Javni interes

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7271

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11144

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12151

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12054

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11815

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11421

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11498

- Pravilnik o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11904

- Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12284.