Programski svet

Sestava programskega sveta Regijskega stičišča za nevladne organizacije PRN BOREO:

 • po 3 člani iz občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna
 • 2 člana iz občine Pivka
 • po 1 član iz občin Bloke in Loška dolina

Cilji delovanja Programskega sveta:

 • Oblikovanje usklajenih predlogov nabora programov/projektov NVO za vključitev v bodoči regionalni razvojni program
 • Priprava strategije razvoja NVO z vključenim akcijskim načrtom
 • Oblikovanje usklajenih pobud za spremembo zakonodaje oz. predpisov, povezanih z delovanjem NVO v lokalnih skupnostih
 • Obveščanje NVO o priložnostih in drugih informacijah na lokalni in regijski ravni
 • Obveščanje javnosti o dejavnostih NVO
 • Vzpostavitev sodelovanja, povezovanja in vzajemne pomoči med NVO

Naloge za prihodnje programsko obdobje:

 1. Vzpostavitev programskih odborov na področjih:
  - šport,
  - turizem,
  - varovanje narave,
  - humanitarne dejavnosti,
  - mladi,
  - kultura in
  - razvoj podeželja.
 2. Analiza in primerjava obstoječih praks financiranja in podpore NVO sektorju v posameznih občinah
 3. Identifikacija potreb in težav NVO pri financiranju in izvajanju dejavnosti, priprava pobud in predlogov za spremembe zakonodaje oz. predpisov
 4. Identifikacija ključnih projektov NVO za vključitev v RRP
 5. Vzpostavitev skupnega sistema obveščanja javnosti o dejavnostih NVO
 6. Vzpostavitev sistema izmenjave informacij med NVO, redna srečanja predstavnikov NVO, mreženje vsebinsko povezanih NVO
 7. Vzpostavitev baze znanj in sredstev NVO v regiji

Izvajanje opredeljenih nalog je predvideno prek srečanj PS in PO-jev, prek posvetov NVO na lokalni in regijski ravni, z izvajanjem nalog zaposlenih na projektu in z vzpostavitvijo in uporabo informacijskega sistema NVO sektorja v regiji.

Aktualna sestava Programskega sveta:

OBČINA PREDSTAVNIKI
Loška dolina Jani Sterle – Zavod Oron
Bloke Matej Pakiž – TIC Bloke
Pivka Andreja Požar – Park vojaške zgodovine
Cerknica Bojan Žnidaršič  - Vitra
Kristina Kebe – Zavod Jezerski hram
Ilirska Bistrica Nevenka Tomšič – Univerza za tretje življenjsko obdobje
Aleš Zidar – društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Tadej Kogovšek – KŠTD Tabor Kalc
Postojna Stojan Kuret – Radioklub Proteus
Miha Uhelj – Društvo tabornikov Rod kraških viharnikov
Anamarija Samec – društvo Šent

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.