Občinski razpisi

Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa

Predmet razpisa: Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Cerknica, ki je bil sprejet na redni seji Upravnega odbora ŠZC dne 11. 8. 2017, objavlja Športna zveza Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v občini Cerknica za leto 2021.
Naročnik: Občina Cerknica
Datum objave: 10.12.2021
Razpisni rok: 14.1.2022
Kontakt: Bogomir Opeka
E-pošta: bogomir.opeka@cerknica.si
Telefon: 01 7090617
  Povezava do razpisa

1. Predmet javnega razpisa

Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto 2021 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča in so dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za osnovno športno organizacijo s sedežem v Občini Cerknica ali državno reprezentanco.

V skladu s Pravilnikom se podeli priznanje za:

  • Najboljšega športnika in športnico leta.
  • Najboljši moški in ženski športni kolektiv leta.
  • Najboljšo moško in žensko ekipo leta mladinske ali članske kategorije v kolektivnem športu.
  • Uspešne športne delavce, lahko se podeli tudi posebno priznanje za izjemen prispevek športu v občini Cerknica.
  • Nadarjene mlade športnike po posameznih kategorijah od 12 do 18 let.

2. Merila za izbor

  • Rezultati na uradnih mednarodnih članskih in mladinskih tekmovanjih s prvo prioriteto na članskih tekmovanjih, po naslednjem vrstnem redu: olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in sredozemske igre.
  • Rezultati na državnih članskih in mladinskih prvenstvih.
  • Odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi po jakostni lestvici panožne zveze, upošteva se tudi uvrstitve na jakostnih lestvicah, ki je vsota točk doseženih na posameznih tekmovanjih.

3. Predlagatelji kandidatov za priznanja

  • Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica in Upravni odbor Športne zveze Cerknica.

Predlogi na prijavnih obrazcih morajo poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. delu, v času od 1.1.2021 do 31.12.2021.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.