Športni park na začetku vasi bi radi oblikovali tako, da bo zanimiv za vse generacije, kjer bo vsakdo našel kotiček in sprostitev zase. Glavna ideja je, da na območju nastane playscape. Osrednji del parka je obstoječe nogometno igrišče, nova pridobitev pa je pump track steza na zahodnem delu. Ta dva, osrednja elementa bomo povezali v celoto z ureditvijo celotnega območja v skupek športnih aktivnosti, kotičkov za druženje in počitek, za raziskovanje, avanture in spoznavanje narave in življenja okoli nas.

 

Več o akciji v prilogi.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.