Razpisi po področjih


  Kultura   Šport   Mladi   Humanitarnost
  Zaščita in reš.   Zdravje in sociala   Ekologija   Turizem
  Izobraževanje   Tehnična kultura   Kmetijstvo  


Razpisov te vrste ni na voljo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.