Aktualno

Šola za župane

Objavljeno: 22.9.2022
Pobuda Šola za župane je namenjena vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinske svetnike na lokalnih volitvah 2022 in vsem nevladnim organizacijam v regiji. V sodelovanju 12 regijskih stičišč bo Šola za župane v mesecu oktobru potekala po vsej Sloveniji. Več o tem...

Prenovljena knjigovodska kartica

Objavljeno: 21.9.2022
eKartica je elektronska knjigovodska kartica, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Od septembra 2022 so na voljo nove funkcionalnosti. Več o tem...

FURS bo opravljal nadzore nad vračanjem sredstev

Objavljeno: 19.9.2022
Nevladne organizacije, ki ste prejele sredstva na podlagi protikoronske interventne zakonodaje (PKP ukrepi) in ste kasneje ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev za prejem teh sredstev (npr. ob pripravi letnih poročil ste ugotovili, da je bil upad prihodkov manjši), lahko še do 10. oktobra 2022 na FURS oddate Izjavo o vračilu upravičenj. Več o tem...

Postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Objavljeno: 19.9.2022
Razpisan je postopek izbora enega (1) predstavnika oziroma predstavnice (v nadaljevanju: predstavnika) nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Rok za prijavo je 5. 10. 2022 ob 15:00. Več o tem...

Primorsko-notranjska regija peta regija v državi po številu prostovoljcev!

Objavljeno: 19.9.2022
Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo na Slovesni dan prostovoljstva, 24. maja 2022, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 34 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 7 občin. Vsem 41 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine. Več o tem...

Prostovoljci v letu 2021 opravili več kot 9,5 milijona ur prostovoljskega dela

Objavljeno: 16.9.2022
lada RS se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021. Podatki kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo več kot devet milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 97 milijonov evrov. Več o tem...

Znani so prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2021

Objavljeno: 8.9.2022
Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2021. V letu 2021 je bilo 5.844 različnim upravičencem namenjenih 528.010 donacij v skupni višini 12.407.800,75 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra 2022. Več o tem...

Zvišan je neobdavčen znesek povračila stroškov za prehrano

Objavljeno: 5.9.2022
Zaradi zvišanja cen hrane je Vlada RS 30. avgusta 2022 za približno 30 % zvišala mejo za neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom. Spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se uporablja od 1. septembra dalje. Več o tem...

Kako ohraniti znanje zaposlenih, ki zapuščajo organizacijo?

Objavljeno: 5.9.2022
Ko zaposleni zapustijo organizacijo – bodisi zaradi odpovedi bodisi zaradi upokojitve ali drugih razlogov – izgubite mnogo več kot le njihove sposobnosti in strokovnost. Vsak zaposleni prispeva organizaciji tudi svoje lastno znanje. Sam Ursu, samostojni novinar, ki v prostem času dela tudi za Združene narode, je za portal Developmentaid.org pripravil praktične napotke, kako ob odhodu zaposlenih zadržati čim več njihovega znanja. Več o tem...

Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022

Objavljeno: 26.8.2022
Urad za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Več o tem...

Od letos neobdavčene donacije podjetij do 1 % dobička

Objavljeno: 20.2.2022
Konec oktobra 2021 je bila sprejeta sprememba ZDDPO (zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb), ki rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav. Tako se v letu 2022 povečuje olajšava za donacije iz 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja. Več o tem...

Priročnik za izvajanje participativnega proračuna

Objavljeno: 23.12.2021
Pripravili smo priročnik za izvajanje participativnega proračuna za vse slovenske občine. Več o tem...

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.