Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec

Objavljeno: 17.1.2019

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale. Več o tem...

Objavljen nov natečaj Naredimo drugače!

Objavljeno: 16.10.2018

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2019 občine Loška dolina

Rok: 25.3.2019

Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Loška dolina.

Javni razpis - sofinanciranje športa 2019 v občini Loška dolina

Rok: 25.3.2019

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2019 v občini Loška dolina.

Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2019

Rok: 6.8.2019

Objavljen je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2019, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo.