Poziv NVO za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna

Občina Postojna bo pristopila k spremembam Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Župan občine Postojna bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb javnega razpisa, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal. Delovno skupino bodo  sestavljali:
- 3 člani - predstavniki nevladnih organizacij
- 3 člani - predstavniki JSKD
- 2 člana – strokovni delavci občinske uprave

Na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje treh predstavnikov nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna.

Obrazec za prijavo je na voljo na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/boreo-za-jskd-obrazec.doc
Poziv je dostopen na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/poziv-+-asovnica.doc

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.