Akcija 5: Urejanje primestnih gozdov - Sanacija gozdov po lubadarju

Večina poškodovanega gozda se bo obnovila z naravnim pomlajevanjem. Na ostalih površinah, ki so predvidene za umetno obnovo, pa je pomembno, da je gozd zasnovan strokovno, z urejenimi gozdnimi potmi.

Z obnovo namreč v veliki meri določimo, kako bo gozd izgledal in kako bodo prebivalci uporabljali gozdne površine. Zato bomo poskrbeli za dobavo ustreznih materialov, ki bodo osnova za urejene gozdne površine.

Naša želja je, da lahko vsi, tudi  posamezniki  dobijo možnost in naredijo nekaj za naš skupen boljši jutri. Hkrati pa, s tem doprinesejo k zdravemu načinu življenja prebivalstva. Saj iz ljudi zraste skupnost, iz dreves zraste gozd, ki daje zavetje, ohranja življenje, čisti zrak.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.