Vsak dan novinar - en dan nevladnik

Pripravljate čez poletje kakšen zanimiv dogodek v vaši organizaciji?

Ali pa ste nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova), ki tako ali tako vsak dan počne kaj zanimivega? Bi želeli odpreti svoja vrata novinarju, da preživi en dan v vaši organizaciji in pripravi prispevek o vaši organizaciji? Gre za akcijo »Vsak dan novinar – en dan nevladnik«, s katero želimo regionalna stičišča nevladne organizacije približati novinarjem. To je odlična priložnost za vas, da se spoznate z novinarji, z njimi navežete stike in začnete uspešneje sodelovati ter predstavljati svojo organizacijo ter delo v njej.

Če bi si želeli sodelovanja v akciji, potem nikar ne odlašajte.
V nekaj stavkih nam opišite vašo organizacijo, s čim se ukvarjate in kaj zanimivega bi lahko novinar počel v vaši organizaciji.  Na plano z idejami!

Kako in zakaj odpiramo vrata novinarjem

Čeprav novinarji redno poročajo o dogodkih in akcijah nevladnih organizacij, nimajo celovitega vpogleda v njihovo delovanje in se ne zavedajo raznolikosti njihovih dejavnosti, kakor tudi ne težav, s katerimi se vsakodnevno spopadajo. Da bi delo v NVO približali novinarjem, jih bomo povabili, da en dan preživijo v NVO. Ne kot novinarji, ampak kot pravi nevladniki, ki se bodo vključili v delo izbrane NVO. Novinarji bodo o preživetem dnevu v NVO pripravili prispevek.

Kako lahko sodelujete?

V akciji lahko sodelujejo vse NVO, ki dnevno izvajajo aktivnosti, v katere bi se lahko vključili novinarji. Prijavite se lahko tako, da na elektronski naslov stičišča pošljete opis  dela, ki bi ga novinar opravil v vaši organizaciji. Bodite čim bolj izvirni in kreativni, da boste s svojo ponudbo lahko prepričali novinarje, ki bodo sodelovali.

Kaj boste s tem pridobili?

  • večjo prepoznavnost in medijsko pokritost organizacije,
  • boljše stike z novinarji,
  • stike z NVO širom Slovenije.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.