Predlagani kandidati

16.11.2012 je v prostorih Mladinskega centra Postojna potekalo odpiranje vlog na Javni poziv za predlaganje  kandidatur za predstavnike NVO v Razvojni svet regije.

Na poziv je prispelo 6 vlog, vse vloge so bile popolne.

Seznam prispelih kandidatur:

Kandidati za predstavnika s področja UE Cerknica:


Predlagatelj Kandidat
Zavod ORON Janez Sterle
Društvo ljubiteljev Križne jame Matej Kržič
ZKD Loška dolina Matjaž Žnidaršič


Kandidata za predstavnika s področja UE Ilirska Bistrica:

Predlagatelj Kandidat/ka
Društvo UTŽO Ilirska Bistrica Nevenka Tomšič
KŠTD Tabor Kalc Tadej Kogovšek


Kandidatka za predstavnika s področja UE Postojna:

Predlagatelj Kandidatka
Klub Študentov občin Postojna in Pivka Tatjana Hvala

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.