Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2021

Predmet razpisa: Občina Postojna je objavila razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v letu 2021.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 151.000 EUR
Datum objave: 3.2.2021
Razpisni rok: 1.3.2021
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 05/728-07-23
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa
Zbiranje  predlogov za sofinanciranje izvedbe programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v občini za področja:

  • Ljubiteljska kultura
  • Turizem
  • Mladi
  • Počitniške dejavnosti za otroke in mladino
  • Humanitarnost, sociala, zdravstvo
  • Drugi programi

Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo na javnem razpisu

1. Za področje ljubiteljske kulture: kultuma društva in njihove zveze s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, katerih programi potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v stmjenih oblikah vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu pod pogojem, da so rezultati vadbe predstavljeni enkrat letno na samostojnem koncertu, javni prireditvi, uprizoritvi, razstavi oz. projekciji, ki lahko združuje več skupin v okviru društva;
2. Za področje turizma: turistična društva, zveze društev s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v občini Postojna;
3. Za podrocje mladih;
programi: nevladne organizacije s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v občini Postojna;
projekti:
- nevladne organizacije s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v občini Postojna;
- neformalna skupina mladih; skupina najmanj treh mladih posameznikov, starih med 15 in 29 let, ki je aktivna na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije. Člani skupine so aktivni izvajalci in udeleženci projekta inimajo svojega mentorja oz. vodjo. Ta mora biti star vsaj 18 let, saj velja za odgovomo osebo prijavljenega projekta. Vsaj polovica članov skupine mora biti občanov občine Postojna;
4. Za področje počitniskih dejavnosti: nevladne organizacije s sedezem ali podružnico v občini Postojna;
5. Za podrocje humanitarnosti, sociale, zdravstva: nevladne organizacije s sedežem oz. podružnico v občini Postojna ali delujejo v občini Postojna ali imajo člane iz občine Postojna, ki delujejo na področju humanitamosti, sociale in zdravstva;
6. Za druge programe: nevladne organizacije s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet razpisnih področij, navedenih pod prejšnjimi točkami.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotovi komisija, ki jo imenuje župan občine Postojna.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.