Zavarovanje prostovoljcev

Nezgodno zavarovanje

Zakon o prostovoljstvu v 29. členu v obveznostih organizacije navaja, da mora Prostovoljska organizacija nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela, če se prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.

Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij lahko od avgusta 2012 pri Zavarovalnici Triglav sklenejo generalno polico za kolektivno nezgodno zavarovanje oseb.

Na voljo so različne police:

OBLIKA A: številka police         NZ48000014207

ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER: EUR

-  nezgodna smrt: 5.000,00
-  nezgodna invalidnost: 10.000,00
-  mesečna premija na osebo z davkom 0,14

OBLIKA B: številka police        NZ48000014208

ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER: EUR
-  nezgodna smrt 5.000,00
-  nezgodna invalidnost 10.000,00
-  dnevno nadomestilo 10,00
-  mesečna premija na osebo z davkom 0,73

OBLIKA C: številka police         NZ48000014209

ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER: EUR
-  nezgodna smrt 5.000,00
-  nezgodna invalidnost 10.000,00
-  dnevno nadomestilo 10,00
-  nadomestilo za bolnišnični dan 30,00
-  mesečna premija na osebo z davkom 1,07

Prostovoljce se lahko zavaruje po prvi, drugi ali tretji varianti, vendar je ista oseba lahko samo enkrat zavarovana po posamezni polici (policni številki) oz. kombinaciji. Zavarovanje velja tudi za prostovoljsko delo v tujini in prostovoljce iz tujine, ki opravljajo prostovoljsko delo v vaši organizaciji.

Zavarovanje vključuje tudi prihod in odhod prostovoljca na delo.

Postopek:

1. Z zavarovano osebo izpolnite pristopno izjavo (v njej tudi določite obliko zavarovanja) in jo arhivirajte na vašem sedežu.
2. Do 10. dne v mesecu pošljite seznam zavarovancev, ki so opravljali prostovoljsko delo v preteklem mesecu  za vsako polico posebej na Zavarovalnico Triglav, ki vam bo glede na seznam izstavila račun.
3. Na Slovensko filantropijo NE pošiljajte nobenih dokumentov.

V primeru nezgode skupaj z zavarovano osebo izpolnite vlogo za odškodninski zahtevek in jo pošljite na Zavarovalnico Triglav.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.