Participacija otrok in mladih v občini Postojna

Pravica do participacije je v okviru ene izmed štirih prednostnih področij zapisana že
v Konvenciji o otrokovih pravicah iz leta 1989. Prav tako je bila v letu 2009 ena izmed štirih nalog Sveta Evrope na področju otrok in mladostnikov »participacija mladih in demokratično državljanstvo«. Namen te naloge je bil med drugim tudi »najti inovativne načine za aktivno participacijo mladih, ki jih bo Svet Evrope potem spodbujal in pripomogel k njihovemu širjenju«. Svet Evrope je participacijo otrok in mladostnikov vključil tudi v svoje prioritete na področju mladine za obdobje 2010-2012, v nalogi »človekove pravice in demokracija«, v katero je vključeno »spodbujanje participacije mladih, demokratično državljanstvo in razvoj mladinskega prostovoljstva in mladinskih organizacij.«

»Mladim je potrebno ponuditi možnost raznovrstnega aktivnega udejstvovanja na različnih področjih in nivojih participacije, ta pobuda pa je tudi priložnost za ozaveščanje o različnih pomembnih vprašanjih, ki jih lahko otroci župani nato prenesejo nazaj med svoje vrstnike. Na ta način lahko mladi pridobivajo nove izkušnje in razumevanja ter nova poznanstva,« 

Fotogalerija: Participacija otrok in mladih v občini Postojna


 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0301jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0305jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0306jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0309jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0401jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0402jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0403jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0404jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0405jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0406jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0407jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0408jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0409jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0410jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0411jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0412jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0413jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0414jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0415jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna0416jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_073416jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_073421jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_073543jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090636jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090642jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090732jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090739jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090746jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_090754jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091722jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091729jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091739jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091750jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_091859jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_111840jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_120103jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojna20161118_120110jpg.jpg
 • Participacija otrok in mladih v občini Postojna: participacija_otrok_in_mladih_v_obini_postojnaarja_pri_pahorjujpg.jpg

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.