Nacionalni razpisi

Music Moves Europe: Razpis za podporo pilotnih projektov programov spletne in tradicionalne distribucije

Predmet razpisa: Evropska komisija je v okviru pobude »Music Moves Europe« objavila drugi razpis v paketu ukrepov za glasbeni sektor, in sicer razpis za podporo pilotnih programov spletne in tradicionalne (off-line) distribucije.
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 30.000 EUR
Datum objave: 19.5.2018
Razpisni rok: 10.9.2018
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahhko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.