Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

Od julija sprememba davčne obravnave nekaterih povračil stroškov delavcem

Objavljeno: 28.6.2022

Veljati je začela sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa nekatere višje zneske povračil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Spremembe se začno uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022. Več o tem...

PO-stoj-na živi ulici in Tržnica NVO in športnih idej

Objavljeno: 21.6.2022

Tudi letos vas vabimo k sodelovanju na naši Po-stoj-na živi ulici in Tržnici NVO in športnih idej. Več o tem...

Kaj mora vedeti vsak najemnik poslovnih prostorov?

Objavljeno: 20.6.2022

Kljub temu, da je Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) prenehal veljati že pred enim letom, se ta še naprej uporablja za najemne pogodbe, ki so bile pred 19. junijem 2021 sklenjene za daljši čas. Za poslovne prostore, za katera je bila najemna pogodba sklenjena po 19. juniju 2021, pa stari zakon ne velja več. Državni zbor še ni sprejel novega zakona, ki bi urejal to področje. Dokler se to ne bo zgodilo, se za poslovni najem, tako kot za običajni najem, uporablja Obligacijski zakonik (OZ). Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javno naročilo: Opismenjevanje oseb, učna pomoč in izvedba prostočasnih aktivnosti za osebe z začasno zaščito

Rok: 4.7.2022

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javno naročilo za izvajanje pomoči osebam s statusom začasne zaščite v okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Rok: 8.7.2022

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po javnem razpisu so odrasli, ki so bili na dan 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan (12. 3. 2022) stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

Rok: 15.7.2022

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022. Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin, povečanje števila potrjenih pašnih redov in stojišč za čebele ter ugotoviti alternativna pašna področja in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.