega sporazuma, ki ga je sprejela Vlada RS. Končna inačica dokumenta bo predstavljala pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Nacrtovanje/Partnerski_sporazum.pdf


Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe na dokument posredujete na elektronski naslov eu2014.mgrt@gov.si do 5. septembra 2013.

 

 

 

(18.7.2013) MKO objavil prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 in odprl široko javno razpravo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v petek objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. 8. 2013.
Celotna novica...

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v petek objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. 8. 2013.

Rezultati javne razprave bodo javnosti predstavljeni na sejmu AGRA v Gornji Radgoni konec avgusta. V primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013, prihodnji PRP 2014–2020 uvaja zelo pomembne konceptualne spremembe, da bi v največji možni meri zagotovili večjo ciljno naravnanost in usmerjenost v rezultate.

Prihodnji PRP 2014–2020 se v pretežni meri financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki prispeva 837.700.000 evrov, preostali del sredstev dodaja Slovenija iz državnega proračuna.

V obdobju 2014–2020 se bo izvajalo 13 ukrepov, določeni izmed njih so razdeljeni v več podukrepov. Na ravni ukrepov so ključne novosti za obdobje 2014–2020 naslednje:

 • določeni investicijski ukrepi iz obdobja 2007–2013 se združujejo;
 • ukrep Zgodnjega upokojevanja kmetov se v obdobju 2014–2020 na EU ravni ukinja;
 • uvajamo nepovratne podpore, namenjene kritju stroškov svetovanja, ki se zagotovijo izvajalcu svetovanja;
 • v okviru investicijskih podpor za dvig splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev uvajamo dvotirni sistem spodbujanja investicij, in sicer glede na ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva;
 • zagonska (»start up«) podpora za mlade kmete ni več povezana z lastniškim prevzemom, temveč z upravljanjem kmetijskega gospodarstva. Večji poudarek je namenjen realizaciji poslovnega načrta ter izvedbi investicij. Mladi kmet, ki dobi podporo, si mora na kmetijskem gospodarstvu ustvariti delovno mesto za polni delovni čas;
 • diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – tako zagonska podpora kot naložbe – je vezana na kmeta ali člana kmečkega gospodinjstva;
 • pri ukrepu »Ustanovitev skupin proizvajalcev« je ključna novost ta, da se ukrep širi tudi na področje gozdarstva;
 • pri kmetijsko-okoljskih plačilih se uvaja »podnebni« vidik. Prav tako so Kmetijsko-okoljska in kmetijsko podnebna plačila sedaj zasnovana drugače – paketnega pristopa ni več, namesto tega se kmetu daje možnost, da si sam oblikuje nabor dodatnih zahtev, poleg osnovnih, ki jih je pripravljen izvajati. Uvaja se načrt aktivnosti in usposabljanje kot predhodni pogoj za vstop v ukrep. S tem želijo posameznemu kmetu še pred vstopom v ukrep predstaviti namen tovrstnih plačil ter vseh obveznosti;
 • ekološko kmetovanje (30. člen) je postal z obdobjem 2014–2020 samostojen ukrep;
 • v Sloveniji se prvič uvaja ukrep »Dobro počutje živali« (34. člen). Namen ukrepa je spodbujanje rejcev k prostovoljnemu prevzemanju nadstandardnih zahtev pri zagotavljanju dobrega počutja živali (pri reji krav molznic in prašičev);
 • uvaja se popolnoma nov ukrep »Sodelovanje« (36. člen). To je tudi povsem nov ukrep na EU ravni. Sodelovanje, ki bo podprto v okviru PRP 2014–2020, zajema: pilotne projekte, razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi ter promocijo in skupinske pristope k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam. Med podprtimi oblikami sodelovanja bodo tudi že omenjene operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva;
 • pri ukrepih LEADER je ključna novost ta, da bodo lokalne akcijske skupine spodbujali k temu, da v svojih lokalnih razvojnih strategijah opredelijo eno ali največ dve ključni tematski področji, ki jih je lokalno prebivalstvo izbralo kot ključni za razvoj območja. S tem želimo zagotoviti večjo tematsko osredotočenost in učinke projektov.

Več informacij najdete tukaj.

(18.7.2013) Simbioza povezuje tudi v letu 2013

Simbioza bo letos že tretjič povezovala dve generaciji in celo Slovenijo. Gre za prepoznaven vseslovenski prostovoljski projekt, s katerim na temelju medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva dvigujemo raven računalniške pismenosti starejših. Potekala bo med 21. in 25. oktobrom 2013 po številnih lokacijah po celotni Sloveniji.
Celotna novica...

Simbioza bo letos že tretjič povezovala dve generaciji in celo Slovenijo. Gre za prepoznaven vseslovenski prostovoljski projekt, s katerim na temelju medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva dvigujemo raven računalniške pismenosti starejših. Potekala bo med 21. in 25. oktobrom 2013 po številnih lokacijah po celotni Sloveniji.

V preteklem letu smo povezali kar 3250 prostovoljcev in 5033 starejših na več kot 300 lokacijah. O povezovanju vseh skupin priča tudi podatek, da so kot prostovoljci sodelovali zaposleni, dijaki, študentje, brezposelni in tudi osnovnošolci.

Vabimo vas, da se nam pridružite tudi letos – svoj pečat lahko pustite kot prostovoljec in svoje znanje delite s starejšimi, ali pa pristopite k projektu kot udeleženec, ki želi storiti prve korake v svetu računalništva in interneta. Prijave so že možne, in sicer se lahko prijavite na naši prenovljeni spletni strani www.simbioza.eu ali pa po telefonu na 040 940 888.

(18.7.2013) Nefiks za lažjo zaposlitev

Nefiks – indeks neformalnega izobraževanja omogoča in pomaga vsem mladim pri beleženju in promoviranju neformalno pridobljenih kompetenc, ki pri iskanju zaposlitve še kako koristijo.
Celotna novica...

Nefiks – indeks neformalnega izobraževanja omogoča in pomaga vsem mladim pri beleženju in promoviranju neformalno pridobljenih kompetenc, ki pri iskanju zaposlitve še kako koristijo.

Spodbuja mlade k čim večji aktivnosti izven šole ali študija, saj tako odkrivajo svoje interese, potenciale in veselje do poklicev. Dandanes, ko je vedno težje najti zaposlitev, je neformalno pridobljeno znanje še kako pomembno, pa tudi vedno več delodajalcev ga upošeteva.

Mladi se pogosto ne zavedajo, da so določena znanja in kompetece že pridobili in jih prav zaradi tega tudi ne izpostavljajo. Indeks Nefiks omogoča prepoznavanje znanja in kompetenc, ki jih mlad človek zares ima. Ko svoje kompetence prepoznamo, jih znamo na primeren način z večjo samozavestjo in prepričanjem vase predstavljati na tudi trgu dela, prav tako pa veliko hitreje prepoznamo priložnosti za delo ali podjetništvo.

Nefiks spodbuja mlade k prostovoljstvu, različnim oblikam (študentskega) dela, k odgovornem delovanju v nevladnih organizacijah, k izobraževanju v tujini... Tako se razvijajo kompetence, predvsem pa širi socialna mreža. Indeks Nefiks, ki pravzaprav služi kot osebna evidenca izobraževanj, kompetenc, stikov socialne mreže in drugih aktivnosti, pa na enem mestu omogoča potrjen zapis vsega, kar se nekdo nauči izven šole ali fakultete. Obstajata knjižica Nefiks in elektronski e-Nefiks, ki poleg beleženja kompetenc omogoča tudi izdelavno življenjepisa in izpis vseh pridobljenih kompetenc. Primeren čas, da začnemo beležiti v Nefiks in tako načrtovati svojo poklicno kariero je pri 14 letih, vpisovati pa je možno tudi za nazaj, zato skoraj nikoli ni prepozno začeti!

Da mlade še bolj spodbudijo k vpisovanju v Nefiks in predvsem, da nagradijo mlade, ki svoje aktivnosti že intenzivno vpisujejo, bodo na Zavodu Nefiks tudi letos podelili priznanja tistim, ki bodo imeli največ vpisov. Priznanja pa bodo namenjena tudi organizacijm, ki najbolj aktivno beležijo znanje svojim članom in uporabnikom.

Prireditev, na kateri bodo priznanja podeljena, bo izvedena 17. oktobra 2013. Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v zadnjih dveh letih zabeležili najmajn 5 vpisov oziroma organizacije, ki so ali bodo vpisale vsaj 3 različne aktivnosti.

Podeljene bodo praktične nagrade in sicer 4 tablične računalniki za posameznike in 6 tabličnih računalnikov za organizacije, katerih vpisi bodo prepoznani kot najbolj kvalitetni. Več informacij o tem dobite na spletni strani www.talentiran.si.

Vir: Nefiks

(18.7.2013) Za nami je Regijski posvet za pripravo regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

V Postojni se je v ponedeljek, 17. junija 2013, na pobudo in v organizaciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zgodil posvet na temo priprave regionalnega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za Primorsko in Goriško regijo.
Celotna novica...

V Postojni se je v ponedeljek, 17. junija 2013, na pobudo in v organizaciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zgodil posvet na temo priprave regionalnega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za Primorsko in Goriško regijo.

Državni zbor je namreč v letošnjem aprilu sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020, regijski izvedbeni načrti pa predstavljajo NVO-jem s področja socialnega varstva priložnost, da se med izvajalce socialno-varstvenih programov uvrstijo na regionalni ravni. Izvedbeni načrti bodo namreč tudi podlaga za črpanje sredstev iz EU strukturnih skladov, ki bodo predstavljali pomemben vir za širitev mreže izvajalcev.

Postojnski posvet je bil uvod v oblikovanje  regijskega izvedbenega načrta, predstavniki občin, nevladnih organizacij in javnih socialno-varstvenih ustanov pa so bili na srečanju pozvani k aktivni udeležbi pri opredeljevanju potreb Južne in Severno primorske regije, ciljev, programov in izvajalcev na področju socialnega varstva.

Regionalni izvedbeni načrti morajo biti po NPSV oblikovani do konca tega leta. Ker pa MDDSZ namerava širitev mreže izvajalcev na lokalni ravni financirati iz evropskih strukturnih sredstev, za katere je potrebno ustrezne dokumente pripraviti že prej, bo čez poletje in zgodnjo jesen potekala intenzivna priprava tako nacionalnega kot vseh regionalnih izvedbenih načrtov.

Na posvetu so se udeleženci dogovorili, da bodo čez poletje izvajalci po sektorjih (torej, CSD skupaj, občine skupaj in NVO skupaj) pripravili seznam potreb in prioritet, ki jih bomo združili in pretehtali na septembrskih delavnicah. Zato pozivamo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva v posamezni regiji, da čez poletje sodelujejo in skupaj:

 • Definirajo potrebe, ki bi jih bilo potrebno v njihovi regiji do leta 2016 reševati prednostno,
 • Definirajo in argumentirajo prioritetna področja znotraj mreže storitev in programov, kjer potrebe uporabnikov v regiji ostajajo nezadovoljene in bo mrežo potrebno širiti,
 • Opredelijo načine in vire, s katerimi bo do leta 2016 možno mrežo širiti (pogledajo naj torej, kaj že obstaja, kaj bi bilo potrebno nadgraditi, kaj na novo vzpostaviti in kakšnih finančni viri so za to potrebni).

Na posvetih smo sicer želeli določiti organizacijo, ki bi prevzela koordiniranje, vendar nam to na večini posvetov ni uspelo. Organizacije, ki bi vendarle želele prevzeti koordinacijo, se lahko obrnejo na CNVOS (tina.divjak@cnvos.si) ali na regionalna stičišča (seznam regionalnih stičišč) za kontakte in tehnično podporo.
 

O dogajanju v zvezi z oblikovanjem delovne skupine in regijskega izvedbenega načrta vas bomo obveščali tud v novicah na naši spletni strani.

Predlog resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/sociala/NPSV13_-_zadnji.docx

(12.7.2013) Akcija vsak dan novinar, en dan nevladnik

Društva, zavodi, skratka nevladniki. NE POZABITE NA AKCIJO Vsak dan novinar en dan nevladnik! Organizirate dogodek, bi radi predstavili delo vašega društva...? Pokličite nas in povezali vas bomo z novinarji v regiji, ki bodo z veseljem objavili in hkrati tekmovali v akciji Vsak dan novinar, en dan nevladnik.... PA ŠE NAGRADE SO MAMLJIVE.....
Celotna novica...

Društva, zavodi, skratka nevladniki. NE POZABITE NA AKCIJO Vsak dan novinar en dan nevladnik! Organizirate dogodek, bi radi predstavili delo vašega društva...? Pokličite nas in povezali vas bomo z novinarji v regiji, ki bodo z veseljem objavili in hkrati tekmovali v akciji Vsak dan novinar, en dan nevladnik.... PA ŠE NAGRADE SO MAMLJIVE.....

(20.6.2013) Predstavniki mladih na sestanku pri DS v Kabinetu predsednice Vlade

v nadaljevanju novice najdete sporočilo za javnost s sestanka predstavnikov mladih pri državni sekretarki v Kabinetu predsednice Vlade Tamari Vonta.
Celotna novica...

v nadaljevanju novice najdete sporočilo za javnost s sestanka predstavnikov mladih pri državni sekretarki v Kabinetu predsednice Vlade Tamari Vonta.

Začetnega sestanka, na katerem so začrtali smernice nadaljnjega sodelovanja so se udeležili Uroš Skrinar (Mreža MaMa), Dalia Cerovšek (sindikat Mladi plus), Mitja Urbanc (Študentska organizacija Slovenije – ŠOS) in Tea Jarc (Mladinski svet Slovenije – MSS). Na sestanku so izpostavili pereče probleme, s katerimi se v Sloveniji vsak dan sooča vse več mladih.

Dogovorili so se, da se v kratkem sestanejo s predsednico Vlade Republike Slovenije Alenko Bratušek. Prav tako je Tamara Vonta zagotovila, da bo Vlada RS ponovno vzpostavila delovanje Sveta vlade RS za mladino kot osrednje posvetovalno telo med vlado in mladimi in napovedala, da bo v parlamentu organizirana javna predstavitev mnenj o Resoluciji Nacionalnega programa za mladino.

Več informacij najdete v Izjavi za javnost.

(12.6.2013) Vpisnik korporativnih prostovoljskih akcij

Na spletni strani www.mojadruzba.si se zdaj zbirajo ponudne korporativnih prostovoljskih akcij, ki jih lahko predlagajo nevladne organizacije in z njimi povabijo zaposlene v podjetjih, da s prostovoljnim delom opravijo neko neplačano delo v njihovi organizaciji za dobrobit širše skupnosti.
Celotna novica...

Na spletni strani www.mojadruzba.si se zdaj zbirajo ponudne korporativnih prostovoljskih akcij, ki jih lahko predlagajo nevladne organizacije in z njimi povabijo zaposlene v podjetjih, da s prostovoljnim delom opravijo neko neplačano delo v njihovi organizaciji za dobrobit širše skupnosti.

S tem so podjetjem na enem mestu na voljo ponudbe korporativnih akcij, tako da lahko podjetja enostavno najdejo nevladne organizacije, katerim lahko s svojimi zaposlenimi priskočijo na pomoč.

Ponudba korporativnih akcij je dostopna na povezavi: http://www.mojadruzba.si/2013-04-03-13-45-08/registrirane-organizacije


Zakaj se za korporativno prostovoljstvo odločajo podjetja

Vodje podjetij svoje zaposlene k prostovoljskemu delu ne spodbujajo kar tako. Vedo, da je to strateška odločitev, ki bo v končni fazi koristila prav podjetju samemu. In to je razlog, da svojim zaposlenim plačujejo, da v skupnosti opravljajo prostovoljsko delo.


Zakaj bi predlagala korporativno prostovolsjko akcijo vaša NVO 

S tem poleg opravlejnega dela s pomočjo prostovoljcev iz določenega podjetja in brez večjih stroškov opravite potrebno delo, pridobite svež pogled na utečene prakse, nove potencialne prostovoljce, dostop do svežih znanj in veščin ter zagotovo lažje gradite dolgoročno partnerstvo s tem podjetjem. 


Kaj potrebujete za vpis korporativne akcije

Pripravite kratek opis vaše organizacije, opis del, ki bi jih lahko izvedli korporativni prostovoljci, katere materiale potrebujete in okviren strošek, koliko prostovoljcev potrebujete, kdaj bi akcija potekala in koliko časa. Seveda je fotografija dobrodošla.

Vpis korporativne prostovoljske akciej opravite na povezavi: 

http://www.mojadruzba.si/2013-04-03-13-45-08/predlog-korporativne-akcije.

Po vpisu jo bo pregledal administrator za regijo iz katere prihajate in vas kontaktiral.

(12.6.2013) Vključitev med izvajalske organizacije izvrševanja dela v splošno korist

Izvajalska organizacija lahko postane nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost splošnega družbenega pomena in potrebuje občasno pomoč, je odprta za nove izkušnje pomoči pri svojem delu in pripravljena omogočiti opravljanje del v splošno korist občanom. Delo v splošno korist je namreč alternativna sankcija plačila globe za prekrške ali zaporne kazni do dveh let.
Celotna novica...

Izvajalska organizacija lahko postane nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost splošnega družbenega pomena in potrebuje občasno pomoč, je odprta za nove izkušnje pomoči pri svojem delu in pripravljena omogočiti opravljanje del v splošno korist občanom. Delo v splošno korist je namreč alternativna sankcija plačila globe za prekrške ali zaporne kazni do dveh let.

Kdo lahko postane izvajalska organizacija?
Izvajalska organizacija je lahko vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja tudi nepridobitno dejavnost ali lokalne skupnosti, ki so pripravljene sprejeti storilca prekrška, ki mu je izrečeno plačilo globe ali obsojeca, ki mu je kazen zapora nadomeščena z delom v splošno korist.

Kakšen je postopek vključitve med izvajalske organizacija?
Regijskemu koordinatorju Centra za socialno delo nevladna organizacija pošlje izjavo s katero izrazi, da želi postati izvajalska organizacija za izvrševanje dela v splošno korist in poleg osnovnih podatkov organizacije navede dela, ki bi jih napotene osebe lahko opravljale v njihovi organizaciji.

Kako poteka delo in katera dela se lahko opravlja?
Delo v splošno korist ne sme biti namenjeno pridobivanju dobička. Napotena oseba z opravljenim delom poravna škodo skupnosti. To možnost nudi Zakon o prekrških, ki omogoča storilcem prekrškov, ki globe ne morejo plačati, da z delom poravnajo kazen ali plačilo globe.

Delo lahko poteka v dopoldanskem, popoldanskem času, med tednom ali vikendi. Običajno storilec prekrška opravi najmanj 40 pa do največ 400 ur dela v splošno korist v obdobju od 1 do 3 mesecev.

Center za socialno delo pri izbiri izvajalske organizacije upošteva, kakšna dela bi bila primerna za napoteno osebo glede na njene osebne lastnosti, osebne razmere, zdravstveno stanje, morebitno zaposlenost, sposobnosti, znanja in veščine, ter tudi stalno oziroma začasno bivališče napotene osebe.

Kateri stroški so kriti?
Izvajalska organizacija po končani nalogi pošlje na CSD poročilo o opravljenem delu in mesečni zahtevek za refundacijo stroškov. To so stroški zavarovanj, zdravniškega pregleda, tečaja iz varstva pri delu, potni stroški in, če opravlja delo več kot 4 ure tudi, stroški malice.

Več informacij lahko dobite v našem stičišču: Katja Jordan, katja@boreo.si ali pri Karin Pez CSD Koper karin.pez@gov.si

(5.6.2013) Predplačila na nacionalnih razpisih dovoljena za vse nevladne organizacije

Državni zbor je obravnaval in po nujnem postopku tudi že potrdil novelo Zakona o izvrševanju proračunov za 2013 in 2014. Vanjo je CNVOS-u uspelo vnesti tudi amandma glede predplačil na nacionalnih razpisih za nevladne organizacije. Odslej so tako za vsa društva, zavode in ustanove 30 % avansi dovoljeni tudi na nacionalnih razpisih.
Celotna novica...

Državni zbor je obravnaval in po nujnem postopku tudi že potrdil novelo Zakona o izvrševanju proračunov za 2013 in 2014. Vanjo je CNVOS-u uspelo vnesti tudi amandma glede predplačil na nacionalnih razpisih za nevladne organizacije. Odslej so tako za vsa društva, zavode in ustanove 30 % avansi dovoljeni tudi na nacionalnih razpisih.

S spremembami, ki jih je CNVOS dosegel novembra 2012 ob sprejemanju ZIPRS1314, so bili doslej avansi na nacionalnih razpisih namreč dovoljeni le za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu. Rešitev ni bila posrečena, na kar smo opozarjali že jeseni, ko nam je sicer državni zbor vsaj delno prisluhnil. Zato smo že takrat Ministrstvu za finance posredovali dodaten predlog, ki pa sprva ni bil upoštevan. Pred 10 dnevi je namreč vlada potrdila novelo, ki ne samo, da ni širila kroga upravičencev do avansov, ampak je celo v celoti brisala možnost avansov na nacionalnih razpisih.

Na CNVOS smo takoj pripravili amandma in intervenirali preko političnih strank in državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Na srečo uspešno – koalicija in Ministrstvo za finance so ga upoštevale, poslanci pa potrdili na seji Odbora za finance dopoldan prejšnji torek, pozno zvečer pa je bil potrjena še novela v celoti.

Avansi so tako odslej dovoljeni, ne pa tudi nujni. Odločitev o njih je namreč v rokah razpisovalcev razpisov (ministrstev, vladnih uradov). CNVOS bo vse vladne organe v prihodnjih dneh pozval, da naj dano možnost upoštevajo in predvidijo v svojih razpisih, dobrodošlo pa je, da nanjo opozarjamo prav vsi v nevladnem sektorju.

vir: CNVOS

(5.6.2013) objavljen Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

Včeraj je bil objavljen Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Informativne delavnice za predstavitev prvega javnega razpisa Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP se je udeležil tudi BOREO. Če boste želeli povzetek delavnice, pišite na ana@boreo.si prav tako vam lahko pomagamo pri iskanju projektnih partnerjev iz Norveške in Islandije.
Celotna novica...

Včeraj je bil objavljen Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Informativne delavnice za predstavitev prvega javnega razpisa Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP se je udeležil tudi BOREO. Če boste želeli povzetek delavnice, pišite na ana@boreo.si prav tako vam lahko pomagamo pri iskanju projektnih partnerjev iz Norveške in Islandije.

(14.5.2013) Vzpostavljen Sklad za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

CNVOS in Regionalni center za okolje REC sta podpisala pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije. Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov
Celotna novica...

CNVOS in Regionalni center za okolje REC sta podpisala pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije. Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov

Sklad bo podprl projekte slovenskih nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.

Prvi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 3. junija 2013 v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Prijava na razpis bo 2-stopenjska, kar pomeni, da bo potrebno najprej oddati le krajše koncepte projektov, najbolje ocenjeni pa bodo povabljeni k oddaji celotne razpisne dokumentacije. Rok za oddajo konceptov projektov bo v začetku septembra.

Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov.

Časovnica dogodkov:

 • 5. 6. 2013: informativna delavnica o razpisu v Ljubljani (predstavitev razpisa, področij financiranja, zahtev za prijavo, finančnega načrta, …)
 • 7. 6. 2013: informativna delavnica o razpisu v Mariboru
 • 19. 6. 2013: predstavitveni dogodek v soorganizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani. Dogodek bo namenjen predstavitvi vseh programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in vzpostavljanju partnerstev z organizacijami iz držav donatoric.

Za dogodke bodo začeli zbirati prijave v kratkem. Udeležba nanje ne bo omejena, je pa zaželeno, da se predstavitvenega dogodka udeležijo predvsem tisti, ki imajo namen projekt prijaviti v partnerstvu z organizacijami iz držav donatoric.

Trenutno se prijave na predstavitveni dogodek zbirajo samo na tej povezavi, namenjene pa so izključno norveškim in islandskim nevladnim organizacijam, saj je potrebno pri njih ciljno izbrati udeležence in urediti vso logistiko za potovanje.

Od 1. do 4. 7. 2013 bodo po Sloveniji (Kranj ali Škofja Loka, Koper, Murska Sobota, Novo mesto) potekale delavnice za razvoj projektnih idej. Delavnice bodo namenjen tistim, ki bodo že imeli neke projektne ideje in jih bodo želeli s pomočjo projektnih svetovalcev nadgraditi, se povezati z ostalimi slovenskimi organizacijami ipd. Udeležba na delavnici bo omejena na 30 oseb na delavnico.

Spletna stran NVO sklada v Sloveniji bo začela delovati konec maja, v kratkem bo vzpostavljena tudi posebna Facebook skupina. O vseh dogodkih in pomembnih informacijah bomo nevladne organizacije obveščali naših spletnih medijev.

 

 

 

 

http://www.cnvos.si/article/id/8012/cid/74

(10.5.2013) Izbor 2 predstavnikov NVO v izbirni komisiji sklada za NVO Norveškega finančnega mehanizma

Razpisuje se postopek izbora 2 predstavnikov NVO v izbirni komisiji Sklada za NVO Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.
Celotna novica...

Razpisuje se postopek izbora 2 predstavnikov NVO v izbirni komisiji Sklada za NVO Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Izbirna komisija bo imela skupno 8 članov, ob 2 predstavnikih NVO še 2 predstavnika upravljavcev NVO sklada (REC in CNVOS), 2 predstavnika združenj občin, 1 predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ter 1 predstavnika Obrtne zbornice, kot opazovalci pa bodo v njej še predstavniki donatorjev in MGRT.

Naloga izbirne komisije je, da oblikuje končen predlog/seznam projektov, ki bodo podprti v okviru finančnega mehanizma; in sicer na podlagi ocen, ki jih bodo projektom dodelile ekspertne ocenjevalne komisije, in ob upoštevanju razdelitve sredstev po prednostnih področjih. Predlog bo nato posredovan v odobritev donatorjem.

Od 2 predstavnikov NVO se pričakuje dobro poznavanje nevladnega sektorja in njegovih potreb.

POMEMBNO: Zaradi konflikta interesov se organizacije, iz katerih bo prihajal predstavnik (je bodisi njihov kandidat, zanje proti plačilu opravlja delo ali je njihov ustanovitelj ali član organa upravljanja ali nadzora) ne bodo mogle prijaviti na razpis oz. bodo pri ocenjevanju izločene.organizaciji, iz katerih bo prihajal predstavnik, ne bosta mogli prijaviti na razpis oz. bosta pri ocenjevanju izločeni.

Rok za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev (NVO z volilno pravico) je 22. 5. 2013

Postopek poteka v skladu s Poslovnikom izbora predstavnikov NVO; in sicer tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi poskušajo s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volilni upravičenci).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

7. 5. 2013 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
22. 5. 2013 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
24. 5. 2013 - seja komisije za pregled prijav in izdajo pozivov za dopolnitev prijav
29. 5. 2013 - rok za dopolnitev prijav
30. 5. 2013 - objava seznama predlaganih kandidatov
10. 6. 2013 - predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10. 6. 2013 - začetek volitev (pogojno)
13. 6. 2013 - zaključek volitev (pogojno)
14. 6. 2013 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika upravičenca in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 22. 5. 2013 do polnoči.

Prijavnico za upravičence in kandidate najdete na dnu.

Prijave pošljite
- po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
- po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
- po elektronski pošti na: matej@cnvos.si
 

(8.5.2013) Evropsko leto državljanov

Letos v državah članicah EU obeležujemo "evropsko leto državljanov " (ELD 2013). Državljanstvo EU je bilo uvedeno pred dvajsetimi leti, z začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe; odtlej se samodejno priznava vsem državljanom držav članic in jim zagotavlja dodatne pravice. Evropsko leto 2013 je namenjeno seznanjanju javnosti o pravicah, ki jih imajo kot državljani EU in spodbujanju aktivne udeležbe državljanov v javni razpravi o prihodnosti Evrope.
Celotna novica...

Letos v državah članicah EU obeležujemo "evropsko leto državljanov " (ELD 2013). Državljanstvo EU je bilo uvedeno pred dvajsetimi leti, z začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe; odtlej se samodejno priznava vsem državljanom držav članic in jim zagotavlja dodatne pravice. Evropsko leto 2013 je namenjeno seznanjanju javnosti o pravicah, ki jih imajo kot državljani EU in spodbujanju aktivne udeležbe državljanov v javni razpravi o prihodnosti Evrope.

Na Uradu Vlade RS za komuniciranje (ki je nacionalni koordinator ELD) so v sodelovanju z ministrstvi, kontaktnimi točkami EU, nevladnimi organizacijami in drugimi pripravili program aktivnosti, s katerimi želijo državljane ozaveščati o možnostih uresničevanja njihovih pravic, o tem, kdo jim lahko pomaga pri premagovanju ovir pri uresničevanju pravic ter o virih dodatnih informacij. Program se še vedno dopolnjuje, zato se vanj lahko vključite vanj z vašimi aktivnosti in dogodki. Na spletni strani so navedene kontaktne osebe, s katerimi lahko navežete stik za sodelovanje.

Častni pokrovitelj evropskega leta državljanov je g. Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, k večji vidnosti posameznih aktivnosti pa bodo pripomogli tudi ambasadorji ELD, med katerimi so tudi dr. Renata Salecl, Breda Kutin, Peter Matjašič, Denis Avdić, Igor E. Bergant, Francka Moljk ...

Evropsko leto državljanov ima spletno mesto ELD: http://www.evropa.gov.si/si/evropsko-leto-drzavljanov-2013/

(8.5.2013) BOREO na razširjeni seji Sveta Notranjsko-kraške regije o novih programskih dokumentih

Cerknica, 6. maj 2013 – Razširjena seja Sveta regije, ki so se je udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugi predstavniki državnih, regionalnih in lokalnih inštitucij, je bila namenjena procesu priprave in vsebinam strateških in programskih dokumentov na regionalni in nacionalni ravni. Ti dokumenti bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.
Celotna novica...

Cerknica, 6. maj 2013 – Razširjena seja Sveta regije, ki so se je udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugi predstavniki državnih, regionalnih in lokalnih inštitucij, je bila namenjena procesu priprave in vsebinam strateških in programskih dokumentov na regionalni in nacionalni ravni. Ti dokumenti bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.

Po besedah mag. Boštjana Požarja, direktorja Regionalne razvojne agencije (RRA) Notranjsko-kraške regije, je priprava regionalnega razvojnega programa v polnem teku. Regija bo tudi v naslednjem programskem obdobju zasledovala tri horizontalne razvojne prioritete, ki predstavljajo izhodišča za spodbujanje razvoja na vseh investicijskih področjih: eko-razvoj, znanje za pospeševanje globalne konkurenčnosti ter dostopna in podporna infrastruktura. Glede na dosedanje razgovore v okviru priprave novega regionalnega razvojnega programa sta kot največji razvojni potencial znotraj področja gospodarstva prepoznani turizem in lesarstvo.

Jana Nadoh Bergoč z RRA Notranjsko-kraške regije je dodala, da so bili k dosedanjim ključnim investicijskim področjem (gospodarstvo, turizem, človeški viri, podeželje, infrastruktura) dodani novi programi. Gre za programe Lesarstvo, Širši družbeni razvoj ter Okolja in gospodarjenje z viri. Upoštevajoč predpostavko o znanju kot temelju razvoja posameznika in širše družbe bo regija bistveno več pozornosti namenila tudi podpori gospodarstva s poudarkom na razvoju človeških virov ter v razvoj podjetništva kot podpornega elementa obstoječega gospodarstva v regiji.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je opozorila, da je tudi vlada področje lesarstva opredelila kot eno izmed možnih nacionalnih razvojnih prednosti do leta 2020. Predlagala je, da se regija s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje pogovori o možnosti vzpostavitve posebnega lesnega centra na tem območju, saj se bo v prihodnji finančni perspektivi evropske kohezijske politike 2014-2020 sofinanciralo le tiste projekte, ki bodo na nacionalni ravni spoznani kot prednostni in bodo imeli visoko dodano vrednost.

Sicer pa Slovenija po besedah državne sekretarke svoje potenciale vidi predvsem na področju konkurenčnosti gospodarstva in spodbujanja podjetnosti, kjer je treba spodbujati zdrava jedra in inovativno start up podjetništvo, rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter krepiti razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo. »Še aktivneje bomo morali spodbujati izvoz in ustvarjati pogoje za uspešen vstop podjetij na tuje trge ter krepiti prepoznavnost Slovenije kot priložnostne lokacije za tuje naložbe,« je še povedala mag. Kirbiš Rojs. V izhodiščih za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020, ki jih bo v kratkem obravnavala tudi vlada, so kot razvojni potencial Slovenije opredeljeni tudi človeški viri, kjer bomo morali sredstva usmeriti predvsem v zaposlovanje mladih, geostrateška lega ter naravni viri. Za vsa ta področja bo namenjenih več kot 50 odstotkov sredstev, ki bodo na voljo Sloveniji. »V državi imamo velike naravne potenciale, ki jih moramo skupaj z drugimi ključnimi potenciali izkoristiti, če želimo doseči čim večje sinergijske učinke. Vsekakor pa je ključni element za naš razvojni preboj izboljšanje oziroma dvig ustvarjene dodane vrednosti ne glede na to, o katerem področju govorimo,« je še povedala mag. Monika Kirbiš Rojs.

Državna sekretarka je dodala, da moramo v programske dokumente uvrstiti projekte, ki bodo izvedljivi. "Ne smemo si dovoliti, da bi dokumenti postali spisek želja. Vemo, da imajo regije veliko projektov, ki bi jih želeli uresničiti, vendar se je treba zavedati, da bo v prihodnjem sedemletnem obdobju Sloveniji na voljo manj sredstev – skupno skoraj 3,3 milijarde evrov.« Tako bo Zahodni Sloveniji pripadlo skoraj 860 milijonov evrov, Vzhodni Sloveniji pa skoraj 1,26 milijarde evrov sredstev strukturnih skladov. Za področje prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije bo iz Kohezijskega sklada  celotni Sloveniji na voljo milijarda evrov.

Priprava dokumentov razvojnega načrtovanja 2014-2020

vir: www.rra-nkr.si

(8.5.2013) Razvoj z naravo - primer Vizija Pohorja 2030

Na razširjeni seji Sveta Notranjsko-kraške regije o novih programskih dokumentih je sodeloval tudi Gregor Danev iz Zavoda RS za varstvo narave z zelo zanimivim in poučnim primerom dobre prakse vključevanja ohranjene narave kot endogenega potenciala skladnega razvoja regij - primer Pohorja.
Celotna novica...

Na razširjeni seji Sveta Notranjsko-kraške regije o novih programskih dokumentih je sodeloval tudi Gregor Danev iz Zavoda RS za varstvo narave z zelo zanimivim in poučnim primerom dobre prakse vključevanja ohranjene narave kot endogenega potenciala skladnega razvoja regij - primer Pohorja.

Predstavitev je dostopna na spodnji povezavi, za več informacij se lahko obrnete na člana Programskega sveta BOREO Tadeja Kogovška, ki je aktivno vključen v ta projekt.

http://20130506_zrsvn_danev_koncna.pptx

(18.4.2013) Brezplačna objava vaših dogodkov na naši spletni strani in e-novicah

Organizirate dogodek in bi ga radi oglaševali tudi na naši spletni strani? Nič lažjega. Na naši spletni strani http://www.boreo.si/dogodki/prijave pod zavihkom DOGODKI izberite zavihek VPIŠI DOGODEK, izpolnite polja, ki se vam prikažejo in dogodek bo objavljen. Objave so popolnoma brezplačne!
Celotna novica...

Organizirate dogodek in bi ga radi oglaševali tudi na naši spletni strani? Nič lažjega. Na naši spletni strani http://www.boreo.si/dogodki/prijave pod zavihkom DOGODKI izberite zavihek VPIŠI DOGODEK, izpolnite polja, ki se vam prikažejo in dogodek bo objavljen. Objave so popolnoma brezplačne!

(18.4.2013) Odprite svoja vrata novinarjem

Pripravljate čez poletje kakšen zanimiv dogodek v vaši organizaciji? Ali pa ste nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova), ki tako ali tako vsak dan počne kaj zanimivega? Bi želeli odpreti svoja vrata novinarju, da preživi en dan v vaši organizaciji in pripravi prispevek o vaši organizaciji?
Celotna novica...

Pripravljate čez poletje kakšen zanimiv dogodek v vaši organizaciji? Ali pa ste nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova), ki tako ali tako vsak dan počne kaj zanimivega? Bi želeli odpreti svoja vrata novinarju, da preživi en dan v vaši organizaciji in pripravi prispevek o vaši organizaciji?

Gre za akcijo »Vsak dan novinar – en dan nevladnik«, s katero želimo regionalna stičišča nevladne organizacije približati novinarjem. To je odlična priložnost za vas, da se spoznate z novinarji, z njimi navežete stike in začnete uspešneje sodelovati ter predstavljati svojo organizacijo ter delo v njej.

Začnemo 10. maja 2013, ko se bomo srečali na novinarskem zajtrku in kjer se boste lahko na kratko predstavili, novinarjem pa bomo dali možnost, da si bodo izbrali najzanimivejše organizacije, v katerih bi želeli preživeti dan.

Če bi si želeli sodelovanja v akciji, potem nikar ne odlašajte.
V nekaj stavkih nam opišite vašo organizacijo, s čim se ukvarjate in kaj zanimivega bi lahko novinar počel v vaši organizaciji.
Na plano z idejami!

Prijavite se lahko tako, da do 15.5.2013 pošljete opis svoje organizacije in dela, ki bi ga novinar opravljal. Pozorni bodite na to, da bo delo  čim bolj zanimivo za novinarski prispevek.

Kaj boste s tem pridobili?
- večjo prepoznavnost in medijsko pokritost organizacije,
- boljše stike z novinarji,
- stike z NVO širom Slovenije

Več informacij dobite tu: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/skupna-akcija_mediji_dopis-za-pridobivanje-nvo-2013.docx

 

Informacije in prijave:
Ana Širca
ana@boreo.si
041 578 131

(11.4.2013) Povabilo k sooblikovanju razvojnih dokumentov Republike Slovenije

CNVOS vabi na sodelovanje pri oblikovanju skupnih stališč in predlogov NVO. V aprilu in maju so načrtovana široka posvetovanja znotraj nevladnih organizacij, ki bodo potekala elektronsko na forumu http://civilni-dialog.net/forumSRS/. Organizirani bodo tudi nevladniški posveti – po eden za vsako od prioritet Strategije razvoja Slovenije (podjetnost, znanje, zeleno, vključujoča družba, učinkovita javna uprava).
Celotna novica...

CNVOS vabi na sodelovanje pri oblikovanju skupnih stališč in predlogov NVO. V aprilu in maju so načrtovana široka posvetovanja znotraj nevladnih organizacij, ki bodo potekala elektronsko na forumu http://civilni-dialog.net/forumSRS/. Organizirani bodo tudi nevladniški posveti – po eden za vsako od prioritet Strategije razvoja Slovenije (podjetnost, znanje, zeleno, vključujoča družba, učinkovita javna uprava).

Na forumu se bodo sproti objavljali vsi dokumenti (vladni osnutki, usklajena stališča NVO ….) in komentarji NVO nanje. Omogočeno bo neposredno komentiranje posameznih vsebin, objavljeni pa bodo tudi kontakti NVO predstavnikov in informacije o procesu.

V drugi polovici aprila bodo sledili nevladniški posveti:

 • 15. 4. ob 15h kultura in kulturne industrije (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na sandra.dorem@gibanica.eu
 • 16.4. ob 15h podjetništvo (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na zagovornistvo@cnvos.si
 • 17. 4. ob 10h učinkovit javni sektor in pravna država (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na zagovornistvo@cnvos.si
 • 17. 4. ob 15h znanje (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na minvos@umi.si
 • 22. 4. ob 10h zdravje (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na apga@amis.net
 • 22.4. ob 15h sociala (sejna soba CNVOS, Povšetova 37, 4. nadstropje), na posvet se lahko prijavite na zagovornistvo@vkljucen.si
 • 24. 4. ob 9h zeleno (Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana), na posvet se lahko prijavite na info@planbzaslovenijo.si

Predlogi se bodo zbirali do konca aprila. Do 10. maja bodo potem pod vsebinsko koordinacijo NVO predstavnikov pripravljeni osnutkih skupnih predlogov in stališč NVO po posamezni prioriteti. Na forumu bodo dani v komentar. Po potrebi bo za posamezno področje organiziran še dodaten posvet.

K oblikovanju skupnih stališč želimo pritegniti kar najširši krog nevladnih organizacij. Zato vas vabimo, da svoje komentarje na osnutek Državnega programa prioritet in investicij (DRPi), ki za vseh pet prioritet vsebuje analizo stanja, cilje in investicijska področja, ter na tabelo ciljev, kazalnikov in sredstev pripravite tudi vi.

Da bi vam pri oblikovanju komentarjev in predlogov pomagali, smo oblikovali poseben obrazec, v katerega lahko svoje predloge zapišete. Ker je proces oblikovanja dokumentov že zelo daleč, vas prosimo, da ste kar se da konkretni.

Svoje komentarje lahko objavite na forumu ali pa jih pošljete na zgoraj navedene elektronske naslove.

(5.4.2013) Anketa delovanje LAS DRPSN

V imenu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (lokalne akcijske skupine) vas vabimo k izpolnjevanju ankete, s katero želijo preveriti poznavanje in odzivnost delovanja društva. Vsak vaš odgovor bo dragocen in dobra podlaga za pripravo nove Lokalne razvojne strategije in delovanja v naslednji finančni perspektivi EU 2014-2020.
Celotna novica...

V imenu Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (lokalne akcijske skupine) vas vabimo k izpolnjevanju ankete, s katero želijo preveriti poznavanje in odzivnost delovanja društva. Vsak vaš odgovor bo dragocen in dobra podlaga za pripravo nove Lokalne razvojne strategije in delovanja v naslednji finančni perspektivi EU 2014-2020.

Anketo lahko izpolnite tudi na spodnji povezavi

.https://docs.google.com/forms/d/1at58aFtfoTYawLklfF8PMHPJRXoSbnXlQSE9U6fXM1Q/viewform?pli=1

 

(25.3.2013) Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogov za RRP

Obveščamo vas, da je Regijska razvojna agencija NKR na svoji spletni strani objavila vabilo, s katerim vse zainteresirane vabijo k sodelovanju pri identifikaciji nabora predlogov regijskih projektov v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020. Rok za posredovanje predlogov je 20. april 2013.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je Regijska razvojna agencija NKR na svoji spletni strani objavila vabilo, s katerim vse zainteresirane vabijo k sodelovanju pri identifikaciji nabora predlogov regijskih projektov v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020. Rok za posredovanje predlogov je 20. april 2013.

Za več informacij smo vam na voljo na že znanih številkah!

(19.3.2013) Dan za spremembe 5. in 6. 4.

Dan za SPREMEMBE. Pomagaj tudi ti. Letos bo dan za spremembne potekal 5. in 6. aprila. Tokrat bomo skupaj s SGLŠ Postojna pomagali društvu Stara Gora - Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Za njih bomo zbirali obleke, sanitarne pripomočke, večje kose oblačil za pomlad in poletje - še uporabne, kuhinjske pripomočke (kuhinjske krpe...). Materiale zbiramo v Mladinskem centru Postojna, vsak dan med 9:00 in 12:00 ter od 15:00 - 19:00. Sredstva zbiramo do 4.4.2013.
Celotna novica...

Dan za SPREMEMBE. Pomagaj tudi ti. Letos bo dan za spremembne potekal 5. in 6. aprila. Tokrat bomo skupaj s SGLŠ Postojna pomagali društvu Stara Gora - Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Za njih bomo zbirali obleke, sanitarne pripomočke, večje kose oblačil za pomlad in poletje - še uporabne, kuhinjske pripomočke (kuhinjske krpe...). Materiale zbiramo v Mladinskem centru Postojna, vsak dan med 9:00 in 12:00 ter od 15:00 - 19:00. Sredstva zbiramo do 4.4.2013.

(18.3.2013) Vprašalnik - prostorske potrebe NVO v občini Postojna

Z namenom boljše priprave projekta t. i. društvenega centra v objektu stare porodnišnice, predvsem pa zaradi potrebe po identifikaciji prostorskih potreb nevladnih organizacij v občini, se na vas obračamo s prošnjo za izpolnitev vprašalnika o prostorskih potrebah vaše organizacije
Celotna novica...

Z namenom boljše priprave projekta t. i. društvenega centra v objektu stare porodnišnice, predvsem pa zaradi potrebe po identifikaciji prostorskih potreb nevladnih organizacij v občini, se na vas obračamo s prošnjo za izpolnitev vprašalnika o prostorskih potrebah vaše organizacije

Spoštovani!

Župan občine Postojna, g. Jernej Verbič, je imenoval delovno skupino za pregled, preučitev in potrditev oz. dopolnitev Idejne zasnove ureditve stare porodnišnice v Postojni.

Z namenom boljše priprave projekta t. i. društvenega centra v objektu stare porodnišnice, predvsem pa zaradi potrebe po identifikaciji prostorskih potreb nevladnih organizacij v občini, se na vas obračamo s prošnjo za izpolnitev vprašalnika o prostorskih potrebah vaše organizacije.

Prosimo vas, da si za izpolnitev vprašalnika vzamete čas, saj boste s tem pripomogli k boljšemu urejanju prostorskih pogojev za delovanje društev v občini.

Podatke, zbrane s vprašalnikom, bomo objavili izključno v zbirni obliki, kar pomeni, da podatki posamezne organizacije ne bodo nikjer javno dostopni.

Izpolnjen vprašalnik nam posredujete do ponedeljka, 25. marca na:

 • e-poštni naslov projekti@boreo.si ali
 • poštni naslov:
  Regijsko stičišče BOREO
  Vilharjeva ulica 14, p.p. 126
  6230 Postojna


Za sodelovanje se vam prav lepo zahvaljujemo!

Vprašalnik dostopen na: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vprasalnik-stara-porodnisnica-elektronsko.doc

(8.3.2013) RRA vabi k sodelovanju pri identifikaciji nabora predlogov regijskih projektov

Obveščamo vas, da je Regijska razvojna agencija NKR na svoji spletni strani objavila vabilo, s katerim vse zainteresirane vabijo k sodelovanju pri identifikaciji nabora predlogov regijskih projektov v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020. Rok za posredovanje predlogov je 22. marec 2013.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je Regijska razvojna agencija NKR na svoji spletni strani objavila vabilo, s katerim vse zainteresirane vabijo k sodelovanju pri identifikaciji nabora predlogov regijskih projektov v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020. Rok za posredovanje predlogov je 22. marec 2013.

Predloge regijskih projektov zbirajo preko obrazca, ki ga izpolnjenega v elektronski obliki posredujte na e-naslov: jana@rra-nkr.si.

Celotno besedilo poziva, v katerem so podani tudi odgovori na nekatera vprašanja kot so kaj je regijski projekt, kako ga predlagati... je na voljo v dokumentu na povezavi http://www.rra-nkr.si/materiali/priloge/slo/rrp-nkr_2014-2020_poziv_regijski-projekti.pdf.

Vir: Vabilo na strani RRA NKR

(7.3.2013) Med koalicijske prioritete sodi tudi krepitev nevladnih organizacij in socialnega podjetništva

CNVOS se je pretekli teden pri strankah, ki sodelujejo pri oblikovanju »nove koalicije«, zavzel, da med programska izhodišča koalicije uvrstijo tudi krepitev nevladnih organizacij in socialnega podjetništva.
Celotna novica...

CNVOS se je pretekli teden pri strankah, ki sodelujejo pri oblikovanju »nove koalicije«, zavzel, da med programska izhodišča koalicije uvrstijo tudi krepitev nevladnih organizacij in socialnega podjetništva.

V posredovanem predlogu smo se opirali zlasti na predlanski predvolilni Predlog ključnih ukrepov za razvoj NVO do 2016, saj sta bili pod Janševo vlado iz njegovih prioritet uresničeni samo 1.) oprostitev plačila dohodnine od prejemkov, ki jih prejmejo prostovoljci, in 2.) delno predlog glede preplačil pri javnem financiranju NVO. Podlago za tokratne CNVOS-ove predloge so predstavljali tudi naši predlogi k Strategiji socialnega podjetništva in obsežen Predlog sprememb davčne zakonodaje, ki je bil na osnovi znotrajsektorskih konsultacij pripravljen lansko jesen.

vir: CNVOS

(7.3.2013) Izhodišča za razpravo - Posvetovanje o izhodiščih Sklada za NVO finančnega mehanizma EGP

V sredo, 6. 3. 2013, sta REC – Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo ter CNVOS – Center nevladnih organizacij Slovenije organizirala Posvetovanje o izhodiščih, področjih in aktivnostih, ki bodo podprte v okviru Sklada za NVO finančnega mehanizma EGP.
Celotna novica...

V sredo, 6. 3. 2013, sta REC – Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo ter CNVOS – Center nevladnih organizacij Slovenije organizirala Posvetovanje o izhodiščih, področjih in aktivnostih, ki bodo podprte v okviru Sklada za NVO finančnega mehanizma EGP.

Da pa bi sodelovanje omogočili vsem zainteresiranim nevladnim organizacijam (tudi tistim, ki se posveta ne bodo mogle udeležiti), smo pripravili Izhodišča za razpravo, dokument, ki povzema vsebine in vprašanja za razpravo, ki bodo izpostavljena na sredinem posvetu, tako da lahko vaše predloge posredujete tudi pisno. Vaše predloge in komentarje lahko pošljete na elektronski naslov tina.divjak@cnvos.si najkasneje do petka, 8. 3. 2013. Vsi komentarji, podani na posvetu in prejeti po elektronski pošti, bodo upoštevani v pogajanjih z donatorji glede financiranja iz Sklada za NVO.

vir: CNVOS

(28.2.2013) Kompendij projektnih idej, nastalih na Regionalnem forumu Evropa za državljane v Varaždinu, 15.-16. november 2012

Na regionalnem forumu Evropa za državljane, ki je v organizaciji hrvaške Informacijske pisarne programa Evropa za državljane, potekal od 15. do 16. novembra v Varaždinu so sodelovale nevladne organizacije iz Hrvaške, Slovenije, Madžarske in Avstrije
Celotna novica...

Na regionalnem forumu Evropa za državljane, ki je v organizaciji hrvaške Informacijske pisarne programa Evropa za državljane, potekal od 15. do 16. novembra v Varaždinu so sodelovale nevladne organizacije iz Hrvaške, Slovenije, Madžarske in Avstrije

Na regionalnem forumu je sodelovala tudi udeleženka iz našega stičišča Tatjana Hvala, ki je pridobila veliko koristnih kontaktov za partnerske prijave na programu Evropa za državljane.

Forum je obrodil veliko novih projektnih idej med sodelujočimi partnerji, ki so zbrane v Kompendiju Foruma, ki si ga lahko ogledate Initiates file downloadtukaj.

v kolikor vas zanima sodelovanje v projektih omenjenih v Kompendiju ali bi želeli sodelovati s partnerji, ki so sodelovali na forumu se oglasite na BOREO in z veseljem vam bomo pomagali pri povezovanju in generiranju novih projektov.

(21.2.2013) Objavljeni so razpisi Občine Postojna

Oglejte si aktualne javne razpise Občine Postojna za sofinanciranje društvene dejavnosti in kulturnih projektov za leto 2013. Opozarjamo vas, da je rok za oddajo predlogov za sofinanciranje dejavnosti društev četrtek, 28.2.2013.
Celotna novica...

Oglejte si aktualne javne razpise Občine Postojna za sofinanciranje društvene dejavnosti in kulturnih projektov za leto 2013. Opozarjamo vas, da je rok za oddajo predlogov za sofinanciranje dejavnosti društev četrtek, 28.2.2013.

(21.2.2013) Iztekajo se roki za prijave na kulturne razpise

V ponedeljek, 25. 2. 2013, se izteka rok za prijave na večje število javnih razpisov ministrstva, zadolženega za kulturo, in Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Ne zamudite prioložnosti!
Celotna novica...

V ponedeljek, 25. 2. 2013, se izteka rok za prijave na večje število javnih razpisov ministrstva, zadolženega za kulturo, in Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Ne zamudite prioložnosti!

(7.2.2013) Izbor predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel poziv k imenovanju 17 predstavnikov nevladnih organizacij v neformalno delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020.
Celotna novica...

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel poziv k imenovanju 17 predstavnikov nevladnih organizacij v neformalno delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020.

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel poziv k imenovanju 17 predstavnikov nevladnih organizacij v neformalno delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 in sicer:

 • enega predstavnika NVO s področja pridobivanja, razvoja in beleženja kompetenčnih znanj
 • enega predstavnika NVO s področja vseživljenjskega učenja
 • enega predstavnika mladinskih organizacij ali organizacij za mlade s področja vključevanja mladih na trg delovne sile
 • enega predstavnika NVO s področja razvoja socialnega podjetništva (npr. podpornih NVO za razvoj socialnega podjetništva ali NVO, ki razvijajo socialno podjetništvo)
 • enega predstavnika NVO s področja eko-inovacij (npr. področja investicij v eko-tehnologije)
 • enega predstavnika NVO s področja kulture in kreativnih industrij
 • enega predstavnika NVO s področja varstva okolja
 • enega predstavnika NVO s področja kmetijstva (npr. področje samooskrbe, trajnostnega kmetijstva)
 • enega predstavnika NVO s področja urejanja prostora
 • enega predstavnika NVO s področja socialno varstvenih storitev
 • enega predstavnika NVO s področja aktivnega staranja
 • enega predstavnika NVO s področja socialne vključenosti
 • enega predstavnika NVO s področja dolgotrajne oskrbe in storitev za invalide
 • enega predstavnika NVO s področja zdravja (npr. področje zdravstvene preventive in dostopa do zdravstvenih storitev)
 • enega predstavnika NVO, dejavnih na področju sistemsko-pravnega in horizontalnega podpornega okolja za razvoj NVO
 • enega predstavnika NVO s področja civilne zaščite, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • enega predstavnika NVO s področja človekovih pravic

Področja delovanja NVO so bila identificirana na predlog predstavnikov NVO v Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in bila dogovorjena med tem svetom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za pravosodje in javno upravo.

V Sloveniji se pripravljajo razvojni dokumenti za t.i. programsko obdobje 2014-2020, v okviru česa bo pripravljena tudi posebna Strategija razvoja Slovenije. Za namene njene priprave so bila že sprejeta Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020.

Prioritete, ki jih bo delovna skupina obravnavala, se bodo odražale kot »opisi« ukrepov in projektov v okviru posameznih investicijskih področij. Opredeljene prioritete, investicijska področja, ukrepi in projekti bodo služili tudi kot osnova za pripravo programskih dokumentov za izvajanje kohezijske politike v Slovenije v obdobju 2014-2020 - partnerski sporazum in operativni programi.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka na podlagi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov nevladnih organizacij najdete tukaj.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka na način, da nevladne organizacije predlagajo svoje kandidate, med katerimi se nato skuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. V kolikor do takšnega imenovanja ne pride, se izvedejo volitve, kjer lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot upravičenci).

Kot upravičenci za sodelovanje, ki lahko predlagajo svoje kandidate in ki lahko volijo, so vse nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki delujejo na najmanj enem od zgoraj opredeljenih področij.

Vse nevladne organizacije, ki bi tako želele predlagati svoje kandidate, ali ki bi želele glasovati o predlaganih kandidatih, se morajo predhodno prijaviti kot upravičenci za glasovanje s spodnjo prijavnico. Na ta način pridobijo pravico, da predlagajo svoje kandidate ali da o kandidatih glasujejo, v kolikor pride do volitev.

Glede na potrebo po čimprejšnjem začetku dela neformalne skupine so roki glede na predvidene roke v Poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

1. 02. 2013 - objava poziva za prijavo kandidatov in upravičencev
11. 2. 2013 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
12. 2. 2013 - pregled prijavnic
12. 2. 2013 - rok za izdajo poziva za dopolnitev prijav
14. 2. 2013 - rok za dopolnitev prijav
15. 2. 2013 - objava seznama predlaganih kandidatov
19. 2. 2013 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
19. 2. 2013 - začetek volitev (pogojno)
24. 2. 2013 - zaključek volitev (pogojno)
25. 2. 2013 - pregled glasovnic (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.  Ne glede na način pošiljanja, mora prijavnice prispeti najkasneje do 11. februrarja 2013 do polnoči.

 

(4.2.2013) POZOR: sprememba prostora delavnice 5.2.2013 v Pivki

Zaradi velikega števila prijavljenih smo spremenili lokacijo delavnice, ki bo v: multimedijski sobi PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Celotna novica...

Zaradi velikega števila prijavljenih smo spremenili lokacijo delavnice, ki bo v: multimedijski sobi PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

(31.1.2013) POZOR! Novi ocenjevalni kriteriji in merila za dodeljevanje sredstev pri občinskih razpisih - Občina Postojna

Opozarjamo na spremenjene kriterije in merila in predvsem drugačen način izračuna dodeljenih sredstev!
Celotna novica...

Opozarjamo na spremenjene kriterije in merila in predvsem drugačen način izračuna dodeljenih sredstev!

V primeru potrebe po potrdilih o izobraževanju vaših članov, ki so se udeležili naših usposabljanj nam prosim to sporočite, da vam jih izdamo.

 

(28.1.2013) Objavljeni so razpisi Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport

Na naši spletni strani si lahko ogledate razpise, ki jih razpisuje Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport.
Celotna novica...

Na naši spletni strani si lahko ogledate razpise, ki jih razpisuje Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport.

(11.1.2013) Objavljeni so javni razpisi Občine Cerknica

Na spletni strani Občine cerknica so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje turističnih, športnih, mladinskih in kulturnih dejavnosti ter dejavnosti socialnega in zdravstvenega varstva.
Celotna novica...

Na spletni strani Občine cerknica so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje turističnih, športnih, mladinskih in kulturnih dejavnosti ter dejavnosti socialnega in zdravstvenega varstva.

http://www.boreo.si/razpisi/obcinski-razpisi/cerknica

(9.1.2013) Usposabljanje za mentorje in organizatorje prostovoljstva

Pri splošnem mentorskem usposabljanju se mentorji korak za korakom sprehodijo od začetne priprave organizacije na prostovoljstvo do vrednotenja ob zaključku procesa. Ustavijo se pri obrazcih, ki so pomembni za sklepanje dogovora in vodenje prostovoljcev ter si razjasnijo določila Zakona o prostovoljstvu. Poglobijo se v motivacijo, primerjajo izkušnje s prostovoljci in si izmenjajo primere dobrih praks.
Celotna novica...

Pri splošnem mentorskem usposabljanju se mentorji korak za korakom sprehodijo od začetne priprave organizacije na prostovoljstvo do vrednotenja ob zaključku procesa. Ustavijo se pri obrazcih, ki so pomembni za sklepanje dogovora in vodenje prostovoljcev ter si razjasnijo določila Zakona o prostovoljstvu. Poglobijo se v motivacijo, primerjajo izkušnje s prostovoljci in si izmenjajo primere dobrih praks.

V letu 2013 so vam na voljo naslednji termini in lokacije:

·         29. januar, Ljubljana, prostori Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12),

·         5. marec, Ljubljana, prostori Slovenske filantropije (Poljanska cesta 12),

·         16. april, Maribor, prostori Prostovoljske pisarne v Mariboru (Koroška 18).

 

Usposabljanje je del aktivnosti Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, zato je za udeležence brezplačno.

Vabilo mentorsko usposabljanje: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vabilo-mentorska-usposabljanja.doc

Prijavnica na spremljevalno srečanje: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/prijavnica-na-spremljevalno-sreanje-25.doc

(9.1.2013) Slovenski vodnik in prijavnice za Mladi v akciji

Obveščamo vas, da so zdaj na voljo vsi potrebni dokumenti za prijavo projektov v letu 2013.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da so zdaj na voljo vsi potrebni dokumenti za prijavo projektov v letu 2013.

Dosegljivi na naslovu: http://www.mva.si/novice/?tx_ttnews[tt_news]=220&tx_ttnews[backPid]=37&cHash=48516a70ee

(21.12.2012) KOLEKTIVNI DOPUST

Obveščamo vas, da bo ekipa BOREA kolektivni dopust od 24.12.-2.1.2013. Ker bo v tem času bo pisarna zaprta, vas prosimo, da vsa morebitna vprašanja pošljete po elektronski pošti na naslov ana@boreo.si; tatjana@boreo.si ali na samo@boreo.si. Nanje bomo sproti odgovarjali. Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, ter vam ob prihajajočih praznikih želimo vse najboljše.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da bo ekipa BOREA kolektivni dopust od 24.12.-2.1.2013. Ker bo v tem času bo pisarna zaprta, vas prosimo, da vsa morebitna vprašanja pošljete po elektronski pošti na naslov ana@boreo.si; tatjana@boreo.si ali na samo@boreo.si. Nanje bomo sproti odgovarjali. Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, ter vam ob prihajajočih praznikih želimo vse najboljše.

(21.12.2012) NOVOLETNO VOŠČILO


Celotna novica...

(11.12.2012) Javni poziv "Podjetno v svet podjetništva 2013 – Notranjsko-kraška regija"

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. objavlja Javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013 – Notranjsko-kraška regija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 7.1.2013, se lahko prijavijo mladi brezposelni iz Notranjsko-kraške regije, ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.
Celotna novica...

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. objavlja Javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013 – Notranjsko-kraška regija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 7.1.2013, se lahko prijavijo mladi brezposelni iz Notranjsko-kraške regije, ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. objavlja Javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013 – Notranjsko-kraška regija«. Na javni poziv, ki bo odprt do 7.1.2013, se lahko prijavijo mladi brezposelni iz Notranjsko-kraške regije, ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.

Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem razpisu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje

Delo bo potekalo v skupini z desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni na regionalni razvojni agenciji Notranjsko-kraške regije, d.o.o. pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

(11.12.2012) Premostitveni kredit - brez jamstva

SKLAD 05 na podlagi dogovora s TISE ponuja premostitvene kredite (posamezni kredit do višine 175.000 EUR), namenjene financiranju izvajanja projektov, za katere imate sicer zagotovljena EU ali javna sredstva, pa ta ne omogočajo likvidne izvedbe projekta.
Celotna novica...

SKLAD 05 na podlagi dogovora s TISE ponuja premostitvene kredite (posamezni kredit do višine 175.000 EUR), namenjene financiranju izvajanja projektov, za katere imate sicer zagotovljena EU ali javna sredstva, pa ta ne omogočajo likvidne izvedbe projekta.

Več o vsem izveste na spletni strani Dobra borza: http://www.dobraborza.si/banner/banner/prva-stran/304.

Sredstva so na voljo od novembra pa do porabe sredstev.

(11.12.2012) Brezplačna delavnica - izpolnjevanje razpisne dokumentacije CMEPIUS programov za NVO

Na delavnici bomo predstavili možnosti financiranja nevladnih organizacij iz razpisov, predvsem programa Vseživljenjsko učenje, ki ga bomo podrobno spoznali. Pregledali bomo priložnosti prijave na centralizirani in decentralizirani ravni ter razpisno dokumentacijo. Odgovorili bomo na vprašanja, kako pripraviti uspešno projektno prijavo, na kaj moramo biti posebej pozorni, kakšne so pogoste napake ipd. V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo na že znanih številkah. Prosimo za prijave na ana@boreo.si. Se vidimo 18.12.2012 ob 17:00 v Mladinskem centru Postojna.
Celotna novica...

Na delavnici bomo predstavili možnosti financiranja nevladnih organizacij iz razpisov, predvsem programa Vseživljenjsko učenje, ki ga bomo podrobno spoznali. Pregledali bomo priložnosti prijave na centralizirani in decentralizirani ravni ter razpisno dokumentacijo. Odgovorili bomo na vprašanja, kako pripraviti uspešno projektno prijavo, na kaj moramo biti posebej pozorni, kakšne so pogoste napake ipd. V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo na že znanih številkah. Prosimo za prijave na ana@boreo.si. Se vidimo 18.12.2012 ob 17:00 v Mladinskem centru Postojna.

(7.12.2012) Izvedena novinarska konferenca Borea

Danes, 7.12.2012 smo skupaj z novinarji, predstavnikom RRA in nekaterimi člani programskega sveta naredili "inventuro" za leto 2012 in predstavili naše cilje in namene za prihajajoče leto in finančno perspektivo. Debata je bila zanimiva in vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo.
Celotna novica...

Danes, 7.12.2012 smo skupaj z novinarji, predstavnikom RRA in nekaterimi člani programskega sveta naredili "inventuro" za leto 2012 in predstavili naše cilje in namene za prihajajoče leto in finančno perspektivo. Debata je bila zanimiva in vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo.

(7.12.2012) Zakonodajne pobude

V Boreu smo pripravili predloge za spremembe zakonodaje in razpisov, ki smo jih posredovali občinam v Notranjsko-kraški regiji. Več o zakonodajnih pobudah si lahko preberite v nadaljevanju.
Celotna novica...

V Boreu smo pripravili predloge za spremembe zakonodaje in razpisov, ki smo jih posredovali občinam v Notranjsko-kraški regiji. Več o zakonodajnih pobudah si lahko preberite v nadaljevanju.

Zakonske pobude:

VREDNOTENJE PROSTOVOLJSKEGA DELA

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vrednotenje-prostovoljskega-dela.doc

ODLOK O PRIZNANJIH NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA V NOTRANJSKO KRAŠKI REGIJI

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/odlok-o-priznanjih-na-podrocju-prostovoljstva-v-notranjsko-kra_ki-regiji.doc

SPORAZUM MED OBČINO IN NVO

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/sporazum-med-obcino-in-nvo-v-obcini.doc

SKLEP O VZPOSTAVITVI MEDOBČINSKE LAS ZA OBČINI POSTOJNA IN PIVKA

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/sklep-o-vzpostavitvi-medobcinske-las-za-obcini-postojna-in-pivka.doc

PREDLOGI ZA SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNIH RAZPISOV

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/predlogi-za-spremembe-na-podrocju-javnih-razpisov.doc

(6.12.2012) Predstavniki NVO v Nacionalnem odboru Evropskega leta državljanov

Obveščamo, vas da je bila v okviru postopka izbire predstavnikov NVO v Nacionalni odbor Evropskega leta državljanov za predstavnike imenovana tudi predstavnica Borea - Tatjana Hvala. Iskrene čestitke!
Celotna novica...

Obveščamo, vas da je bila v okviru postopka izbire predstavnikov NVO v Nacionalni odbor Evropskega leta državljanov za predstavnike imenovana tudi predstavnica Borea - Tatjana Hvala. Iskrene čestitke!

(3.12.2012) Delavnica: izpolnjevanje razpisne vloge V ŽIVO! Za razpis: Zaposlovanje ranljivih skupin v kulturi

CNVOS za prijavitelje na javni razpis organizira delavnico izpolnjevanja razpisne dokumentacije. Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi javnega razpisa, vsebine razpisne dokumentacije ter postopka izpolnjevanja prijavnih obrazcev. V drugem, praktično naravnanem delu bodo udeleženci ob pomoči izvajalke izpolnjevali razpisno dokumentacijo. Predavateljica bo udeležencem na voljo tako pri razvoju projektne ideje ter pri njenemu preoblikovanju v razpisni jezik kot tudi pri pripravi kakovostnega finančnega načrta.
Celotna novica...

CNVOS za prijavitelje na javni razpis organizira delavnico izpolnjevanja razpisne dokumentacije. Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi javnega razpisa, vsebine razpisne dokumentacije ter postopka izpolnjevanja prijavnih obrazcev. V drugem, praktično naravnanem delu bodo udeleženci ob pomoči izvajalke izpolnjevali razpisno dokumentacijo. Predavateljica bo udeležencem na voljo tako pri razvoju projektne ideje ter pri njenemu preoblikovanju v razpisni jezik kot tudi pri pripravi kakovostnega finančnega načrta.

Na delavnico vabljeni udeleženci, če ste že razvili konkretno projektno idejo za prijavo projekta in potrebujete pomoč pri njenem preoblikovanju v razpisni jezik. Pa tudi, če je še niste. Kljub temu za kar najbolj učinkovito delo priporočamo, da koncept projekta oziroma predizpolnjeno prijavnico prinesete na delavnico.

DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI RAZPIS
Termin: 7. 12. 2012, od 10.00 do 15.00
Št. udeležencev: 12
Kotizacija: 70 EUR + DDV
Rok prijave: 5. 12. 2012 (oziroma do zapolnitve prostih mest)

Program

10.00 - 11.00    Predstavitev osnovnih informacij in razpisne dokumentacije
11.00 - 11.30    Vprašanja in odgovori
11.30               Odmor za kavo
11.45 - 15.00    Izpolnjevanje razpisne dokumentacije

 

Predavatelji:

Delavnico bo vodila Tina Michieli, ki ima dolgoletne izkušnje z razvojem in izvajanjem evropskih projektov, predvsem projektov spodbujanja aktivnega evropskega državljanstva in komuniciranja o EU. Kot svetovalka na CNVOS organizacijam svetuje glede pridobivanja sredstev, nudi pomoč pri pisanju projektnih prijav in izvaja izobraževanja o evropskih razpisih in pisanju projektov.

 

BREZPLAČNA UDELEŽBA
Ponujamo dve brezplačni mesti na delavnici za vse člane CNVOS, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR sredstev. Prijavo na brezplačno mesto, v kateri v največ 200 besedah navedete, zakaj bi bili prav vi upravičeni do brezplačne udeležbe na delavnici, pošljite na naslov info@cnvos.si.

 

(30.11.2012) Nič vas ne stane, da ste dobrodelni

Še vedno poteka akcija za vse, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji (so davčni zavezanci), da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. Pri tem lahko davčni zavezanci izberejo do največ pet organizacij. S tem pa donirajo določena sredstva za delovanje teh organizacij, ki prispevajo k bolj kakovostnemu bivanju v naši družbi.
Celotna novica...

Še vedno poteka akcija za vse, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji (so davčni zavezanci), da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. Pri tem lahko davčni zavezanci izberejo do največ pet organizacij. S tem pa donirajo določena sredstva za delovanje teh organizacij, ki prispevajo k bolj kakovostnemu bivanju v naši družbi.

Kako podarite 0,5 % dohodnine

Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %.

Odločite se za organizacijo

Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Aktualni seznam bomo vsako leto objavili na tej spletni strani.

Kar 40 % donacij smo davčni zavezanci v letu 2007 namenili organizacijam s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči. Na tem seznamu pa lahko najdete organizacije tudi z mnogih drugih področij. Skupno so upravičenci – organizacije, ki jim lahko namenite donacijo - razdeljeni v 14 kategorij:

1.Delo, družina in socialne zadeve
2.Gospodarstvo
3.Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
4.Kultura
5.Notranje zadeve
6.Obramba, zaščita, reševanje in pomoč
7.Okolje in prostor
8.Pravosodje
9.Promet
10.Šolstvo, šport in mladinsko delo
11.Verske skupnosti
12.Visoko šolstvo, znanost in tehnologija
13.Zdravje
14.Zunanje zadeve

Sporočite vašo odločitev

Sporočite, komu boste namenili 0,5 % dohodnine na naslednje načine:

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.

ALI

2.
Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na davčni urad.

ALI

3.
Poiščite do največ pet nevladnih organizacij, ki so vam pri srcu, na spletu. Na njihovih spletnih straneh boste zagotovo našli podatke ali pa poseben gradnik, ki vam omogoča izpolnitev podatkov. Natisnite obrazec, ga podpišite in pošljite na davčni urad.

(27.11.2012) BOREO uspešno nadaljuje s svojim delom

Boreo regijsko stičišče za nevladne organizacije Notranjsko kraške regije je bilo uspešno na razpisu za Evropski socialni sklad in tako nadaljuje s svojim delom. Ob tej priložnosti bi se radi vsem skupaj zahvalili za vašo podporo in sodelovanje in se priporočamo za v prihodnje.
Celotna novica...

Boreo regijsko stičišče za nevladne organizacije Notranjsko kraške regije je bilo uspešno na razpisu za Evropski socialni sklad in tako nadaljuje s svojim delom. Ob tej priložnosti bi se radi vsem skupaj zahvalili za vašo podporo in sodelovanje in se priporočamo za v prihodnje.

(20.11.2012) Osnutek strategije razvoja NVO sektorja v NKR

Radi bi vas spomnili, da je objavljen osnutek strategije razvoja nevladnega sektorja Notranjsko kraške regije. V njej najdete tudi smernice, ki so pomembne za bodoči razvoj nevladnega sektorja v regiji.
Celotna novica...

Radi bi vas spomnili, da je objavljen osnutek strategije razvoja nevladnega sektorja Notranjsko kraške regije. V njej najdete tudi smernice, ki so pomembne za bodoči razvoj nevladnega sektorja v regiji.

(19.11.2012) Zapisnik o odprtju vlog kandidatov za Razvojni svet regije

16.11.2012 je v prostorih Mladinskega centra Postojna potekala otvoritev kandidatur za člane v Razvojni svet regije.
Celotna novica...

16.11.2012 je v prostorih Mladinskega centra Postojna potekala otvoritev kandidatur za člane v Razvojni svet regije.

Seznam prispelih kandidatur in zapisnik sta na voljo na povezavi http://www.boreo.si/organizacije/izbor-nvo-v-razvojni-svet-regije/predlagani-kandidati.

(16.11.2012) Poziv vladi RS za zeleni razvojni preboj

Smo v zgodovinskem trenutku odločitve o usodi Slovenije. Vsi si želimo, da bi stopila na pot preobrazbe v napredno in uspešno družbo. Vlada pa to lahko uresniči. Potrebujemo voditelje, ki bodo s strateško usmeritvijo v zeleni razvojni preboj pokazali odprtost in dolgoročno pozitivno vizijo.
Celotna novica...

Smo v zgodovinskem trenutku odločitve o usodi Slovenije. Vsi si želimo, da bi stopila na pot preobrazbe v napredno in uspešno družbo. Vlada pa to lahko uresniči. Potrebujemo voditelje, ki bodo s strateško usmeritvijo v zeleni razvojni preboj pokazali odprtost in dolgoročno pozitivno vizijo.

Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko so bili tako zelo večplastni.
V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Strategija mora odgovoriti na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij.

Od vlade pričakujemo, da bo novo strategijo usmerila v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji omogočila, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti. Strategija naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem.


Svet se poleg gospodarsko-finančne krize sooča z obsežnimi in večplastnimi novimi izzivi: naraščajočimi cenami in čedalje ostrejšo tekmo za hrano, energente, surovine in vodo ter z vedno bolj očitnimi podnebnimi spremembami. Izhodiščno stanje Slovenije za prihodnost ni dobro: imamo nizko stopnjo prehranske samooskrbe, smo na evropskem dnu po energetski in snovni učinkovitosti, prebivalstvo se stara, slovenske družine za osnovne življenjske potrebe – hrano, energijo in prevoz – namenijo čedalje večji delež družinskega proračuna.

Zato je pred našo družbo naloga, ki bi bila lahko strašljiva, če v njej ne bi bili sposobni razbrati naših velikih priložnosti. Programi zelenega razvojnega preboja so usmerjeni v rešitve in omogočajo dolgoročni izhod iz krize. Odzivajo se na strateške priložnosti ter izhajajo iz domačih človeških in naravnih virov. Zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte. Prinašajo regionalno uravnotežen razvojni zagon v mesta in na podeželje. Podpirajo doseganje mednarodno sprejetih podnebnih ciljev. Ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo inovativne rešitve. Podajajo pozitivno vizijo in imajo velik potencial za doseganje visoke stopnje družbenega soglasja.
 

Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi nam bo zagotovila dolgoročno oskrbo z varno, kakovostno in zdravo hrano po dostopnih cenah. Omogočila bo delovna mesta, revitalizacijo kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja.
Vzpostavitev vrednostne verige predelave lesa temelji na povečanju dodane vrednosti naše strateške obnovljive dobrine. Z obuditvijo lesno-predelovalne industrije lahko povečamo konkurenčnost gospodarstva in zagotovimo nova kakovostna delovna mesta.
Energetska prenova stavb nam bo prinesla dolgoročne energetske in finančne prihranke, nova delovna mesta ter prispevala k oživitvi gradbenega sektorja.
Prehod na obnovljive vire energije bo zagotovil dolgoročno energetsko varnost brez izčrpavanja naravnih virov. Dvignil bo konkurenčnost našega gospodarstva in s spodbujanjem domačih tehnologij ustvaril nova delovna mesta. Prebivalcem bo omogočil oskrbo z energijo po dostopnih cenah.
Posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza nam bo zagotovila večjo prometno varnost in cenovno sprejemljivo mobilnost, dostopno za vse, ob manjši obremenitvi okolja.
Učinkovita raba naravnih virov je naša neizkoriščena priložnost za finančne prihranke, dvig konkurenčnosti gospodarstva, nove poslovne priložnosti in delovna mesta ter za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.
Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja naše države. Ima potencial za ustvarjanje kakovostnih lokalnih delovnih mest in dodajanje vrednosti malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni dediščini.

Programi zelenega razvojnega preboja so skladni s strateškimi usmeritvami Evropske unije do leta 2020. Povezani s komplementarnima področjema socialne države ter gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah, vpenjajo zeleni razvoj v celovito vizijo pametnega, trajnostnega in vključujočega razvoja EU.

Slovenija bo imela v obdobju 2014 – 2020 možnost pridobiti več milijard evrov namenskih razvojnih sredstev iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Kako jih bomo uporabili, pa bo določila Strategija razvoja Slovenije. Pomembnost tega dokumenta kliče po transparentnem in vključujočem procesu priprave ter potrjuje legitimno pravico civilne družbe, da od vlade zahteva, da ta sredstva odgovorno nameni za dolgoročno družbeno koristne razvojne programe.

Smo v zgodovinskem trenutku odločitve o usodi Slovenije. Vsi si želimo, da bi stopila na pot preobrazbe v napredno in uspešno družbo. Vlada pa to lahko uresniči. Potrebujemo voditelje, ki bodo s strateško usmeritvijo v zeleni razvojni preboj pokazali odprtost in dolgoročno pozitivno vizijo.

Svoj podpis lahko oddate na: http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/

(14.11.2012) Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope

Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Meridian International tokrat že tretje leto zapored organizira program za mlade voditelje iz Srednje Evrope, ki se bo odvijal v poletnih mesecih leta 2013. K sodelovanju vabimo mlade med 16. in 18. letom starosti in enega odraslega spremljevalca. Program vključuje 4-tedenski obisk v Združene države Amerike in 4-dnevni obisk alumni seminarja v Srbiji, namenjen pa je spodbujanju vzajemnega razumevanja med srednješolci in odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Slovaške in ZDA ter pridobivanju voditeljskih spretnosti za podporo in razvoj svoje skupnosti
Celotna novica...

Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Meridian International tokrat že tretje leto zapored organizira program za mlade voditelje iz Srednje Evrope, ki se bo odvijal v poletnih mesecih leta 2013. K sodelovanju vabimo mlade med 16. in 18. letom starosti in enega odraslega spremljevalca. Program vključuje 4-tedenski obisk v Združene države Amerike in 4-dnevni obisk alumni seminarja v Srbiji, namenjen pa je spodbujanju vzajemnega razumevanja med srednješolci in odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Slovaške in ZDA ter pridobivanju voditeljskih spretnosti za podporo in razvoj svoje skupnosti

Program financira Urad za izobraževalne in kulturne zadeve Zunanjega ministrstva Združenih držav Amerike.

Meridian International Center v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom vabi osem mladih med 16. in 18. letom starosti ter enega odraslega spremljevalca med 25. in 40. letom starosti k prijavi na Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope, katerega namen je spodbujanje vzajemnega razumevanja med srednješolci in odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Slovaške, Madžarske in ZDA, ter pridobivanje voditeljskih spretnosti za podporo in za razvoj svoje skupnosti. V okviru programa bodo tako mladi iz držav Centralne Evrope julija odpotovali na 4-tedenski obisk ZDA ter v avgustu še na 4-dnevnialumni seminar v Beograd, v okviru katerih bodo pridobivali spretnosti, kot so veščine vodenja, priprava projektov za podporo v svoji skupnosti, upravljanje z raznolikostjo, ter spoznavali ameriško družbo, kulturo in zgodovino.

Programa se bo udeležilo skupno 46 oseb, in sicer 8 srednješolcev (starost 16-18 let) in 1 odrasli voditelj iz vsake sodelujoče države (Srbija, Slovenija, Madžarska in Slovaška) ter 10 mladih in odraslih udeležencev iz Združenih držav Amerike. Udeleženci se bodo lahko odločili za eno od treh področij, v okviru katerega bodo izpopolnjevali svoje znanje, in sicer: programi za prikrajšano mladino (pripadniki manjšin in osebe z nizkim družbeno-ekonomskim statusom), varovanje okolja in zagovorništvo ter naslavljanje globalnih izzivov, vključno z globalno lakoto in revščino. Program predstavlja dvostransko izmenjavo med Srednjo Evropo in ZDA. Udeleženci iz Srednje Evrope bodo v ZDA odpotovali julija 2013, avgusta 2012 pa se bodo vsi udeleženci srečali na alumni seminarju v Beogradu.

 

Več v prilogi: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/program-za-mlade-voditelje.doc

(12.11.2012) Poročilo o posvetu "KAKO ŠE BOLJE SODELOVATI v občini Pivka"

24.10.2012 smo v Pivki organizirali posvet na temo Kako še bolje sodelovati v občini Pivka. Posveta se je udeležilo veliko število nevladnikov kakor tudi članov občinske uprave. Razprava je bila zelo konstruktivna. Glede na rezultate, ki jih je razprava prinesla pričakujemo dobro in konkretno sodelovanje tudi v bodoče.
Celotna novica...

24.10.2012 smo v Pivki organizirali posvet na temo Kako še bolje sodelovati v občini Pivka. Posveta se je udeležilo veliko število nevladnikov kakor tudi članov občinske uprave. Razprava je bila zelo konstruktivna. Glede na rezultate, ki jih je razprava prinesla pričakujemo dobro in konkretno sodelovanje tudi v bodoče.

(12.11.2012) Poročilo o posvetu "KAKO ŠE BOLJE SODELOVATI v občini Loška Dolina""

Prvi posvet se je odvijal v občini Loška dolina, kjer se je posveta udeležilo veliko število nevladnikov pa tudi predstavniki občine Loška dolina so se posveta udeležili v precejšnjem številu vključno z županom gospodom Komidarjem. Na posvetu so skupaj s pomočjo moderatorja gospoda Jožeta Gornika prišli do skupnih zaključkov, ki bodo prinesli rezultate, da bodo nevladniki in občinska uprava v bodoče sodelovali z roko v roki. Več o dogodku in uporabljenem gradivu v povezavi.
Celotna novica...

Prvi posvet se je odvijal v občini Loška dolina, kjer se je posveta udeležilo veliko število nevladnikov pa tudi predstavniki občine Loška dolina so se posveta udeležili v precejšnjem številu vključno z županom gospodom Komidarjem. Na posvetu so skupaj s pomočjo moderatorja gospoda Jožeta Gornika prišli do skupnih zaključkov, ki bodo prinesli rezultate, da bodo nevladniki in občinska uprava v bodoče sodelovali z roko v roki. Več o dogodku in uporabljenem gradivu v povezavi.

(12.11.2012) Poročilo o posvetu "KAKO ŠE BOLJE SODELOVATI v občini Postojna"

Dne 25.10.2012 smo tudi v Postojni organizirali posvet "Kako še bolje sodelovati v občini Postojna". Pohvalna je bila udeležba s strani nevladnikov, žal pa se s tem lokalna občinska oblast ne more pohvaliti. A kljub temu, smo prišli do novih predlogov, mnenj in kritik, ki jih bomo vsekakor posredovali naprej pristojnim na občini Postojna. Več o dogodku in materialih pa najdete na povezavi.
Celotna novica...

Dne 25.10.2012 smo tudi v Postojni organizirali posvet "Kako še bolje sodelovati v občini Postojna". Pohvalna je bila udeležba s strani nevladnikov, žal pa se s tem lokalna občinska oblast ne more pohvaliti. A kljub temu, smo prišli do novih predlogov, mnenj in kritik, ki jih bomo vsekakor posredovali naprej pristojnim na občini Postojna. Več o dogodku in materialih pa najdete na povezavi.

(12.11.2012) Brezplačni tečaj Bridga za začetnike

Bridge klub Postojna organizira brezplačen Bridge tečaj za začetnike. Tečaj se bo odvijal enkrat tedensko v prostorih Mladinskega centra Postojna.
Celotna novica...

Bridge klub Postojna organizira brezplačen Bridge tečaj za začetnike. Tečaj se bo odvijal enkrat tedensko v prostorih Mladinskega centra Postojna.

KDO IN KAJ: Bridge klub Postojna organizira BRIDGE TEČAJ ZA ZAČETNIKE
KDAJ: termin: 1 x tedensko od 19.00 do 21.00, dan po dogovoru (predlagamo
četrtek)
KJE: prostori Mladinskega centra Postojna
CENA: tečaj je brezplačen, v primeru, da bi se v  II. delu odločili za inštruktorja Bridge Zveze Slovenije, bi se se dogovorili za minimalno prijavnino, ki b ipokrivala stroške.
PRIJAVE: Tatjana Hvala <tatjana@boreo.si>, Aleksander Petrov <saso@pp.si>

POTEK:

I. del tečaja bi se odvijal enkrat tedensko. in bi trajal 8 x 2 uri tedensko. V njem bi spoznali pravila igre in osnovna načela, vse že z igro
samo (mini bridge). poučevali bi igralci Bridž kluba Postojna (Petrov Sašo, Pirjevec Simon, Baša Maruša, Baša Marko). Tečajniki bi prejeli skripte s
pravili odigravanja in licitiranja.

II. del tečaja bi se odvijal s pričetkom po 1.1. v njem bi spoznali sisteme licitiranja in pravila odigravanja, vse skozi igro. Pri poučevanju  se lahko eventuelno (na vašo željo) priključi  tudi inštruktor BZS. 

REZULTATI: Po dveh mesecih bi igralci obvladali igro tako, da bi igrali turnirski bridž sami ali pa se priključili klubskim turnirjem.

 

Vse zainteresirane vabimo k čimprejšnji prijavi!

Več o bridgu izveste na  povezavi:

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/bridge.jpg

 

(6.11.2012) Poročilo o posvetu »KAKO ŠE BOLJE SODELOVATI v občini Cerknica?«

25.10.2012 smo v Cerknici organizirali posvet med občino in nevladnimi organizacijami, ki delujejo v občini Cerknica. Odziv je bil zelo pozitiven na obeh straneh in tako smo prepričani, da bomo v prihodnosti še bolje sodelovali.
Celotna novica...

25.10.2012 smo v Cerknici organizirali posvet med občino in nevladnimi organizacijami, ki delujejo v občini Cerknica. Odziv je bil zelo pozitiven na obeh straneh in tako smo prepričani, da bomo v prihodnosti še bolje sodelovali.

(24.10.2012) Vita Pivka 3. mesto na družbenih inovacijah

Društvo Vita Pivka je s svojim osnovnim kompletom POMAGAJMO (sebi in drugim) – oPSD, ki je nastal na podlagi izkušenj pri izobraževanju vseh skupin ljudi, od otrok, mladih, odraslih, starejših, pa vse do ranljivih skupin v okviru projekta POMAGAJMO (sebi in drugim), na natečaju za družbeno inovacijo, med 43-imi projekti zasedlo odlično 3. mesto.
Celotna novica...

Društvo Vita Pivka je s svojim osnovnim kompletom POMAGAJMO (sebi in drugim) – oPSD, ki je nastal na podlagi izkušenj pri izobraževanju vseh skupin ljudi, od otrok, mladih, odraslih, starejših, pa vse do ranljivih skupin v okviru projekta POMAGAJMO (sebi in drugim), na natečaju za družbeno inovacijo, med 43-imi projekti zasedlo odlično 3. mesto.

Kot so povedali v društvu je poseben izziv predstavljala predvsem predstavitev prototipa kompleta mednarodni komisiji, saj so se prvič podali na takšno pot in bili v skupini prijaviteljev/finalistov, ki so v poslovnih vodah že izkušeni, sami pa so tako rekoč še začetniki in je ta dosežek zato še posebej izjemen. Zdaj se želijo povezati s kakšnim invalidskim, socialnim ali drugim podjetjem, ki bi prevzelo poslovno plat v zvezi s kompletom, Društvo Vita Pivka pa bi poskrbelo za strokovni in izobraževalni del. Z realizacijo ideje pa načrtujejo tudi več novih zaposlitev.

O zmagovalcih je 18. oktobra 2012 (prvi dan 3. dnevov socialne ekonomije) odločala petčlanska mednarodna komisija (predstavniki Merism Capital iz Velike Britanije, NESsTa iz Hrvaške, HUB Dunaj iz Avstrije ter dva predstavnika Sklada 05), ki je imela 70% glasov, v preostalem delu (30%) pa so na podlagi predstavitev družbeno inovativnih projektov odločali udeleženci in udeleženke konference.
Društvo Vita iz Pivke si je za nagrado prislužilo koriščenje 10 brezplačnih svetovalnih ur, v okviru projekta Socialni inovatorji prihodnosti, zato vodstvo društva razmišlja tudi o tem, da bi morda sami ustanovili socialno podjetje.

(10.10.2012) Vabilo na mednarodno konferenco Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje

V okviru Simbioze bo potekala tudi mednarodna konferenca Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje.
Celotna novica...

V okviru Simbioze bo potekala tudi mednarodna konferenca Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje.

Spoštovani, 

Med 17. in 21. oktobrom 2011 so mladi prostovoljci na lokacijah po vsej Sloveniji starejši generaciji predstavili svoj svet, k ga močno zaznamuje računalniška tehnologija. Simbioz@ je povezala celo državo, saj je v projektu aktivno sodelovalo več kot 8000 ljudi.

Lanskoletni udeleženci, ki so izrazili močno željo po ponovitvi delavnic in Evropska unija, ki je leto 2012 imenovala za leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, so nas spodbudili, da smo se ponovo lotili organizacije projekta. 

Letos bo Simbioz@ povezala Slovenijo med 15. in 19. oktobrom, vsak dan med 9. in 11. uro ter 16. in 18. uro. 

Simbioz@ je bila tudi v tujini prepoznana kot uspešna in inovativna pobuda. Med drugimi, je bil projekt Simbioz@ prejemnik izjemne nagrade Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski Parlament. Na Simbiozi se zavedamo, da je e-pismenost starejših pomembna tematika v današnjem svetu hitro se spreminjajoče informacijsko komunikacijske tehnologije.

 Prav zato smo se Evropska komisija, Fakulteta za družbene vede in Zavod Ypsilon odločili za organizacijo konference z naslovom: Nova evropska perspektiva: Pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje. Častna pokroviteljica konference je gospa Neelie Kroes, podpredsednice Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo. Na konferenci bomo predstavili letošnji projekt Simbioza, govorili bomo o področju e-tehnologije v Sloveniji, medgeneracijskem sodelovanjudobrih praksah pri nas in v tujini, naših ciljih in viziji za prihodnost Simbioze. V okviru konference bo potekala tudi okrogla miza o slovenski perspektivi digitalne agende za vključenost in zaposlovanje in govorci strokovnjaki različnih področij povezanih z e-veščinami. Konferenca bo potekala v ponedeljek, 15. oktobra, ob 11. uri na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5.  

Počaščeni bi bili, če bi se nam v tem času pridružili na konferenci. Po konferenci ste vljudno vabljeni na popoldanske Simbioz@ delavnice po Sloveniji. Veselimo se vašega odgovora in upamo, da se nam boste pridružili ter nam pomagali povezati Slovenijo, osrečiti starejše generacije in deliti dragocene izkušnje z mladimi v duhu medgeneracijskega sodelovanja. 

Za več informacij o konferenci vas vabimo, da obiščete našo spletno stran http://simbioza.eu/about/konferenca.html, kjer se lahko tudi prijavite

(4.10.2012) Memorandum Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje je potrebno upoštevati

MINVOS zbira podporo nevladnih organizacij za širšo akcijo, ki jo bomo naslovili na odločevalce politike.
Celotna novica...

MINVOS zbira podporo nevladnih organizacij za širšo akcijo, ki jo bomo naslovili na odločevalce politike.

Več o vsem in materiali  ter priloge dobite na spodnjih linkov:

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/poziv-k-podpori-2.docx

 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/podpore-za-memorandum-obrazec.docx

(4.10.2012) Znani datumi razpisov CMEPIUS

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je objavil razpisne roke za programe vseživljenjskega učenja. Več informacij dobite na spodnjem linku: http://www.cmepius.si/razpisi/llp13.aspx
Celotna novica...

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je objavil razpisne roke za programe vseživljenjskega učenja. Več informacij dobite na spodnjem linku: http://www.cmepius.si/razpisi/llp13.aspx

Več informacij na spodnjem linku:

http://www.cmepius.si/razpisi/llp13.aspx

(24.9.2012) 2. sejem prostovoljstva v Loški dolini

Turistično društvo Loška dolina in Zavod ORON vas vabita k sodelovanju na 2. SEJMU PROSTOVOLJSTVA v Loški dolini.
Celotna novica...

Turistično društvo Loška dolina in Zavod ORON vas vabita k sodelovanju na 2. SEJMU PROSTOVOLJSTVA v Loški dolini.

Turistično društvo Loška dolina in Zavod ORON vas vabita k sodelovanju na 2. SEJMU PROSTOVOLJSTVA v Loški dolini,kjer želimo s pomočjo vaše organizacije širšemu občinstvu predstaviti široko paleto nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti.

Z namenom zagotovitve večje odmevnosti dogodka smo se odločili, da tržnico organiziramo v sklopu 31. Polharske nočiv soboto, 6. oktobra 2012, od 14.00 ure dalje.
Prizorišče dogajanja bodo Zagradne njive pri gradu Snežnik, kjer bodo na voljo stojnice in mize, na katerih boste lahko predstavljali svoje dejavnosti, promocijske materiale in morebitne izdelke, ki nastajajo v okviru vaših dejavnosti.

Dogodek želimo popestriti tudi s spremljevalnim programom (nastopi, predstavitve,…),   zato vas prosimo, da nam sporočite, ali ste pripravljeni sodelovati tudi na ta način.


Za več informacij smo na voljo na GSM: 041 558 730.

 

Lep pozdrav!      

(24.9.2012) Posvet prestavnikov društva upokojencev in športnih društev

Vabimo športne referente in predsednike športnih društev ter društev upokojencev na posvet za šport in rekreacijo.
Celotna novica...

Vabimo športne referente in predsednike športnih društev ter društev upokojencev na posvet za šport in rekreacijo.

Več o samem posvetu vam podajamo v prilogi.:

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/posvet-upokojenci.doc

(24.9.2012) Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Nacionalni odbor Evropskega leta državljanov

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Urada Vlade RS za komuniciranje prejel poziv k imenovanju petih (5) predstavnikov nevladnih organizacij v Nacionalni odbor Evropskega leta državljanov
Celotna novica...

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Urada Vlade RS za komuniciranje prejel poziv k imenovanju petih (5) predstavnikov nevladnih organizacij v Nacionalni odbor Evropskega leta državljanov

Trenutno poteka postopek izbora petih predstavnikov NVO v Nacionalni odbor evropskega leta državljanov, ki bo odgovoren za pripravo nacionalnega programa Evropskega leta državljanov, za svetovanje pri izvajanju programa in oceno njegove uspešnosti. Svoje kandidate za predstavnike lahko, kot smo zapisali v izvornem pozivu, predlagajo vse zainteresirane nevladne organizacije, ne glede na področje svojega delovanja (in ne le tiste, ki delujejo na področju migracije in integracije, kot je bilo pomotoma zapisano v prijavnici). Rok za prijavo je podaljšan do 2. oktobra 2012. Nevladne organizacije tako ponovno pozivamo k prijavi oziroma k predlaganju svojih kandidatov. Prijavnico in več informacij o postopku najdete tukaj.

(17.9.2012) Strategija razvoja Slovenije - Vabilo k sodelovanju pri pripravi Strategije razvoja Slovenije in drugih programskih dokumentov za obdobje 2014 - 2020

Sodelujete s svojimi predlogi glede prihodnjega razvoja Slovenije. Vaše prispevke bodo zbirali do 28. septembra 2012
Celotna novica...

Sodelujete s svojimi predlogi glede prihodnjega razvoja Slovenije. Vaše prispevke bodo zbirali do 28. septembra 2012

Spoštovani,
dosedanjemu  krovnemu  strateškemu  dokumentu, Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013,  ki  je  začrtala  vizijo  in  cilje  Slovenije  tik po vstopu v
evroatlantske  integracije, se izteka veljavnost.  Tako sedaj nadaljujemo z razpravo  o  Strategiji  razvoja Slovenije 2014–2020, ki mora predstavljati
nov,  sodoben  krovni  dokument,  v  katerem bomo, ob upoštevanju globalnih dejavnikov  in  nacionalnih specifik, prednosti in omejitev, poiskali svojo formulo za uspeh.

Vzporedno  s  tem  so  se  v  Evropski  Uniji  že  začele  priprave na novo programsko  obdobje  med  letoma  2014 in 2020. Za uspešno črpanje sredstev evropske  kohezijske  politike  bomo  morali pripraviti programe ukrepov, s pomočjo  katerih  bomo  lažje  dosegli  cilje  Strategije Evropske Unije za pametno,  trajnostno  in  vključujočo  rast. Novi programski dokumenti bodo opredelili  razvojno usmeritev za sedemletno obdobje, zato je nujno, da ima njihova  vsebina  čim  širši  družbeni  konsenz,  saj  bomo  le na ta način oblikovali dokumente, ki jih bo mogoče tudi učinkovito izvajati.

Zato  vas vljudno vabimo, da preko spletnega vprašalnika, ki je dostopen na spletni  strani  http://www.mgrt.gov.si/  (neposredna  povezava  na spletni vprašalnik je
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/razvojno_nacrtovanje_spremljanje_in_vrednotenje/sodeluj_pri_pripravi_strateskih_dokumentov/

sodelujete s svojimi predlogi glede prihodnjega razvoja Slovenije. Vaše prispevke   bomo  zbirali  do  28. septembra 2012. Za dodatna pojasnila nam lahko pišete na naslov: srs.mgrt(at)gov.si.

 

 

 

 

 

(17.9.2012) Poročilo s posveta predstavnikov nevladnih organizacij na področju sociale in predstavnic MDDSZ

V torek, 11. septembra 2012 je v sejni sobi CNVOS potekal posvet NVO s predstavnicama Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Posveta se je udeležilo 56 predstavnikov NVO, ki delujejo na področju sociale. Pregledali so pripombe in predloge za programiranje razpisa v letu 2013, izbrali področne koordinatorje ter s strani predstavnic MDDSZ prejeli informacije o NPSV 2012-2020 ter javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2013.
Celotna novica...

V torek, 11. septembra 2012 je v sejni sobi CNVOS potekal posvet NVO s predstavnicama Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Posveta se je udeležilo 56 predstavnikov NVO, ki delujejo na področju sociale. Pregledali so pripombe in predloge za programiranje razpisa v letu 2013, izbrali področne koordinatorje ter s strani predstavnic MDDSZ prejeli informacije o NPSV 2012-2020 ter javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2013.

Na posvetu so pregledali vsebino prispelih pripomb in predlogov in jih kot delovno gradivo predali predstavnicama Ministrstva. Pripombe in predlogi so dostopni na tej povezavi. Vabijo vas, da jih do srede, 19. septembra 2012, dopolnite s pripombami in predlogi, ki še niso zajeti v delovnem gradivu. Pošljete jih lahko na naslov info@zmanjsevanje-skode.si.

Udeleženi so se dogovorili o načinu nadaljnjega dela in izbrali koordinatorje za posamezna področja v socialnem varstvu (9). Naloga koordinatorjev je spremljanje dela MDDSZ (npr. kdaj bo objavljen NPSV), sklicevanje delovnih skupin, razpošiljanje vabil na čim več naslovov NVO s področja, ki ga zastopajo in organizacija sestankov, na katerih se bodo pogovarjali o aktualni tematiki (npr. ali vam ukrepi iz nacionalnega programa ustrezajo oz. kakšni so predlogi sodelujočih organizacij).

Organizacije, ki delujete na posameznih področjih, pošljite elektronsko sporočilo koordinatorjem z vašega področja, da bodo ti lahko uvrstili vaš elektronski naslov med naslove za obveščanje in vas obveščali o sklicanih delovnih skupinah, sestankih in drugih pomembnih vsebinah. Kontakti izbranih koordinatorjev so napisani v dokumentu, ki je dostopen na tej povezavi.

Kot predstavnici Ministrstva sta se posveta udeležili ga. Marjeta Ferlan Istinič in ga. Mateja Ušlakar. Predstavili sta ključne vsebine osnutka Nacionalnega programa socialnega varstva, ki je še v pripravi. Osnutek NPSV bo dan v javno razpravo, ki bo potekala predvidoma en mesec. To bo priložnost, da NVO podajo pripombe in predloge na osnutek NPSV. Nacionalni program je pisan za obdobje 2012-2020, krajši dve letni načrt pa bo opredeljen v akcijskem načrtu.

O razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2013 sta predstavnici povedali, da je le-ta vezan na sprejem proračuna (po Zakonu o izvreševanju proračuna Republike Slovenije). Sredstva za sofinanciranje programov v letu 2013 bo Ministrstvo skušalo obdržati v obsegu kot v letu 2012.

Ministrstvo v tem času sklicuje sestanke s predstavniki NVO s posameznih področij (duševno zdravje, droge in zasvojenosti, nasilje). V kolikor se na Ministrstvu želijo sestati organizacije, ki delujejo na drugih področjih, jih je ga. Marjeta Ferlan Istinič pozvala, naj ji pošljejo pobudo.

(13.9.2012) Kampanja Noč - moč neformalnega

Vljudno vabljeni, da se akciji pridružite in opozorite na pomen vaše organizacije v vašem okolju.
Celotna novica...

Vljudno vabljeni, da se akciji pridružite in opozorite na pomen vaše organizacije v vašem okolju.

Namen kampanje je širšo javnost opozoriti na pomen neformalnega pridobljenega znanja ter vlogo nevladnih organizaci, ko ponudnikov neformalnega učenja.

(13.9.2012) 1. natečaj družbenih inovacij 2012

Sklad 05 v sodelovanju s SKUP, Brez dobička ter ŠENT organizira 1. natečaj "DRUŽBENA INOVACIJA 2012".
Celotna novica...

Sklad 05 v sodelovanju s SKUP, Brez dobička ter ŠENT organizira 1. natečaj "DRUŽBENA INOVACIJA 2012".

Več o vsem na: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/izbor-najboljsega-projekta.doc

(13.9.2012) Poziv nevladnim organizacijam k oddaji projektnih predlogov za RRP 2014-2020

Nevladne organizacije iz Notranjsko-kraške regije vabimo, da posredujejo predloge projektov za umestitev v Regionalni razvojni program 2014-2020. Umestitev projektov v RRP je predpogoj za sofinanciranje posameznih projektov, zato ne zamudite priložnosti za posredovanje idej!
Celotna novica...

Nevladne organizacije iz Notranjsko-kraške regije vabimo, da posredujejo predloge projektov za umestitev v Regionalni razvojni program 2014-2020. Umestitev projektov v RRP je predpogoj za sofinanciranje posameznih projektov, zato ne zamudite priložnosti za posredovanje idej!

(12.9.2012) Nagradni natečaj za naj video, foto in projekt na temo aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami

Zavod MOVIT (informacijska pisarna programa Evropa za državljane, nacionalna agencija programa Mladi v akciji in infoservis Eurodesk) organizira natecaj na temo aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.
Celotna novica...

Zavod MOVIT (informacijska pisarna programa Evropa za državljane, nacionalna agencija programa Mladi v akciji in infoservis Eurodesk) organizira natecaj na temo aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.

Več o samem natečaju si lahko preberete na: http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/2_AKTIVNOSTI/natecaj12/NATECAJ_RAZPIS-final.pdf

(11.9.2012) Bridge klub delavnica

Bridge klub Postojna vabi na predstavitveno delavnico, ki bo 17.9.2012 ob 18:00 uri v dvorani Mladinskega centra Postojna, Vilharjeva 14.
Celotna novica...

Bridge klub Postojna vabi na predstavitveno delavnico, ki bo 17.9.2012 ob 18:00 uri v dvorani Mladinskega centra Postojna, Vilharjeva 14.

Več o delavnici si lahko preberete v prilogi, ali pa na spletni strani www.bridge-postojna.si.

(24.7.2012) Simbioz@ bo tudi v letu 2012 povezala generacije

Simbioz@ bo letos potekala med 15. in 19. oktobrom po šolah, knjižnicah in drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Prijavite se lahko preko spletne strani www.simbioza.eu ali telefonske številke 040 940 888.
Celotna novica...

Simbioz@ bo letos potekala med 15. in 19. oktobrom po šolah, knjižnicah in drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Prijavite se lahko preko spletne strani www.simbioza.eu ali telefonske številke 040 940 888.

(24.7.2012) Natečaj za najboljšo tematsko pot v letu 2012

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za turizem in internacionalizacijo objavljajo tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2012.
Celotna novica...

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za turizem in internacionalizacijo objavljajo tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2012.

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih lahko prijavijo prebivalci, kraji, organizacije, društva ..., ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti.

Pobude za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo krajani in organizacije do 20. avgusta 2012.

Več najdete na TEJ POVEZAVI.

Vir: CNVOS

(24.7.2012) Povabilo k oddaji vašega mnenja o občinskih razpisih

Pozivamo vse, ki se prijavljate na občinske razpise, da nam posredujete pripombe in težave, s katerimi se soočate pri prijavah, za kar smo pripravili spletni obrazec.
Celotna novica...

Pozivamo vse, ki se prijavljate na občinske razpise, da nam posredujete pripombe in težave, s katerimi se soočate pri prijavah, za kar smo pripravili spletni obrazec.

Obveščamo vas, da bomo v mesecu septembru pripravili srečanja med nevladnimi organizacijami in posameznimi občinami z namenomizmenjave informacij na področju izvajanja in priprave javnih razpisov za sofinanciranje programov in projektov NVO.

Srečanje v tem času načrtujemo tudi zaradi boljše in informirane priprave občinskih proračunov, saj želimo, da se tudi v tem oziru šliši glas in prepoznajo potrebe nevladnih organizacij.

Zaradi boljše priprave na srečanja vas prosimo, da nam vnaprej posredujete pripombe in težave, s katerimi se soočate pri prijavah na občinske javne razpise, za kar smo pripravili spletni obrazec na naslovu www.boreo.si/sodelovanje.

Prek zgornjega obrazca nam lahko posredujete tudi ideje, kako izboljšati sodelovanje med občinami in nevladnimi organizacijami, predlagate lahko programska področja, ki bi si po vašem mnenju zaslužila prednostno obravnavo in posreedujete druge predloge, kako izboljšati pripravo javnih razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in poskusite posredovati kakovostne in aktualne informacije, saj je od vseh nas, ki delujemo v društvih, ustanovah in zasebnih zavodih, odvisen uspeh dogovorov z občinami in boljše delovanje NVOjev v prihodnosti.

(24.7.2012) Novice mreže Plan B za Slovenijo

Izšla je dvojna številka novic (junij - julij) mreže Plan B za Slovenijo. Novice mreže Plana B v elektronski obliki sicer izhajajo enkrat mesečno. Prinašajo novosti o projektih nevladnih organizacij, partnerk v projektu Plan B in članic mreže Plana B. Del novic je tudi napovednik dogodkov s področja trajnostnega razvoja in varovanja okolja: delavnic, okroglih miz, forumov.
Celotna novica...

Izšla je dvojna številka novic (junij - julij) mreže Plan B za Slovenijo. Novice mreže Plana B v elektronski obliki sicer izhajajo enkrat mesečno. Prinašajo novosti o projektih nevladnih organizacij, partnerk v projektu Plan B in članic mreže Plana B. Del novic je tudi napovednik dogodkov s področja trajnostnega razvoja in varovanja okolja: delavnic, okroglih miz, forumov.

V tokratni številki lahko preberete:

 • Rio+20 ni zadostil pričakovanjem in realnim potrebam
 • Kompromis EU o energetski učinkovitosti
 • Začetek priprave Strategije razvoja Slovenije 2012 – 2012
 • Zeleni razvojni preboj: nosilna razvojna vizija Slovenije
 • Trajnostna mesta in zelena rast
 • Srečanje z ministrom za infrastrukturo in prostor
 • Protest zoper trajanje javne razprave glede sprememb okoljske zakonodaje
 • Pripombe nevladnih organizacij dobrodošle, a srečanja za zdaj ne bo
 • Oblikovane delovne skupine za srečanja z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje
 • Plan B za Slovenijo pozdravlja zavezo za čisto in učinkovito rabo energije v Evropi
 • Za ohranitev kmetijskih zemljišč
 • Obravnava o poroštvu za TEŠ 6
 • Poslanci: Javni potniški promet mora postati prioriteta v razvoju Slovenije
 • Delavnica o Aarhuški konvenciji


Celotne novice na spletni strani Plan B za Slove

(24.7.2012) Brezplačne mentorske ure s področja sociale za nevladne organizacije

V času izvajanja projekta vsebinske mreže NVO s področja sociale »Opolnomočenje NVO« so člani predlagali spodbujanje izmenjave strokovnih izkušenj med zaposlenimi v različnih NVO (t.i. job shadow). Gre za izmenjavo dobrih praks, različnih izkušenj, tehnik in načinov dela med NVO na področju sociale.
Celotna novica...

V času izvajanja projekta vsebinske mreže NVO s področja sociale »Opolnomočenje NVO« so člani predlagali spodbujanje izmenjave strokovnih izkušenj med zaposlenimi v različnih NVO (t.i. job shadow). Gre za izmenjavo dobrih praks, različnih izkušenj, tehnik in načinov dela med NVO na področju sociale.

Brezplačne mentorske ure vam lahko nudijo tudi drugi strokovnjaki, ki niso zaposleni v nevladnem sektorju in delujejo na različnih področjih, kjer želite pridobiti dodatna znanja in mentorsko pomoč.

Več o brezplačni izvedbi, vsebinah in plačilu izvajalcem si lahko preberete na spletni strani projekta.

(24.7.2012) Koalicija nevladne organizacije izključuje iz odločanja o regionalnih razvojnih programih!

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, s katero med drugim v Razvojnih svetih regije minimalizira vlogo nevladnih organizacij (in tudi gospodarstva), hkrati pa nevladnim organizacijam onemogoča, da svoje predstavnike v svetih izberejo avtonomno, ampak daje roko nad odločitvijo občinam.
Celotna novica...

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, s katero med drugim v Razvojnih svetih regije minimalizira vlogo nevladnih organizacij (in tudi gospodarstva), hkrati pa nevladnim organizacijam onemogoča, da svoje predstavnike v svetih izberejo avtonomno, ampak daje roko nad odločitvijo občinam.

Najpomembnejša naloga razvojnih svetov regij je sprejem regionalnih razvojnih programov, v katerem se uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji. Regionalni razvojni sveti so torej tisti, ki bodo odločali o tem, kako se bo v prihodnjih 10 letih razvijala Slovenija in kateri razvojni projekti bodo uvrščeni med prioritete in realizirani ter za katere bo torej šel domači in predvsem evropski razvojni denar.

Z novelo se sedaj spreminja sestavo razvojnih svetov regij na način, da v njih absolutno moč dobivajo predstavniki občin. Doslej so namreč v njih predstavniki občin imeli 40% glasov, 40% gospodarstvo in 20% nevladne organizacije, kar novela postavlja na glavo:

1.)predstavniki občin dobivajo dvojne glasove
2.)zmanjšuje se število predstavnikov nevladnih organizacij (novela sicer pravi, da jih je med 10 in 20%, a bo to v praksi seveda brez izjeme pomenilo samo 10%, saj bodo o tem odločali Sveti regij, v katerih pa so samo župani)
3.)gospodarstvo in nevladne organizacije svojih predstavnikov ne imenujejo samostojno, ampak lahko le predlagajo kandidate, med katerimi bodo potem izbirali župani. (Kar je podobno »nenavadno«, kot da bi poslance izbirali tako, da bi državljani lahko samo predlagali kandidate, med njimi pa bi potem izbrala vlada.)

Da bi preprečil takšne kontra-razvojne spremembe, je CNVOS že konec junija vladi urgentno poslal predlog dopolnitve. Novela je namreč nastajala v sedaj že dobro znani rokohitrski vladni maniri in tajnosti. V dveh tednih so nastale 3 različice, do katerih smo se sicer uspeli dokopati, a je bila še druga, ki je nastala teden pred sprejetjem novele na vladi, z vidika vloge nevladnih organizacij in gospodarstva v razvojnih svetih ustrezna. Do negativnih sprememb je prišlo šele dan pred odločanjem na vladi na zahtevo ene od koalicijskih strank. Zadnja različica je tako celo predvidevala, da je število nevladnih organizacijah v razvojnih svetih omejeno navzgor, navzdol pa sploh ne, kar bi lahko v praksi pomenilo, da bi med, recimo, 60 predstavniki občin in gospodarstva sedel samo en nevladnik. S pomočjo ministra za gospodarstvo je CNVOS-u na vladi uspelo doseči vsaj to, da so število nevladnih predstavnikov omejili navzdol; in sicer tako, da jih ne sme biti manj kot ¼ predstavnikov občin oziroma ne manj kot 10% in ne več kot 20%.

Ker rešitev ni posrečena, je CNVOS takoj zatem, ko je bila novela posredovana državnemu zboru, pripravil predlog amandmaja, ki smo ga poslali in osebno predstavili koalicijskim poslanskim skupinam SDS, SLS, DL in NSi, pa tudi državni sekretarki na Ministrstvu za gospodarstvo Moniki Kirbiš Rojs. V njem smo predlagali, da se ohrani sedanje število mest za nevladne organizacije in da so te, tako kot gospodarstvo, avtonomne pri njihovem imenovanju. Naša opozorila, da s predvidenimi spremembami dobivamo regionalno enoumje in namesto skladnega neskladen, enodimenzionalen regionalni razvoj, pa so povzeli tudi nekateri nacionalni mediji: Večer, Dnevnik, RTVSLO.

V ponedeljek, 16. julija, smo naš predlog amandmaja zagovarjali tudi na seji Odbora DZ RS za gospodarstvo, ko je ta novelo obravnaval (posnetek seje, nastop predstavnika CNVOS pri 70. minuti). Na žalost nobena od koalicijskih strank kljub njihovemu zatrjevanju teden prej, da z njim nimajo težav in so ga pripravljene podpreti, amandmaja ni povzela. Kot svoj amandma ga je nato vložila opozicijska poslanska skupina Pozitivne Slovenije, a predvidljivo ni bil izglasovan, še zlasti zato ne, ker sta mu močno nasprotovala tako Združenje občin Slovenije kot tudi Skupnost občin Slovenije.

Vseeno smo isti popoldan po pogovorih z MGRT in predstavniki občin pripravili še en amandma. Glede na odločno nasprotovanje koalicije, da bi število članov NVO v razvojnih svetih ostalo enako kot do sedaj, z amandmajem pragmatično predlagamo samo, da smo nevladne organizacije pri izbiri svojih predstavnikov v svete avtonomne in da torej ne predlagamo samo kandidatov, med katerimi bi potem odločali župani, ampak da cel postopek imenovanja izpeljemo same. O amandmaju bo parlament odločal še ta teden, najverjetneje pa že danes, v torek, 17. julija.
 

vir: CNVOS

(24.7.2012) Povračila prostovoljcem in prostovoljske nagrade odslej predvidoma ne bodo več obdavčene

Ministrstvo za finance je 9. julija v javno obravnavo posredovalo osnutka novel Zakona o dohodnini in Zakona od dohodka pravnih oseb, ki med drugim prinašata novosti glede obdavčitve povračil za stroške, ki jih prostovoljske organizacije izplačajo prostovoljcem, kot tudi glede tega, komu lahko pravne osebe namenijo donacije.
Celotna novica...

Ministrstvo za finance je 9. julija v javno obravnavo posredovalo osnutka novel Zakona o dohodnini in Zakona od dohodka pravnih oseb, ki med drugim prinašata novosti glede obdavčitve povračil za stroške, ki jih prostovoljske organizacije izplačajo prostovoljcem, kot tudi glede tega, komu lahko pravne osebe namenijo donacije.

Noveli v veliki meri upoštevata predloge, ki jih je v zadnjih mesecih z ministrstvom intenzivno usklajeval CNVOS ob podpori Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

Z novelama se tako širi krog namenov, za katere lahko pravne osebe in samostojni podjetniki namenijo donacije, s katerimi si lahko znižajo davčno osnovo. Doslej so lahko te donacije namenili le za 9 posebej navedenih namenov, sedaj pa se med takšne namene dodajo tudi »splošnokoristni« nameni. S tem je ministrstvo upoštevalo naš predlog, da mora biti donacije mogoče nameniti za vse prostovoljske dejavnosti, saj zakon o prostovoljstvu prostovoljsko delo generalno definira kot splošnokoristno in zato ni razloga, da bi donacija lahko šla prostovoljski organizaciji s področja kulture, ne pa prostovoljski organizaciji s področja človekovih pravic ali turizma. Donacije bo zato odslej lahko prejela vsaka prostovoljska organizacija, ne glede na področje na katerem deluje, pa tudi vsaka druga nevladna organizacija, katere dejavnosti je mogoče smiselno opredeliti kot splošnokoristne.

Druga pomembna novost, ki jo prinaša novela Zakona o dohodnini, je, da odslej povračila, ki jih prostovoljcu izplača prostovoljska organizacija ali za osebne stroške, ki mu nastanejo s prostovoljskim delom, ali za uporabo lastnih sredstev, ne bodo več obdavčena do določene višine (16. člen). Enako velja tudi za nagrade, ki jih je Zakon o prostovoljstvu predvidel za prostovoljce – tako za državno nagrado in državna priznanja kot tudi za nagrado, ki jo podeli prostovoljska organizacija (17. člen).

Čeprav je takšna povračila in nagrade lani sprejeti Zakon o prostovoljstvu predvidel, pa doslej niso bili urejene z davčnega vidika, tako da so morali prostovoljci od vseh teh prejemkov plačevati dohodnino, kar ni bilo smiselno, saj za tovrstna povračila dohodnine ne plačujejo niti zaposleni.

Ne glede na pozitivnost opisanih rešitev pa je CNVOS 13. julija Ministrstvu za finance posredoval še dodaten predlog dopolnitve novele. Trenutna rešitev, ki se z novelo predlaga, namreč obdavčitve prosto povračilo omogoča le za 1.) prostovoljsko delo v društvih ali 2.) za prostovoljsko delo v okviru 8 posebej navedenih dejavnosti: ljubiteljske, humanitarne, dobrodelne, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, športne in raziskovalne. S trenutno rešitvijo se torej določena prostovoljska dela davčno privilegira v primerjavi z drugimi prostovoljskimi deli, saj napoveduje situacije, ko bodo prostovoljke Društva SOS telefon lahko prejele neobdavčeno povračilo, medtem ko ga prostovoljke, ki se ukvarjajo z žrtvam nasilja v neprofitnem zasebnem zavodu (npr. v Zavodu Emma), ne bodo mogle, saj njihovo prostovoljsko delo ne poteka v okviru društva, hkrati pa ne gre za eno od osmih v predlogu novele navedenih dejavnosti. Sedanja rešitev z vidika Zakona o prostovoljstvu zato ni povsem ustrezna, saj ta ne razlikuje med prostovoljskimi deli v različnih vrstah prostovoljskih organizacij ali na različnih področjih oziroma dejavnostih, ampak vsa obravnava kot enako splošnokoristna.

Zato je CNVOS ministrstvu predlagal, da se novela dopolni tako, da se določi, da se povračilo stroškov prevoza, nočitev in dnevnic ne všteva v davčno osnovo tudi v vseh tistih primerih, ko prostovoljsko delo poteka v “prostovoljskih organizacijah”, torej v katerikoli »prostovoljski organizaciji«, ne glede na področje njenega delovanja.
 

vir: CNVOS

(24.7.2012) Nevladne organizacije še naprej oproščene obveznega pobota

Državni zbor je sprejel nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP-1, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance. Ker se je že po opravljeni javni razpravi besedilo zakona spremenilo na način, da se je nevladnim organizacijam nalagalo dodatne obveznosti in stroške glede prijave v obvezni pobot je CNVOS interveniral in pri tem uspeli doseči črtanje novih obveznosti.
Celotna novica...

Državni zbor je sprejel nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP-1, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance. Ker se je že po opravljeni javni razpravi besedilo zakona spremenilo na način, da se je nevladnim organizacijam nalagalo dodatne obveznosti in stroške glede prijave v obvezni pobot je CNVOS interveniral in pri tem uspeli doseči črtanje novih obveznosti.

Sprejeti Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP-1 na novo ureja najdaljše plačilne roke za podjetja, ki na trgu prodajajo blago in storitve, plačilne roke za javne organe, ki takšne storitve ali blago naročajo in obveznosti glede prijave v večstranski pobot. Za podjetja namreč velja, da morajo svoje neplačane obveznosti prijaviti AJPES v obvezni večstranski mesečni pobot in pri tem AJPESU tudi povrniti stroške glede na njegovo tarifo.

Po prej veljavnem zakonu ta obveznost ni veljala za nevladne organizacije z izjemo obveznosti, ki se nanašajo na njihove pridobitne dejavnosti, o čemer smo v preteklosti že pisali. Takšno rešitev glede nevladnih organizacij je v povzel tudi nov osnutek zakona, ki je bil maja dan v javno obravnavo, zato CNVOS nanj posebnih pripomb ni imel. Takšna rešitev namreč enakopravno obravnava vse subjekte na trgu, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Po opravljeni javni obravnavi je Ministrstvo za finance pripravilo novo besedilo predloga zakona in ga predlagalo Vladi, ki pa je obveznosti nevladnih organizacij znatno razširil. Poleg zapadlih obveznosti iz svoje pridobitne dejavnosti bi namreč morale nevladne organizacije v obvezni večstranski pobot prijavljati tudi vse svoje ostale obveznosti, ki izhajajo iz njihovih nepridobitnih dejavnosti. To bi pomenilo, da bi moralo društvo ali zasebni zavod, ki zaradi zamude plačila s strani ministrstva ali občine ne more poravnati svojih obveznosti do partnerjev ali podizvajalcev, takšne obveznosti prijaviti v večstranski pobot, sicer bi storilo prekršek. Poleg dodatnih administrativnih breme, bi takšna obveznost pomenila tudi dodatne finančne obveznosti, saj AJPES za storitev obveznega pobota zaračunava. Ti stroški pa seveda niso upravičeni stroški in bi jih morale nevladne organizacije kriti same. V primeru zamud pri plačilih s strani (javnih) financerjev bi tako takšna zakonska rešitev nevladnim organizacijam prinesla dodatna administrativna in finančna bremena, čeprav za zamude ne bi bile same krive same.

Takšni rešitvi smo pri CNVOS nasprotovali in Ministrstvu za finance predlagali, naj ponovno uvede prejšnjo rešitev, po kateri nevladnim organizacijam ne bo potrebno prijavljati v obvezen pobot tistih obveznosti, ki izvirajo iz njihove nepridobitne dejavnosti. Pobuda je bila uspešna, saj je vlada pri sprejemu predloga zakona, ki ga je nato vložila v Državni zbor, sprejela naš predlog in ponovno uvedla prejšnjo rešitev. Nevladne organizacije tako še naprej ne bodo imele dodatnih obveznosti glede svojih morebitnih zapadlih terjatev, če bodo te izvirale iz njihove pridobitne dejavnosti.

vir: CNVOS

(24.7.2012) Sprejeta uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva - nič več ovir za pridobitev statusa socialnega podjetja

Veljati je pričela Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, s čimer ni več ovir za pridobitev statusa socialnega podjetja tipa A – gre za status, ki ga lahko pridobi nevladna organizacija, ki zaposluje delavce in opravlja dejavnosti na zakonsko določenih družbeno koristnih področjih (npr. izobraževanje, mladinsko delo, ekološka proizvodnja hrane, idr.) Uredba zajema tudi vse dejavnosti, ki jih je ministrstvu predlagal CNVOS.
Celotna novica...

Veljati je pričela Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, s čimer ni več ovir za pridobitev statusa socialnega podjetja tipa A – gre za status, ki ga lahko pridobi nevladna organizacija, ki zaposluje delavce in opravlja dejavnosti na zakonsko določenih družbeno koristnih področjih (npr. izobraževanje, mladinsko delo, ekološka proizvodnja hrane, idr.) Uredba zajema tudi vse dejavnosti, ki jih je ministrstvu predlagal CNVOS.

V Uradnem listu RS št. 17/2012 je bila objavljena Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetja, ki določa dejavnosti, ki jih mora izvajati nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, zasebni zavod, ustanova), da lahko pridobi status socialnega podjetja tipa A. Gre za poseben status na podlagi lani sprejetega Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP. Zakon namreč pozna dva tipa socialnih podjetij – tip B, ki ni ustanovljen za namene pridobivanja dobička, temveč za zaposlovanje najbolj ranljivih oseb na trgu dela (kot so dolgotrajno brezposelni, prvi iskalci zaposlitve, invalidi…), in tip A, ki prav tako ni ustanovljen za namene pridobivanja dobička, zaposluje pa lahko katerekoli delavce (in ne nujno najbolj ranljivih oseb), če pri tem opravlja dejavnosti na zakonsko določenih širše družbeno koristnih področjih (kot je npr. ekološka proizvodnja hrane, socialni turizem, kultura, amaterski šport in rekreacija ali spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti). Med tem ko je bilo možno tip B ustanovitvi že ob uveljaviti zakona, pa je bilo pri tipu A potrebno počakati na posebno uredbo, ki jo je sprejela vlada.

Na CNVOS smo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve posredovali predloge dejavnosti, ki naj jih uredba zasleduje in sicer smo pri tem želeli vključitvi čim več dejavnosti, upoštevajoč zakonsko dopustne okvirje. Tako smo predlagali dodatne dejavnosti na področju kulture, mladinskega dela, promocije zdravja in druge. Ministrstvo je našemu predlogu v celoti sledilo in predlagane dejavnosti vključilo v omenjeno uredbo, ki jo je vlada tudi sprejela.

vir: CNVOS

(24.7.2012) Odgovori na pet najpogostejših vprašanj o statusu socialnega podjetja

Ob pričetku veljavnosti Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podetništva so na CNVOS pripravili odgovore na pet najpogostejših vprašanj nevladnih organizacij o statusu socialnega podjetja.
Celotna novica...

Ob pričetku veljavnosti Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podetništva so na CNVOS pripravili odgovore na pet najpogostejših vprašanj nevladnih organizacij o statusu socialnega podjetja.

1. Kaj je socialno podjetje?
Socialno podjetje je poseben status, ki ga lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, če izpolni z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZSocP predvidene pogoje. Socialno podjetje tako ni poseben tip pravne osebe (kot npr. društvo, zveza društev, zavod, ustanova, d.o.o.), ampak lahko vsaka od teh pravnih oseb »postane« socialno podjetje.

Za »ustanovitev socialnega podjetja« je tako potrebno najprej ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb, ki lahko nato šele takšen status pridobi. Oba postopka (to je postopek ustanovitve in postopek pridobitve statusa) je možno sprožiti istočasno, kar pomeni, da bo organ, pristojen za registracijo ob sami ustanovitvi presojal tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja.

V kolikor želi pridobiti status socialnega podjetja nevladna organizacija, ki je že ustanovljena, se sproži samo postopek pridobitve statusa.

ZScoP sicer pozna dva tipa socialnih podjetij – socialno podjetje tip B, ki ni ustanovljeno za namene pridobivanja dobička, temveč za zaposlovanje najbolj ranljivih oseb na trgu dela (kot so dolgotrajno brezposelni, prvi iskalci zaposlitve, invalidi…), in socialno podjetje tip A, ki prav tako ni ustanovljeno za namene pridobivanja dobička, zaposluje pa lahko katerekoli delavce (in ne nujno najbolj ranljivih oseb), če pri tem opravlja dejavnosti na zakonsko določenih širše družbeno koristnih področjih (kot je npr. ekološka proizvodnja hrane, socialni turizem, kultura, amaterski šport in rekreacija ali spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti).


2. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa?
Nevladna organizacija, ki želi pridobiti status socialnega podjetja, mora vlogo za pridobitev statusa vložiti pri organu, pri katerem se je registrirala. Društva in zveze društev tako vlogo vložijo pri upravni enoti, zavodi pri sodišču in ustanove pri pristojnem ministrstvu. Vloga mora vsebovati:

-Temeljni akt organizacije, iz katerega je razvidno: 
* da je organizacija nepridobitna,
* način uresničevanja načel socialnega podjetništva, kot jih opredeljuje 4. člen ZSocP (to je, da organizacija opravlja dejavnost v javnem interesu, da deluje prostovoljno, da vključuje deležnike v svoje delovanje, da je neprofitna, da zagotavlja preglednost delovanja idr.) in
* ki vsebuje obvezne elemente iz 12. člena ZSocP (da se organizacija upravlja po načelih enakopravnosti, da ima ustrezni nadzorni organ, da trajno zaposluje delavce idr.).

Nevladne organizacije morajo tako po potrebi izpeljati postopke za spremembo svojih temeljnih aktov na način, da bodo ti vsebovali določbe, kot jih zahteva ZSocP. Društva morajo tako po potrebi prilagoditi svoje statute, zavodi in ustanove pa akte o ustanovitvi.

-Sklep organa vseh članov (za društva) oziroma sklep ustanoviteljev (za zavode in ustanove), da namerava organizacija poslovati kot socialno podjetje.

-Podatke o zastopnikih organizacije in obsegu pooblastil (osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča).

-Dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja društva.

-Vlogo, da se zahteva pridobitev statusa socialnega podjetja.

-Po potrebi druge dokumente za priglasitev spremembe temeljnega akta organizacije (npr. zapisnik občnega zbora društva, na katerem so bile sprejete spremembe statuta).


3. Katere so bistvene obveznosti za socialna podjetja?
Obveznosti socialnih podjetij se delno ločijo glede na to, ali gre za socialno podjetje tip A ali za socialno podjetje tip B.

Za socialno podjetje tip A velja da:
-izvaja dejavnosti iz Uredbe o opredelitvi dejavnosti socialnega podjetništva,
-trajno zaposluje najmanj enega delavca v prvem letu svojega delovanja in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih delovanja in
-mora po izteku drugega koledarskega leta iz dejavnosti socialnega podjetništva v letnem poročilu izkazati najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov. Po tretjem in vseh nadaljnjih letih poslovanja mora izkazati najmanj 50 odstotkov vseh prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva. Nevladna organiazcijam, ki ima status socialnega podjetja tip A, lahko torej opravlja tudi druge dejavnosti (ki niso dejavnosti socialnega podjetništva), mora pa iz dejavnosti socialnega podjetništva ustvarjati najmanj polovico svojih prihodkov.

Za socialno podjetje tip B velja da:
-lahko opravlja katerokoli dejavnost in
-ves čas svojega delovanja trajno zaposluje najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela in sicer ima najmanj eno tretjino takšnih delavcev izmed vseh delavcev. Socialno podjetje tip B ima lahko tako tudi samo enega zaposlenega v kolikor gre za osebo iz najbolj ranljivih skupin.

Za najbolj ranljive skupine na trgu dela (pri tipu B) se štejejo:
-invalidi,
-brezposelne oseb, pri katerih so ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo,
-dolgotrajno brezposelne osebe (24 mesecev),
-iskalci prve zaposlitve,
-starejši od 55 let,
-pripadniki romske skupnosti,
-mladoletne oseb brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja,
-osebe, ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora, oziroma so v času pogojnega odpusta,
-begunci, vključeni v programe integracije,
-osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog in
-brezdomci.

Za trajno zaposlitev (pri tipu A in tipu B) se šteje zaposlitev za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 12 mesecev z najmanj polovičnim delovnim časom.

Za oba tipa podjetij (tip A in tip B) velja, da:
-mora ves čas delovanja spoštovati načela socialnega podjetništva (4. člen ZSocP),
-presežka prihodkov nad odhodki (dobička) ne sme deliti med svoje ustanovitelje, člane ali delavce. Ta prepoved velja za nevladne organizacije sicer že na podlagi zakonov, ki ureja njihov položaj (Zakon o društvih – ZDru-1, Zakon o ustanovah – ZU in drugi). V kolikor ima status socialnega podjetja pravna oseba, ki sicer pa podlagi zakona dobiček lahko deli (npr. d.o.o. ali zadruga), pa lahko dobiček namenja samo za zakonsko določene namene (investicije v osnovna sredstva, izobraževanje delavcev, idr.),
-mora do 31. marca tekočega leta poročati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja, 
-mora voditi svoje poslovne knjige v skladu s posebnim računovodskih standardom SRS 40 - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012).

Na tem mestu naj pojasnimo, da organizacija lahko pridobi status socialnega podjetja četudi ne izpolnjuje vseh pogojev iz te točke – npr. v času podaje vloge ne zaposluje zadostnega števila delavcev (pri tipu A in tipu B) ali iz dejavnosti socialnega podjetništva ne ustvarja najmanj 50% svojih prihodkov (pri tipu A). Status socialnega podjetja se namreč pridobi, če organizacija izpolni zahteve iz točke 2, to je, če registrskemu organu predloži svoj temeljni akt in ostalo zahtevano dokumentacijo, iz katerih je razvidno, da bo poslovala kot socialno podjetje. Da organizacija takšen status nato tudi obdrži, pa mora te pogoje v prihodnjih letih svojega delovanja tudi izpolniti.


4. Katere so bistvene ugodnosti za socialna podjetja?
Edina zakonska pravica za vsa socialna podjetja (tipa A in tipa B), ki jo pozna ZSocP, je t.i. posebna spodbuda za poslovodenje. Vsako socialno podjetje je namreč v prvih dveh letih po pridobitvi statusa upravičeno do sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami ljudmi. 

Za socialna podjetja tipa B, ki zaposlujejo invalide (ne pa tudi ostale najbolj ranljive skupine) veljajo na podlagi ZSocP enake finančne spodbude, kot za delodajalce, ki zaposlujejo nad predpisano kvoto za zaposlovanje invalidov. Praktično gledano to pomeni, da so takšna socialna podjetja oproščena plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide (74. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI) in imajo pravico do nagrade za zaposlovanje invalidov v višini 25% minimalne plače (16. člen Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov).

Za socialna podjetja tipa B, ki zaposlujejo osebe, ki niso invalidi (ampak druge najbolj ranljive skupine), ZSocP predvideva subvencije plač, kar bo podrobneje urejeno v posebnem Programu ukrepov.

Program ukrepov, ki naj bi podrobneje določil to subvencijo, in ki naj bi vseboval tudi ostale ukrepe za spodbujanje razvoja socialnih podjetij še ni bil sprejet. Trenutno (julij 2012) je namreč v postopku priprave pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Strategija razvoja socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji, ki bo šele predstavljala ustrezno podlago za sprejem Progama ukrepov.

Zakon sicer že predvideva določene ukrepe, ki naj bi jih Progam ukrepov konkretiziral in sicer:
-ukrepi spodbujanja socialnega podjetništva: finančni in drugi ukrepi za promocijo socialnega podjetništva, za razvoj sistema informiranja in izobraževanja za socialno podjetništvo, za zagotavljanje sredstev za vzpostavitev sklada za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, za razvoj podpornih storitev socialnim podjetjem, idr.

-ukrepi oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja za socialna podjetja: finančni in drugi ukrepi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nastajanje in delovanje socialnih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji za socialna podjetja, sofinanciranje za začetek opravljanja dejavnosti socialnega podjetja in za odpiranje novih delovnih mest, idr.

-ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih: izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih ciljna skupina so socialna podjetja oziroma so ciljna skupina tiste osebe, ki ustanavljajo socialno podjetje ali se bodo zaposlile v socialnem podjetju in izhajajo iz najbolj ranljivih skupin ljudi, na trgu dela, katerim je namenjeno socialno podjetništvo

-ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij: zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih virov, preko skladov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja.


5. Kaj svetujete nevladni organizaciji, ki razmišlja o pridobitvi statusa socialnega podjetja?
Nevladna organizacija, ki razmišlja o pridobitvi statusa socialnega podjetja, se mora sprva odločiti, ali a) bo za status zaprosila sama ali pa b) bo morda ustanovila drugo pravno osebo (npr. zavod, neprofitni d.o.o.), ki ga bo upravljala in ki bo zaprosila za pridobitev statusa. V prvem primeru namreč velja, da bo status pridobila nevladna organizacija sama in bo tudi sama in v celoti zavezana k izpolnjevanju vseh obveznosti, ki veljajo za socialna podjetja (npr. glede vodenja poslovnih knjig po posebnem računovodskem standardu, glede poročanja ministrstvu, glede strukture zaposlenih in drugo). V kolikor bi takšne obveznosti v preveliki meri posegale v obstoječe delovanje nevladne organizacije je smiselno, da se ustanovi ločeno pravno osebo in bodo te obveznosti veljale samo zanjo.

Potrebno je tudi upoštevati, da so socialna podjetja še vedno organizacije, ki enako kot ostala podjetja na trgu prodajajo določeno blago in storitve. Razlika je v tem, da socialna podjetja niso usmerjena k delitvi dobička, temveč pri svojem delovanju dosegajo druge družbeno koristne cilje, kot je krepitev družbene solidarnosti, krepitev družbe za reševanje problemov in podobno. Socialno podjetje naj bi ves čas svojega delovanja ustvarjalo zadosti prihodkov (ob upoštevanju ugodnosti in subvencij), ki zadoščajo za njegov obstoj in ohranitev obveznih zaposlitev. Zato je praktično nujo pred samo pridobitvijo statusa izdelati poslovni načrt o tem kolikšni bodo realni prihodki podjetja in njegovi odhodki, kako se bo podjetje promoviralo in ali so njegove storitve in blago dovolj privlačni za potrošnike oziroma uporabnike.

vir: CNVOS

(24.7.2012) Povabilo k sodelovanju na tržnici NVO

Vabimo vse zainteresirane, da se nam zopet pridružijo na tržnici NVO Notranjsko-kraške regije 3. septembra v Postojni.
Celotna novica...

Vabimo vse zainteresirane, da se nam zopet pridružijo na tržnici NVO Notranjsko-kraške regije 3. septembra v Postojni.

(26.6.2012) Sodelovanje v kampanji osveščanja NVO na področju drog in zasvojenosti

Združenje DrogArt vabi k sodelovanju pri kampanji osveščanja in zbiranja sredstev za NVO, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti.
Celotna novica...

Združenje DrogArt vabi k sodelovanju pri kampanji osveščanja in zbiranja sredstev za NVO, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti.

Z načrtovanjem kampanje so pričeli na izobraževanju Sodelovanje in vključevanje različnih ciljnih skupin pri zbiranju sredstev za NVO, ki delujejo na področju drog in zasvojenosti, ki je potekalo 15. junija 2012.

V priponki najdete (.doc) opis nadaljnjih korakov, potrebnih za izvedbo kampanje, opredelitev nalog, predvideno časovnico in povzetek izobraževanja. Celotno gradivo z izobraževanja je dostopno na