Dohodnina

Vse davčne zavezance obveščamo, da lahko do 0,5 odstotka svoje dohodnine namenite eni izmed nevladnih organizacij, upravičenih do prejema takšne donacije. Del dohodnine lahko namenite tistim, ki so vam pri srcu. Če tega ne storite, bo znesek nakazan v državni proračun. Obrazec za namenitev dohodnine lahko na DURS oddajate vse leto.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in političnih strank ter reprezentativnih sindikatov. Za splošnokoristne se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije.

Davčni zavezanec lahko eni ali več organizacijam nameni od 0,1, do 0,5 odstotka dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 odstotka. Davčni zavezanec lahko poda zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic le-te.

Obrazec za namenitev dela dohodnine

S pomočjo spodnjega obrazca si lahko pripravite dokument z zahtevo za namenitev dela dohodnine nevladnim organizacijam v Primorsko-notranjski regiji.

Navodila

Na spodnjem seznamu najdite organizacijo (ali organizacije), ki ji želite nameniti del dohodnine, nato pa v padajočem izborniku (levo od naziva organizacije) izberite kolikšen delež dohodnine ji želite nameniti.

Še enkrat vas opozarjamo, da lahko namenite skupno največ 0,5% dohodnine. Če želite del dohodnine nameniti več organizacijam, določite delež za vsako posebej, a skupni seštevek vseh deležev ne sme presegati 0,5%.

Ko zaključite, kliknite na gumb "Pripravi obrazec" (na dnu strani), nakar se vam bo v računalnik prenesel izpolnjen obrazec v PDF zapisu. V obrazec vpišite še svoje osebne podatke in ga pošljite ali nesite na vašo izpostavo davčne uprave.

Delež Nevladna organizacija
AEROKLUB POSTOJNA
BALINARSKI KLUB KOŠANA
BALINARSKI KLUB ORLEK JAVOR PIVKA
Bridge klub Postojna
CENTER ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ
ČEBELARSKO DRUŠTVO LOŠKA DOLINA
DRUŠTVO DIABETIKOV CERKNICA
Društvo diabetikov Ilirska Bistrica
DRUŠTVO DIABETIKOV POSTOJNA
DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA
DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA
Društvo invalidov Postojna
DRUŠTVO JESEN ILIRSKA BISTRICA
Društvo ljubiteljev Križne jame
Društvo ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER KOVINOPLASTIKA LOŽ
DRUŠTVO POT
DRUŠTVO SOŽITJE - ILIRSKA BISTRICA
DRUŠTVO SOŽITJE CERKNICA
Društvo tabornikov rod Jezerska ščuka
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD KRAŠKIH VIHARNIKOV
Društvo Tvoj telefon
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ILIRSKA BISTRICA
Društvo upokojencev Cerknica
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PIVKA
Društvo upokojencev Postojna
Društvo vojnih invalidov Notranjske
Društvo za biološko - dinamično gospodarjenje Notranjska
DRUŠTVO ZA FENILKETONURIJO SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI RAK
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Postojna
DZRJ
GASILSKA ZVEZA CERKNICA
GASILSKA ZVEZA ILIRSKA BISTRICA
GASILSKA ZVEZA LOŠKA DOLINA
GASILSKA ZVEZA POSTOJNA
IGD KOVINOPLASTIKA LOŽ
JAMARSKO DRUŠTVO NETOPIR ILIRSKA BISTRICA
JAMARSKO DRUŠTVO RAKEK
KARATE KLUB OLDERSI
KARATE KLUB POSTOJNA
KD FRAN GERBIČ
KD RAK
KEGLJAŠKI KLUB PIVKA
KEGLJAŠKI KLUB PROTEUS POSTOJNA
KLUB VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV POSTOJNA
KOLESARSKI KLUB POSTOJNA
KORONARNO DRUŠTVO POSTOJNA
KOŠARKARSKI KLUB PIVKA
Košarkarsko društvo Postojna
KOŠARKAŠKI KLUB BLOKE NOVOLIT
KOŠARKAŠKI KLUB PLAMA - PUR ILIRSKA BISTRICA
Kulturno umetniško društvo Planina
LOKOSTRELSKI KLUB ILIRSKA BISTRICA
LOKOSTRELSKI KLUB MINS POSTOJNA
LOKOSTRELSKO DRUŠTVO LJUBITELJEV LOVA Z LOKOM
LOVSKA DRUŽINA BABNO POLJE
LOVSKA DRUŽINA BEGUNJE
LOVSKA DRUŽINA BRKINI
LOVSKA DRUŽINA BUKOVCA
LOVSKA DRUŽINA BUKOVJE
Lovska družina Cajnarje
LOVSKA DRUŽINA CERKNICA
LOVSKA DRUŽINA ČRNA JAMA POSTOJNA
LOVSKA DRUŽINA GORNJE JEZERO
Lovska Družina Gradišče Košana
LOVSKA DRUŽINA GRAHOVO
LOVSKA DRUŽINA HRENOVICE
LOVSKA DRUŽINA IGA VAS
LOVSKA DRUŽINA JAVORNIK POSTOJNA
LOVSKA DRUŽINA KOZLEK
LOVSKA DRUŽINA LOŽ - STARI TRG
LOVSKA DRUŽINA MARTIN KRPAN BLOKE
LOVSKA DRUŽINA PIVKA
LOVSKA DRUŽINA PLANINA
LOVSKA DRUŽINA PREM
LOVSKA DRUŽINA PRESTRANEK
LOVSKA DRUŽINA RAKEK
LOVSKA DRUŽINA TABOR ZAGORJE
LOVSKA DRUŽINA TRNOVO
LOVSKA DRUŽINA ZEMON
Lovska družina Žilce
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZIMZELEN CERKNICA
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE
Mladinski klub Nade Žagar Ilirska Bistrica
Naša Notranjska
NOGOMETNI KLUB ILIRSKA BISTRICA
NOGOMETNI KLUB POSTOJNA
NOTRANJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK POSTOJNA
OZ RDEČEGA KRIŽA CERKNICA-LOŠKA DOLINA-BLOKE
PAJN Zavod za sonaravno bivanje, Videm 2 a, Cerknica
Planinsko društvo Postojna
Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica
PLANINSKO DRUŠTVO SVETI VID
POLHARSKO DRUŠTVO JAVORNIKI RAKEK
PROST. GASILSKO DRUŠTVO ŠMIHEL LANDOL
PROSTOVOLJNO GAS.DR.BABNO POLJE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BEGUNJE PRI CERKNICI
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BEZULJAK
Prostovoljno gasilsko društvo CAJNARJE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKNICA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJA VAS PRI CERKNICI
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJE JEZERO
Prostovoljno gasilsko društvo GORENJE JEZERO
Prostovoljno gasilsko društvo GRAHOVO
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRUŠEVJE
Prostovoljno gasilsko društvo IGA VAS
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IVANJE SELO
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JELŠANE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KNEŽAK
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KORITNICE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOŠANA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARTINJAK
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA VAS
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTAVE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PALČJE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PIVKA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLANINA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGORA PODGRAJE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGRAD
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POSTOJNA
Prostovoljno gasilsko društvo RAKEK
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAZDRTO
Prostovoljno gasilsko društvo Slavina
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARI TRG PRI LOŽU
Prostovoljno gasilsko društvo Studenec
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STUDENO
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVETI VID
Prostovoljno gasilsko društvo UNEC
Prostovoljno Gasilsko Društvo VELIKE BLOKE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELIKO UBELJSKO
Prostovoljno gasilsko društvo Vrbovo
Prostovoljno gasilsko društvo ZAGORJE
Prostovoljno gasilsko društvo ŽEROVNICA
PROSTOVOLJNO IDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PLAMA
RADIO KLUB SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
RADIOKLUB JEZERO CERKNICA
RADIOKLUB MENIŠIJA
RADIOKLUB PROTEUS POSTOJNA
RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA
RIBIŠKA DRUŽINA CERKNICA
RIBIŠKA DRUŽINA POSTOJNA
ROD SNEŽNIŠKIH RUŠEVCEV
Rokometni klub Ilirska Bistrica
Savate klub Loška dolina
Sindikat laboratorijske medicine Slovenije Silmes
SMUČARSKI KLUB KALIČ POSTOJNA
Smučarski klub Kovinoplastika Lož
Strelsko društvo Postojna
ŠAHOVSKI KLUB POSTOJNA
ŠENT slovensko združenje za duševno zdravje, enota Postojna
ŠPORTNA ZVEZA PIVKA
Športna zveza Postojna
ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠANA
ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA BUKOVICA
ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO POSTOJNA
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO NOTRANJC
Talita Kum Zavod
TENIS KLUB HRUŠICA
Tenis klub Ilirska Bistrica
Turistično društvo Postojna
USTANOVA CENTER ALETTI
VAŠKO DRUŠTVO PETELINJE
ZAVOD ŠOLSKIH SESTER DE NOTRE DAME,ILIRSKA BISTRICA
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV POSTOJNA
Zveza društev Mladinski center Postojna

  

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.