Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

Na področju kulture: sprejet pravilnik o načinu izkazovanja pomembnejših dosežkov NVO za podelitev statusa v javnem interesu

Objavljeno: 15.4.2024

Ministrstvo za kulturo je sprejelo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, ki je začel veljati 11. aprila 2024. Več o tem...

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2023

Objavljeno: 29.3.2024

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2023. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2024

Rok: 19.4.2024

Občina Cerknica na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo objavlja Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2024.

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroci za leto 2024

Rok: 24.4.2024

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola in nasilja nad otroci za leto 2024.

CERV: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, pristojnim za varstvo osebnih podatkov

Rok: 24.4.2024

eneralni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), pri ozaveščanju deležnikov o zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti, prijavitelji na razpis so javni organi, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava.