Akcija 4: Sanacija po vremenskih ujmah

Korporativno prostovoljstvo ima v razvitem svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavlja trdne vezi podjetja z lokalno skupnostjo in prinaša koristi vsem stranem: zaposlenim, podjetju, neprofitnim prostovoljskim organizacijam in lokalni skupnosti. Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vključenim pozitivne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik družbene odgovornosti podjetij.

Slovenijo so konec januarja in v začetku februarja 2014 zajele močne padavine. V največji meri je ohromilo predvsem Primorsko-notranjsko regijo, ki jo je zajel ledeni dež oz. žled. Ledeni oklep in posledično dolgotrajni izpad elektrike, ter prekinjene telekomunikacijske in prometne poti so ohromile življenje znotraj regije. Nekatera območja so bila dlje časa odrezana od sveta, posledice žledoloma pa so  katastrofalne. Predvsem na Notranjskem pa so še isti mesec sledile prve večje poplave v zadnjih letih.

Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša motivacija  kot katerakoli druga oblika promocije.

Podjetje s tem pokaže svojo družbeno odgovornost in vpetost v lokalno okolje, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji.

Prejemniki vloženega prostovoljskega dela, pa naj bo to lokalna skupnost, posamezniki, nevladna organizacija, šola, vrtec,  pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu, kar lahko vodi v dolgoročno partnerstvo. Saj  je naveza gospodarstva in nevladnikov zmagovita kombinacija!

Zato iskreno vabimo vaše podjetje, da se nam v sklopu akcije »Naveza gospodarstva in nevladnikov – zmagovita kombinacija« pridružite in pomagate,  da skupaj ustvarimo novo skupno prostovoljsko zgodbo in stkemo vezi za dolgoročno partnerstvo.
 

Program si lahko pogledate: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/philip-morris.pdf

 

Priloge

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.