Sporočilo za javnost

Letos prvič vpis v Šolo za župane

Postojna, 19. september 2018 – Pobuda Šola za župane ob jesenskih lokalnih volitvah spodbuja kandidate za župane in lokalne skupnosti k sodelovanju za večjo osredotočenost na programsko delo za prihodnje županske mandate. Pobudo je oblikovalo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij iz vse Slovenije. Kandidatke in kandidati za župane ter predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih in drugih organizacij bodo za en dan postali sošolci v Šoli za župane. Na 15 dogodkih po vsej Sloveniji se bodo srečali 1. oktobra na Dnevu šole za župane, po prvih ocenah pričakujejo več kot 200 udeležencev. V Primorsko-notranjski regiji pričakujejo 20 udeležencev. Kandidati se lahko prijavijo prek spletnega mesta sola-za-zupane.si do 24. septembra 2018.

Stičišča nevladnih organizacij so pobudo Šola za župane pripravila z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018. V Šoli za župane se bodo drug od drugega učili iz slovenskih primerov dobre prakse. Veliko uspešnih in dolgoročnih projektov in programov občine in nevladne organizacije že vrsto let organizirajo v posameznih krajih, zato je Šola za župane tudi dobra priložnost, da si lokalne skupnosti med seboj izmenjajo izkušnje.

V regionalnih stičiščih nevladnih organizacij si želijo predvsem doseči večje sodelovanje med kandidati in lokalnimi skupnostmi. Šola za župane je platforma, na kateri lahko prebivalci prispevajo k oblikovanju kakovostnega bivanja v skupnosti, kandidati za župane pa pokažejo svoje videnje razvoja. S šolo za župane bodo spodbujali volivce, da izberejo kandidate, ki imajo v programih najboljšo kombinacijo za skupnost, okolje in gospodarstvo.

V Šoli za župane bodo na urniku različne teme, ki so skupne mnogim skupnostim (npr. turizem, podjetništvo, kultura) in se dotikajo vseh generacij – od otrok do starostnikov. Vse pa povezuje želja po večjem sodelovanju prebivalcev pri razvoju občin. Na urniku Šole za župane v Primorsko-notranjski regiji bodo predstavljene pobude s področij turizma, mladih, sociale in okolja.

Med nevladnimi organizacijami, ki se bodo pridružile v Šoli za župane, in njihovimi primeri dobrih praks so humanitarne organizacije, organizacije za pomoč otrokom, športna društva, kulturna društva, turistična društva, mladinske organizacije in organizacije, ki zastopajo določene skupine bolnikov, ter druge.

Dan Šole za župane se bo v Primorsko-notranjski regiji odvil 1. oktobra na dveh prizoriščih:

  • ob 11.00 v prostorih Večgeneracijskega centra Cerknica (za  občine Bloke, Cerknica in Loška dolina),
  • ob 15.00 v Krpanovem domu v Pivki (za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna).

Dodatne informacije

Spletna stran: www.sola-za-zupane.si
Kontakt na lokalni ravni: Ana Širca, Boreo, regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije, ana@boreo.si; 041 578 131Organizatorji Šole za župane so:
BOREO, Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko - notranjske regije Primorsko- notranjska regija
ISKRA – stičišče nevladnih organizacija Istre in Krasa Obalna - kraška regija
Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij - Korociv Koroška regija
Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija Jugovzhodna Slovenija
Regijsko stičišče Grozd NVO Gorenjske Gorenjska regija
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja Pomurska regija
Regionalno stičišče NVO Planota Severna Primorska / Goriška regija
Regionalno stičišče NVO Podravja Podravska regija
Regionalno stičišče za NVO savinjske regije Novus Savinjska regija
Stičišče NVO osrednje Slovenije Osrednjeslovenska regija
Zavod Dobra družba Posavska regija
ZLHT – Regionalni center NVO Zasavska regija

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.