Skrb za Zemljo

Dan Zemlje obeležujemo vsako leto 22. aprila. Na ta dan potekajo številne aktivnosti po vsem svetu, ki ozaveščajo o pomembnosti varovanja okolja in spodbujajo iskanje praks, ki zmanjšujejo onesnaževanje.

Vse večje število naravnih nesreč, neobičajnih vremenskih dogodkov in dvigovanje ozaveščenosti ljudi nas vedno bolj spodbuja k temu, da razmišljamo o varovanju okolja na vsakem koraku. S tem se spreminja naš način razmišljanja, ki vodi tudi v spreminjanje naših navad. Blizu so nam obnovljivi viri energije, trajnostni izdelki in razumevanje časa, preživetega v neokrnjeni naravi, kot vrednote.

Z varovanjem okolja se zadnje čase vse več ukvarja tudi svetovna politika, ki sprejema zakone in predpise, ki naj bi varovali čist zrak, pitno vodo in različne ekosisteme. Kljub temu se zdi, da implementacija okoljskih politik poteka prepočasi, največkrat zato, ker neposredno vpliva na različne finančne vire.


Če se nam evropska zakonodaja za varovanje okolja morda zdi oddaljena in okorna, pa so lokalne nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju, za nas lahko veliko bolj pomembne z vidika ozaveščanja in izvajanja ukrepov. Vsak od nas se je gotovo že srečal s čistilno akcijo, vodenim sprehodom v neokrnjeno naravo ali zbiranjem plastičnih zamaškov. Vse to so aktivnosti, ki so običajno spodbujene s strani lokalnih društev in nas v varovanju okolja združujejo s sosedi, prijatelji in drugimi somišljeniki. Tovrstne aktivnosti imajo zato tudi pomemben socialni vidik in dosegajo celo najmlajše člane naše družbe, ki si odnos do okolja šele gradijo.
Nevladne organizacije s področja varovanja okolja združujejo posameznike, prostovoljce, strokovnjake in druge organizacije s skupnim ciljem zagotoviti in ohraniti zdravo okolje, v katerem živimo. Udejstvujejo se na različnih področjih, ozaveščajo in izobražujejo, bdijo nad zakonodajnim in političnim dogajanjem, opravljajo prostovoljsko delo na terenu, spodbujajo raziskovanje in inovacije na področju okolja in še marsikaj drugega.

Na ravni posameznika lahko vsak od nas pripomore k zmanjševanju onesnaženja. Že preproste odločitve, kot so nakup izdelkov za večkratno in trajno uporabo, ponovna uporaba odsluženih dobrin, izbira obnovljivih virov energije in uporaba trajnostnih načinov mobilnosti lahko pomembno pripomorejo k varstvu okolja.

Ob dnevu Zemlje imamo odlično priložnost, da razmislimo, kako lahko kot posamezniki bolj prispevamo k zmanjševanju onesnaževanja, kako lahko pripomoremo k delovanju naše lokalne NVO na področju varstva okolja in kako lahko vsi skupaj  prispevamo k hitrejši implementaciji okoljskih politik in povečevanju njihove pomembnosti na vseh ravneh odločanja.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.