Športni park na začetku vasi bi radi oblikovali tako, da bo zanimiv za vse generacije, kjer bo vsakdo našel kotiček in sprostitev zase. Glavna ideja je, da na območju nastane playscape. Osrednji del parka je obstoječe nogometno igrišče, nova pridobitev pa je pump track steza na zahodnem delu. Ta dva, osrednja elementa bomo povezali v celoto z ureditvijo celotnega območja v skupek športnih aktivnosti, kotičkov za druženje in počitek, za raziskovanje, avanture in spoznavanje narave in življenja okoli nas.

 

Več o akciji v prilogi.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.