Participacija otrok in mladih v občini Postojna – otroški občinski svet

Participacija je proces izražanja mnenj o zadevah, ki se nas tičejo. Preko participacije v lokalnem in družbenem okolju se otroci in mladostniki razvijajo v aktivne državljane. Ker Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 2009 daje otrokom pravico participirati in izražati svoja videnja in mnenja smo  letos prvič v  sodelovanju z občino Postojna organizirali prvi otroški občinski svet. Na tem so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini. Na občinskem svetu so mladi predstavili različne predloge za izboljšanje situacije na področju športa, kulture, infrastrukture in prometa… Zapisali so se sklepi, in zaobljuba župana, da se bodo v takšni obliki srečevali vsaj dvakrat letno. Otroci in mladostniki pa bodo izmed njih izbrali 3 predstavnike, ki bodo otroški občinski svet zastopali tudi na rednih sejah občinskega sveta občine Postojna. Ker se je 1. seja občinskega sveta izkazala za dobro prakso upamo, da se bo ta dobra praksa razširila tudi po drugih občinah v Primorsko-notranjski regiji.

Saj kot je zapisano v programskem dokumentu Participacije mladih v Sloveniji morajo mladi imeti besedo pri odločanju. Participacija mladih  v institucijah in procesih služi vzpostavitvi okolja v katerem mladi prevzemajo odgovornost za lastno prihodnost družbe, kar prispeva k njihovemu doseganju odgovornosti.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.