Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

[KORONA] Kaj spremembe ukrepov in omejitev pomenijo za nevladne organizacije?

Objavljeno: 12.4.2021

Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij. Več o tem...

Zaposlene lahko napotite na začasno čakanje na delo do 31. maja 2021

Objavljeno: 12.4.2021

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala do 31. maja 2021. Več o tem...

Epidemija je podaljšana do 16. maja

Objavljeno: 12.4.2021

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati v soboto, 17. aprila, in bo veljal do 16. maja 2021. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov

Rok: 21.4.2021

Občina Pivka objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2021.

Javni natečaji za Naj prostovoljce

Rok: 23.4.2021

Občina Postojna vabi posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije, da predlagajo posameznice in posameznike, razred ali skupino posameznikov, ki so v letu 2020 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.

Civic Europe Idea Challenge: Ponovno je objavljen razpis za sofinanciranje projektov lokalnih NVO

Rok: 26.4.2021

Civic Europe je inkubator lokalnih civilnih iniciativ in organizacij, ki podpira aktivno državljanstvo na lokalni ravni. Podpora poleg finančne vključuje tudi obsežno podporo v obliki znanja, podpore pri razvoju in krepitve zmogljivosti organizacije.