Iz medijev

Na tej strani si lahko preberete vse kar so mediji pisali o nas in našem delovanju:

LAS ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI:

Veronika Rupnik Ženko - Primorske novice: "Grozljive številke izdanih igel: http://www.boreo.si/aktivnosti/skupne-akcije/korporativno-prostovoljstvo

MREŽENJE MED NEVLADNIKI - POGLED ČEZ PLANKE: 

Sabrina Mulec - Radio Slovenija prvi program: Obisk Korošcev v Primorsko-notranjski regiji, ogled primerov dobrih praks: http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijski-dnevnik/174329431 20.55-22.52 minute

Karin Potočnik - časnik Večer: Povezovanje ob dobrih praksah: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vecer_pdf-1.pdf

Lea Vornšek - RTV Slovenija: Pogled čez planke:  http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174331883 od 7.42 - 9.11 minute

Žerjavisti - Gledam svet skozi oči otroka, Postojna 13. Unocefovo otrokom prijazno mesto: https://youtu.be/ehM6YGgqt7Q

Po-stoj na živi ulici: http://notranjskoprimorske.si/2016/08/postojna-po-stoj-na-zivi-ulici/

Kje je prostor v Postojni? Na Tržaški: http://notranjskoprimorske.si/2016/08/kje-je-prostor-v-postojni-na-trzaski/

Dan inovativnosti: http://notranjskoprimorske.si/2016/06/dan-inovativnosti-v-cerknici-so-govorili-o-inovativni-turisticni-ponudbi/

Pogodbe o sofinanciranju programov in projektov je župan Marentič prvič vročil javno: http://notranjskoprimorske.si/2016/06/pogodbe-o-sofinanciranju-programov-in-projektov-je-zupan-marentic-prvic-vrocil-javno/

Na obisku: Ana Širca: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/mediji-o-nas--ana-prepih.pdf

Vrsta vzpodbud za socialna podjetja: http://notranjskoprimorske.si/2016/11/vrsta-vzpodbud-tudi-za-socialna-podjetja/

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.