Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2021.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 19.2.2021
Razpisni rok: 21.4.2021
Kontakt: Jana Knafelc Strle
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Izvajalec mladinskih projektov in akcij po tem razpisu je lahko:

  • organizacija mladih,
  • nevladna in neprofitna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo,
  • neformalna skupina mladih oziroma skupina najmanj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja,
  • posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Pivka.

Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predložijo do pet (5) projektov oziroma akcij letno.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.