Nacionalni razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021

Predmet razpisa: Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 145.576 EUR
Datum objave: 27.1.2020
Razpisni rok: 24.2.2020
E-pošta: magda.strazisar@gov.si
  Povezava do razpisa

Predmeta razpisa:

  • Slovenščina v vsakdanji rabi – ozaveščanje o jezikovnih izbirah in krepitev jezikovne zmožnosti v slovenščini: Namen projektov je spodbuditi zlasti odrasle govorke in govorce k izpopolnjevanju jezikovne zmožnosti v slovenščini. Podprti bodo projekti, kot so: večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja in druge oblike usposabljanja, ki učinkovito promovirajo skrb za rabo slovenščine v zasebnih in javnih okoliščinah, tudi z uporabo jezikovnih tehnologij.
  • Vzdrževanje, nadgradnja in aktualizacija obstoječih jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije: Obstoječi spletni slovenski jezikovni portali in projekti slovenske Wikimedije potrebujejo redno nadgrajevanje in dopolnjevanje, ki lahko potekata na različne načine, npr: dopolnjevanje virov ali dodajanje novih, dopolnjevanje in dodajanje podatkov, izboljšanje funkcionalnosti, oblikovalska dela ipd.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt (izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost); možna je tudi prijava pravnih oseb v konzorciju. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.