Stopite v stik z nami!

BOREO zaseda v prostorih Mladinskega centra Postojna na Vilharjevi ulici 14 v Postojni. Za javnost smo dosegljivi smo od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00, po predhodnem dogovoru pa tudi v drugih teminih.

BOREO smo:

 • Ana Širca, vodja stičišča
  tel.: 041 578 131 / e-pošta: ana@boreo.si
   
 • Tatjana Rant, strokovna sodelavka
  tel.: 041 982 781 / e-pošta: tatjana.rant@boreo.si
   
 • Samo Vesel, strokovni sodelavec
  tel.: 040 413 315 / e-pošta: samo@boreo.si

 

Za lažjo orientacijo si lahko našo lokacijo lahko ogledate tudi na zemljevidu:

www.mapsembed.com

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.