Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2024

Predmet razpisa: Občina Postojna objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2024.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 176.900 EUR
Datum objave: 23.1.2024
Razpisni rok: 16.2.2024
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: Martina Ivanović
  Povezava do razpisa

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini za področja:
1. LJUBITELJSKA KULTURA
2. TURIZEM
3. MLADI
4. POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO
5. HUMANITARNOST, SOCIALA, ZDRAVSTVO
6. DRUGI PROGRAMI.

UPRAVIČENE OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO NA JAVNEM RAZPISU:
1. za področje ljubiteljske kulture: kulturna društva in njihove zveze, s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, katerih programi potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko, oziroma v strnjenih oblikah vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe predstavljeni enkrat letno na samostojnem koncertu, javni prireditvi, uprizoritvi, razstavi oz. projekciji, ki lahko združuje več skupin v okviru društva;
2. za področje turizma: turistična društva, zveze društev, s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v občini Postojna;
3. za področje mladih;
programi: nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi
v občini Postojna;
projekti:
- nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v
občini Postojna;
- neformalna skupina mladih; skupina mladih najmanj treh posameznikov, starih med 15 in 29 let, ki je aktivna na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije. Člani skupine so aktivni izvajalci in udeleženci projekta ter imajo svojega mentorja oz. vodjo. Ta mora biti star vsaj 18 let, saj velja za odgovorno osebo prijavljenega projekta. Vsaj polovica članov skupine mora biti občanov občine Postojna;
- posamezniki – mladi ustvarjalci; posameznik – mladi ustvarjalec mora
izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  imeti mora stalno prebivališče v občini Postojna,
  • prijavljeni projekt je v širšem javnem interesu in se nanaša na promocijo občine,hkrati pa tudi na promocijo mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali iz področja literarne umetnosti,
  • izkazovati mora ustrezne reference na področju iz prejšnje alineje,
  • v kolikor je mladi ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.

4. za področje počitniških dejavnosti: nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini Postojna;
5. za področje humanitarnosti, sociale, zdravstva: nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem oz. podružnico v občini Postojna, ali delujejo v občini Postojna ali imajo člane iz občine Postojna, ki delujejo na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva;
6. za druge programe: nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet razpisnih področij, navedenih pod točkami 1-5.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.