Vprašalnik - identifikacija prostorskih potreb nevladnih organizacij v občini Postojna

Spoštovani!

Projekt revitalizacije stare porodnišnice kot družbenega centra nevladnih organizacij je še vedno aktualen. Ker smo nazadnje preverjali prostorske in programske potrebe pred desetimi leti, želimo med zainteresiranimi organizacijami ponovili raziskavo. Prosimo vas, da s pomočjo pričujočega anketnega vprašalnika čim bolj realno ocenite potrebe vaše organizacije in nam posredujete relevantne podatke, da jih lahko primerno predstavimo za potrebe priprave projektnega predloga Občini Postojna.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Naziv:
Vrsta organizacije:
Naslov:
Pošta:
Kontakt:
E-pošta:
   
Ali ima vaša organizacija trenutno urejene prostorske pogoje za delovanje? Da Ne
Prosimo vas, da navedete ali ste lastniki ali najemniki sedanjih prostorov:

Lastniki

Najemniki

Souporaba

Drugo (vpišite):

Prosimo, da navedete površino vaših sedanjih prostorov: m2
Ali za prostor plačujete najemnino?  Da Ne
Ali lahko navedete višino mesečne najemnine (ni obvezno)?
Ali ste zadovoljni z vašimi trenutnimi prostori? Da Ne
Ali se srečujete s kakšnimi težavami pri uporabi / upravljanju / najemu... sedanjih prostorov?   
Ali vas zanima souporaba prostorov v društvenem centru? Da Ne
Ali želite, da vas obveščamo o nadaljnih aktivnostih projekta revitalizacije stare porodnišnice? Da Ne

 

Vrsta prostora oz.
njegova namenska raba
Minimalna površina
prostora
Idealna površina
prostora
Ocenite predvideno
časovno uporabo prostora
Možnost souporabe
z drugimi uporabniki
Pisarna m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Soba za sestanke / druženje m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Predavalnica m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Prireditveni prostor m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Skladišče m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Arhiv m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Prostor za vaje (glasba, ples ...) m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
Delavnica oz. drugi produkcijski prostor m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
m2 m2 dni na teden / ur na dan Da Ne
 
Druge opombe: