Občinski razpisi

Javni razpis za sofinancirane programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2019

Predmet razpisa: Sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2019.
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 14.2.2019
Razpisni rok: 14.3.2019
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

  • dejavnost registriranih drugih društev (upokojenska, mladinska in druga društva ...) v občini Bloke, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti in kmetijstva,
  • udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobčinskih prireditvah ali aktivnostih,
  • izobraževanje strokovnih kadrov za  delo na tem področju,
  • prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa,
  • drugi programi in projekti drugih društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Bloke.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.