Rastimo skupaj

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mrežo Mama in lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi izvedlo dogodek Rastimo skupaj. Letos se je v Primorsko-notranjski regiji dogodek odvijal v Cerknici pod okriljem Notranjskega študentskega kluba. Dogodek je bil v celoti posvečen krepitvi mladinskega sektorja in njihovim dialogom z lokalnimi odločevalci. Z omenjenim dogodkom so želeli organizatorji pozvati lokalne in regionalne akterje, ki pokrivajo področje mladine in mladinske politike ter vse tiste, ki izvajajo proces mladinskega dela k strukturiranemu dialogu. Dialog med mladimi na eni strani in odločevalci, gospodarstveniki in drugimi pomembnimi akterji iz lokalnega okolja oz. regije.  Mladi in vsi, ki delujejo na področju mladinskega polja, naj bi na ta način dobili priložnost, da se seznanijo z morebitnimi bodočimi delodajalci ali pa s tistimi, s katerimi bodo v bodoče vodili dialog – tudi politični s področja mladih.  Slednji pa so lahko na ta način videli, kako mladi razmišljajo, kaj pričakujejo, kaj lahko ponudijo, s kakšnimi težavami se soočajo in katere so tiste ovire, ki preprečujejo/omejujejo rast mladinskega sektorja. Na dogodku je bil predstavljen tudi osnutek regijske strategije za mlade, ki bo podlaga za ponovno aktivacijo Mladinskega sveta v Postojni, razvoja mladinskega polja v Cerknici, medsebojnega sodelovanja med klubi študentov v regiji…. Vse to bi pripomoglo tudi k izboljšanju položaja mladih v Primorsko-notranjski regiji.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.