NVO s potencialom 2018

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete.

Zato vas v regijskem stičišču vabimo, da se odzovete na to povabilo in se nam pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.

Vključitev v aktivnosti organizacijskega razvoja organizacije in s tem povezan program usposabljanj in mentorstva je za nevladne organizacije brezplačen. Vsebina programa bo individualno prilagojena potrebam posamezne organizacije, glede na njeno trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost ter glede na storitev oziroma produkt, ki ga želi razvijati in se izvaja v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij.

Vabimo vse organizacije, ki:

 • želite okrepiti svoj razvoj na organizacijskem, strokovnem ali zagovorniškem področju,
 • želite pridobiti nova znanja in veščine
 • ste pripravljeni sodelovati pri izboljšanju okolja, v katerem delujete in
 • ste pripravljene razvijati nove storitve.

Izbrane nevladne organizacije bodo deležne naslednjih brezplačnih storitev:

 • strokovna usposabljanja,
 • mentorstva in svetovanja,
 • pomoč pri razvoju novih storitev,
 • pomoč pri vzpostavitvi povezovanj z gospodarskim in javnim sektorjem,
 • pomoč pri načrtovanju ter izvajanju zagovorniških akcij,
 • pomoč pri urejanju odnosov z lokalnimi skupnostmi ter drugimi nosilci regionalnega razvoja,
 • pravno svetovanje na področjih, ki so povezana z delom NVO,
 • pomoč pri pripravi projektov in programov za razne razpise in
 • informiranje o dogajanju v lokalni skupnosti in širše.

Merila, ki jih bomo prednostno upoštevali pri izboru organizacij:

 • dosedanji dosežki in reference NVO ter prepoznavnosti v okolju,
 • delovanje na prednostnih področjih: mladinsko polje, sociala, turizem in okolje,
 • izdelana vizija razvoja organizacije oz. načrti za prihodnost,
 • stopnja organizacijskega razvoja in finančno stanje organizacije,
 • pripravljenost za sodelovanje z regijskim stičiščem,
 • raven delovanja (lokalno, regionalno, nacionalno),
 • število obstoječih storitev na trgu,
 • število zaposlenih,
 • izkušnje z  čezsektorskim sodelovanjem,
 • status delovanja v javnem interesu,
 • dosedanji prispevek k reševanju nenaslovljenih oz. neustrezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju,

Način prijave

Na povabilo se lahko prijavite prek spletnega obrazca ali tako, da pošljete izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov info@boreo.si, ali po pošti na naslov Regijsko stičišče BOREO, Vilharjeva ul. 14, p.p. 126, 6230 Postojna.

Rok za prijavo je 26. 2. 2018.

 

Nadaljnji koraki

O nadaljnih korakih vas bomo obveščali prek elektronske pošte. V osnovi bomo vzpostavili osebni stik in na osnovi pogovora ugotovili, ali je vaša organizacija ustrezna za izbor.

Več informacij

Za dodatne informacije nas pokličite na mobilni tel. 041 578 131  oz. nam pišite na ana@boreo.si.

Povezave

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.