Aktualno

Občina Postojna 
Trem javnim razpisom je rok za prijavo potekel pred 15. 3. 2020. Javnemu razpisu za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Postojna, so rok podaljšali do 30. 4. 2020.
Na Občini Postojna so se odločili, da nadaljujejo z razpisnimi postopki in vloge ocenijo ter v najkrajšem možnem času pripravijo odločbe oz. sklepe o višini sofinanciranja. Ker je pri tem potrebno način ocenjevanja ustrezno prilagoditi trenutnim razmeram - vloge ocenjuje komisija, ki se ne more sestajati in zato ocenjujejo na daljavo ali izmenično pregledujejo vloge v fizični obliki, brez srečanja članov – bodo najverjetneje postopki trajali nekoliko dlje. Športna društva so že prejela odločbe o višini sofinanciranja (ta razpis je bil namreč objavljen prvi), v teh dneh boste prejeli tudi vloge za prijavljene kulturne projekte.
Organizacije, ki so upravičene do sofinanciranja s strani Občine Postojna, bodo večji del sredstev prejele šele po dejanski izvedbi programov, in sicer na podlagi poročil, ki jih morajo predložiti k zahtevku za izplačilo. Če bo obseg izvedenega programa manjši od prijavljenega, bo to razvidno iz poročila, delež sofinanciranja pa bo sorazmerno nižji. Programi oz. projekti (predvsem prireditve), ki ne bodo izvedeni v letošnjem letu, ne bodo sofinancirani.
Na Občini Postojna sporočajo, da prijaviteljem ni treba sporočati sprememb glede datuma prijavljene prireditve oz. projekta, v kolikor bo ta izveden letos, zahtevek in poročilo pa morajo predložiti v 30 dneh od izvedbe projekta (v kolikor pa bi bil projekt načrtovan v decembru, morajo prijavitelji vložiti pisno prošnjo za podaljšanje roka za dostavo poročila). Če pa prijavitelj projekt oz. prireditev povsem odpove ali pa prestavi na naslednje leto, mora to čim prej sporočiti Občini Postojna, kontakt je gospa Martina Ivanović, telefonska številka: 05 7280 723, elektronski naslov: martina.ivanovic@postojna.si
Občina Pivka
Štirje razpisi za dodelitve sredstev nevladnim organizacijam so se do polovice meseca marca že iztekli in so jih normalno obravnavali in zaključili pred razglasitvijo pandemije. Rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka bi se moral izteči 8. aprila, rok so podaljšali do 20. aprila. Za razpise, katerih roki so se iztekli, na Občini Pivka sporočajo, da so določbe že izdali. Glede datuma izvedenih dogodkov bodo prilagodljivi in če bodo projekti namesto spomladi izvedeni v jeseni, bodo nevladne organizacije ravno tako prejela sredstva. Glede sprememb datumov izvajanja projektov in za vse ostale informacije se lahko NVO-ji obrnejo na gospo Jano Knafelc Strle na telefonsko številko: 05 721 01 00 ali na elektronski naslov: jana.strle@pivka.si. Občina društvom nudi objave o dogodkih na svoji spletni strani in regionalnem radiu, zato je dobro, da jih organizacije glede sprememb datumov dogodkov obvestijo.
Občina Loška Dolina
Roke javnih razpisov so na Občini Loška Dolina zaradi izrednih ukrepov podaljšali do 15. 04. 2020. Predvidevajo, da bo ocenjevanje vlog in izdajanje odločb potekalo normalno in v predvidenem času. V kolikor organizacije ne bi mogle izpeljati prijavljenih programov in projektov, naj kontaktirajo gospo Danico Zrim, telefonska številka: 01 7050 679, elektronski naslov: danica.zrim@loskadolina.si. Pri prijavljenih projektih ni treba posebej sporočati datumskih sprememb, saj se sredstva dodelijo na podlagi izvedenega projekta. Pri prijavljenih programih pa prosijo, da jim spremembe in način izvedbe sporočite.
Občina Cerknica 
Dvema javnima razpisoma je Občina Cerknica podaljšala rok prijave do 4. maja 2020. Ostali razpisi so bili pred 15. marcem že zaključeni ali v fazi ocenjevanja in dopolnjevanja. Za zadnja dva razpisa bodo odločbe izdane, ko bo ponovno možno vročanje poštnih pošiljk, kar pa, kot pravijo na Občini, glede na področje razpisov ne bo ovira za realizacijo do konca leta 2020. Glede morebitnih sprememb na posameznem programu ali projektu se boste dogovorili s posameznim skrbnikom razpisa. Pogoj za sofinanciranje projektov je izveden projekt v tekočem letu, kar prijavitelj dokazuje s predložitvijo poročila in dokazil o nastalih in plačanih stroških. Če nevladna organizacija projekta, za katera so ji bila dodeljena sredstva, iz kakršnega koli vzroka  ne  more realizirati, lahko poda izjavo o odstopu oz. nezmožnosti izvedbe.
Občina Bloke 
V občini Bloke so vse razpise zaključili pred 15. marcem zato bodo vse aktivnosti v zvezi z javnimi razpisi potekale po načrtu. Kontaktna oseba za vse informacije glede javnih razpisov je gospa Jožica Anzeljc, telefonska številk: 01/709 89 18, elektronski naslov: joza.anzeljc@bloke.si.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja smo dosegljivi tudi na Boreu, in sicer na elektronskih naslovih: tatjana.rant@boreo.si, samo@boreo.si in tina@boreo.si, lahko pa tudi pokličete: 041 982 781 (Tatjana).

Pravna posvetovalnica: Kaj nevladnim organizacijam prinaša #PKP6?

Objavljeno: 26.11.2020
Kaj bodo imele od šestega protikoronskega paketa nevladne organizacije? Kateri ukrepi se podaljšujejo in kateri spreminjajo? Kdaj in kako lahko uveljavljamo možnost 100-odstotnega povračila nadomestila za čakanje? Pod katerimi pogoji velja delno povračilo stroškov tudi za nevladne organizacije? CNVOS-ova pravna svetovalka bo v posvetovalnici na Zoomu, ki bo v petek, 4. decembra ob 10. uri, razložila, kaj #PKP6 pomeni za nevladne organizacije, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja. Več o tem...

Skupna blagovna znamka regionalnih NVO stičišč

Objavljeno: 20.11.2020
Tukaj je! ➡️ www.zanvo.org ⬅️ Naša nova skupna spletna stran 12 regionalnih NVO stičišč. ✔️Na enem mestu pregled naših storitev. ✔️ Predstavitve dobrih zgodb, ki smo jih pisali skupaj z NVO. ✔️ Poiščite nas in se povežite z nami za prihodnja sodelovanja, ki se jih že veselimo. ???? Več o tem...

Vseslovenska raziskava o prostovoljstvu v Sloveniji

Objavljeno: 18.11.2020
Slovenska filantropija in Oddelek za psihologijo Univerze v Ljubljani pripravljata anketo, s katero bi želijo bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, pa tudi osebne izkušnje prostovoljcev in kaj jih navdušuje pri prostovoljskem delu. Več o tem...

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

Objavljeno: 13.11.2020
Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020. Več o tem...

NVO v času koronavirusa

Objavljeno: 4.11.2020
Kako ravnamo, ko nas delavec obvesti, da je okužen s covid-19? Kaj storimo, če nas delavec obvesti, da dela ne more opravljati, ker doma varuje otroke? Več o tem...

Ob trenutnih razmerah je čas za dobre novice!

Objavljeno: 29.10.2020
Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA. Več o tem...

Ste na letošnjem seznamu upravičencev do donacij iz dela dohodnine?

Objavljeno: 12.10.2020
Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 odstotka dohodnine za leto 2020. V skladu z Zakonom o dohodnini so na seznamu vse nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najkasneje 31. decembra 2019. Več o tem...

Skupno poročilo o prostovoljstvu v RS za leto 2019

Objavljeno: 30.9.2020
V letošnjem se je ob izbruhu epidemije koronavirusaustavilo javno življenje, naš vsakdan je bil postavljen na glavo. Ljudje smo se znašli pred številnimi izzivi –delo od doma, šolanje na daljavo, različni omejevalni ukrepi, vse to je po novem krojilo naše življenje. Ob epidemiji je bilo za pomoč prebivalkamin prebivalcemvsak dan aktiviranih na tisoče ljudi, katerih nepogrešljiv del so predstavljali ravno prostovoljci. V krizni situaciji se je ponovno izkazalo, kako pomembno je, da imamo organizirano in kakovostno prostovoljstvo, ki se lahko hitro odzovev različnih družbenih okoljih. Več o tem...

PO-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2020

Objavljeno: 10.9.2020
Tudi letos nam je kljub ukrepom uspelo speljati Tržnico nevladnih organizacij, na kateri se je predstavilo 45 društev, zavodov in drugih organizacij naše regije. Več o tem...

BOLJŠI IN USPEŠNEJŠI V 2020 – BREZPLAČNO! OBJAVLJEN KOLEDAR LETOŠNJIH IZOBRAŽEVANJ NA CNVOS

Objavljeno: 27.1.2020
Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela. Več o tem...

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.