Občinski razpisi

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2022

Predmet razpisa: Občina Cerknica je objavila javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2022.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 7.1.2022
Razpisni rok: 7.2.2022
Kontakt: Maruša Opeka
E-pošta: marusa.opeka@cerknica.si
Telefon: 017096100
  Povezava do razpisa

Predmet poziva so finančna sredstva proračuna Občine Cerknica za leto 2022, namenjena sofinanciranju javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica:

  • ena prireditev za praznik boja proti okupatorju in praznik dela
  • ena prireditev ob dnevu državnosti – Poletni večer,
  • ena prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Božično-novoletni koncert.

Upravičenci:

  • društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti;
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
  • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (razenn za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo dolžni izvajati v okviru rede dejavnosti).

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerknica. Prevzame se jo lahko tudi osebno na oddelku za družbene dejavnosti do roka za oddajo vlog.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.