Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2018

Predmet razpisa: Občina Postojna danes objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2018.
Naročnik: Občina Postojna
Datum objave: 6.2.2018
Razpisni rok: 5.3.2018
Kontakt: Bernarda Lenarčič
E-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si
Telefon: 05 7280 700
  Povezava do razpisa

Novost v letu 2018 je spletna aplikacija, preko katere se oddaja vloge za
sofinanciranje izvedbe programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini za področja:
1. ljubiteljska kultura
2. turizem
3. mladi
4. počitniške dejavnosti za otroke in mladino
5. humanitarnost, sociala, zdravstvo
6. drugi programi.

Aplikacija za prijavo na razpis je dosegljiva v rubriki Razpisi in na  logotipu. Zaradi postopnega prehoda je letos še potrebno prijavo stiskati, podpisati in požigosati ter dostaviti v sprejemno-informacijsko pisarno na Občini Postojna. V kolikor nimate možnosti tiskanja ga lahko izvedete pri kontaktni osebi na Občini Postojna. Rok za prijavo je 5.3.2018.


Seznanjanje s spletno aplikacijo bo po potrebi organizirano kot skupinska konzultacija za pravilno vpisovanje podatkov v aplikacijo. Zainteresirani, ki bi se želeli udeležiti konzultacije, naj to sporočijo na e-pošto: bernarda.lenarcic@postojna.si do 15.2.2018.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.