Akcija 5: Urejanje primestnih gozdov - Sanacija gozdov po lubadarju

Večina poškodovanega gozda se bo obnovila z naravnim pomlajevanjem. Na ostalih površinah, ki so predvidene za umetno obnovo, pa je pomembno, da je gozd zasnovan strokovno, z urejenimi gozdnimi potmi.

Z obnovo namreč v veliki meri določimo, kako bo gozd izgledal in kako bodo prebivalci uporabljali gozdne površine. Zato bomo poskrbeli za dobavo ustreznih materialov, ki bodo osnova za urejene gozdne površine.

Naša želja je, da lahko vsi, tudi  posamezniki  dobijo možnost in naredijo nekaj za naš skupen boljši jutri. Hkrati pa, s tem doprinesejo k zdravemu načinu življenja prebivalstva. Saj iz ljudi zraste skupnost, iz dreves zraste gozd, ki daje zavetje, ohranja življenje, čisti zrak.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.