Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

Šola za župane

Objavljeno: 22.9.2022

Pobuda Šola za župane je namenjena vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinske svetnike na lokalnih volitvah 2022 in vsem nevladnim organizacijam v regiji.
V sodelovanju 12 regijskih stičišč bo Šola za župane v mesecu oktobru potekala po vsej Sloveniji. Več o tem...

Prenovljena knjigovodska kartica

Objavljeno: 21.9.2022

eKartica je elektronska knjigovodska kartica, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Od septembra 2022 so na voljo nove funkcionalnosti. Več o tem...

FURS bo opravljal nadzore nad vračanjem sredstev

Objavljeno: 19.9.2022

Nevladne organizacije, ki ste prejele sredstva na podlagi protikoronske interventne zakonodaje (PKP ukrepi) in ste kasneje ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev za prejem teh sredstev (npr. ob pripravi letnih poročil ste ugotovili, da je bil upad prihodkov manjši), lahko še do 10. oktobra 2022 na FURS oddate Izjavo o vračilu upravičenj. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

LIFE: Narava in biotska raznovrstnost – standardni projekti

Rok: 4.10.2022

Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je v okviru programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) objavila javni razpis za sofinanciranje standardnih projektov na področju narave in biotske raznovrstnosti (LIFE-2022-SAP-NAT).

Ustvarjalna Evropa: Podpora pri vzpostavitvi ene krovne organizacije za znak evropske dediščine

Rok: 5.10.2022

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen podpori pri vzpostavitvi ene krovne organizacije za znak evropske dediščine, ki bo zagotavljala podporo in usposabljanja ter vzpodbujala mreženje, sodelovanje ter priložnosti med deležniki znaka evropske dediščine (CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL).

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2022: Šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi

Rok: 12.10.2022

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi« (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET). Projekti morajo krepiti aktivno vlogo športa na področju spodbujanja trajnostnega in zelenega ravnanja.