Stopite v stik z nami!

BOREO zaseda v prostorih Mladinskega centra Postojna na Vilharjevi ulici 14 v Postojni. Za javnost smo dosegljivi smo od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00, po predhodnem dogovoru pa tudi v drugih teminih.

BOREO smo:

 • Tatjana Hvala, koordinatorka projektov
  tel.: 041 334 616 / e-pošta: tatjana@boreo.si
   
 • Ana Širca, svetovalka za razvojne projekte
  tel.: 041 578 131 / e-pošta: ana@boreo.si
   
 • Samo Vesel, vodja programskega sveta
  tel.: 040 413 315 / e-pošta: samo@boreo.si

 

Za lažjo orientacijo si lahko našo lokacijo lahko ogledate tudi na zemljevidu:

www.mapsembed.com

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.