Sporazum med Občino in nevladnimi organizacijami v občini

V BOREO smo konec leta 2012 poslali predlog za boljše sodelovanje med občinami in nevladnimi organizacijami, ki bi bil formaliziran v obliki Sporazuma med občino in nevladnimi organizacijami v občini.

Kljub osebnim predstavitvam vsebine Sporazuma vsem županom v regiji, zaenkrat nobena občina v Notranjsko-kraški regiji še ni pristopila k podpisu omenjenega sporazuma.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.