Podaj pobudo

Šola za župane je vseslovenska akcija, ki jo pripravlja vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij po Sloveniji. V okviru akcije bodo stičišča NVO po vsej državi organizirala pogovore med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah.

Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018.

Z akcijo bomo poskušali spodbuditi dialog med politiko in skupnostjo, predvsem pa vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delu. Namen akcije je vključevanje prispevkov civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu.

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 14. septembra 2018. Predloge lahko posredujete prek spletnega obrazca na naslovu https://www.boreo.si/predlogi.
Letošnji županski kandidati bodo v Šoli za župane lahko prisluhnili potrebam in predlogom civilne družbe in imeli priložnost, da skozi pogovore in dialog svoje programe oplemenitijo s svežimi projekti, novimi vsebinami, kreativnimi rešitvami in v mandat morda celo vstopijo z novimi partnerji iz nevladnega sektorja.

Dan Šole za župane bo v sodelovanju med nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi ter kandidati in njihovimi štabi potekal 1. oktobra po vsej Sloveniji.

V naši regiji se bo Šola za župane občin Bloke, Cerknica in Loška dolina odvijala ob 11.00 v prostorih Večgeneracijskega centra Cerknica, za župane občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna pa ob 15.00 pa v Krpanovem domu v Pivki.
Na podlagi prejetih vsebin bomo oblikovali tematska izhodišča, ki bodo rdeča nit pogovorov v Šoli za župane.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.