Poziv NVO za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna

Občina Postojna bo pristopila k spremembam Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Župan občine Postojna bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb javnega razpisa, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal. Delovno skupino bodo  sestavljali:
- 3 člani - predstavniki nevladnih organizacij
- 3 člani - predstavniki JSKD
- 2 člana – strokovni delavci občinske uprave

Na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje treh predstavnikov nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna.

Obrazec za prijavo je na voljo na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/boreo-za-jskd-obrazec.doc
Poziv je dostopen na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/poziv-+-asovnica.doc

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.