Zavarovanje prostovoljcev

Nezgodno zavarovanje

Zakon o prostovoljstvu v 29. členu v obveznostih organizacije navaja, da mora Prostovoljska organizacija nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela, če se prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.

Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij lahko od avgusta 2012 pri Zavarovalnici Triglav sklenejo generalno polico za kolektivno nezgodno zavarovanje oseb.

Na voljo so različne police:

OBLIKA A: številka police         NZ48000014207

ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER: EUR

-  nezgodna smrt: 5.000,00
-  nezgodna invalidnost: 10.000,00
-  mesečna premija na osebo z davkom 0,14

OBLIKA B: številka police        NZ48000014208

ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER: EUR
-  nezgodna smrt 5.000,00
-  nezgodna invalidnost 10.000,00
-  dnevno nadomestilo 10,00
-  mesečna premija na osebo z davkom 0,73

OBLIKA C: številka police         NZ48000014209

ZAVAROVALNE VSOTE ZA PRIMER: EUR
-  nezgodna smrt 5.000,00
-  nezgodna invalidnost 10.000,00
-  dnevno nadomestilo 10,00
-  nadomestilo za bolnišnični dan 30,00
-  mesečna premija na osebo z davkom 1,07

Prostovoljce se lahko zavaruje po prvi, drugi ali tretji varianti, vendar je ista oseba lahko samo enkrat zavarovana po posamezni polici (policni številki) oz. kombinaciji. Zavarovanje velja tudi za prostovoljsko delo v tujini in prostovoljce iz tujine, ki opravljajo prostovoljsko delo v vaši organizaciji.

Zavarovanje vključuje tudi prihod in odhod prostovoljca na delo.

Postopek:

1. Z zavarovano osebo izpolnite pristopno izjavo (v njej tudi določite obliko zavarovanja) in jo arhivirajte na vašem sedežu.
2. Do 10. dne v mesecu pošljite seznam zavarovancev, ki so opravljali prostovoljsko delo v preteklem mesecu  za vsako polico posebej na Zavarovalnico Triglav, ki vam bo glede na seznam izstavila račun.
3. Na Slovensko filantropijo NE pošiljajte nobenih dokumentov.

V primeru nezgode skupaj z zavarovano osebo izpolnite vlogo za odškodninski zahtevek in jo pošljite na Zavarovalnico Triglav.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.