Jaz pa nekaj vem ...

Zgodovina izobraževanja je neposredno povezana z zgodovino pisane besede in potrebo po tem, da se znanje, ki se ga usvoji, prenaša na poznejše rodove. Izobraževanje se je razvijalo v različnih civilizacijah. Zgodovina izobraževanja je zgodovina prizadevanj človeka, da ohranja in razširja vrednote, ki jih je pridobila družba tistega časa.

Ljudje se v nevladne organizacije vključujemo zaradi različnih interesov. Ker nas področje zanima ali veseli, ker bi želeli pomagati civilni družbi, aktivno preživeti svoj prosti čas ali pa se poleg druženja še kaj koristnega naučiti. Dodatna znanja ne pripomorejo zgolj pri rasti posameznika, z novim znanjem pripomoremo, da se tudi naša organizacija razvija in napreduje.

V času korone je bila  ponudba neformalnih izobraževanj ugodnejša in dostopnejša. Ljudje smo se hitro navadili ugodja učenja »s kavča«. Vendar nam pa po drugi strani izobraževanja v živo poleg novega znanja prinesejo druženje, nova poznanstva, mreženje in morebitna bodoča sodelovanja.

 

Kaj je neformalno izobraževanje?
Neformalno izobraževanje oziroma učenje je pomembna oblika izobraževanja predvsem za odraslo populacijo, saj je osredotočena na učečo se osebo in na znanja, ki jih lahko oseba pridobi iz izkušenj. Na trgu se nahajajo različne oblike neformalnega izobraževanja: seminarji, tečaji, predavanja, delavnice, organizirano samostojno učenje in druge vrste učenja. Programi neformalnega izobraževanja so pogosto usmerjeni v pridobitev specifičnega znanja.

 

Kje se lahko neformalno izobražujem?
Neformalno izobraževanje izvajajo različne nevladne organizacije (Boreo, Univerza za tretje življenjsko obdobje, taborniki, skavti ...) in podjetja, pa tudi lokalne skupnosti, javni zavodi (Ljudske univerze)  in državne institucije (šole). Vedno bolj se v Sloveniji uveljavljata tudi Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja, ki potekata enkrat letno. Programa se poskušata dotikati vseh interesnih področji. Dobro pa je preko različnih medijev slediti, kje in kdo organizira različna neformalna izobraževanja, katerih se lahko udeležimo.

 

Zakaj bi se neformalno izobraževali?
Neformalno učenje je pogosto podcenjeno, saj se ga ne dojema kot »resnično« učenje, njegovi dosežki pa na trgu dela nimajo vrednosti.  Pogosto je prisoten tudi strah, da bodo dolgočasna in monotona, da jim bomo težko sledili ali bodo potekala na način predavanj, kot smo jih vajeni v šolah. Neformalna izobraževanja temeljijo na tem, da so udeleženci aktivno vključeni v sam proces, ki ga tudi sooblikujejo skupaj s predavatelji, mentoriji in drugimi udeleženci. Mnogokrat je torej zapisano, da so prav poti neformalnega izobraževanja najbolj inovativne in produktivne, zato vas vabimo, da to dejstvo preizkusite tudi sami. Lahko se naprimer še vedno prijavite na jutrišnje izobraževanje pridobivanja sredstev: https://www.boreo.si/dogodki/usposabljanja/438

 

Petkova iskrica: Učenje in znanje sta najdragocenejši del zgodovine civilizacije.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.