Kaj pričakujemo v letu 2017 na področju razpisov in nepovratnih sredstev?

Lokalna / regijska raven

Na lokalni oz. regijski ravni bodite predvsem pozorni na različne občinske razpise, ki so načeloma objavljeni  v prvih mesecih leta, praviloma so razpisi za šport in rekreativne dejavnosti prvi objavljeni (občina Cerknica ga je že objavila, prav tako občina Pivka. Objava občinskih razpisov je povezana s sprejetjem občinskih proračunov za leto 2017, kar je večina občin v regiji že naredila, oz. jih bodo v januarju 2017 tudi dokončno potrdila.

Vse objavljene občinske razpise zbiramo in ažurno objavljamo na našem spletnem portalu https://www.boreo.si/razpisi/obcinski-razpisi.

V regiji delujeta dve Lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja in sicer LAS med Snežnikom in Nanosom, ter LAS Notranjska, ki imata aktualne razpise za:

Na nacionalnem nivoju

Različna ministrstva in javni zavodi različno načrtujejo objave razpisov, tako imajo nekateri vnaprej napovedane razpise (predvideni datumi objav so velikokrat okvirni), tako da priporočamo sprotno preverjajte njihovih spletnih strani.
Načrtovani razpisi ministrstev iz EU kohezijskih sredstev pa so zbrani v preglednici http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/napovedani-razpisi/skupno-nio-datumi-objav-jr-jp-041016.xls. Za podrobno spremljanje dogajanja na tem področju je priporočljivo spremljanje spletne strani www.eu-skladi.si.
Za nevladne organizacije so zanimivi tudi razpisi programa Erasmus+, V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji, in sicer je za področje mladine je odgovoren Movit, medtem ko za izvajanje programa na področju izobraževanja, usposabljanja in športa skrbi Cmepius

Prijavni roki programa Erasmus+ v letu 2017

Področje mladine

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu/prijavni-roki-v-letu-2017/

Področje izobraževanja, usposabljanja in športa:

http://www.cmepius.si/razpis/razpis-erasmus-2017/

Program Evropa za državljane

http://www.cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane/
Program se izvaja prek dveh sklopov in prečnega ukrepa
Sklop 1 – Evropski spomini: namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije. Rok prijave 1.3.2017
Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije.
Ukrepi:

  • Pobratenje mest, rok prijave 1.3.2017 in 1.9.2017
  • Mreže mest, rok prijave 1.3.2017 in 1.9.2017
  • Projekti civilne družbe, rok prijave 1.3.2017

Več uporabnih informacij lahko najdete na povezavi http://www.cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane/koristne-informacije/.


Najbolj ažurna spletna stran za razpise je www.razpisi.info kjer lahko filtrirate svoje iskalne parametre in izberete primren razpis. V kolikor se pa definirate področja razpisov, ki vas zanimajo pa vas lahko na njih izrecno opozorimo v regijskem stičišču (kot podporno dejavnost programa NVO s potencialom).

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.