Razpisi po področjih


  Kultura   Šport   Mladi   Humanitarnost
  Zaščita in reš.   Zdravje in sociala   Ekologija   Turizem
  Izobraževanje   Tehnična kultura   Kmetijstvo  


Razpisov te vrste ni na voljo.

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.