Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

 

 

Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec

Objavljeno: 17.1.2019

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale. Več o tem...

Vabilo na tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras

Objavljeno: 17.1.2019

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras.

Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije. Več o tem...

Evropa za državljane: informativni dnevi in delavnica

Objavljeno: 19.12.2018

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo
kakovostnih projektnih prijav na razpis. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Rok: 21.1.2019

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Rok: 21.1.2019

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje delovnih štipendij na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo samozaposleni v kulturi, ki delujejo na razpisnem področju intermedijskih umetnosti, prejeli in izvedli v letu 2019.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Rok: 21.1.2019

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.