Nacionalni razpisi

Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

Predmet razpisa: V petek, 17. novembra 2023, je bil v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega.
Naročnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Vrednost: 720.555 EUR
Datum objave: 20.11.2023
Razpisni rok: 31.1.2024
  Povezava do razpisa

Tokratni razpis se nanaša na prednostno nalogo 3: Dostopna in povezana regija, specifični cilj 6.3 – Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people).

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprti skupni čezmejni dogodki, ukrepi ozaveščanja in skupno učenje. Namen tega specifičnega cilja je izkoristiti še neraziskane možnosti čezmejnega sodelovanja ter spodbujati ukrepe za izmenjavo znanja in interakcije med ljudmi na obeh straneh meje.

Vrste ukrepov (okvirno):

  • čezmejni ukrepi ozaveščanja (npr. o solidarnosti, podpori skupnosti, podnebju in okolju prijaznem življenjskem slogu in zdravem načinu življenja),
  • ukrepi, ki spodbujajo čezmejno učenje na podlagi medsebojnega sodelovanja (npr. izobraževalni programi za otroke, mladostnike in študente za aktivno državljanstvo, izobraževalni programi za starejše osebe (npr. za pridobivanje digitalnih veščin), čezmejni ukrepi medgeneracijskega učenja, platforma za prenos okolju prijaznih rešitev za gospodinjstva, čezmejni ukrepi za spodbujanje zdravega načina življenja, čezmejno učenje o kulturni in naravni dediščini (npr. tradicionalna hrana in glasba)),
  • skupni čezmejni dogodki za povečanje povezljivosti, mreženje in medgeneracijsko pomoč (npr. kulturni dogodki, športni dogodki, poletni tabori, rekreativne dejavnosti na prostem, dogodki, ki spodbujajo izkustveno učenje, skupne čistilne akcije, ozelenitev javnih prostorov).

Program spodbuja sodelovanje manjših institucij, ki običajno ne sodelujejo v standardnih projektih (npr. manjše občine, nevladne organizacije), z namenom povezovanja prebivalcev v obmejnih regijah.

Program se izvaja na osnovi odprtih javnih razpisov. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so na voljo sredstva. Prvi rok za predložitev vlog je 31. januar 2024, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).
Upravičeni prijavitelji

Programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Medžimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu. Vsi partnerji (vključno z vodilnim partnerjem) morajo imeti sedež na programskem območju.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.