Aktualno

DIGITALNE REŠITVE ZA DELO NA DALJAVO

Objavljeno: 30.3.2020
Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij. Več o tem...

POZIV ZA ORGANIZACIJE: IZOBRAŽEVANJE NA DELU

Objavljeno: 26.3.2020
V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah. Več o tem...

Interventni (ekonomski) ukrepi za nevladne organizacije

Objavljeno: 24.3.2020
Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije. Več o tem...

Poziv nevladnim organizacijam

Objavljeno: 24.3.2020
Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam. Več o tem...

Znan je predstavnik NVO v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Objavljeno: 23.3.2020
Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici. Več o tem...

Interventi ukrepi zaradi epidemije COVID-19, ki vplivajo na NVO

Objavljeno: 23.3.2020
V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage. Več o tem...

VSE INFORMACIJE ZA NVO V ČASU KORONAVIRUSA

Objavljeno: 19.3.2020
Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa Več o tem...

BOLJŠI IN USPEŠNEJŠI V 2020 – BREZPLAČNO! OBJAVLJEN KOLEDAR LETOŠNJIH IZOBRAŽEVANJ NA CNVOS

Objavljeno: 27.1.2020
Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela. Več o tem...

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.