Razvojni svet Primorsko-notranjske regije

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji in ga ustanovijo občine v regiji. Zakon določa tudi sestavo Razvojnega sveta regije, ki ga sestavljajo:

 • voljeni funkcionarji iz občin v regiji (župan ali člani občinskega sveta),
 • predstavniki gospodarstva, vključenega v zbornice, s sedežem v regiji,
 • predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji.

Razvojni svet Primorsko-notranjske regije je na svoji 61. seji dne 12. marca 2013 potrdil Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem dialogu, 
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

SESTAVA RSR

Nov razvojni svet Primorsko-notranjske regije so potrdile vse občine v regiji. Prvo sejo v novi sestavi še čakamo. Nova sestava razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije je:

PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI

 • Marko Rupar, (Občina Cerknica)
 • Jože Doles (Občina Bloke)
 • Emil Rojc (Občina Ilirska Bistrica)
 • Armida Bavec (Občina Loška dolina)
 • Robert Smrdelj (Občina Pivka)
 • Igor Marentič (Občina Postojna)

PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA

 • Jošt Rupnik (predstavnik GZS OZ Postojna)
 • Janez Rebec, podpredsednik (predstavnik GZS OZ Postojna)
 • Branko Valenčič (predstavnik GZS OZ Postojna)
 • Bojan Španič (predstavnik OOZ Cerknica)
 • Franci Šemrl (predstavnik OOZ Postojna)
 • Alenka Volk Penko (predstavnik OOZ Ilirska Bistrica)

PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 • Uroš Petohleb (predstavnik Košarkarskega kluba Orli Postojna)
 • Neža Marija Slosar (predstavnica Društva tabornikov Rod snežniških ruševcev Ilirska Bistrica)
 • Sara Smaić (predstavnica Zavoda Samostojen si)
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.