Evropski razpisi

Sklad za male projekte GO! 2025: Drugi razpis za prijavo projektnih predlogov

Predmet razpisa: V okviru Sklada za male projekte GO! 2025 v podporo projektu Nova Gorica - Gorica Evropska prestolnica kulture 2025 je objavljen drugi razpis za sofinanciranje projektov.
Naročnik: EZTS GO
Vrednost: 1.455.674 EUR
Datum objave: 26.3.2024
Razpisni rok: 14.5.2024
E-pošta: pec@pec.euro-go.eu
  Povezava do razpisa

Vsebine tokratnega razpisa so nekoliko bolj specifične kot v prvem razpisu. Projektni predlogi morajo ciljati na eno od naslednjih tematik:

  • aktivno vključevanje in participacija otrok in mladih (mlajših od 30 let);
  • zelena mobilnost, socialna in okoljska trajnost;
  • valorizacija in krepitev kulture večjezičnosti;
  • promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo, dostopno vsem.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis lahko prijavijo naslednji subjekti: - Lokalne, regionalne, nacionalne oblasti in druge javne ustanove in agencije - Akademske in izobraževalne ustanove - Organizacije za usposabljanje - Zasebna podjetja - Organizacije za podporo podjetnikom in podjetjem - Organizacije za destinacijski management in turistične skupnosti - Organizacije civilne družbe - Lokalne akcijske skupine in podobno.

Sodelovati morata dva projektna partnerja (VP in PP), od katerih eden s sedežem v Sloveniji in eden s sedežem v Italiji.

Vodilni partner (VP) mora prihajati iz upravičenega območja Programa IT-SI, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da mora imeti na tem območju svoj sedež, oz. podružnico/lokalno operativno enoto. Tudi projektni partnerji (PP) morajo prihajati iz upravičenega območja Programa IT-SI. Izjemoma, v kolikor je to potrebno za namene doseganja ključnih ciljev projekta, je PP lahko tudi izven upravičenega območja programa.

Upravičeno območje izvajanja projektov vključuje pet italijanskih teritorialnih enot, in sicer pokrajino Benetke, Videm, Pordenone, Gorica in Trst, ter pet slovenskih statističnih regij, in sicer Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.