Uspeh je neskončno potovanje

Kaj je nam potrebna Evropa? To je vse izguba časa ... Od Evrope nimamo praktično nič ...

A to ne drži. Mladi in zaposleni  lahko na račun EU sredstev potujejo, se mrežijo,  hkrati pa pridobivajo nova znanja, nove prijatelje, poslovne partneje, projektne partnerje ...

Veliko novih programov in projektov v Sloveniji pa tudi v celotni naši regiji nastaja s pomočjo evropskega denarja. Naše kraje obiskujejo prostovoljci Evropske solidarnostne enote, ki s svojimi kompetencami lahko pomagajo v lokalnem okolju in ga bogatijo. Prenos znanj je izrednega pomena, saj smo pri izvajanju določenih nalog lahko precej omejeni in nam vidik tretje osebe lahko da vpogled iz čisto drugačne perspektive.

Mladi imajo vse  do svojega 29 leta možnost spoznavati svet skozi programe izobraževanja, usposabljanja in športa. To  so ključna področja, ki državljanom pomagajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Skozi različne oblike kakovostnega izobraževanja in usposabljanja  opremijo mlade in udeležence vseh starosti s kvalifikacijami in veščinami, potrebnimi za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na trg dela.

Pomembno je tudi poudariti, da se preko vseh teh programov pri mladih poveča tudi zavest za aktivno participacijo v družbi, ki je v današnjem času izrednega pomena.

Ne smemo pozabiti omeniti, da  lahko skozi izmenjave spoznavamo druge kulture, pridobimo znanja tujih jezikov, s prenosom dobrih praks opolnomočimo ne samo sebe, temveč tudi svoje kolege, kar posledično prinese razvoj in z njim uspeh naše lastne organizacije.

Petkova iskrica:
Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire le izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.