Poziv kandidatov za imenovanje članov v regijsko koordinacijsko skupino za RIN s področja sociale

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

8.5.2017, prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Na podlagi prejetega poziva in 2. odst. 2. člena Poslovnika Borea, ki je koordinator postopka, dne 19.5.2017 izdaja sklep o začetku postopka izbora predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v primorsko-notranjski  regiji.
Pomembno:
- Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki ima sedež v primorsko-notranjski regiji.
- Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata.
- Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba.
- Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
POSTOPEK PRIJAVE

Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk je priloga tega poziva, objavljen spodaj med prilogami.

Prijavo se pošlje:
- osebno na naslovu: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (vsak delavnik  med 8 in 16. uro ter 16. in 20. uro);
- po elektronski pošti: ana@boreo.si

POSTOPEK IZBORA

Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika, ki je objavljen spodaj med prilogami.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:
19.5.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
26.5.2017 – rok za oddajo prijav kandidatov
26.5.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
26.5.2017 – objava seznama predlaganih kandidatov
29.6.2017 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
30.6.2017 – začetek volitev (pogojno)
03.6.2017 – zaključek volitev (pogojno)
04.6.2017 – pregled glasovnic (pogojno).
05.6.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Ilirska Bistrica in objava na spletni strani www.boreo.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041 578 131  ali preko e-pošte ana@boreo.si
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Obrazec in poziv najdete na:

- https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/navodila-za-prijavo.docx

- https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec-za-prijavo-kandidata-rin-sociala-2017.docx

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.