Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 19.999.875 EUR
Datum objave: 2.4.2024
Razpisni rok: 6.5.2024
E-pošta: gp.mddsz@gov.si
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in 4 projektni partnerji.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.