NVO s potencialom

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije BOREO je v letu 2016 pričelo z izvajanjem inovativnega podpornega programa za nevladne organizacije s potencialom. V okviru javnega poziva je komisija ocenila prijavljene organizacije in skladno z razpisnimi pogoji izbrala 10 najboljših, ki si po njenem mnenju zaslužijo naziv Nevladna organizacija s potencialom v Primorsko-notranjski regiji.

V okviru pospeševalnega podpornega programa bodo izbrane organizacije v dobrem letu dni razvijale inovativne rešitve za nenaslovljene lokalne potrebe, predvsem na prednostnih področjih: zagovorniški programi otrok in mladine, socialno varstvene storitve, inovativen turizem in trajnostni razvoj. Skozi intenzivna usposabljanja, mentorstva, svetovanja, mreženja, ter prenose dobrih praks bodo izbrane organizacije krepile svoje organizacijske, zagovorniške in strokovne kapacitete.

Med izbranimi organizacijami iz Primorsko-notranjske regije so:

Športno kulturno društvo Dejmo
Zavod Pekarna
Vitra, Center za uravnotežen razvoj
Medobčinsko društvo prijateljev mladine PO-PI
Zavod Modra Griva
Društvo otroške zabave in animacije
Zavod Samostojen.si
Šent; dnevni center Postojna
Vita Pivka
Mladinski svet občine Postojna


Podporni program Nevladne organizacije s potencialom predstavlja najpomembnejši sklop delovnega načrta regijskega stičišča NVO PNR BOREO. Aktivnosti v tem sklopu so namenjene predvsem kvalitativnemu preskoku nevladnega sektorja v regiji in dokaz, da je inovativnost, ter povezovanje in sodelovanje med sektorji nuja današnjega časa.

Svetovanja, mentoriranje in določena usposabljanja smo že pričeli izvajati z nekaterimi organizacijami, v letu 2017 pa se pričnejo intenzivna svetovanja zunanjih strokovnjakov iz RRA Zeleni  kras, ter delavnice priprave in prijave projektov na razpise (osnovni in nadaljevalni nivo).

Za vsako organizacijo s potencialom imamo odprto osebni mapo kjer vodimo dnevnik dela in spremljamo napredek pri zastavljenih ciljih.

Med načrtovanimi aktivnostmi so tudi redna srečanja vseh NVO s potencialom in Programskega sveta BOREO (1x na dva meseca) z namenom mreženja, izmenjevanja idej, povezovanja ter sodelovanja pri prijavah in projektih.

Tam, kjer bo smiselno in potrebno (kot odgovor na nenaslovljene lokalne potrebe) pa bomo povabili organizacije iz drugih koncev Slovenije, da svoj program in storitve prenesejo v naše lokalno okolje. O teh organizacijah in njihovi dejavnosti pa vas bomo sproti obveščali in seveda povezovali.

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa Ministrstva za javno upravo za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je delno sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.