Nacionalni razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021

Predmet razpisa: Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 145.576 EUR
Datum objave: 27.1.2020
Razpisni rok: 24.2.2020
E-pošta: magda.strazisar@gov.si
  Povezava do razpisa

Predmeta razpisa:

  • Slovenščina v vsakdanji rabi – ozaveščanje o jezikovnih izbirah in krepitev jezikovne zmožnosti v slovenščini: Namen projektov je spodbuditi zlasti odrasle govorke in govorce k izpopolnjevanju jezikovne zmožnosti v slovenščini. Podprti bodo projekti, kot so: večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja in druge oblike usposabljanja, ki učinkovito promovirajo skrb za rabo slovenščine v zasebnih in javnih okoliščinah, tudi z uporabo jezikovnih tehnologij.
  • Vzdrževanje, nadgradnja in aktualizacija obstoječih jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije: Obstoječi spletni slovenski jezikovni portali in projekti slovenske Wikimedije potrebujejo redno nadgrajevanje in dopolnjevanje, ki lahko potekata na različne načine, npr: dopolnjevanje virov ali dodajanje novih, dopolnjevanje in dodajanje podatkov, izboljšanje funkcionalnosti, oblikovalska dela ipd.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt (izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost); možna je tudi prijava pravnih oseb v konzorciju. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.