Akcija 4: Sanacija po vremenskih ujmah

Korporativno prostovoljstvo ima v razvitem svetu že dolgo tradicijo, saj zagotavlja trdne vezi podjetja z lokalno skupnostjo in prinaša koristi vsem stranem: zaposlenim, podjetju, neprofitnim prostovoljskim organizacijam in lokalni skupnosti. Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vključenim pozitivne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik družbene odgovornosti podjetij.

Slovenijo so konec januarja in v začetku februarja 2014 zajele močne padavine. V največji meri je ohromilo predvsem Primorsko-notranjsko regijo, ki jo je zajel ledeni dež oz. žled. Ledeni oklep in posledično dolgotrajni izpad elektrike, ter prekinjene telekomunikacijske in prometne poti so ohromile življenje znotraj regije. Nekatera območja so bila dlje časa odrezana od sveta, posledice žledoloma pa so  katastrofalne. Predvsem na Notranjskem pa so še isti mesec sledile prve večje poplave v zadnjih letih.

Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za korist ljudi in skupnosti mnogo boljša motivacija  kot katerakoli druga oblika promocije.

Podjetje s tem pokaže svojo družbeno odgovornost in vpetost v lokalno okolje, zaposleni se med seboj povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji.

Prejemniki vloženega prostovoljskega dela, pa naj bo to lokalna skupnost, posamezniki, nevladna organizacija, šola, vrtec,  pa od dobro organizirane akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in veselje ob končnem rezultatu, kar lahko vodi v dolgoročno partnerstvo. Saj  je naveza gospodarstva in nevladnikov zmagovita kombinacija!

Zato iskreno vabimo vaše podjetje, da se nam v sklopu akcije »Naveza gospodarstva in nevladnikov – zmagovita kombinacija« pridružite in pomagate,  da skupaj ustvarimo novo skupno prostovoljsko zgodbo in stkemo vezi za dolgoročno partnerstvo.
 

Program si lahko pogledate: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/philip-morris.pdf

 

Priloge

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.