Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022

Predmet razpisa: Občina Ilirska Bistrica je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2022.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 21.578 EUR
Datum objave: 24.12.2021
Razpisni rok: 27.1.2022
Kontakt: Erika Vrh
Telefon: 05 71 12 333
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2022.

Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini do 21.578 EUR:

 • Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do 11.886 EUR;
 • Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do 3.295 EUR;              
 • Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do 1.009 EUR;
 • Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3); do 2.354 EUR;
 • Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4); do 1.374 EUR;
 • Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do 1.660 EUR.

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ 931 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah v naši občini.

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska srečanja do višine 581 EUR, od katerih se do višine 291 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve in sicer največ do navedenih zneskov:

 • Dan upora proti okupatorju do 278 EUR,
 • Prvi maj – praznik dela do 538 EUR,
 • Dan državnosti do 279 EUR,
 • Dan samostojnosti do 279 EUR.

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:

 • prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
 • prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.